Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan I van Egmond
Jan I van Egmond1, heer van Egmond, ovl. IJsselstein op 27 dec 1370,
, stadhouder van Holland benoorden de Maas, raad van de Graaf van Holland
13-3-1333: Jan van Egmonde oorkondt dat hij en zijn broer Gherijd gegeven hebben aan de commandeur en het convent van Sint Janshuse te Haerlem 3 morgen 4 hond land, verpacht aan Jan Vlederman, te Wateringhe in ruil voor land in de Doertoghe. Medebezegeld door Gherijd van den Woude en Gherijd Voshoek, schepenen in Harlem (f. 27V).

tr. in 1331
met

Jutte (Guyote, Gudele) van Amstel van IJsselstein1, dr. van Arnout van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein) en Maria van Henegouwen, geb. in 1310, erfdochter van IJsselstein, ovl. op 28 dec 1369, begr. IJsselstein,
, 20.5.1330: Gijsbert, heer van IJsselstein, Arnold van IJsselstein, ridder, en Jan van Egmond, maken huwelijkse voorwaarden tussen de laatste en jonkvrouwe Guyotte, dochter van heer Arnold van IJsselstein.
20.5.1330: Willem, graaf van Holland, belooft in aansluiting op de brief van 6.1.1309 (zie aldaar), jonkvrouwe Guyotte, gehuwd met Jan van Egmond, in het bezit te stellen van het huis te IJsselstein, indien heer Arnold van IJsselstein geen zoons nalaat .
21.9.1347: Guyotte, vrouwe van Egmond, beleent Hendrik van Harmelen met al het goed dat hij hield van haar moeder, vrouwe van IJsselstein .
5.4.1363: Johannes Wijnt, notaris, geeft op verzoek van heer Jan van Egmond en IJsselstein transsumpt van de brieven d.d. 14.8.1311, 18.10.1343, 28.10.1343 en 28.6.1347 .
11.6.1364: Deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht geven aan heer Jan, heer van Egmond en IJsselstein, en vrouwe Guyotte zijn vrouw, gedurende haar leven het gerecht, cijns en grote en kleine tienden in de Achtersloot in pacht .
12.9.1364: Albrecht, hertog van Beieren, ruwaard van Holland, beleent vrouwe Guyotte, vrouwe van IJsselstein en Egmond, zijn nicht, met alwat haar vader, heer van IJsselstein, van de grafelijkheid van Holland in leen hield .
Uit dit huwelijk o.m. een dochter Berte van Egmond, waarvoor op 6.7.1371 huwelijkse voorwaarden werden opgesteld, m.b.t. tot haar huwelijk met Gerrit van Culemborg. De borgen daarbij waren o.m.: heer Gijsbert van IJsselstein, heer Otto van Leijenberg, Willem van Egmond, Jan van Almelo, Jan van den Vliet en Elias van Woudenberg.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1389   
Bertha*1342 Egmond †1413  71
Willem*1365 Egmond op de Hoef †1410  45
Gerrit     
Maria     
Catharina  †1376   
Antonia     
Elisabeth*1343 Egmond aan den Hoef †1400 Amsterdam 57
Griete     
10 Arend*1340 Egmond op de Hoef †1409 IJsselstein 69Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Maria van Henegouwen
Maria van Henegouwen (Maria van Avesnes)1, geb. circa 1290, ovl. na 1 sep 1344, begr. IJsselstein.

tr. voor 25 jul 1310
met

Arnout van Amstel van IJsselstein1, zn. van Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein en Bensschop) en Bertha van Arkel van Heukelom, heer van IJsselstein, ovl. in 1363, begr. IJsselstein,
, Vermeld vanaf 24-6-1304, als ridder vanaf 18-6-1312; wordt samen met zijn vader door graaf Willem 111 met IJsselstein beleend ‘s-Gravenhage 21-7-1313; krijgt voor door hem verstrekte leningen het huis Stoutenburg met het daaraan verbonden schout- of baljuwschap van Amersfoort en Eemland in pand vanaf 1325 (waar hij na aflossing der leningen slechts met enige moeite kan worden ontzet 2-1-1341); na het overlijden van zijn vader (1344) door graaf Willem IV beleend met het huis en de heerlijkheid van IJsselstein en alle andere goederen die zijn vader van de Hollandse grafelijkheid in leen had gehouden 22-4-1344; lid van de grafelijke raad in de jaren 1345-48 en 1354-57 waarbij hij tracht afzijdig te blijven in de opkomende tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen; is baanderheer 3-8-1354; heeft een grote belangstelling voor wetenschappen (o.a. geneeskunde, waartoe hij een medische bibliotheek aanlegt die hij ter beschikking stelt van zijn lijfarts Dirk van Heeswijk
die belast was met de verpleging in het gasthuis te IJsselstein);.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1310  †1369 IJsselstein 5910 
Catharina  †1380   Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Aleida bastaarddr van Avesnes
Aleida bastaarddr (Aleid) van Avesnes, geb. Avesnes [België] in 1295, heer van Asperen, Heukelom en Hagestein, ovl. na 19 mrt 1347,
, belooft zich te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak aangaande de voogdij over haar kinderen 2-9-1346.

tr. voor 29 nov 1316
met

Otto (Otto II) van Heukelom van Asperen (Otto van Asperen), van Asperen, zn. van Otto van Heukelom heer van Asperen en NN Allardsdr van Buren, geb. circa 1285, ovl. Stavoren op 26 sep 1345,
, knape 29-11-1316, is ridder 20-9-1329; ter opvolging van
zijn vader heer van Asperen en Hagestein kort na 22-4-1344, doch reeds gesneuveld Stavoren 26-9-1345, zn. van Otto I van Heukelom, heer van Asperen en (sinds 22-8-1335) Hagestein, en vermoedelijk diens eerste echtgenote die mogelijk
een dochter was van Allard van Buren.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1326  †1366  40
Elburg*1328     
Marie  †1367   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto van Heukelom van Asperen
Otto (Otto II) van Heukelom van Asperen (Otto van Asperen), van Asperen, geb. circa 1285, ovl. Stavoren op 26 sep 1345,
, knape 29-11-1316, is ridder 20-9-1329; ter opvolging van
zijn vader heer van Asperen en Hagestein kort na 22-4-1344, doch reeds gesneuveld Stavoren 26-9-1345, zn. van Otto I van Heukelom, heer van Asperen en (sinds 22-8-1335) Hagestein, en vermoedelijk diens eerste echtgenote die mogelijk
een dochter was van Allard van Buren.

tr. voor 29 nov 1316
met

Aleida bastaarddr (Aleid) van Avesnes, dr. van Guy (Gwijde) van Avesnes (bisschop van Utrecht), geb. Avesnes [België] in 1295, heer van Asperen, Heukelom en Hagestein, ovl. na 19 mrt 1347,
, belooft zich te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak aangaande de voogdij over haar kinderen 2-9-1346.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1326  †1366  40
Elburg*1328     
Marie  †1367   


Arnout van Amstel van IJsselstein
Arnout van Amstel van IJsselstein1, heer van IJsselstein, ovl. in 1363, begr. IJsselstein,
, Vermeld vanaf 24-6-1304, als ridder vanaf 18-6-1312; wordt samen met zijn vader door graaf Willem 111 met IJsselstein beleend ‘s-Gravenhage 21-7-1313; krijgt voor door hem verstrekte leningen het huis Stoutenburg met het daaraan verbonden schout- of baljuwschap van Amersfoort en Eemland in pand vanaf 1325 (waar hij na aflossing der leningen slechts met enige moeite kan worden ontzet 2-1-1341); na het overlijden van zijn vader (1344) door graaf Willem IV beleend met het huis en de heerlijkheid van IJsselstein en alle andere goederen die zijn vader van de Hollandse grafelijkheid in leen had gehouden 22-4-1344; lid van de grafelijke raad in de jaren 1345-48 en 1354-57 waarbij hij tracht afzijdig te blijven in de opkomende tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen; is baanderheer 3-8-1354; heeft een grote belangstelling voor wetenschappen (o.a. geneeskunde, waartoe hij een medische bibliotheek aanlegt die hij ter beschikking stelt van zijn lijfarts Dirk van Heeswijk
die belast was met de verpleging in het gasthuis te IJsselstein);.

tr. voor 25 jul 1310
met

Maria van Henegouwen (Maria van Avesnes)1, dr. van Guy (Gwijde) van Avesnes (bisschop van Utrecht), geb. circa 1290, ovl. na 1 sep 1344, begr. IJsselstein.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte*1310  †1369 IJsselstein 5910 
Catharina  †1380   Bronnen:
1.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


Bertha van Arkel van Heukelom
Bertha van Arkel van Heukelom, ovl. op 25 feb 1322, begr. IJsselstein,
, Vermeld 1297-1298, zij verdedigde kasteel IJsselstein toen dat werd belegerd door Wolfert van Borsselen. Zelfs toen zij hoorde dat haar man inmiddels gevangengenomen was hield zij stand. Uiteindelijk moets zij na een jaar het kasteel prijsgeven en toenzien hoe acht van haar zestien manschappen werden onthoofd.

tr. circa 1280
met

Gijsbrecht VI (Gijsbert VI) van Amstel van IJsselstein1,2, zn. van Arnoud van Amstel ridder (heer van Bensschop en IJsselstein) en Johanna van Zuijlen van IJsselstein, geb. in 1252, heer van IJsselstein en Bensschop, ovl. in 1345,
, hij nam geen deel aan de aanslag en moord op graaf Floris V, waarbij zijn gelijknamige oom, zijn broeder Arnoud van Benscoop en zijn verwant Herman van Woerden wel zeer nauw betrokken waren; hij nam zelfs deel aan de belegering van het slot Cronenburg, alwaar de schuldigen hun toevlucht hadden gezocht. Moeilijkheden met de graven van Holland waren, hem echter ook niet bespaard gebleven en gedurende een beleg door de Hollanders van het slot IJsselstein omtrent het jaar 1297 kreeg zijn echtgenote Berta van Heukelom, die het slot met een handjevol mannen gedurende bijna een jaar in handen wist te houden, de gelegenheid te tonen, dat zij een lid was van het geslacht -Van Arkel, dat in Holland als het,stoutste” bekend stond. Bij de overgave wist zij voor zich en de helft van de verdedigers vrije aftocht te bedingen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnout  †1363 IJsselstein  
Otto  †1353   
Agnes  †1360   Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Willem Maurits van Nassau
Willem Maurits van Nassau, geb. in jun 1603, heer van Grimhuizen, ritmeester in Staatse dienst, ovl. voor 22 nov 1638, begr. Leiden (Hooglandse Kerk).

tr. in 1631
met

Maria van Aerssen van Sommelsdijk, dr. van François van Sommelsdijk (heer van Sommelsdijk) en Petronella Borre, ovl. op 9 okt 1641.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1639  †1721 Den Haag 82


Diederik Johan ten Kate
 
Eric (Diederik Johan) ten Kate, geb. Amsterdam op 9 mei 1886, autohandelaar, in de Beethovenlaan 93 Apeldoorn op 15 nov 1926, in de Paul Krugerstraat 5 Apeldoorn op 28 okt 1935, in de v. Asch van Wijckstraat 21 Amersfoort op 1 sep 1936, in Gedinne [België] op 5 okt 1936, in de Stichtse Meije 38 Zegveld op 4 jul 1956, in de Icaruslaan 46 Nieuwer Amstel op 10 feb 1962, ovl. Nieuwer Amstel op 6 nov 1963.

  • Vader:
    Jan Jacob Lodewijk ten Kate, zn. van Dr Jan Jacob Lodewijk ten Kate (predikant, dichter, schrijver en vertaler) en Johanna Sophia Waldorp, geb. Middelburg op 12 jun 1850, kunstschilder, ovl. Loosduinen op 28 mei 1929,
    , Ten Kate volgde de Akademie der Bildenden Künste in München; hij was een leerling van Petrus Franciscus Greive en zijn oom Herman Frederik Carel ten Kate. In 1880 maakte hij een studiereis naar Zwitserland; Ten Kate kwam in 1890 terug naar Nederland en ging in Epe wonen; later woonde hij afwisselend in, Valkenburg (1901), Antwerpen (1903), Brussel (1906), Bloemendaal (1908) en keerde toen weer terug naar Den Haag. De werken van Ten Kate variëren van genrekunst, landschappen, portretten en afbeeldingen van dieren tot stadsgezichten, figuurvoorstellingen en strandgezichten. Hij verwierf in 1880 de door Z.M. Willem III uitgeschreven Prix d'Excellence voor zijn schilderij Hooioogst door vrouwen en kinderen op Marken; andere werken waren een portret van H.M. de koningin in het Hof van Arbitrage, een portret van Henri Dunant in het gebouw van het Rode Kruis, een allegorie Aprčs la Guerre en Zegen des vredes, tr. (2) Utrecht op 26 jan 1911 met Petronella Egidia de Florimont, geb. Wieringen circa 1852. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Amsterdam op 16 nov 1882.
 

tr. (1) Amsterdam op 16 apr 1908
met

Clasina Barneveld, dr. van Christen Barneveld en Wilhelmina Maria Smit, geb. Amsterdam op 20 jul 1887.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Antonia*1910 Overeem    
Eric*1914     

tr. (2) Laren op 25 jan 1921, (gesch. Laren op 10 okt 1935)
met

Wilhelmina Mathilde Schuit, dr. van Jan Willem Schuit en Elisabeth Mathilde Braakman, geb. Utrecht op 5 nov 1900.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1923 Vorden    

tr. (3) Arnhem op 14 jul 1937
met

Truus (Geertruida Wilhelmina) Hagenbeek, dr. van Cor (Cornelis Jorden) Hagenbeek (architect, bouwkundige) en Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden, geb. Arnhem op 23 aug 1905, woonde in Stabroek [België] voor 1955, woonde in Stichtse Meije voor 1962, woonde in Kimswerd in 1972, ovl. Assen op 5 aug 1974, begr. Assen op 9 aug 1974,
, zij hebben in Stabroek gewoond.

 


Josef Niederleitner
Josef Niederleitner, geb. Alservorstadt Wien op 18 mrt 1846, Arbeiter.

relatie
met

Josepha Decht, geb. op 18 feb 1854.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1887 Wilfersdorf [Oostenrijk]    


Josepha Decht
Josepha Decht, geb. op 18 feb 1854.

relatie
met

Josef Niederleitner, geb. Alservorstadt Wien op 18 mrt 1846, Arbeiter.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1887 Wilfersdorf [Oostenrijk]    


Johann Laschkowsky
Johann Laschkowsky, geb. Kritzendorf op 5 jun 1862.

relatie
met

Anna Kuks, geb. Viz op 28 mrt 1867.

Uit deze relatie geen kinderen

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen


Anna Kuks
Anna Kuks, geb. Viz op 28 mrt 1867.

relatie
met

Johann Laschkowsky, geb. Kritzendorf op 5 jun 1862.

Uit deze relatie geen kinderen

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen


Hendrik Willem de Vries
Hendrik Willem de Vries, geb. Spaarndam op 1 mrt 1839, landbouwer, ovl. Haarlemmerliede op 17 apr 1912.

tr. Haarlemmerliede op 1 mrt 1877
met

Alida Boon, dr. van Karel Boon (arbeider) en Aagje van Leeuwen, geb. Leiderdorp op 16 sep 1833, ovl. Haarlemmerliede op 14 nov 1907, relatie (2) met Simon Holleman. Uit deze relatie geen kinderen


Simon Holleman
Simon Holleman.

relatie
met

Alida Boon, dr. van Karel Boon (arbeider) en Aagje van Leeuwen, geb. Leiderdorp op 16 sep 1833, ovl. Haarlemmerliede op 14 nov 1907, tr. (1) met Hendrik Willem de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen

Johannes Bernardus Maria Pierik
 
drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik, geb. Vreeswijk op 21 okt 1939.

tr. op 27 sep 1967, kerk.huw. op 29 jun 1968
met

Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, dr. van Franciscus Josephus Petrus Ooms en Johanna Eliza Vermeulen, geb. Tilburg op 20 aug 1943.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jasper*1970     
Marieke*1973 Leidschendam    
Floris*1975 Leidschendam    


Phillippa van Armenië
Phillippa van Armenië, geb. in 1183, ovl. na 1219,
, dochter: Rupen III, Herr im Gebirge, 1.Ehe: Shahinsha Sergios v.Sasson-Taron.

tr. in 1212
met

Theodorus I Laskaris (Komnenos Laskaris Imperator (v. Nikaia)), zn. van Manuel Laskaris en Ioanna Karatzaina (Phokaina), keizer van Nicea, ovl. in 1222,
, c.1200 Despotes, 1204 Regent zu Brusa, dann Regent zu Nikaia, 12.4.1204 Kaiser (1205 und 1207?), (6.4.?)1208 Krönung, 1214 Anerkennung durch den Papst und die Bulgaren, tr. (1) met Maria Angela van Byzantium, dr. van Alexios III Komnenos Angelos Autokrator ton Rhomaion en Euphrosyne Dukaina Kamaretina. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Maria de Courtenay. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Konstantinos*1214  †1249  35


Konstantinos Laskaris
Konstantinos Laskaris, geb. in 1214, ovl. na 1249,
, nicht zur Thronfolge berechtigt? 1249 dux von Thrakien?


Andreas van Hongarije
Andreas van Hongarije, ovl. in 1234.


Judith van der Veer
Judith van der Veer, geb. Middelburg, ovl. Leiden op 12 mei 1830.

tr.
met

Abram Pardon, zn. van Abraham Pardon (warmoesiersknegt) en Marijtje Rosier, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 nov 1752 (getuigen: zijn aangetrouwd oom Abraham Timmerman en zijn tante Jacoba Pardon)


Jacob Dullemond
Jacob Dullemond.

relatie
met

Maria Schenk.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1927 Rotterdam