Cees Hagenbeek
Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg
Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg, geb. op 15 sep 1468, ovl. op 19 feb 1532.

Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg.
der Mittlere, 1471 unter Vormundschaft, 1486-1520 selbständig, 1522 Resignation, stirbt auf der Jagd.

tr.
met

Margareta von Sachsen (van Saksen), geb. op 4 aug 1469, ovl. Weimar [Duitsland] op 7 dec 1528.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1494  †1572  77


Margareta von Sachsen
Margareta von Sachsen (van Saksen), geb. op 4 aug 1469, ovl. Weimar [Duitsland] op 7 dec 1528.

tr.
met

Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg, zn. van Otto II Herzog von Braunschweig-Lüneburg en Anna gravin van Nassau-Dillenburg, geb. op 15 sep 1468, ovl. op 19 feb 1532.

Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg.
der Mittlere, 1471 unter Vormundschaft, 1486-1520 selbständig, 1522 Resignation, stirbt auf der Jagd.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1494  †1572  77


Joost van Swieten
Joost van Swieten.

tr.
met

Johanna van Rietwijck1.


Bronnen:

1.Genealogie der Heren en Graven van Egmond (B 039), Dr A.W.E. Dek, Den Haag, 1958 (blz. 29)

Geoffry de Neufmarche
Geoffry de Neufmarche, geb. in 1025.

tr.
met

Ada de Hughelville (Hugleville), geb. circa 1030, tr. (2) met haar zwager Richard de Saint Valerie ?. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernard*1070 Neufmarche [Frankrijk] †1093 Aberhonwy, Breconshire, Wales [Groot Brittanië] 23


Ada de Hughelville
Ada de Hughelville (Hugleville), geb. circa 1030.

tr. (1)
met

Geoffry de Neufmarche, zn. van Thurcytel de Neufmarche en Papia van Engeland, geb. in 1025.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernard*1070 Neufmarche [Frankrijk] †1093 Aberhonwy, Breconshire, Wales [Groot Brittanië] 23

tr. (2)
met

Richard de Saint Valerie ?, zn. van Wigbert de Saint Valerie ? en Papia van Engeland.


Richard de Saint Valerie ?
Richard de Saint Valerie ?.

tr.
met

Ada de Hughelville (Hugleville), geb. circa 1030.


Papia van Engeland
Papia van Engeland.

tr. (1)
met

Thurcytel (Thureyitel) de Neufmarche, geb. circa 990.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geoffry*1025     

tr. (2)
met

Wigbert de Saint Valerie ?.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     


Thurcytel de Neufmarche
Thurcytel (Thureyitel) de Neufmarche, geb. circa 990.

tr.
met

Papia van Engeland, dr. van Richard II van Normandië (hertog van Normandië 1015) en Poppa .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geoffry*1025     


Wigbert de Saint Valerie ?
Wigbert de Saint Valerie ?.

tr.
met

Papia van Engeland, dr. van Richard II van Normandië (hertog van Normandië 1015) en Poppa .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     


Johan IX van Arkel
Johan IX van Arkel, geb. circa 1225, ovl. Gorinchem in 1269.


Floris Dircxs van Hodenpijl
Floris Dircxs van Hodenpijl, geb. circa 1294, schepen van Delft 1327-1328, ovl. voor 1363.

tr.
met

Genefyen Arntsdr, geb. circa 1298.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonde  †1389   


Jan Herpertsz van Foreest
Jan Herpertsz van Foreest1,2, geb. in 1289, ovl. in 1350.

Jan Herpertsz van Foreest.
getuige op 19-03-1326. Neemt deel aan de plundertocht van de Hollanders in het Sticht o.l.v. Willem van Duivenvoorde (alias: Snickerieme).

tr.
met

Aleid van Avesnes (van Henegouwen)4,2, dr. van Jan II de Goede graaf van Holland-Henegouwen, geb. Valenciennes [Frankrijk] in 1292, ovl. na 12 jun 1351, relatie (2) met Otto van Buren. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1325 Maasland †1396 Delft 71
Herpert*1317 Naaldwijk †1367 Haarlem 50Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 82)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 122)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 39)

Dirck Willems van Teylinghen
Dirck Willems van Teylinghen2,1 (Teijlingen, van), heer van Over-Sliedrecht 1327 (ridder 1256, baljuw van Holland 1266), ovl. op 19 nov 1282.

Dirck Willems van Teylinghen.
bezitter van een huis met land in Warmond.

tr.
met

Geertrudis van Heukelom1, dr. van Otto I bastaard van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen) en NN Jansdr van Heusden van Asperen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     
Jan  †1304   Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 41)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)

Geertrudis van Heukelom
Geertrudis van Heukelom1.

tr.
met

Dirck Willems van Teylinghen4,1 (Teijlingen, van), zn. van Willem II van Teylinghen en Oda van Wassenaer, heer van Over-Sliedrecht 1327 (ridder 1256, baljuw van Holland 1266), ovl. op 19 nov 1282.

Dirck Willems van Teylinghen.
bezitter van een huis met land in Warmond.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     
Jan  †1304   Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 41)
2.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)

Willem II van Teylinghen
Willem II van Teylinghen1,2, geb. Voorschoten in 1196, ovl. op 5 mrt 1244.

Willem II van Teylinghen.
Willem was bezitter van het goed Teijlingen, nobilis vir, ridder sedert 1223 en sedert 1198 in de omgeving van graaf Dirk VII van Holland, na wiens overlijden (4-11-1203) hij toestemde in het huwelijk van Dirks dochter Ada met de graaf van Loon. waarbij Willem zelf aanwezig was; spoedig verkoos hij de partij van graaf Dirks broeder Willem en verdedigde in 1204 Rijnland tegen de strijders van de bisschop van Utrecht, doch werd door de graaf van Loon gevangen genomen bij Leiden; nadat Willem graafvan Holland was geworden bleef Teijlingen hem getrouw en was in 1213 te Nijmegen aanwezig wanneer keizer Otto IV graaf Willem in diens rijkslenen bevestigde. Na de dood van graaf Willem (4-2-1222) bewees hij zijn diensten aan diens opvolger en zoon Floris IV onder wiens bewind hij voor het eerst als ridder voorkomt; van de regering van graaf Willem II maakte hij de eerste jaren mee en komt nog veelvuldig voor in oorkonden als nobilis vir.

 

tr.
met

Oda van Wassenaer2, dr. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Agnes Dirks Persijn van Waterland, geb. Voorschoten in 1210.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  †1282   
Ada  †1259   
Simon  †1280   
NN     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)

Maria Gerardsdr van Castricum
Maria Gerardsdr van Castricum, was de maitresse van graaf Willem I van Holland, ovl. na 1222.

Maria Gerardsdr van Castricum.
Vermeld 1174.

tr.
met

Willem I (Willem Huigsz) graaf van Theylingen van Brederode1,2, zn. van Hugo van Theylingen en Maria Daniëlsdr van der Merwede, geb. Santpoort op slot Brederode, Voorhout circa 1155 (1176), vermeld 1174, derde graaf van Teylingen, ovl. Sassenheim circa 1215 (1244).

 


Willem I graaf van Theylingen van Brederode.
Willem van Teylingen, oudste zoon van Hugo en van de dochter van de Merwede, was Heer van Teylingen, Langerak en de Lecke en bekleedde de waardigheid van ridder. Hij wordt vermeld in charters van 21 Aug. 1200, 3 Nov. 1200 en 20 Febr. 1201 en verleende volgens Joannes à Leidis krachtigen steun aan Willem van Holland tegen den Graaf van Loon. Hij was tweemaal gehuwd. Eerst trad hij in 1210 in den echt met Agnes van Lynden (dochter van Willem, den eersten van dien naam, gestorven in 1186, en van Agnes van Montbéliard, dochter van den Heer van Altena). Zij stierf reeds 25 Oct. 1211 en werd in de abdij van Rijnsburg begraven, waarna haar man hertrouwde met Halewijn van Egmond (dochter van Wouter van Egmond, die in 1217 in Syrië stierf, en van dementia van Gelder). Hij zelf stierf in 1244, twee zonen nalatende, Willem en Dirk, welke laatste in 1249 baljuw of drossaet van Kennemerland en in 1266 van Holland werd en vermoedelijk eene dochter van Heer Otto van Arkel huwde. Willem was Heer van Teylingen en van de Lecke, overleed in 1284 en werd in het klooster te Egmond begraven. Zijne vrouw was Geertruid van Woerden (dochter van Heer Herman en van eene van Amstel), die in 1283 stierf en in hetzelfde klooster begraven werd.
Willem II van Lynden ging na zijn huwelijk met Christina van Brederode samen met zijn schoonbroer Dirk van Brederode en andere ridders een kruistocht maken naar het heilige land. Er staat ook dat hij samen met zijn (aangetrouwde) neef Otto van der Lippe (Bisschop van Utrecht) weer een kruistocht maakt naar het heilige land. Nadat hij weer thuis kwam was Otto in oorlog met Roedolf kastelein van Koevorden. Hieruit kunnen wel dus wel opmaken dat er een verband zit tussen de Van Lippens, Van Lyndens en Van Brederodes.
Dirk van Brederode zou willicht de eerste heer van Brederode kunnen zijn maar er staat nergens een verband tussen Christina en Dirk, alleen in het groot algemeen woordenboek.
Willem van Teylingen (noemt zich ook wel van Brederode) is de vader van Dirk alleen is Dirks moeder niet dezelfde als die van Christina.
Het dus lastig in te schatten of Wilhelm/Willem van Brederode vroeger van Teylingen heette en dat hij getrouwd was met Margriet van der Lippe (of misschien alleen een relatie) waaruit Christina kwam; - Maria Gerardsdr. van Castricum waaruit Gerard en Willem II (1205-1244) van Teylingen kwamen; - Agniese Gerardsdr Van Bentheim waaruit Dirk I van Brederode kwam.
Deze Dirk heeft geleefd van 1180 t/m 1236 en hij kon wellicht samen met Willem II van Lynden een kruistocht hebben gemaakt.
Er staat nergens een bron waarin ze alle drie worden genoemd, altijd is het of:- Willem van Brederode en Margriet van der Lippe met of zonder Christina en getrouwd met Willem II van Lynden.- Willem van Teylingen, heer van Brederode getrouwd met de andere vrouwen.
Dirk zou dan een halfbroer kunnen zijn van Christina.
Ook wordt in bronnen van Margriet en Willem een overlijdens jaar van Willem 1221 genoemd.
In de ander bronnen (geen verband Margriet van der Lippe) wordt +/- 1215 als overlijdens jaar genoemd.
Ook is het raar dat vaak vermeld staat dat Christina geboren en begraven is in Egmond-Binnen, terwijl het Slot Brederode daar 35 kilometer onder zit en zij zelf ook zo heet. Ook rond deze tijd werd de naam Brederode ingevoerd. Al met al kunnen we nergens uit maken of we verder kunnen gaan met de van Teylingen lijn omdat alles erg onduidelijk is meerder jarig 1174, vermeld 1198, 1203, steunde na de dood van graaf Dirk VII 4 nov. 1203 diens broer Willem, belegerde de burcht van Leiden nadat gravin Ada hierheen was getrokken om een steunpunt te hebben. 1203 (Willem wordt 'neve' (consangineus) genoemd, richtte een tweetal sterkten op te Bussche en Zwanenburg, nam mogelijk deel aan de Slag bij Voorschoten 1204, overl. tussen 1203 en 1205, tr. voor 1185 N.N. 1e Heer van Brederode.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem II*1196 Voorschoten †1244  47Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 217)

Symon Siegfriedsz Brederode van Theylingen
Symon Siegfriedsz (Symon Siegfriedsz) Brederode van Theylingen, ovl. circa 1063.


tr. (2)
met

NN Jansdr van Altena.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard  †1100   Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 12)
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten . Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 25)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 156)
4.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 35)

Gerrit van Theylingen
Gerrit van Theylingen, geb. voor 1089, ovl. in 1143.

Gerrit van Theylingen.
Het geslacht van Teylingen stamde af uit het Hollandse Huis van de graven van Holland; dit weten we doordat de grafelijke kapelaan en Egmondse geschiedschrijver Allinus, een tijdgenoot van gravin Ada van Holland (overleden in 1223), Willem van Teylingen haar 'bloedverwant' noemde. De oudst bekende heer van Teylingen was ene Gerrit (of Gerard) van Teylingen, die wordt genoemd in een oorkonde uit 1143. Gerrit vanTeylingen overleed in 1164 en werd opgevolgd door zijn zoon Hugo. Deze werd in 1172 op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon Willem. Rond 1200 liet deze Willem I van Teylingen kasteel Teylingen optrekken.

Gerard de Teylinc, wordt in 1143 in een acte genoemd. De acte betreft de inwijding van de kerk te Egmond door de Utrechtse Bisschop Hardbertus. Dat gebeurt in aanwezigheid van glorioso comite Theoderico de Hollant, una cum nobilissima conjuge sua Sophia, et domino Cuonrado de Merche (helaas is de kopie niet helemaal duidelijk en staat er mogelijk  Merehe) et viris clarissimis Gerhardo de Teilinc,  Berewoldo ejusdem ecclesie advoacato, Arnoldo Spicar, Alwino castellano de Leithen aliis plurimis utriusque sexus nobilibus et liberis et ministerialibus, tam nostris quam comitis et infinita multitudine plebis. Naast een aantal geestelijken getuigen de laici: Theodericus de Altena. Godefridus de Harnesberg. Harbernus de Liethen. Albero. Gerhardus frater ejus. Ekbertus de Amestenle.  Adalbertus telonearius et quos supra memoravimus.  Hieraan valt bijvoorbeeld op, dat Gerhard de Teilinc dus als  eerste wordt genoemd van 4 viri clarissimi.

tr.
met

Cunegonde van der Leck, erfdochter van der Leck.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo*1125  †1172  47


Hugo van Theylingen
 
Hugo van Theylingen1, geb. in 1125, ovl. in 1172.


Hugo van Theylingen.
Vermeld 1162, in een grafelijke oorkonde van 28-8-1162 (OHZ 151) staat in een verklaring van graaf Floris III ten behoeve van de abdij Egmond Hugo de Theylinc als 4e getuige na graaf Floris III en diens broer Robert en Dirk Persijn, en voor IJsbrand van Haarlem en zijn broers Gerard Malot en Menzo, Sijmon Galo, Albert Banjart sr, Dodo de voogd van Egmond en zijn broers Dirk en Berwoud, en vele anderen. Ten opzichte van de oorkonde van 1143 zien we dus een jongere Hugo van Teylingen die zo ongeveer de positie wist te behouden die de oudere Gerard van Teylingen in de ranglijst al eerder innam.
De uit 1174 bekende Willem van Teylingen heeft qua aanzien een stapje terug moeten doen. We zien hem namelijk op de 7e plaats na Floris van Voorne en zijn broer Dirk, IJsbrand van Haarlem en broer Gerard, Sijmon Galo en broer Nicolaas, maar vóór Albert Banjart.


tr. (2)
met

Maria Daniëlsdr van der Merwede, dr. van Daniël I van der Merwede en Adelheid van Voorne, geb. Kaatsheuvel op 14 okt 1134, ovl. in 1166.

 

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem I*1155 Santpoort †1215 Sassenheim 60Bronnen:
1.Stam- en wapenboeken (B 230), A.A. Vorsterman van Oijen en J.B. Rietstap (blz. 216)

Johan van Arkel
Johan van Arkel, geb. circa 1110, ovl. Arkel in 1176.

tr.
met

Geertruyt van Loon van Steenvoorden, geb. circa 1120.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1146 Arkel