Website van Cees Hagenbeek
Jutta van Hoeckelom
Jutta van Hoeckelom.

tr.
met

Goert Reyersz Sterck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1555 Herwijnen †1619 Herwijnen 63


Ot van Hoeckelom
Ot van Hoeckelom.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     


Otto van Hoeckelom
Otto van Hoeckelom, ovl. na 1460,
, vermeld op 2 juni 1458, waarschijnlijk identiek met de gelijknamige schepen te Tuil, anno 1460. Mogelijk was deze
Otto de echtgenoot van Jutte, dochter van Johan van Culemborg, beleend 8 juli 1474 te Herwijnen. Hun zoon Otto van Heukelom deed 24 juli 1481 de eed voor zijn moeder en had 4 kinderen t.w. Otto, Johan, Jutte (tr, Goert Reijners gen. Sterck) en Rutgera, die samen op 29 mei 1549 vermeld worden. (Geld. leenreg, kwartier v. Nijmegen, pag. 473).

tr.
met

Jutta van Culemborgh, dr. van Johan Wolfertszoon van Culemborch en Joncfrou Arnolda Jansdr van Rosendaele, ovl. na 1474,
, werd met haar broerJohan in 1424 beleend met Herwijnse gronden. Tot hun bezittingen behooree onder andere de Koxhoeve met 26 morgen land. Jacoba van beieren had de hoeve verbeurd verklaard en haar ontnomen van Dirk van Herwijnen, heer van Frissenstein en in leen gegeven aan Johan en Jutte.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ot     


Jutta van Culemborgh
Jutta van Culemborgh, ovl. na 1474,
, werd met haar broerJohan in 1424 beleend met Herwijnse gronden. Tot hun bezittingen behooree onder andere de Koxhoeve met 26 morgen land. Jacoba van beieren had de hoeve verbeurd verklaard en haar ontnomen van Dirk van Herwijnen, heer van Frissenstein en in leen gegeven aan Johan en Jutte.

tr.
met

Otto van Hoeckelom, zn. van Otto Gisbertszoon van Heukelom en Agnes Millincxdochter Lambrechts (leeft 1415), ovl. na 1460,
, vermeld op 2 juni 1458, waarschijnlijk identiek met de gelijknamige schepen te Tuil, anno 1460. Mogelijk was deze
Otto de echtgenoot van Jutte, dochter van Johan van Culemborg, beleend 8 juli 1474 te Herwijnen. Hun zoon Otto van Heukelom deed 24 juli 1481 de eed voor zijn moeder en had 4 kinderen t.w. Otto, Johan, Jutte (tr, Goert Reijners gen. Sterck) en Rutgera, die samen op 29 mei 1549 vermeld worden. (Geld. leenreg, kwartier v. Nijmegen, pag. 473).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ot     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 57)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 56)


Otto Gisbertszoon van Heukelom
Otto Gisbertszoon van Heukelom, ovl. voor 2 jun 1458,
, Otto van Heukelom wordt 24-7-1389 vermeld als partijganger van de heer van Arkel en op 15 december
1407 onder de magen van Otto III van Heukelom (dNL jrg. LXXXIII (1966), kolom 305). Otto zal dus in 1389 oud genoeg zijn geweest om actief mee te doen in de diverse schermutselingen van zijn verwant en leenheer, Otto van
Arkel, met de heer van Vianen (dNL jrg.117 (2000), k.26Beleend 8 febr. 1414 met de tienden van Ravenswade ( 13 morgen land), vermeld op 29 mei 1416 als echtgenoot van Agnes, dochter van Heer Lambrecht Millinx. Gezien het feit, dat hij toen al gehuwd was, lijkt het uitgesloten dat hij,een jongere broer was van Jan III heer van Heukelom, die in 1414 nog minderjarig was. Misschien was hij dezelfde,als Otto, die met Daem van Heukelom (zijn zoon?), Hubert van Culemborg bastaard en Henrick Airntsz bastaardszoon v. Heukelom op 3 maart 1446 een verklaring gaf. (Arch. Culemborg, reg. 1240.)
Heerlijkheid Waalwijk, 1378 - 1780 .
Otte van Hoculum, man van Agnes, dochter van Lambrecht Millinck, doet voor Lambrecht Millinck Adriaans, afstand van alle goederen, erfenissen, erfcijns en have binnen Waalwijk, verkregen van zijn schoonvader, 29 mei 1416.
Op 2 juni 1458 wordt Agnes nog vermeld als weduwe van Otto van Heukelom.

tr. in 1446
met

Agnes Millincxdochter Lambrechts, dr. van Lambrecht Millincx, geb. Millingen circa 1394, leeft 1415, ovl. na 1458.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1460   
Adam*1442  †1475  33
Agnes     Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 010), Bertha van Ochten, een omstreden voorouder, Auteur: fRANS rOELVINK, 12 aug 2022


Agnes Millincxdochter Lambrechts
Agnes Millincxdochter Lambrechts, geb. Millingen circa 1394, leeft 1415, ovl. na 1458.

tr. in 1446
met

Otto Gisbertszoon van Heukelom, zn. van Gijsbrecht van Heukelom en Jkvr Bele Roeloefsdochter van Dalem, ovl. voor 2 jun 1458,
, Otto van Heukelom wordt 24-7-1389 vermeld als partijganger van de heer van Arkel en op 15 december
1407 onder de magen van Otto III van Heukelom (dNL jrg. LXXXIII (1966), kolom 305). Otto zal dus in 1389 oud genoeg zijn geweest om actief mee te doen in de diverse schermutselingen van zijn verwant en leenheer, Otto van
Arkel, met de heer van Vianen (dNL jrg.117 (2000), k.26Beleend 8 febr. 1414 met de tienden van Ravenswade ( 13 morgen land), vermeld op 29 mei 1416 als echtgenoot van Agnes, dochter van Heer Lambrecht Millinx. Gezien het feit, dat hij toen al gehuwd was, lijkt het uitgesloten dat hij,een jongere broer was van Jan III heer van Heukelom, die in 1414 nog minderjarig was. Misschien was hij dezelfde,als Otto, die met Daem van Heukelom (zijn zoon?), Hubert van Culemborg bastaard en Henrick Airntsz bastaardszoon v. Heukelom op 3 maart 1446 een verklaring gaf. (Arch. Culemborg, reg. 1240.)
Heerlijkheid Waalwijk, 1378 - 1780 .
Otte van Hoculum, man van Agnes, dochter van Lambrecht Millinck, doet voor Lambrecht Millinck Adriaans, afstand van alle goederen, erfenissen, erfcijns en have binnen Waalwijk, verkregen van zijn schoonvader, 29 mei 1416.
Op 2 juni 1458 wordt Agnes nog vermeld als weduwe van Otto van Heukelom.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1460   
Adam*1442  †1475  33
Agnes     


Adam van Hoeckelom
Adam van Hoeckelom (van Heukelom), geb. in 1442, ovl. in 1475,
, ging op 4 sept. 1442 met de heer van Culemborg, door tussenkomst van Otto van Asperen van Vuijren, Hubert bastaard van Culemborg, Peter van Yngen en Goessen die Joede, een overeenkomst aan betreffende het bewaren van het slot te Heukelom. (Inv. arch. Culemborg, reg. 1165.) Wij vermeldden reeds zijn optreden op 3 maart 1446. Op 14 maart 1451 werd hij, getuigende voor de heer van Heukelom, diens neef genoemd. Hij werd 7 april 1473 beleend met huis en hofstad Leijenberch met de Rubroeck, ca 40 morgen, zoals dit hem van zijn vader was aanbestorven. Hij droeg 19 sept. 1475 dit leen op ten behoeve van zijn dochter 2 nov. daar aan volgend kreeg zij als huwelijksgift huis en hofstad te Roemde, eveneens van haar vader afkomstig. In 1463 werd joffr. Ulende als de vrouw van Adam genoemd. (Geld. leenreg, kwartier van Nijmegen, p. 604.).

tr.
met

Udele Waltart Reinoltsdr, tr. (1) met Herbaren Ottenszn (Herbert) van Asperen van Vueren, zn. van Otto Herbertszn van Asperen van Vueren en Geertruijd de Cock van Opijnen, geb. voor 1385, ovl. circa 1425,
, Herbaren erft van zijn vader een huis en hofstad te Rumpt (1403), beleend met de tiende uit heer Koenenhoeve te Asperen (1413). Uit dit huwelijk een zoon


Agnes van Hoeckelom
Agnes van Hoeckelom.


Aleid van Asperen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Aleid van Asperen, geb. tussen 1326 en 1333, ovl. in 1366.

tr.
met

Walraven (Walram) van Valkenborch, zn. van Jan I van Valkenburg (overste rentmeester Gelre) en Marina van Herpen (Vrouwe van Herpen 1325-1328), geb. voor 1355, heer tot Born, van Sittard en van Herpen, ovl. op 3 mei 1378,
, Walrave?, Herr zu Herpen, Born, Süsteren und Sittard, 1362 Erbauer des Ravenstein (Walrabenstein) bei Herpen


Walraven van Valkenborch
Walraven (Walram) van Valkenborch, geb. voor 1355, heer tot Born, van Sittard en van Herpen, ovl. op 3 mei 1378,
, Walrave?, Herr zu Herpen, Born, Süsteren und Sittard, 1362 Erbauer des Ravenstein (Walrabenstein) bei Herpen.

tr.
met

Aleid van Asperen, dr. van Otto van Heukelom van Asperen en Aleida bastaarddr van Avesnes (heer van Asperen, Heukelom en Hagestein), geb. tussen 1326 en 1333, ovl. in 1366


Mabelia van Abcoude van Arkel
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Mabelia van Abcoude van Arkel (Mabelia van Arkel, van Heukelom).

tr. (1)
met

Willem de Cocq van Waardenburg tot Isendoorn, zn. van Rudolf II de Cocq van Weerdenburg (2e Heer van Waardenburg) en Margaretha van Batenburg, ridder, heer van Isendoorn, ovl. op 13 nov 1318.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1371   

tr. (2)
met

Willem ridder van Isendoorn, heer van Isendoorn, ovl. voor 13 nov 1318.

tr. (3)
met

Hugo ? van Vianen, zn. van Gijsbert van Vianen en Ne Heusden en Kranenburg, ovl. in 1302.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Arnold van Heukelom
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnold van Heukelom, geb. Heukelom in 1266, ridder 1328, heer van Leyenberg, ovl. na 1338.

tr. (1) circa 1300
met

Geertruid van Wijffliet, geb. circa 1280.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto     

tr. (2) circa 1330
met

Mechteld de Cocq van Waardenburg ]]https://gw.geneanet.org/nico1?lang=nl&pz=nicolaas&nz=van+ginkel&p=mechteld&n=de+cock+van+waardenburg]], dr. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren, geb. circa 1310.

Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto van Heukelom heer van Asperen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Otto van Heukelom heer van Asperen, ovl. na 1344.

tr.
met

NN Allardsdr van Buren,
, Jan IX bevestigt 7 November 1272 als Joannes dominus de Arkele en als bezitter van de heerlijkheid Schaluinen, welke hij van Willem, heer van Horn en Altena, in leen ontvangen heeft, de schenking van goederen en tienden te Schaluinen door wijlen Dirk van Altena aan het Duitsche huis. Getuige is o.a. dominus Otto de Heuclom,patruus meus”. Bij van hdieris“ treft men deze in het latijn gestelde oorkonde uit het,Oorkondenboek van H,olland” aan met de dateering 4 November 1272 en het opschrift,Johan, Heer van Arkel, bevestigt’in ‘t zelfde jaar van zyns vaders overlijclen de gifte van wylen Diederik, Heere van Altena, etc.” en in de oorkonde staat:,met dat [zegel] van mynen oom, Heer Otto van Heuklom” (,sigillis .. Domini Ottonis de Heuclom, patrui mei”). De uitdrukking,patruus” behoort tot de weinige latijnsche aanduidingen voor familiebetrekkingen, die slechts één vaste beteekenis hebben. Er wordt de broeder van den vader mede bedoeld en niemand anders. Wanneer Jan_ IX van Arkel dus dominus Otto : de Heuclom zijn,patruus” noemt. dan bedoelt hij daarmede een broeder van zijn vader Jan VIII.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1285  †1345 Stavoren 60
Herbaren*1295     Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Otto van Hoeckelom
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Otto van Hoeckelom, vermeld 1356-1363.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Middeleeuwse Genealogie (A 010), Bertha van Ochten, een omstreden voorouder, Auteur: fRANS rOELVINK, 12 aug 2022


Jan van Culemborch
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan van Culemborch, ovl. na 29 apr 1358,
, heer van Woudenberg, vermeld als ridder 5 maart 1338, 18 juni 1341 en 24 aug. 1353, verkocht Woudenberg in 1352 aan de heer Gijsbert van Abcoude.

tr. op 24 jul 1328
met

Sybelia (Cibilie, Sibylle) van Borssele, dr. van Wolfert II van Borselen ridder en Aleid van Avesnes (van Henegouwen), vrouwe van Buren, ovl. voor 1340.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1403   
Wolfert I  †1424   


Sybelia van Borssele
in
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Sybelia (Cibilie, Sibylle) van Borssele, vrouwe van Buren, ovl. voor 1340.

tr. op 24 jul 1328
met

Jan van Culemborch, zn. van Johan I van Bosichem heer van Culemborch en Agnes Pieternel van Zuylen Abcoude, ovl. na 29 apr 1358,
, heer van Woudenberg, vermeld als ridder 5 maart 1338, 18 juni 1341 en 24 aug. 1353, verkocht Woudenberg in 1352 aan de heer Gijsbert van Abcoude.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1403   
Wolfert I  †1424   Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 39)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 122)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 82)


Jan van Culemborch
Jan (Johan) van Culemborch, ovl. na 1403,
, Minderjarig 18 juni 1341, ontevreden over ‘de verkoop van Woudenberg door zijn vader (1352), nam het slot bij nacht in, verdreef (de bezetting en verschanste er zich: na een belegering van 17 weken nam de bisschop het slot in en verwoestte het; hij werd 29 april 1358 beleend met Iand te Herwijnen; erkende 26 dec 1380 van de hertog van Gelre o.a. een waard te Dodenweerde in leen ontvangen te hebben en zegelde nog op 2 januari 1381, 17 sept. 1388 en 5 juni 1403, als neef van de heer van Culemborg getuigde hij op 10 dec. 1394.

tr.
met

Mechteld van Gelre,
, bastaarddochter van Gelre.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinoud     
Jan  †1408   


Wolfert I van Culemborch
Wolfert I van Culemborch, ovl. in 1424,
, beleend te Herwijnen 29 april 1358, richter te Culemborg 13 sept 1402 en 29 okt. 1404, zegelde 5 juni 1403, riohter te Lanxmeer 3 jan. 1409, tr. Henrica, die in 1420 aan het land te Herwijnen werd getuchtigd.

tr. voor 1420
met

Henrica .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1433   


Henrica
Henrica .

tr. voor 1420
met

Wolfert I van Culemborch, zn. van Jan van Culemborch en Sybelia van Borssele (vrouwe van Buren), ovl. in 1424,
, beleend te Herwijnen 29 april 1358, richter te Culemborg 13 sept 1402 en 29 okt. 1404, zegelde 5 juni 1403, riohter te Lanxmeer 3 jan. 1409, tr. Henrica, die in 1420 aan het land te Herwijnen werd getuchtigd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1433   


Johan Wolfertszoon van Culemborch
Johan Wolfertszoon van Culemborch, ovl. na 1433,
, beleend te Herwijnen 1424, transponteerde deze bezit‘tingen in 1431: 18 april 1433 beleend met het ambacht van West-Barendrecht.

tr.
met

Joncfrou Arnolda Jansdr (Heylwig, Heijlwig) van Rosendaele1, dr. van Jan heer Jansz van Rosendael ridder (ridder),
, beleend met 5 morgen land te Zwijndrecht, tr. (2) op 7 okt 1413 met Philips Symonsz van der Does. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1474   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 57)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 56)