Website van Cees Hagenbeek
Anna van der Aa van Randerode
Anna van der Aa van Randerode.

Anna van der Aa van Randerode.
Sy heeft heur beclaecht gehadt van heur mans eedeldom ende afkomste, die herom alle heure vrienden eerst ten eeten noyde ende liet vooreerst alleenlijck setten een soutvat opt tafel, seggende tegens haer, dat sy daermede heur vriendern tracteeren soude; dit selfde heeft mijn moeder van den ouden heer uan Immerseele eertijts hooren verhaelen.".

tr.
met

Jan van Vladeracken, zn. van mr Gerard van Vladeracken en Sophia Heym, geb. circa 1460, heer van Geffen en Nuland, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 30 aug 1532.

 


Jan van Vladeracken.
Jonker Pieter van Vladeracken, heer van Geffen, schepen in 1484 en 1492. Omtrent deze heerlijkheid vindt men op een lijst van de leenbezitters in de meyerij van 's-Hertogenbosch omstreeks 1473, opgemaakt door de stadhouder van de hoogschout Willem van Os, het volgende aangetekend : "Peter van Vladeracken besit dat dorp van Geffen, daertoe behoeren lege ende middel gerichten, ende wordt te leen gehouden, als men seegt, van den heere van Empel ende Meerwijck, ende die hooge heerlicheyt behoert toe ons genede heer (den hertog)". Van Vladeracken was gehuwd met Sophia, dochter van jonker Gosewijn Heym, ridder, rentmeester der domeinen, later hoogschout van de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch, en Elisabet de Cock.Hij stierf in 1504. Meer bekend in de Bossche geschiedenis is zijn zoon Mr. Jan van Vladeracken, heer van Geffen en Nuland van welke laatste heerlijkheid hij in 1505 pandheer werd. Hij was verscheidene malen schepen en president, wist door zijn voorzichtig en vastberaden optreden een ernstig oproer, ontstaan in 1525 onder de ambachtsgilden over de belastingen, te stillen. Hij was getrouwd met Anna, dochter van jonker Jan van der Aa, heer van Zegenwerp (een goed onder St. Michiels Gestel), schepen en raad van den Bosch, en Anna Maria Pels. Hij stierf 30 Augustus 1532. De Lieve-Vrouwe-broederschap telde hem onder haar leden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1557   
Gerard  †1562 Nuland  


Henrick van Doerne
Henrick van Doerne, kanunnik te Tongeren, ovl. te Maaseik.

Henrick van Doerne.
27 November 1527 beleend met de hooge en lage heerlijkheid van Deurne en het huis aldaar; hij was ,kanunnik te Tongeren en stierf te Maaseyck.

 


Wolfert van Brederode
Wolfert van Brederode.

tr.
met

Adriana Bacx, vrouwe van Asten.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinoud IV*1520  †1584 Haarlem 64


Adriana Bacx
Adriana Bacx, vrouwe van Asten.

tr.
met

Wolfert van Brederode.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinoud IV*1520  †1584 Haarlem 64


Maria van Doerne
Maria van Doerne.

 

tr.
met

Jan Monicx, zn. van Jan Monicx en Sophia Rutgersdr Berewout.

Jan Monicx.
heer van het Hooghuis te Beek, gemeente Beek en Donk, dat in eene Bossche Sohepenakte van 1598 aldus omschreven werd :- ,,het hoochhuys uut den, water opgmetst ende een neerhuys met alle hennen aedificiλn ende toebehoren, al te samen van Beeke bij Aerle genoemd op de Donk.


Jan Monicx
Jan Monicx.

Jan Monicx.
heer van het Hooghuis te Beek, gemeente Beek en Donk, dat in eene Bossche Sohepenakte van 1598 aldus omschreven werd :- ,,het hoochhuys uut den, water opgmetst ende een neerhuys met alle hennen aedificiλn ende toebehoren, al te samen van Beeke bij Aerle genoemd op de Donk.

tr.
met

Maria van Doerne, dr. van Everart Hendricksz van Doerne (hoogschout van den Bosch) en Margaretha van Vladeracken (vrouwe van Milheeze).


Jan Monicx
Jan Monicx.

tr.
met

Sophia Rutgersdr Berewout.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Sophia Rutgersdr Berewout
Sophia Rutgersdr Berewout.

tr.
met

Jan Monicx.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Everard van Doerne
Everard van Doerne, kanunnik te Luik.

 


Henrick van Doerne
Henrick van Doerne, heer van Liessel, ovl. in 1604.

Henrick van Doerne.
heer van Liessel, alwaar hij het Blokhuis bezat, dat omschreven werd als : een steenen rondom in zijn water liggende.

 

tr.
met

Maria van Eyck, dr. van Roelof van Eyck en Josina van Berckel, ovl. in 1594.


Anna van Doerne
Anna van Doerne.

 


Maria van Eyck
Maria van Eyck, ovl. in 1594.

tr.
met

Henrick van Doerne, zn. van Everart Hendricksz van Doerne (hoogschout van den Bosch) en Margaretha van Vladeracken (vrouwe van Milheeze), heer van Liessel, ovl. in 1604.

Henrick van Doerne.
heer van Liessel, alwaar hij het Blokhuis bezat, dat omschreven werd als : een steenen rondom in zijn water liggende.


Roelof van Eyck
Roelof van Eyck.

tr.
met

Josina van Berckel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1594   


Josina van Berckel
Josina van Berckel.

tr.
met

Roelof van Eyck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1594   


Gerard van Vladeracken
mr Gerard van Vladeracken, ovl. in 1471.

mr Gerard van Vladeracken.
doctor in legibus en schepen van ‘s-Hertogenbosch.

tr.
met

Sophia Heym, dr. van Gozewijn Heym (schepen, hoogschout) en Elisabeth de Cocq van Neerijnen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1460  †1532  72


Jacob Keunings
Jacob Keunings.

tr. (Piternella ongeveer 21 jaar oud) te Raamsdonk op 2 mei 1749
met

Piternella (Petronella) Zylmans, dr. van Jochem (Joachiem Peters) Zijlmans en Adriana Kluijters, ged. te Raamsdonk op 1 jun 17271, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Baarle-Hertog op 12 jan 1805.


Bronnen:

1.Doopboek Raamsdonk (D 379), Type: doopboek, Archiefnaam: BHIC, Archief: Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, Gezindte: NH, doopplaats: Raamsdonk, periode: van 1691 tot 1727 (1 jun 1727 blz. 88)

Jan van der Gaag
Jan (Johannes) van der Gaag, ged. te Loosduinen op 1 apr 1694, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1764.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) te 's-Gravenzande op 2 aug 1722
met

Neeltje Franke Griffijn, dr. van Frank Griffijn (smid) en Jannetje Reigersbergen, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1698.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel~1723 Loosduinen    
Frank~1724 Loosduinen †1803  78
Jannetje~1726 Loosduinen †1823 Loosduinen 97
Cornelia~1728 Loosduinen    
Jan~1729 Loosduinen    
Cornelis~1731 Loosduinen †1734  3
Pieter~1732 Leiderdorp    
Cornelis~1734 Leiderdorp    
Catharina~1736 Leiderdorp †1824 Loosduinen 87
10 Barbara~1738 Leiderdorp †1820 Loosduinen 82


Neeltje Franke Griffijn
Neeltje Franke Griffijn, ged. te 's-Gravenzande op 20 apr 1698.

  • Vader:
    Frank Griffijn, zn. van Arent Griffijn (smid, herbergier, schepen) en Neeltje Franken, ged. te Maassluis op 23 aug 1673, smid, doopgetuige van zijn kleinzoon Frank van der Gaag te Loosduinen op 20 aug 1724, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1737, begr. op 24 mei 1737, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenzande op 5 mei 1697 met

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) te 's-Gravenzande op 2 aug 1722
met

Jan (Johannes) van der Gaag, zn. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. te Loosduinen op 1 apr 1694, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1764.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Samuel~1723 Loosduinen    
Frank~1724 Loosduinen †1803  78
Jannetje~1726 Loosduinen †1823 Loosduinen 97
Cornelia~1728 Loosduinen    
Jan~1729 Loosduinen    
Cornelis~1731 Loosduinen †1734  3
Pieter~1732 Leiderdorp    
Cornelis~1734 Leiderdorp    
Catharina~1736 Leiderdorp †1824 Loosduinen 87
10 Barbara~1738 Leiderdorp †1820 Loosduinen 82


Samuel van der Gaag
Samuel van der Gaag, ged. te Loosduinen op 19 jan 1661.

tr. (26 jaar oud) (1) te Loosduinen vermoedelijk 16 feb 1687
met

Cornelia Jans van Dijk, ovl. voor 1717.

Cornelia Jans van Dijk.
wonende 's-Hage op 26 jan 1687.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1688 Loosduinen    
Marijtie~1690 Loosduinen †1768 Loosduinen 78
Jan~1694 Loosduinen †1764  7010 
Cornelia~1697 Loosduinen    
Lourens~1700 Loosduinen    
Cornelis~1702 Loosduinen    
Willemijn~1705 Loosduinen    

otr. (2) te Loosduinen op 31 jan 1717, tr. (ongeveer 56 jaar oud) te Rijswijk op 14 feb 1717
met

Aagje van Dorp, geb. te Wateringen bij Rijswijk.


Cornelia Jans van Dijk
Cornelia Jans van Dijk, ovl. voor 1717.

Cornelia Jans van Dijk.
wonende 's-Hage op 26 jan 1687.

tr. (Samuel 26 jaar oud) te Loosduinen vermoedelijk 16 feb 1687
met

Samuel van der Gaag, zn. van Cornelis van der Gaag en Martje Samuelsdr van Egmond, ged. te Loosduinen op 19 jan 1661, tr. (2) met Aagje van Dorp. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1688 Loosduinen    
Marijtie~1690 Loosduinen †1768 Loosduinen 78
Jan~1694 Loosduinen †1764  7010 
Cornelia~1697 Loosduinen    
Lourens~1700 Loosduinen    
Cornelis~1702 Loosduinen    
Willemijn~1705 Loosduinen