Website van Cees Hagenbeek
Ewout Boter
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Ewout Boter.

 

tr.
met

Esther Kuipers


Jeanette Raap
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Jeanette Raap, docente klassieke talen.

tr.
met

Gerard J. Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij

Marcel L.F. van der Beek
 
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952,
, voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar.

tr.
met

Annemieke Boter, dr. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij


Marga Meulenkamp
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Marga Meulenkamp.

tr.
met

Roeland Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij, geb. in 1959, psycholoog,
, begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist.

 


Esther Kuipers
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Esther Kuipers.

tr.
met

Ewout Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij


Mieke de Die
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Mieke de Die.

tr.
met

Gerard (Gerrit Johannes) Boter, zn. van Gerrit Johannes Boter (boekhouder) en Aagt (Aagje) Scharloo, geb. Leiden op 27 mrt 1933, ovl. Amsterdam op 16 dec 2012.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Catharina Cornelisdr van der Gaag
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Trijntie (Catharina Cornelisdr) van der Gaag, doopgetuige van haar nicht Marij van der Gaag Loosduinen op 14 mei 1673.


Catarina van der Gaag
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Trintie (Catarina) van der Gaag, ged. Loosduinen op 20 jul 1670 (getuigen: Dirk van der Meyde en sijn vrouw Lijsbeth van der Meyde).


Johannes van den Berg
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.

Johannes van den Berg, geb. Loosduinen.

tr. Loosduinen op 17 mei 1733
met

Willemijn van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. Loosduinen op 30 aug 1705 (getuigen: haar aangetrouwd oom Jacobus van Dijck en haar tante Trijntje van der Gaag), doopgetuige van haar neef Cornelis van der Gaag Loosduinen op 17 jun 1731


Berendiena Veijer
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Berendiena Veijer, geb. Wanneperveen circa 1871.

tr. Steenwijkerwold op 5 feb 1898
met

Hendrik Boelen, geb. Ooststellingerwerf circa 1871, arbeider.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambertus*1903 Staphorst †1975 Brighton [Groot Brittanië] 71


Alphert II van Wulven van der Horst
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Alphert II van Wulven van der Horst, geb. circa 1305, ovl. Warns op 4 okt 1345,
, In 1301 wordt het huis Nederhorst genoemd in een akte waarin Alfert van Wulfen het opdraagt aan Guy van Henegouwen  …die van Wulfen het kasteel wederom in leen geeft.
Van Wulfen veranderde zijn geslachtsnaam in Van der Horst  …en zijn geslacht zou tot 1560 het kasteel in eigendom houden.

tr.
met

Hadewich Gerrits (Haestien) van Raephorst1, dr. van Gerrit van Raephorst en Jutta van Vreese, geb. circa 1315, vrouwe van Bloemensteyn, ovl. kort voor 1399,
, werd in 1346 beleend met 25 morgen in De Lier en 6 morgen in Zoutenveen. Ze wordt in 1377 voor het eerst betiteld als Van Bloemensteyn. In volgende leenopvolging wordt ze eerst Van der Horst en pas later Van Bloemensteyn genoemd: "25 morgen land met een woning in die Liere. 04.10.1324: Heer Gheret van Raephorst krijgt het recht van opvolging, indien hij zonder zoon zal komen te overlijden, voor zijn dochter Hazetiaen; .-.-1346: Haze van der Horst, gehuwd met heer Alfraet van der Nederhorst, zoals haar vader heer Geraert van Raporst het leen hield; .-.-1390: Hazewich heer Gheretsdochter van Raporst, vrouwe van Bloemensteyn, met ledige hand; 04.05.1399: Alpher van der Horst heer Alphersz. van der Horst bij dode van zijn moeder vrouwe Haze, tr. (1) met Jan (Johan) van Cuelemborg van Bloemensteyn1 (van Culemborg), zn. van Zweder I van Bloemensteyn en Ermengardis van Lichtenberg, geb. circa 1315, baljuw van Kennemerland 1353-1354, Kabeljauw in de Hoekse en Kabeljauwse twisten vanaf 1350, ovl. in 1363, begr. baljuw in 1352 en 1354,
, Het Utechts Archief, Verzameling van Buchel-Booth, inv.nr. 17, fol. 96, dd .woensdag na O.V. conceptio 1382: Gysbrecht heer van Vianen ende van den Goye scheldt kwijt "sulcke lose (?) als hu hadde van h. Zweders wege van Bloemenstein, van Laurens Florenss [kantlijn: nu gnt' Kyfhoeck] ende Jorden Millinc van der tiende van Boyencoep" behoudens dat Laurens Floris en Zeger Florenss onze mannen van de tienden zullen blijven.
Idem, inv.nr. 17, fol. 96, dd. 1382 (geen dan en maand vermeld): Deze tienden van Boyencoep droeg heer Sweder van Bloemensteyn ridder op aan "synen neue Ghysebr(echt) h(eer) van Vyanen ende van den Goye die daarmede verleidt Lourens en Zeger Florisz. tot een recht erfleen, ten overstaan van zijn mannen Johan van Braeckel, Gherit van Oestrum, Maes van den Berge en Johan van Cule.
Idem, inv.nr. 17, fol. 96, dd. 4 maart 1388:Het rechte vierendeel van de tiende verleidt de heer van Vianen bij opdracht van Lourens Floriss aan Gysbert van Lone Segerssone, onderdeeld met zijn vader Zeger Floriss, ten overstaan van h(eer) Sweer va(n) Bloemenstein ridd(er) Hubrecht Voorns, Jan de Bruyne Kostwynssone.
Idem, Inv.nr. 17, fol. 97v, dd. O.V. conceptio 1382:" Ic Sweder van Bloemenstein rid(der) oorkondt dat hij verkocht heeft aan Laurens Florensz en Zeger Florens soon de tiende van Boyencoep met de smalle tienden ; hij scheldt alle recht dat hij daaraan heeft, kwijt "en(de) sal doen vertyden Jan mynre d(ochte)r by h(eer) Goeswyns d(ochte)r van Rossem also sy tot haren mundigen dage compt".Medebezegeld door heer Gijsbrecht heer van Vianen en van den Goye. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johannes de Geest
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.
Parenteel van Juckes de Geest.

Johannes de Geest, ged. Utrecht (Geertekerk) op 9 nov 1671, groefbidder, koffie, thee en wijnhandelaar,
, Aan de Jofferstraat aan Geestekerk, wordt in een aantal akten Johannes de Geest de jonge genoemd.

tr. (1)
met

Anna van Baersdorp, dr. van Jan van Baersdorp (burgemeester van Woerden), ovl. voor 1717, tr. (2) met Jacobus van Wyck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2) Utrecht op 25 feb 1717
met

Bartha van Domselaer (Donselaer), dr. van Johan van Domselaer en Cornelia Borculo,
, zie ook testament dd. 28-6-1709 voor notaris H. Vyand


Jacobus van den Bosch
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.

Jacobus van den Bosch, blikslager op de Gansemerct te Utrecht.


Anna van Baersdorp
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.
Parenteel van Juckes de Geest.

Anna van Baersdorp, ovl. voor 1717.

tr. (1)
met

Johannes de Geest, zn. van Johannes Jelisz de Geest (groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht) en Margrietje van den Bosch, ged. Utrecht (Geertekerk) op 9 nov 1671, groefbidder, koffie, thee en wijnhandelaar,
, Aan de Jofferstraat aan Geestekerk, wordt in een aantal akten Johannes de Geest de jonge genoemd, tr. (2) met Bartha van Domselaer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Jacobus van Wyck


Bartha van Domselaer
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.
Parenteel van Juckes de Geest.

Bartha van Domselaer (Donselaer),
, zie ook testament dd. 28-6-1709 voor notaris H. Vyand.

tr. Utrecht op 25 feb 1717
met

Johannes de Geest, zn. van Johannes Jelisz de Geest (groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht) en Margrietje van den Bosch, ged. Utrecht (Geertekerk) op 9 nov 1671, groefbidder, koffie, thee en wijnhandelaar,
, Aan de Jofferstraat aan Geestekerk, wordt in een aantal akten Johannes de Geest de jonge genoemd, tr. (1) met Anna van Baersdorp, dr. van Jan van Baersdorp (burgemeester van Woerden). Uit dit huwelijk geen kinderen


Johan van Domselaer
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Johan van Domselaer.

tr.
met

Cornelia Borculo.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartha     
Johannes     
Anna     


Jan van Baersdorp
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Jan (Johan, Joan) van Baersdorp, burgemeester van Woerden, ovl. voor 1711.

Hij krijgt 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1717   
Eva     
Johan     
Françoise     


Simon van Baersdorp
Mr Simon van Baersdorp, burgemeester van Leiden in 1638.

otr. Leiden op 11 jun 1625, tr.
met

Tryntgen Claesdr,
, Wonend te Amsterdam.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1711   
Dirckgen~1629 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Ytgen~1633 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Claes~1626 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Tryntgen Claesdr
Tryntgen Claesdr,
, Wonend te Amsterdam.

otr. Leiden op 11 jun 1625, tr.
met

Mr Simon van Baersdorp, zn. van Jan Jansnz van Baersdorp (schepen in 1597 en burgemeester in Leiden) en Dirckgen Claes Simonsdr van Heemskerk, burgemeester van Leiden in 1638.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1711   
Dirckgen~1629 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Ytgen~1633 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Claes~1626 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Dirckgen van Baersdorp
Dirckgen van Baersdorp, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 jan 1629 (getuigen: haar aangetrouwd tante Weintje Cloeck, Claes Hendricks).