Genealogische website van Cees Hagenbeek
Machteld van Zuilen
Machteld van Zuilen (Mechteld Jansdr van Beverweerd van Zuylen), vrouwe van Beverweerd.

tr. (1) voor 7 aug 1354
met

Zweder van Vianen, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. voor 1403,
, ridder, knape 22 dec. 1358, kocht 1 sept. 1366 in Weconde 12 morgen Iand, verwierf 4 april 1368 het go3d ten Vene aldaar, ridder 10 dec. 1375, kocht 23 okt. 1378 wederom landerijen en hofsteden o.a. te Werconde, te Jutfaas en in Schalkwijk, verwierf in 1381 het goed Ten Winkel in Werconde, 30 maart 1386 door zijn broeder Gijsbrecht beleend net het haankoren wit Houten en 10 febr. 1389 met het huis ten Goye, kocht 2 nov. 1392 land in Drielbergen en pachtte 12 juni 1393 land in Odijk. Akte van overdracht door Heynric van Bloemensteyn, knaap, aan heer Sweder van Vianen van zijn rente uit 1/2 hoeve land in Honswijk. 1375.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna     

tr. (2) eind 1343
met

Otto van IJsselstein (van Amstel IJsselstein), zn. van Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein en Bensschop) en Bertha van Arkel van Heukelom, ovl. in 1353


Margriet van Beusinchem
Margriet van Beusinchem (van Bosichem)1, geb. in 1275.

 • Vader:
  Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem, van Bosichem, van Bosinchem)1, zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. Utrecht op 20 mrt 1309 (20 mrt 1300),
  , Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend.
  Erfschenker van de bisschop van Utrecht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht, tr. (2) circa 1278 met Clementia (Clemence) van Woerden, dr. van Herman VI van Woerden en Elizabeth van Amstel, geb. circa 1265, ovl. tussen 29 apr 1312 en 29 apr 1316  (1316),
  , 1312 Juli 17 [des Manendaghes na sinte Margrietendach]
  Henric van Rick, abt van St. Pauwels tUtrecht, beleent vrouwe Clementie, weduwe van heer Hubrecht van Bosinchem, met het goed en de tienden te Kesteren, zooals zij daarmede beleend was door den overleden abt Johan. (Regesten Heren van Culemborg). Uit dit huwelijk een dochter, tr. (1) circa 1280.
 

tr.
met

Ghijsbrecht uten Goye famulus2,1, zn. van Gijsbert II uten Goye (vermeld 1277-1299, heer van Hagestein) en Margaretha van Teylinghen tot Hagestein (vrouwe van Hagesteyn), geb. circa 1277, 2e burggraaf van Utrecht, ovl. circa 1334,
, in hem vlamde het verzet tegen de bisschop weer op, want toen Guy van Avesnes (bisschop van Utrecht 1301 - 1317) rond het jaar 1315 buiten het Sticht vertoefde, ondernam Ghisebrecht Uten Goye strooptochten in het Sticht en noemde zich weer onafhankelijk heer van Gaspewerde, Tull, 't Waal, Honswijk, Jaarsveld, Everdingen, Goberdingen Houten en 't Goy. Bij zijn terugkeer heeft de bisschop hem overwonnen en hem doen onthoofden. Vermeld wordt dat hij in het schip van de Mariakerk in Utrecht begraven zou zijn, tr. (2) met NN van Werconden1. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 38)


Jutte van Bosinchem
Jutte van Bosinchem.

 Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)


Zweder I van Bosinchem en Vianen
Zweder I van Bosinchem en Vianen1, geb. circa 1225, ovl. tussen 1 apr 1285 en 1 apr 1287 ,
, Vermeld 1248-1284, ridder in 1258, tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eers’t van zijn vader en later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen; kreeg 2 dec. 1271 van (de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen, gaf 21 nov. 1281 samen met zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem (tweede zoon van Hubert de Schenk), diens broeder Hubert toestemming tot verkoop van het kasteel Culemborg aan graaf Reinoud I van Gelre, waarna de graaf er Hubert mee beleende.

tr.
met

Margaretha Jacobsdr van Vlotstale, dr. van Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne en Machteld Ghiselbert uten Goyensdr, geb. circa 1235,
, Later heet de familie van Lichtenberg.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alaerd     
Elisabeth     
Hubrecht*1255  †1318  63
NN*1250  †1300  50
Wouter     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Margaretha Jacobsdr van Vlotstale
Margaretha Jacobsdr van Vlotstale, geb. circa 1235,
, Later heet de familie van Lichtenberg.

tr.
met

Zweder I van Bosinchem en Vianen2, zn. van Ridder Steven van Bosinchem en Ava van Zulen van Anholt, geb. circa 1225, ovl. tussen 1 apr 1285 en 1 apr 1287 ,
, Vermeld 1248-1284, ridder in 1258, tevens maarschalk van de bisschop van Utrecht, kreeg de hofstede, later versterkt tot het Huis Vianen, eers’t van zijn vader en later van zijn broeder Hubert de Schenk in leen; kreeg 2 dec. 1271 van (de elect Jan van Nassau het recht om twee maal per jaar een markt te houden in zijn heerlijkheid Vianen, gaf 21 nov. 1281 samen met zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem (tweede zoon van Hubert de Schenk), diens broeder Hubert toestemming tot verkoop van het kasteel Culemborg aan graaf Reinoud I van Gelre, waarna de graaf er Hubert mee beleende.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alaerd     
Elisabeth     
Hubrecht*1255  †1318  63
NN*1250  †1300  50
Wouter     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Alaerd van Bosinchem
Alaerd van Bosinchem.Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


NN van Bosinchem en Vianen
NN van Bosinchem en Vianen, geb. circa 1250, ovl. circa 1300.

tr. in 1280
met

Hendrik I van Montfoort (de Rovere), zn. van Roelof de Rovere van Montfoort en Odilia van Montfoort, geb. circa 1250, ovl. tussen 12 jan 1299 en 9 jan 1300 ,
, Vermeld 1282-1298.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Zweder I*1280  †1328  48
Lijsbeth  †1327   
Roelof*1278  †1345 Warns 67Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Elisabeth van Bosinchem van Vianen
Elisabeth van Bosinchem van Vianen.

tr.
met

Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), zn. van Jan Philipsz van Duivenvoorde en Wassenaer (Ridder 1248, heer van Duivenvoorde) en Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere, 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285  1342 Monster 57Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Philips van Duivenvoorde
Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

tr.
met

Elisabeth van Bosinchem van Vianen, dr. van Zweder I van Bosinchem en Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285  1342 Monster 57Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)

Hendrik I de Rover
 
Hendrik I de Rover1, geb. in jan 1415, ovl. voor 1474.

 

tr. op 1 jan 1440
met

Celye Gillis van Herlaer1, dr. van Arend van Herlaer van Zuilichem (schepen van Zuilichem) en Aleydis Pieck, ovl. in 1505, tr. (2) met Aert Cock van Haeften van Opijnen. de. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Steven van Bosinchem
Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

tr.
met

Ava van Zulen van Anholt (van Zuylen), dr. van Zweder van Zuijlen en N. Gisbertsdr von Brempt, geb. circa 1205, ovl. op 27 aug 1263.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  60
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     
Christina     


Ava van Zulen van Anholt
Ava van Zulen van Anholt (van Zuylen), geb. circa 1205, ovl. op 27 aug 1263.

 

tr.
met

Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, zn. van Hubert van Bosinchem en Johanna van Zuijlen, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  60
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     
Christina     


Hubert van Bosinchem
Hubert van Bosinchem, ovl. na 1213,
, Als ministerialis vermeld in 1196, leefde nog in 1213.

tr.
met

Johanna van Zuijlen, geb. circa 1170,
, Steven van Beusichem en Ava van Sulen zouden in dit geval familie zijn en dus dispensatie behoeven voor een rechtsgeldig huwelijk. Dispensatie is in Nederland niet gevonden, tenzij deze in Duitsland zou zijn bewaard en in de oorlog vernietigd is (suggestie EB). Johanna moet dan dus verder in de tijd terug bij de Van Sulen/Zuylen aan sluiten c.q. zij was geen Van Sulen/Zuylen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1249   
Nn     


Rodolphus van Bosinchem
Rodolphus van Bosinchem, ovl. in 1164 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?

tr. (1)
met

Aleijt van Heijnsberch, dr. van Gerhard van Heijnsberch en Irmgard von Plötzkau,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef  rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert  †1213   

relatie (2)


Aleijt van Heijnsberch
Aleijt van Heijnsberch,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef  rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

tr.
met

Rodolphus van Bosinchem, ovl. in 1164 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert  †1213   


Steven van Zulen von Anholt
 
Steven van Zulen von Anholt, geb. voor 1170, Herr von Anholt, ministeriaal, Procurator de Cleve, ovl. op 12 mrt 1204.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder     


Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne
Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?),
, Zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

tr.
met

Machteld Ghiselbert uten Goyensdr1, dr. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Berta van Woerden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1235     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)


Machteld Ghiselbert uten Goyensdr
Machteld Ghiselbert uten Goyensdr1.

 • Vader:
  Ghiselbert uten Goye2, zn. van Wouter graaf uten Goye (comes de Goye) en Rixa van Amstel, geb. circa 1200, ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271, broeder van het Duitse huis circa 1267, ovl. Utrecht op 16 mrt 1270, begr. Utrecht St Anna-kerk, relatie (1) met Mabelia Herbertsdr van den Berghe (Mabelia van de Lede, Mabilia van Arkel)2,1, dr. van Herbaren Floris II van de Lede van Arkel (ridder vermeld 1227-1253) en Alveradis van Heusden, vermeld 1288, ovl. Utrecht op 12 sep 1288 (16 mrt 1271),
  , terteert 13 juli 1288. Uit deze relatie 6 kinderen, tr. (2).
 
 

tr.
met

Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?), zn. van Johannes de Vlotstale,
, Zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1235     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)


Johannes de Vlotstale
Johannes de Vlotstale, ovl. voor 6 dec 1246.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob     


Willem van Egmond
Willem van Egmond, geb. Egmond op de Hoef in 1365, ovl. na 1410,
, 1370 tot Zevenhuizen, 1400 tot Zegwaard.

tr.
met

Mechtild van Hemert.

Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)