Website van Cees Hagenbeek
Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein2,1, heer van Egmond, ovl. te IJsselstein op 27 dec 1370.

Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein.
stadhouder van Holland benoorden de Maas, raad van de Graaf van Holland.

13-3-1333: Jan van Egmonde oorkondt dat hij en zijn broer Gherijd gegeven hebben aan de commandeur en het convent van Sint Janshuse te Haerlem 3 morgen 4 hond land, verpacht aan Jan Vlederman, te Wateringhe in ruil voor land in de Doertoghe. Medebezegeld door Gherijd van den Woude en Gherijd Voshoek, schepenen in Harlem (f. 27V).

tr. (Jutte ongeveer 21 jaar oud) (1) in 1331
met

Jutte (Guyote, Gudele) van Amstel van IJsselstein2,1, dr. van Arnout van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein) en Maria van Henegouwen, geb. in 1310, erfdochter van IJsselstein, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 28 dec 1369, begr. te IJsselstein.

Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein.
20.5.1330: Gijsbert, heer van IJsselstein, Arnold van IJsselstein, ridder, en Jan van Egmond, maken huwelijkse voorwaarden tussen de laatste en jonkvrouwe Guyotte, dochter van heer Arnold van IJsselstein.
20.5.1330: Willem, graaf van Holland, belooft in aansluiting op de brief van 6.1.1309 (zie aldaar), jonkvrouwe Guyotte, gehuwd met Jan van Egmond, in het bezit te stellen van het huis te IJsselstein, indien heer Arnold van IJsselstein geen zoons nalaat .
21.9.1347: Guyotte, vrouwe van Egmond, beleent Hendrik van Harmelen met al het goed dat hij hield van haar moeder, vrouwe van IJsselstein .
5.4.1363: Johannes Wijnt, notaris, geeft op verzoek van heer Jan van Egmond en IJsselstein transsumpt van de brieven d.d. 14.8.1311, 18.10.1343, 28.10.1343 en 28.6.1347 .
11.6.1364: Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht geven aan heer Jan, heer van Egmond en IJsselstein, en vrouwe Guyotte zijn vrouw, gedurende haar leven het gerecht, cijns en grote en kleine tienden in de Achtersloot in pacht .
12.9.1364: Albrecht, hertog van Beieren, ruwaard van Holland, beleent vrouwe Guyotte, vrouwe van IJsselstein en Egmond, zijn nicht, met alwat haar vader, heer van IJsselstein, van de grafelijkheid van Holland in leen hield .
Uit dit huwelijk o.m. een dochter Berte van Egmond, waarvoor op 6.7.1371 huwelijkse voorwaarden werden opgesteld, m.b.t. tot haar huwelijk met Gerrit van Culemborg. De borgen daarbij waren o.m.: heer Gijsbert van IJsselstein, heer Otto van Leijenberg, Willem van Egmond, Jan van Almelo, Jan van den Vliet en Elias van Woudenberg.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1389   
Bertha*1342 Egmond †1413  71
Willem*1365 Egmond op de Hoef †1410  45
Gerrit     
Maria     
Catharina  †1376   
Antonia     
Elisabeth*1343 Egmond aan den Hoef †1400 Amsterdam 57
Griete~1347 Egmond-Binnen    
10 Arend*1340 Egmond op de Hoef †1409 IJsselstein 68

tr. (2)
met

Genephe van Rodenburg, dr. van Hendrik van Wassenaer van Santhorst en Machteld van Outshoorn Vrouwe van Raaphorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yda*1312 Egmond-Binnen    Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), Type: boek, Schrijver: A.W.E. Dek, Uitgegeven: 1970

Maria van Henegouwen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Maria van Henegouwen2,1 (Maria van Avesnes), geb. circa 1290, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1 sep 1344, begr. te IJsselstein.

tr. (hoogstens 20 jaar oud) voor 25 jul 1310
met

Arnout van Amstel van IJsselstein2,1, zn. van Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein en Bensschop) en Bertha van Arkel van Heukelom, heer van IJsselstein, ovl. in 1363, begr. te IJsselstein.

Arnout van Amstel van IJsselstein.
Vermeld vanaf 24-6-1304, als ridder vanaf 18-6-1312; wordt samen met zijn vader door graaf Willem 111 met IJsselstein beleend ‘s-Gravenhage 21-7-1313; krijgt voor door hem verstrekte leningen het huis Stoutenburg met het daaraan verbonden schout- of baljuwschap van Amersfoort en Eemland in pand vanaf 1325 (waar hij na aflossing der leningen slechts met enige moeite kan worden ontzet 2-1-1341); na het overlijden van zijn vader (1344) door graaf Willem IV beleend met het huis en de heerlijkheid van IJsselstein en alle andere goederen die zijn vader van de Hollandse grafelijkheid in leen had gehouden 22-4-1344; lid van de grafelijke raad in de jaren 1345-48 en 1354-57 waarbij hij tracht afzijdig te blijven in de opkomende tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen; is baanderheer 3-8-1354; heeft een grote belangstelling voor wetenschappen (o.a. geneeskunde, waartoe hij een medische bibliotheek aanlegt die hij ter beschikking stelt van zijn lijfarts Dirk van Heeswijk.
die belast was met de verpleging in het gasthuis te IJsselstein);.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1310  †1369 IJsselstein 5910 
Catharina*1320  †1380  60Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)

Aleida bastaarddr van Avesnes
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Aleida bastaarddr (Aleid) van Avesnes, geb. te Avesnes [België] in 1295, heer van Asperen, Heukelom en Hagestein, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 19 mrt 1347.

Aleida bastaarddr van Avesnes.
belooft zich te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak aangaande de voogdij over haar kinderen 2-9-1346.

tr. (resp. hoogstens 21 en hoogstens 31 jaar oud) voor 29 nov 1316
met

Otto (Otto II) van Heukelom van Asperen (Otto van Asperen), van Asperen, zn. van Otto van Heukelom heer van Asperen en NN Allardsdr van Buren, geb. circa 1285, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Stavoren op 26 sep 1345.

Otto van Heukelom van Asperen.
knape 29-11-1316, is ridder 20-9-1329; ter opvolging van.
zijn vader heer van Asperen en Hagestein kort na 22-4-1344, doch reeds gesneuveld Stavoren 26-9-1345, zn. van Otto I van Heukelom, heer van Asperen en (sinds 22-8-1335) Hagestein, en vermoedelijk diens eerste echtgenote die mogelijk.
een dochter was van Allard van Buren.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1326  †1366  40
Elburg*1328  †1415  86
Marie  †1367   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Otto van Heukelom van Asperen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Otto (Otto II) van Heukelom van Asperen (Otto van Asperen), van Asperen, geb. circa 1285, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Stavoren op 26 sep 1345.

Otto van Heukelom van Asperen.
knape 29-11-1316, is ridder 20-9-1329; ter opvolging van.
zijn vader heer van Asperen en Hagestein kort na 22-4-1344, doch reeds gesneuveld Stavoren 26-9-1345, zn. van Otto I van Heukelom, heer van Asperen en (sinds 22-8-1335) Hagestein, en vermoedelijk diens eerste echtgenote die mogelijk.
een dochter was van Allard van Buren.

tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 21 jaar oud) voor 29 nov 1316
met

Aleida bastaarddr (Aleid) van Avesnes, dr. van Guy (Gwijde) van Avesnes (bisschop van Utrecht), geb. te Avesnes [België] in 1295, heer van Asperen, Heukelom en Hagestein, ovl. (minstens 51 jaar oud) na 19 mrt 1347.

Aleida bastaarddr van Avesnes.
belooft zich te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak aangaande de voogdij over haar kinderen 2-9-1346.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1326  †1366  40
Elburg*1328  †1415  86
Marie  †1367   


Arnout van Amstel van IJsselstein
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Arnout van Amstel van IJsselstein2,1, heer van IJsselstein, ovl. in 1363, begr. te IJsselstein.

Arnout van Amstel van IJsselstein.
Vermeld vanaf 24-6-1304, als ridder vanaf 18-6-1312; wordt samen met zijn vader door graaf Willem 111 met IJsselstein beleend ‘s-Gravenhage 21-7-1313; krijgt voor door hem verstrekte leningen het huis Stoutenburg met het daaraan verbonden schout- of baljuwschap van Amersfoort en Eemland in pand vanaf 1325 (waar hij na aflossing der leningen slechts met enige moeite kan worden ontzet 2-1-1341); na het overlijden van zijn vader (1344) door graaf Willem IV beleend met het huis en de heerlijkheid van IJsselstein en alle andere goederen die zijn vader van de Hollandse grafelijkheid in leen had gehouden 22-4-1344; lid van de grafelijke raad in de jaren 1345-48 en 1354-57 waarbij hij tracht afzijdig te blijven in de opkomende tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen; is baanderheer 3-8-1354; heeft een grote belangstelling voor wetenschappen (o.a. geneeskunde, waartoe hij een medische bibliotheek aanlegt die hij ter beschikking stelt van zijn lijfarts Dirk van Heeswijk.
die belast was met de verpleging in het gasthuis te IJsselstein);.

tr. (Maria hoogstens 20 jaar oud) voor 25 jul 1310
met

Maria van Henegouwen2,1 (Maria van Avesnes), dr. van Guy (Gwijde) van Avesnes (bisschop van Utrecht), geb. circa 1290, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1 sep 1344, begr. te IJsselstein.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1310  †1369 IJsselstein 5910 
Catharina*1320  †1380  60Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 69)

Bertha van Arkel van Heukelom
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Bertha van Arkel van Heukelom1, ovl. op 25 feb 1322, begr. te IJsselstein.

Bertha van Arkel van Heukelom.
Vermeld 1297-1298, zij verdedigde kasteel IJsselstein toen dat werd belegerd door Wolfert van Borsselen. Zelfs toen zij hoorde dat haar man inmiddels gevangengenomen was hield zij stand. Uiteindelijk moets zij na een jaar het kasteel prijsgeven en toenzien hoe acht van haar zestien manschappen werden onthoofd.

tr. (Gijsbrecht VI ongeveer 28 jaar oud) circa 1280
met

Gijsbrecht VI (Gijsbert VI) van Amstel van IJsselstein4,1,3, zn. van Arnoud van Amstel ridder (heer van Bensschop en IJsselstein) en Johanna van Zuijlen van IJsselstein, geb. in 1252, heer van IJsselstein en Bensschop, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) in 1345.

Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein.
hij nam geen deel aan de aanslag en moord op graaf Floris V, waarbij zijn gelijknamige oom, zijn broeder Arnoud van Benscoop en zijn verwant Herman van Woerden wel zeer nauw betrokken waren; hij nam zelfs deel aan de belegering van het slot Cronenburg, alwaar de schuldigen hun toevlucht hadden gezocht. Moeilijkheden met de graven van Holland waren, hem echter ook niet bespaard gebleven en gedurende een beleg door de Hollanders van het slot IJsselstein omtrent het jaar 1297 kreeg zijn echtgenote Berta van Heukelom, die het slot met een handjevol mannen gedurende bijna een jaar in handen wist te houden, de gelegenheid te tonen, dat zij een lid was van het geslacht -Van Arkel, dat in Holland als het ,,stoutste” bekend stond. Bij de overgave wist zij voor zich en de helft van de verdedigers vrije aftocht te bedingen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnout  †1363 IJsselstein  
Otto  †1353   
Agnes  †1360   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Type: boek, Schrijver: Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 2011 (blz. 69)
4.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Type: boek, Schrijver: Th.A.A.M. van Amstel, Uitgever: Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Plaats: Hilversum, Uitgegeven: 1999 (blz. 239)

Willem Maurits van Nassau
Willem Maurits van Nassau, geb. in jun 1603, heer van Grimhuizen, ritmeester in Staatse dienst, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 22 nov 1638, begr. te Leiden (Hooglandse Kerk).

tr. (ongeveer 28 jaar oud) in 1631
met

Maria van Aerssen van Sommelsdijk, dr. van François van Sommelsdijk (heer van Sommelsdijk) en Petronella Borre, ovl. op 9 okt 1641.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1639  †1721 Den Haag 81


Diederik Johan ten Kate
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Jan Jacobs van der Velden.
Parenteel van Jan Jacobs.
Parenteel van Juckes de Geest.
Parenteel van Simon Engelsz den Baars.

Eric (Diederik Johan) ten Kate, geb. te Amsterdam op 9 mei 1886, autohandelaar, in de Beethovenlaan 93 te Apeldoorn op 15 nov 1926, in de Paul Krugerstraat 5 te Apeldoorn op 28 okt 1935, in de v. Asch van Wijckstraat 21 te Amersfoort op 1 sep 1936, in Stabroek, gemeente te Gedinne [België] op 5 okt 1936, in de Stichtse Meije 38 te Zegveld [Duitsland] op 4 jul 1956, in de Icaruslaan 46 te Nieuwer Amstel op 10 feb 1962, ovl. (77 jaar oud) te Nieuwer Amstel op 6 nov 1963.

 

tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 16 apr 1908, (gesch. resp. 34 en 33 jaar oud te Amsterdam op 10 aug 1920)
met

Clasina Barneveld, dr. van Christen Barneveld en Wilhelmina Maria Smit, geb. te Amsterdam op 20 jul 1887.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonia*1910 Overeem    
Eric*1914     
Edith*1917 Den Haag    

tr. (resp. 34 en 20 jaar oud) (2) te Laren op 25 jan 1921, (gesch. resp. 49 en 34 jaar oud te Laren op 10 okt 1935)
met

Wilhelmina Mathilde Schuit, dr. van Jan Willem Schuit en Elisabeth Mathilde Braakman, geb. te Utrecht op 5 nov 1900.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1923 Vorden    

tr. (resp. 51 en 31 jaar oud) (3) te Arnhem op 14 jul 1937
met

Truus (Geertruida Wilhelmina) Hagenbeek, dr. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. te Arnhem op 23 aug 1905, woonde in te Stabroek [België] voor 1955, woonde in Stichtse Meije voor 1962, woonde in te Kimswerd in 1972, ovl. (68 jaar oud) te Assen op 5 aug 1974, begr. te Assen op 9 aug 1974.

 


Truus (Geertruida Wilhelmina) Hagenbeek.
zij hebben in Stabroek gewoond.

Josef Niederleitner
Josef Niederleitner, geb. te Alservorstadt Wien [Oostenrijk] op 18 mrt 1846, Arbeiter.

relatie
met

Josepha Decht, geb. op 18 feb 1854.

Uit deze relatie een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1887 Wilfersdorf [Oostenrijk]    


Josepha Decht
Josepha Decht, geb. op 18 feb 1854.

relatie
met

Josef Niederleitner, geb. te Alservorstadt Wien [Oostenrijk] op 18 mrt 1846, Arbeiter.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1887 Wilfersdorf [Oostenrijk]    


Johann Laschkowsky
Johann Laschkowsky, geb. te Kritzendorf [Oostenrijk] (Kritzendorf) op 5 jun 1862.

relatie
met

Anna Kuks, geb. te Viz op 28 mrt 1867.

Uit deze relatie 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josefa*1890 Gablitz [Oostenrijk]    
Peprl*1900     


Anna Kuks
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Anna Kuks, geb. te Viz op 28 mrt 1867.

relatie
met

Johann Laschkowsky, geb. te Kritzendorf [Oostenrijk] (Kritzendorf) op 5 jun 1862.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josefa*1890 Gablitz [Oostenrijk]    
Peprl*1900     


Hendrik Willem de Vries
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Jacob Claesz Kuyper van Leeuwen.
Kwartierstaat van Eunice Roos

Hendrik Willem de Vries, geb. te Spaarndam op 1 mrt 1839, landbouwer, ovl. (73 jaar oud) te Haarlemmerliede op 17 apr 1912.

tr. (resp. 38 en 43 jaar oud) te Haarlemmerliede op 1 mrt 1877
met

Alida Boon, dr. van Karel Boon (arbeider) en Aagje van Leeuwen, geb. te Leiderdorp op 16 sep 1833, ovl. (74 jaar oud) te Haarlemmerliede op 14 nov 1907, relatie (2) met Simon Holleman. Uit deze relatie geen kinderen.


Simon Holleman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Jacob Claesz Kuyper van Leeuwen.
Kwartierstaat van Eunice Roos

Simon Holleman.

relatie
met

Alida Boon, dr. van Karel Boon (arbeider) en Aagje van Leeuwen, geb. te Leiderdorp op 16 sep 1833, ovl. (74 jaar oud) te Haarlemmerliede op 14 nov 1907, tr. (1) met Hendrik Willem de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Johannes Bernardus Maria Pierik
 
in
Genealogie van Hindrik Willems Mesach.
Kwartierstaat van Jasper Pierik
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.
Parenteel van Heyndrick van Waere.
Parenteel van Heyndrick van Waere. (van Weeren)
Parenteel van Hindrik Willems Mezach
Parenteel van Jan Jacobs van der Velden.
Parenteel van Jan Jacobs.
Parenteel van Jan Scharloo.
Parenteel van Juckes de Geest.
Parenteel van Mesach Hendriks.
Parenteel van Simon Engelsz den Baars.

drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik, geb. te Vreeswijk op 21 okt 1939.

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op 27 sep 1967, kerk.huw. op 29 jun 1968
met

Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, dr. van Franciscus Josephus Petrus Ooms en Johanna Eliza Vermeulen, geb. te Tilburg op 20 aug 1943.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jasper*1970     
Marieke*1973 Leidschendam    
Floris*1975 Leidschendam    


Phillippa van Armenië
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Han Bekke

Phillippa van Armenië, geb. in 1183, ovl. (minstens 36 jaar oud) na 1219.

Phillippa van Armenië.
dochter: Rupen III, Herr im Gebirge, 1.Ehe: Shahinsha Sergios v.Sasson-Taron.

tr. (ongeveer 29 jaar oud) in 1212
met

Theodorus I Laskaris (Komnenos Laskaris Imperator (v. Nikaia)), zn. van Manuel Laskaris en Ioanna Karatzaina (Phokaina), keizer van Nicea, ovl. in 1222, tr. (1) met Maria Angela van Byzantium, dr. van Alexios III Komnenos Angelos Autokrator ton Rhomaion en Euphrosyne Dukaina Kamaretina. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Maria de Courtenay. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Theodorus I Laskaris.
c.1200 Despotes, 1204 Regent zu Brusa, dann Regent zu Nikaia, 12.4.1204 Kaiser (1205 und 1207?), (6.4.?)1208 Krönung, 1214 Anerkennung durch den Papst und die Bulgaren.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Konstantinos*1214  †1249  35


Konstantinos Laskaris
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Han Bekke

Konstantinos Laskaris, geb. in 1214, ovl. (minstens 35 jaar oud) na 1249.

Konstantinos Laskaris.
nicht zur Thronfolge berechtigt? 1249 dux von Thrakien?


Andreas van Hongarije
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Han Bekke

Andreas van Hongarije, ovl. in 1234.


Judith van der Veer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Judith van der Veer, geb. te Middelburg, ovl. te Leiden op 12 mei 1830.

tr.
met

Abram Pardon, zn. van Abraham Pardon (warmoesiersknegt) en Marijtje Rosier, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 nov 1752 (getuigen: zijn aangetrouwd oom Abraham Timmerman en zijn tante Jacoba Pardon).


Jacob Dullemond
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Jacob Dullemond.

relatie
met

Maria Schenk.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1927 Rotterdam