Website van Cees Hagenbeek
Rasso II van Schoonvorst
Rasso II (Raes) van Schoonvorst (de Mascherel de Schonauwen dit Oupille), geb. na 1290.

tr.
met

NN van den Bongert gen. Schinne, dr. van Reynard van den Bongart en Oda .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1317   


NN van den Bongert gen. Schinne
NN van den Bongert gen. Schinne.

tr.
met

Rasso II (Raes) van Schoonvorst (de Mascherel de Schonauwen dit Oupille), zn. van Raes I von Schoenvorst Und von Schönouwen Gen. Maxhere, geb. na 1290.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1317   


Reynard van den Bongart
Reynard (Reinhard) van den Bongart.

tr.
met

Oda .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Oda
Oda .

tr.
met

Reynard (Reinhard) van den Bongart.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Raes I von Schoenvorst Und von Schönouwen Gen. Maxhere
Raes I von Schoenvorst Und von Schönouwen Gen. Maxhere, ovl. na 1290.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rasso II*1290     


NN de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse
NN de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse.

tr.
met

Heineman d'Aix Dit le Schoenvorst, ovl. na 1240.

Heineman d'Aix Dit le Schoenvorst.
1240 ecuyer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raes I  †1290   


Heineman d'Aix Dit le Schoenvorst
Heineman d'Aix Dit le Schoenvorst, ovl. na 1240.

Heineman d'Aix Dit le Schoenvorst.
1240 ecuyer.

tr.
met

NN de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse, dr. van Razo de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raes I  †1290   


Razo de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse
Razo (Raes) de Dommartin de Warfusee Dame de Burtonbur et de Warfuse.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Catrin
Catrin .

tr.
met

Wessel (Walter) von Loe, zn. van Wessel von von Crampe von Loe, geb. circa 1290, ovl. (minstens 45 jaar oud) na 1335, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Wessel von Loe.
vermeld 1181.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wessel II*1330  †1403  73


Heynric Aemsz van der Burch
 
Heynric Aemsz van der Burch1, geb. voor 11 feb 1462, ovl. (minstens 69 jaar oud) op 1 nov 1531 Sonnedaechs nae Alderheyligen.


Heynric Aemsz van der Burch.
leenman van de Lek en Polanen 9-3-1506, van de Hofstad "van der Wateringe" 17-3-1506, bezit huis aan het "Suyteynde" (Oude Delft) te Delft.

tr.
met

Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen6, ovl. op 27 apr 1528.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1462 Hof van Delft †1557 Delft 95Bronnen:
1.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), Type: Algemene bron,
2.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), Type: boek, Schrijver: C.Hoek, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Uitgegeven: 1988 (blz. 6)
3.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), Type: boek, Schrijver: C.Hoek, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Uitgegeven: 1988 (blz. 7)
4.Het goed van Oegstgeest (B 151), Type: boek, Schrijver: F.H. Lugt, Uitgever: Uitgeverij Ginkgo, ISBN nummer: 978-90-71256-09-7, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2009 (blz. 203)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 289)
6.Ellen Couvret (A 156), Type: Algemene bron, veld 1: Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
7.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
8.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Type: Algemene bron, veld 1: Van den Burch
9.Het goed van Oegstgeest (B 151), Type: boek, Schrijver: F.H. Lugt, Uitgever: Uitgeverij Ginkgo, ISBN nummer: 978-90-71256-09-7, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2009 (blz. 201)
10.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 295)

Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen
Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen1, ovl. op 27 apr 1528.

tr.
met

Heynric Aemsz van der Burch2, zn. van Aern Tou Heijndricksz van den Burch (schoutambt van Nieuwland, schout Hof van Delft en van Pijnacker, ambachtsheer van Hoogeveen) en Margriet (Margriet Jan Sijmenszoondr) Heermans, geb. voor 11 feb 1462, ovl. (minstens 69 jaar oud) op 1 nov 1531 Sonnedaechs nae Alderheyligen.

 


Heynric Aemsz van der Burch.
leenman van de Lek en Polanen 9-3-1506, van de Hofstad "van der Wateringe" 17-3-1506, bezit huis aan het "Suyteynde" (Oude Delft) te Delft.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1462 Hof van Delft †1557 Delft 95Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Type: Algemene bron, veld 1: Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), Type: Algemene bron,

Jan Cornelis Stolcxman
Jan Cornelis Stolcxman.

tr. in 1664
met

Annetgen Claes van der Burgh, ovl. na 1676, tr. (1) circa 1652 met Gerrit Dircksz Kleyweg. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Mechteld van Brempt
Mechteld van Brempt.

Mechteld van Brempt.
vermeld 1405-1424.

tr. in 1405
met

Hubrecht van Broekhuizen, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. na 1443.

Hubrecht van Broekhuizen.
Hubert van Broekhuizen erft in 1415 'het slot te Culemborg, in de stad gelegen'.  Dit is het zgn. 'Nije Huis', in 1400 en 1406 aangeduid als 'der vrouwen huijs van Weerdenborch'. In 1405 is echter sprake van een ander 'Nije huijs' waaraan Hubrecht, heer van Culemborg dan zijn vrouw Jolenthe van Gaasbeek lijftocht.


Maria van Dorth
Maria van Dorth (van Darth), ovl. in 1452.

tr.
met

Alard van Broeckhuyzen (Broeckhuysen, van), zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. in 1451.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet  †1482   


Jan Aldertsz van Harmelen
Jan Aldertsz van Harmelen1, geb. te Beverwijk circa 1595, korenmolenaar, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam op 10 nov 1652.

Jan Aldertsz van Harmelen.
In een notariele akte d.d. 15-11-1620 van notaris Jacob Duyfhuysen waarin de verkoop wordt geregeld van de helft van een molen met de helft van de molenerf en de helft van het woonhuis belast met een custing-rentebrief t.b.v. de weduwe van Joris Smout wordt Jan Aldertsz genoemd als huurder van een "Stander Coren Wintmolen gelegen aan de zuidzijde van de Coolsewech buiten de Oude Schiedamsche Poort in Cool". bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam koop en verkoop Inv nr 50 aktenr/blz 144/245 Leendert Cornelisz. van der Claeuw wonende aan de Cleijwech in Overschie, compareerde 7 juli 1659, en bekende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Anneken Claesdr, weduwe van Jan Allertsz. van Harmelen, wonende op de Coorenmolen tot Overschie, de somma van duizend Car. guldens.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 1 dec 1619
met

Annetgen Claesdr Versijde, dr. van Claes Jansz Versijde en Neeltje Huigen, geb. te Schiedam circa 1597, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Schiedam in 1662.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 38
Claes*1629  †1701 Schiedam 72Bronnen:
1.Notariele akte Schiedam (Notar 419), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Oud Not. Arch. Schiedam, Inventarisnr.: 752, Onderwerp: verkoop molen, Notaris: Jacob Duyfhuysen, Akteplaats: Schiedam, periode: 1620 (15 nov 1620 akte 1029)

Annetgen Claesdr Versijde
Annetgen Claesdr Versijde, geb. te Schiedam circa 1597, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Schiedam in 1662.

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 1 dec 1619
met

Jan Aldertsz van Harmelen1, zn. van Aldert van Harmelen, geb. te Beverwijk circa 1595, korenmolenaar, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam op 10 nov 1652.

Jan Aldertsz van Harmelen.
In een notariele akte d.d. 15-11-1620 van notaris Jacob Duyfhuysen waarin de verkoop wordt geregeld van de helft van een molen met de helft van de molenerf en de helft van het woonhuis belast met een custing-rentebrief t.b.v. de weduwe van Joris Smout wordt Jan Aldertsz genoemd als huurder van een "Stander Coren Wintmolen gelegen aan de zuidzijde van de Coolsewech buiten de Oude Schiedamsche Poort in Cool". bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam koop en verkoop Inv nr 50 aktenr/blz 144/245 Leendert Cornelisz. van der Claeuw wonende aan de Cleijwech in Overschie, compareerde 7 juli 1659, en bekende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Anneken Claesdr, weduwe van Jan Allertsz. van Harmelen, wonende op de Coorenmolen tot Overschie, de somma van duizend Car. guldens.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 38
Claes*1629  †1701 Schiedam 72Bronnen:
1.Notariele akte Schiedam (Notar 419), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Oud Not. Arch. Schiedam, Inventarisnr.: 752, Onderwerp: verkoop molen, Notaris: Jacob Duyfhuysen, Akteplaats: Schiedam, periode: 1620 (15 nov 1620 akte 1029)

Genefyen Arntsdr
Genefyen Arntsdr, geb. circa 1298.

tr.
met

Floris Dircxs van Hodenpijl, zn. van Diederick Dirk van Hodenpijl, geb. circa 1294, schepen van Delft 1327-1328, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 1363.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonde  †1389   


Gerard J. Boter
Gerard J. Boter.

 
  • Moeder:
    Corrie Kraaij, geb. te Leiden op 2 sep 1926, ovl. (hoogstens 94 jaar oud) voor 2021.

tr.
met

Jeanette Raap, docente klassieke talen.


Annemieke Boter
Annemieke Boter.

 
  • Moeder:
    Corrie Kraaij, geb. te Leiden op 2 sep 1926, ovl. (hoogstens 94 jaar oud) voor 2021.

tr.
met

Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952.

 


Marcel L.F. van der Beek.
voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar.

Roeland Boter
 
Roeland Boter, geb. in 1959, psycholoog.


Roeland Boter.
begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist.

 
  • Moeder:
    Corrie Kraaij, geb. te Leiden op 2 sep 1926, ovl. (hoogstens 94 jaar oud) voor 2021.

tr.
met

Marga Meulenkamp.