Website van Cees Hagenbeek
Machteld van Zuilen
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Machteld van Zuilen1 (Mechteld Jansdr van Beverweerd van Zuylen, van Zuylen-Anholt van Zuijlen), vrouwe van Beverweerd,
, vrouwe van Beverweerd, vermeld 27 febr 1356.

tr. (1) voor 7 aug 1354
met

Zweder van Vianen1,1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. voor 1403,
, ridder, knape 22 dec. 1358, kocht 1 sept. 1366 in Weconde 12 morgen Iand, verwierf 4 april 1368 het go3d ten Vene aldaar, ridder 10 dec. 1375, kocht 23 okt. 1378 wederom landerijen en hofsteden o.a. te Werconde, te Jutfaas en in Schalkwijk, verwierf in 1381 het goed Ten Winkel in Werconde, 30 maart 1386 door zijn broeder Gijsbrecht beleend net het haankoren wit Houten en 10 febr. 1389 met het huis ten Goye, kocht 2 nov. 1392 land in Drielbergen en pachtte 12 juni 1393 land in Odijk. Akte van overdracht door Heynric van Bloemensteyn, knaap, aan heer Sweder van Vianen van zijn rente uit 1/2 hoeve land in Honswijk. 1375 ridder, knape 22 dec. 1358, kocht 1 sept. 1366 in Werconde 12 morgen land, verwierf 4 april 1368 het goed ten Vene aldaar, ridder 10 dec. 1375, kocht 23 okt. 1378 wederom landerijen en hofsteden o.a. te Werconde, te Jutfaas en in Schalkwijk, verwierf in 1381 het goed Ten Winkel in Werconde, 30 maart 1386 door zijn broeder Gijsbrecht beleend met het haankoren uit Houten en 10 febr. 1389 met het huis ten Goye, koaht 2 nov. 1392 land in Driebergen en pachtte 12 juni 1393 land in Odijk.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht  †1442   

tr. (2) eind 1343
met

Otto van IJsselstein1 (van Amstel IJsselstein), zn. van Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein en Bensschop) en Bertha van Arkel van Heukelom, ovl. in 1353.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Margriet van Beusinchem
in
Genealogie van Conrad van Horn.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Margriet van Beusinchem1 (van Bosichem), geb. in 1275.

 • Vader:
  Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch1 (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem, van Bosichem, van Bosinchem), zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. Utrecht op 20 mrt 1309 (20 mrt 1300),
  , Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend.
  Erfschenker van de bisschop van Utrecht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht, tr. (2) circa 1278 met Clementia (Clemence) van Woerden, dr. van Herman VI van Woerden en Elizabeth van Amstel, geb. circa 1265, ovl. tussen 29 apr 1312 en 29 apr 1316  (1316),
  , 1312 Juli 17 [des Manendaghes na sinte Margrietendach]
  Henric van Rick, abt van St. Pauwels tUtrecht, beleent vrouwe Clementie, weduwe van heer Hubrecht van Bosinchem, met het goed en de tienden te Kesteren, zooals zij daarmede beleend was door den overleden abt Johan. (Regesten Heren van Culemborg). Uit dit huwelijk een dochter, tr. (1) circa 1280.
 

tr.
met

Ghijsbrecht uten Goye famulus1,2, zn. van Gijsbert II uten Goye (vermeld 1277-1299, heer van Hagestein) en Margaretha van Teylinghen tot Hagestein (vrouwe van Hagesteyn), geb. circa 1277, 2e burggraaf van Utrecht, ovl. circa 1334,
, in hem vlamde het verzet tegen de bisschop weer op, want toen Guy van Avesnes (bisschop van Utrecht 1301 - 1317) rond het jaar 1315 buiten het Sticht vertoefde, ondernam Ghisebrecht Uten Goye strooptochten in het Sticht en noemde zich weer onafhankelijk heer van Gaspewerde, Tull, 't Waal, Honswijk, Jaarsveld, Everdingen, Goberdingen Houten en 't Goy. Bij zijn terugkeer heeft de bisschop hem overwonnen en hem doen onthoofden. Vermeld wordt dat hij in het schip van de Mariakerk in Utrecht begraven zou zijn, tr. (2) met NN van Werconden. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 38)


Jutte van Bosinchem
in
Genealogie van Conrad van Horn.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jutte van Bosinchem.

 • Vader:
  Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch1 (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem, van Bosichem, van Bosinchem), zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. Utrecht op 20 mrt 1309 (20 mrt 1300),
  , Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a., kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend.
  Erfschenker van de bisschop van Utrecht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht, tr. (2) circa 1278 met Clementia (Clemence) van Woerden. Uit dit huwelijk een dochter., tr. (1) circa 1280.
 Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)


Zweder I van Bosinchem en Vianen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Zweder I van Bosinchem en Vianen1, geb. circa 1225, ovl. tussen 1 apr 1285 en 1 apr 1287 ,
, Vermeld 1248-1284, ridder in 1258, tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eers’t van zijn vader en later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen; kreeg 2 dec. 1271 van (de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen, gaf 21 nov. 1281 samen met zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem (tweede zoon van Hubert de Schenk), diens broeder Hubert toestemming tot verkoop van het kasteel Culemborg aan graaf Reinoud I van Gelre, waarna de graaf er Hubert mee beleende.

tr. Vianen circa 1252
met

Margaretha Jacobsdr van Vlotstale, dr. van Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne en Machteld Ghiselbert uten Goyensdr,
, Later heet de familie van Lichtenberg.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alaerd     
Elisabeth     
Hubrecht*1255  †1318  62
Ava*1260  †1300  40
Wouter     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Margaretha Jacobsdr van Vlotstale
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Margaretha Jacobsdr van Vlotstale,
, Later heet de familie van Lichtenberg.

tr. Vianen circa 1252
met

Zweder I van Bosinchem en Vianen2, zn. van Ridder Steven van Bosinchem en Ava van Zulen van Anholt, geb. circa 1225, ovl. tussen 1 apr 1285 en 1 apr 1287 ,
, Vermeld 1248-1284, ridder in 1258, tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eers’t van zijn vader en later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen; kreeg 2 dec. 1271 van (de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen, gaf 21 nov. 1281 samen met zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem (tweede zoon van Hubert de Schenk), diens broeder Hubert toestemming tot verkoop van het kasteel Culemborg aan graaf Reinoud I van Gelre, waarna de graaf er Hubert mee beleende.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alaerd     
Elisabeth     
Hubrecht*1255  †1318  62
Ava*1260  †1300  40
Wouter     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Alaerd van Bosinchem
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Alaerd van Bosinchem.Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Ava Zwedersdr van Bosinchem en Vianen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ava Zwedersdr van Bosinchem en Vianen, geb. circa 1260, ovl. circa 1300.

tr. in 1280
met

Hendrik I van Montfoort2 (de Rovere), zn. van Roelof de Rovere van Montfoort en Odilia van Randerode van Montfoort, geb. circa 1260, ovl. tussen 12 jan 1299 en 9 jan 1300 ,
, Vermeld 1282-1298
Hij werd in 1280/81 benoemd tot eerste burggraaf van Montfoort, uit het geslacht de Rovere. De bijbehorende bezittingen waren onder andere Blokland, Williskop, Heeswijk en Achthoven. Zijn ouders waren Roelof de Rovere (de Rode), heer van Mierlo en Odila van Montfoort, een dochter van Willem Everard, kastelein van Montfoort. Hendrik was in 1262[1] gehuwd met een dochter van Zweder van Bosichem. Ze kregen minstens twee kinderen. • Zweder de Rovere (1270-1330/31) 2e burggraaf van Montfoort • Roelof de Rovere (1285-1345) heer van Linschoten. Hij trouwde met Ada Symons van Benthem. Uit zijn huwelijk werd geboren: • Hadewig van Montfoort. Zij trouwde met Wouter van Isendoorn. Hij was een zoon van Willem I de Cock van Weerdenburg (1275-1318) en Mabelia van Arkel van Heukelom (1285-1317). In de volksverhalenbundel Merkwaardige kastelen staat een verhaal over Hendrik de Rovere opgetekend, stammend uit 1450. Hendrik werd na het overlijden van zijn oudste broer (dat is mogelijk Hendrik I van Mierlo) voogd over zijn twee dochters. Deze twee dochters hadden hun erfrechten verpacht aan diversen geestelijke kapittels van o.a. Sint Oedenrode, Hilvarenbeek en Oirschot. Oom Hendrik was het hier niet mee eens en hield met een huurleger enkele plunderingen in de deze geestelijke huizen, twee kanunniken in Sint Oedenrode lieten het leven bij deze plunderingen, waardoor Hendrik de Rovere moest vluchten. Door omzwervingen belandde hij in het Utrechtse land, sommige bronnen beweren dat door toedoen van zowel bisschop Jan II van Sierck als zowel Floris V van Holland hij door huwelijk met Oda of Odila van Montfoort burggraaf van Montfoort werd. Andere bronnen beweren dat de Montfoortse goederen in 1280 van Zweder van Bosichem waren en door huwelijk met zijn dochter de rechten aan Hendrik de Rovere kwamen en omdat Odila van Montfoort zijn moeder was.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Zweder I*1280  †1328  48
Lijsbeth  †1327   
Roelof*1278  †1345 Warns 67Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 153)


Elisabeth van Bosinchem van Vianen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Elisabeth van Bosinchem van Vianen.

tr.
met

Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), zn. van Jan Philipsz van Duivenvoorde en Wassenaer (Ridder 1248, heer van Duivenvoorde) en Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere, 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285 Wassenaar †1342 Monster 57Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Philips van Duivenvoorde
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

tr.
met

Elisabeth van Bosinchem van Vianen, dr. van Zweder I van Bosinchem en Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285 Wassenaar †1342 Monster 57Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)

Hendrik I de Rover
 
Hendrik I de Rover1 (van Vianen), geb. in jan 1415, ovl. voor 1474.

 

tr. op 1 jan 1440
met

Celye Gillis van Herlaer1, dr. van Arend Jansz van Herlaer van Zuilichem (schepen van Zuilichem) en Aleydis bastaardin Pieck, ovl. in 1505, tr. (2) met Aert Cock van Haeften van Opijnen. de. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Steven van Bosinchem
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote circa 1195, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

 

tr.
met

Ava van Zulen van Anholt (van Zuylen), dr. van Zweder van Zuijlen en N. Gisbertsdr von Brempt, geb. circa 1205, ovl. op 27 aug 1263.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  59
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     
Christina     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008


Ava van Zulen van Anholt
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ava van Zulen van Anholt (van Zuylen), geb. circa 1205, ovl. op 27 aug 1263.

 

tr.
met

Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, zn. van Hubert van Bosinchem en Johanna van Zuijlen, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote circa 1195, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  59
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     
Christina     


Hubert van Bosinchem
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hubert van Bosinchem1, geb. circa 1170, ovl. na 1213,
, als ministerialis vermeld in 1196, leefde nog in 1213.

 • Vader:
  Rodolphus van Bosinchem1, geb. op 8 jun 1144, ovl. op 18 mrt 1174 of 1174,
  , Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?
  Onbekend De heer Vermast is een van de eersten die zich serieus heeft beziggehouden met "De Heeren van Bosinchem voor het jaar 1300" (Bijdragen en Mededelingen Gelre, LIII, 1953, 5-51). Hij laat in navolging van dr. C. Booth, de stamboom van het ministe- rialengeslacht beginnen met een ridder Rodolphus, overleden in 1164 of 1174. Deze ridder zou zijn gehuwd met Aleyt van Heynsberch, wiens wapen twee zilveren afgewende zalmen zouden zijn op een blauw veld. Uit dit huwelijk stammen twee zonen: Hubert I (vermeld 1196-1213) en Alfer (1200-1213). Van Hubert zijn verder vier zonen bekend: Roelof; Steven; Hubert en Wenemar, en een naamloos gebleven dochter die met Alard van Buren huwde. In het eerste deel van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301(OSU) komen we veel personen (edelen en ministerialen) tegen als getuige zonder achternaam of herkenbare benaming. Verder komt de gewoonte om ministerialen als ridder of schildknaap aan te duiden pas op vanaf 1220. Zodoende kan al vlug worden opgemerkt dat we in het eerste deel van het OSU geen ridder Rodolphus (Roelof/Rudolf) van Beusinchem zijn aangetroffen. Voor de persoon Aleyt, vrouw van ridder Rodolphus is dus ook geen historische onderbouwing. De voornaam Rodolphus is echter een naam die we wat vaker in de periode voor 1200 tegenkomen. Hoewel er voor een Roelof (Rodolphus) als vader van de broers Hubert en Alfer van Beusinchem geen historische vermelding aan te wijzen valt is het toch aannemelijk dat de vader van Hubert deze voornaam zal hebben gedragen. Deze indicatie hebben we uit de naamgeving van diens vier zonen: Roelof, Steven, Hubert, Wenemar. Bedenken we dat de oudste zoon werd vernoemd naar de vaderlijke grootvader, de tweede zoon naar de moederlijke grootvader en de derde zoon naar vader zelf dan zien we mooi een Hubert op de derde plaats. Een helder bewijs voor toegepaste naamsvernoeming. Beusinchem komen we in 1176 tegen omdat een Iwan van Gokesforde het Utrechtse kapittel van St. Jan hinderde in het ongestoorde gebruik van hun hof te Beusinchem (OSU nr. 485). Het kapittel had deze hof en de kerk, in of kort voor 1131 gekocht. In de schikking die in 1176 werd vastgelegd bemiddelden graaf Hendrik van Kuyc (voogd van St. Jan) en een Herman, graaf van Nijmegen. Als getuigen zien we dan zes edelen en vijf ministerialen: Helias (van der Aa), Giselbertus de Amestelle (Amstel), Giselbertus de Wercunde (Werkhoven), Albero Pavo, en Otto Capellanus. Geen Van Beusinchems dus tenzij we Iwan als een verwant van de latere Van Beusinchems aanmerken. Tien jaar eerder komen we een Rodolfo en Yone de Scoenrewerth tegen onder de getuigende ministerialen. Waarschijnlijk waren beiden broers hoewel dit niet expliciet in de tekst wordt vermeld. In 1166, voor 24 september, bevestigd bisschop Godfried van Rhenen de abdij Mariënweerd in het bezit van haar goederen en rechten (OSU nr. 455). In de getuigenlijst nemen Roelof en Yone de 3e en 4e plaats in. Scoenrewerth is natuurlijk het hedendaagse Schoonrewoerd tussen Vianen en Leerdam. Vianen blijkt later een bezitting van een jongere tak van de Van Beusinchems. Dit geeft te denken. Indien we in de benaming Yone een verbastering mogen lezen van de naam Ywan dan valt alsnog een link met Beusinchem te leggen. Uitgaande van de werkhypothese dat de in Beusinchem problemen makende Ywan van Gokesforde identiek is aan de in 1166 genoemde Yone van Scoenrewerth, dan zou de in 1166 genoemde Rodolfo van Scoenre- werth de vader kunnen zijn van de gebroeders Hubert en Alfer van Beusinchem. In 1176 zou deze Roelof al overleden kunnen zijn met kinderen die dan nog minderjarig zullen zijn geweest. Het blijft echter een gis. Het OSU geeft te weinig informatie. Wel is duidelijk dat niet alles wat in het verleden is geschreven over de periode voor 1200 ook verifieerbaar is. Zodoende zal nog veel literatuur gedeeltelijk gecorrigeerd dienen te worden. Hans Vogels, Hij krijgt geen kinderen, tr.
 

tr.
met

Johanna van Zuijlen, dr. van Steven van Zuijlen von Anholt (Herr von Anholt, ministeriaal, Procurator de Cleve) en Hadewich van Wiltenburg, geb. Zuilen op 21 nov 1145, ovl. Vianen op 8 mrt 1226,
, Allard I van Buren heer van Buren (ca. 1190 - voor 12 maart 1248)[2]. Hij trouwde met een dochter van Hubert I van Beusinchem (ca. 1195-voor 12 maart 1248).
Zij was een zuster van Steven van Bosinchem en dochter van Hubert I van Beusichem (ca. 1170-na 1213) en Johanna van Zuijlen
Steven van Beusichem en Ava van Sulen zouden in dit geval familie zijn en dus dispensatie behoeven voor een rechtsgeldig huwelijk. Dispensatie is in Nederland niet gevonden, tenzij deze in Duitsland zou zijn bewaard en in de oorlog vernietigd is (suggestie EB). Johanna moet dan dus verder in de tijd terug bij de Van Sulen/Zuylen aan sluiten c.q. zij was geen Van Sulen/Zuylen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven*1195  †1249  54
NN     
Sofie*1190     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008

Rodolphus van Bosinchem
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Rodolphus van Bosinchem1, geb. op 8 jun 1144, ovl. op 18 mrt 1174 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?
Onbekend De heer Vermast is een van de eersten die zich serieus heeft beziggehouden met "De Heeren van Bosinchem voor het jaar 1300" (Bijdragen en Mededelingen Gelre, LIII, 1953, 5-51). Hij laat in navolging van dr. C. Booth, de stamboom van het ministe- rialengeslacht beginnen met een ridder Rodolphus, overleden in 1164 of 1174. Deze ridder zou zijn gehuwd met Aleyt van Heynsberch, wiens wapen twee zilveren afgewende zalmen zouden zijn op een blauw veld. Uit dit huwelijk stammen twee zonen: Hubert I (vermeld 1196-1213) en Alfer (1200-1213). Van Hubert zijn verder vier zonen bekend: Roelof; Steven; Hubert en Wenemar, en een naamloos gebleven dochter die met Alard van Buren huwde. In het eerste deel van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301(OSU) komen we veel personen (edelen en ministerialen) tegen als getuige zonder achternaam of herkenbare benaming. Verder komt de gewoonte om ministerialen als ridder of schildknaap aan te duiden pas op vanaf 1220. Zodoende kan al vlug worden opgemerkt dat we in het eerste deel van het OSU geen ridder Rodolphus (Roelof/Rudolf) van Beusinchem zijn aangetroffen. Voor de persoon Aleyt, vrouw van ridder Rodolphus is dus ook geen historische onderbouwing. De voornaam Rodolphus is echter een naam die we wat vaker in de periode voor 1200 tegenkomen. Hoewel er voor een Roelof (Rodolphus) als vader van de broers Hubert en Alfer van Beusinchem geen historische vermelding aan te wijzen valt is het toch aannemelijk dat de vader van Hubert deze voornaam zal hebben gedragen. Deze indicatie hebben we uit de naamgeving van diens vier zonen: Roelof, Steven, Hubert, Wenemar. Bedenken we dat de oudste zoon werd vernoemd naar de vaderlijke grootvader, de tweede zoon naar de moederlijke grootvader en de derde zoon naar vader zelf dan zien we mooi een Hubert op de derde plaats. Een helder bewijs voor toegepaste naamsvernoeming. Beusinchem komen we in 1176 tegen omdat een Iwan van Gokesforde het Utrechtse kapittel van St. Jan hinderde in het ongestoorde gebruik van hun hof te Beusinchem (OSU nr. 485). Het kapittel had deze hof en de kerk, in of kort voor 1131 gekocht. In de schikking die in 1176 werd vastgelegd bemiddelden graaf Hendrik van Kuyc (voogd van St. Jan) en een Herman, graaf van Nijmegen. Als getuigen zien we dan zes edelen en vijf ministerialen: Helias (van der Aa), Giselbertus de Amestelle (Amstel), Giselbertus de Wercunde (Werkhoven), Albero Pavo, en Otto Capellanus. Geen Van Beusinchems dus tenzij we Iwan als een verwant van de latere Van Beusinchems aanmerken. Tien jaar eerder komen we een Rodolfo en Yone de Scoenrewerth tegen onder de getuigende ministerialen. Waarschijnlijk waren beiden broers hoewel dit niet expliciet in de tekst wordt vermeld. In 1166, voor 24 september, bevestigd bisschop Godfried van Rhenen de abdij Mariënweerd in het bezit van haar goederen en rechten (OSU nr. 455). In de getuigenlijst nemen Roelof en Yone de 3e en 4e plaats in. Scoenrewerth is natuurlijk het hedendaagse Schoonrewoerd tussen Vianen en Leerdam. Vianen blijkt later een bezitting van een jongere tak van de Van Beusinchems. Dit geeft te denken. Indien we in de benaming Yone een verbastering mogen lezen van de naam Ywan dan valt alsnog een link met Beusinchem te leggen. Uitgaande van de werkhypothese dat de in Beusinchem problemen makende Ywan van Gokesforde identiek is aan de in 1166 genoemde Yone van Scoenrewerth, dan zou de in 1166 genoemde Rodolfo van Scoenre- werth de vader kunnen zijn van de gebroeders Hubert en Alfer van Beusinchem. In 1176 zou deze Roelof al overleden kunnen zijn met kinderen die dan nog minderjarig zullen zijn geweest. Het blijft echter een gis. Het OSU geeft te weinig informatie. Wel is duidelijk dat niet alles wat in het verleden is geschreven over de periode voor 1200 ook verifieerbaar is. Zodoende zal nog veel literatuur gedeeltelijk gecorrigeerd dienen te worden. Hans Vogels.

tr. (1)
met

Aleijt van Heijnsberch1, dr. van Gerhard van Heijnsberch en Irmgard von Plötzkau,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef  rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert*1170  †1213  43
Ida*1155  †1174 Vianen 19

relatie (2)

Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008


Aleijt van Heijnsberch
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Aleijt van Heijnsberch1,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef  rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

tr.
met

Rodolphus van Bosinchem1, geb. op 8 jun 1144, ovl. op 18 mrt 1174 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?
Onbekend De heer Vermast is een van de eersten die zich serieus heeft beziggehouden met "De Heeren van Bosinchem voor het jaar 1300" (Bijdragen en Mededelingen Gelre, LIII, 1953, 5-51). Hij laat in navolging van dr. C. Booth, de stamboom van het ministe- rialengeslacht beginnen met een ridder Rodolphus, overleden in 1164 of 1174. Deze ridder zou zijn gehuwd met Aleyt van Heynsberch, wiens wapen twee zilveren afgewende zalmen zouden zijn op een blauw veld. Uit dit huwelijk stammen twee zonen: Hubert I (vermeld 1196-1213) en Alfer (1200-1213). Van Hubert zijn verder vier zonen bekend: Roelof; Steven; Hubert en Wenemar, en een naamloos gebleven dochter die met Alard van Buren huwde. In het eerste deel van het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301(OSU) komen we veel personen (edelen en ministerialen) tegen als getuige zonder achternaam of herkenbare benaming. Verder komt de gewoonte om ministerialen als ridder of schildknaap aan te duiden pas op vanaf 1220. Zodoende kan al vlug worden opgemerkt dat we in het eerste deel van het OSU geen ridder Rodolphus (Roelof/Rudolf) van Beusinchem zijn aangetroffen. Voor de persoon Aleyt, vrouw van ridder Rodolphus is dus ook geen historische onderbouwing. De voornaam Rodolphus is echter een naam die we wat vaker in de periode voor 1200 tegenkomen. Hoewel er voor een Roelof (Rodolphus) als vader van de broers Hubert en Alfer van Beusinchem geen historische vermelding aan te wijzen valt is het toch aannemelijk dat de vader van Hubert deze voornaam zal hebben gedragen. Deze indicatie hebben we uit de naamgeving van diens vier zonen: Roelof, Steven, Hubert, Wenemar. Bedenken we dat de oudste zoon werd vernoemd naar de vaderlijke grootvader, de tweede zoon naar de moederlijke grootvader en de derde zoon naar vader zelf dan zien we mooi een Hubert op de derde plaats. Een helder bewijs voor toegepaste naamsvernoeming. Beusinchem komen we in 1176 tegen omdat een Iwan van Gokesforde het Utrechtse kapittel van St. Jan hinderde in het ongestoorde gebruik van hun hof te Beusinchem (OSU nr. 485). Het kapittel had deze hof en de kerk, in of kort voor 1131 gekocht. In de schikking die in 1176 werd vastgelegd bemiddelden graaf Hendrik van Kuyc (voogd van St. Jan) en een Herman, graaf van Nijmegen. Als getuigen zien we dan zes edelen en vijf ministerialen: Helias (van der Aa), Giselbertus de Amestelle (Amstel), Giselbertus de Wercunde (Werkhoven), Albero Pavo, en Otto Capellanus. Geen Van Beusinchems dus tenzij we Iwan als een verwant van de latere Van Beusinchems aanmerken. Tien jaar eerder komen we een Rodolfo en Yone de Scoenrewerth tegen onder de getuigende ministerialen. Waarschijnlijk waren beiden broers hoewel dit niet expliciet in de tekst wordt vermeld. In 1166, voor 24 september, bevestigd bisschop Godfried van Rhenen de abdij Mariënweerd in het bezit van haar goederen en rechten (OSU nr. 455). In de getuigenlijst nemen Roelof en Yone de 3e en 4e plaats in. Scoenrewerth is natuurlijk het hedendaagse Schoonrewoerd tussen Vianen en Leerdam. Vianen blijkt later een bezitting van een jongere tak van de Van Beusinchems. Dit geeft te denken. Indien we in de benaming Yone een verbastering mogen lezen van de naam Ywan dan valt alsnog een link met Beusinchem te leggen. Uitgaande van de werkhypothese dat de in Beusinchem problemen makende Ywan van Gokesforde identiek is aan de in 1166 genoemde Yone van Scoenrewerth, dan zou de in 1166 genoemde Rodolfo van Scoenre- werth de vader kunnen zijn van de gebroeders Hubert en Alfer van Beusinchem. In 1176 zou deze Roelof al overleden kunnen zijn met kinderen die dan nog minderjarig zullen zijn geweest. Het blijft echter een gis. Het OSU geeft te weinig informatie. Wel is duidelijk dat niet alles wat in het verleden is geschreven over de periode voor 1200 ook verifieerbaar is. Zodoende zal nog veel literatuur gedeeltelijk gecorrigeerd dienen te worden. Hans Vogels, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert*1170  †1213  43
Ida*1155  †1174 Vianen 19Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008

Steven van Zuijlen von Anholt
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Steven (Steven I) van Zuijlen von Anholt, geb. op 17 okt 1125, Herr von Anholt, ministeriaal, Procurator de Cleve, ovl. op 10 jun 1209 12040312.

relatie (1)

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder     

tr. (2)
met

Hadewich van Wiltenburg, dr. van Zweder van Wiltenburg, geb. op 15 sep 1128, ovl. op 5 mrt 1204.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1145 Zuilen †1226 Vianen 80
Steven II*1160 Zuilen †1249 Zuilen 89


Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?),
, zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

tr.
met

Machteld Ghiselbert uten Goyensdr1, dr. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Berta van Woerden, geb. circa 1220,
, (Machteld) Ghisekbert uten Goyensdr is geboren tussen 1225 en 1230. Wij kennen haar alleen uit twee handschriften, een berustend in de Universiteits bibliotheek te Utrecht en de andere in het Rijksarchief te Utrecht. Zij blijkt daaruit gehuwd te zijn met Jacobus Johannis, een voorvader van het geslacht, dat later te Utrecht "Lichtenberch" genoemd wordt. Volgens het handschrift was zij een dochter van Giselbertus de Goye en van jonkvrouw N.N. Vuytterhorst, tr. (2) met Jacob III van Lichtenberg. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)


Machteld Ghiselbert uten Goyensdr
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Machteld Ghiselbert uten Goyensdr1, geb. circa 1220,
, (Machteld) Ghisekbert uten Goyensdr is geboren tussen 1225 en 1230. Wij kennen haar alleen uit twee handschriften, een berustend in de Universiteits bibliotheek te Utrecht en de andere in het Rijksarchief te Utrecht. Zij blijkt daaruit gehuwd te zijn met Jacobus Johannis, een voorvader van het geslacht, dat later te Utrecht "Lichtenberch" genoemd wordt. Volgens het handschrift was zij een dochter van Giselbertus de Goye en van jonkvrouw N.N. Vuytterhorst.

 
 

tr. (1)
met

Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?), zn. van Johannes de Vlotstale,
, zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     

tr. (2)
met

Jacob III van Lichtenberg, zn. van Jacob II van Lichtenberg en NN van Leede, geb. in 1248, ovl. in 1304,
, in een straatgevecht
Bourgeois et échevin héréditaire d'Utrecht.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob IV*1270  †1326  56
Ermengardis*1275     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)


Johannes de Vlotstale
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Johannes de Vlotstale, ovl. voor 6 dec 1246.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob     


Willem van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem van Egmond, geb. Egmond op de Hoef in 1365, ovl. na 1410,
, 1370 tot Zevenhuizen, 1400 tot Zegwaard.

tr.
met

Mechtild van Hemert.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)