Website van Cees Hagenbeek
Frank Griffijn
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Frank Griffijn, ged. Maassluis op 23 aug 1673, smid, doopgetuige van zijn kleinzoon Frank van der Gaag Loosduinen op 20 aug 1724, ovl. 's-Gravenzande in 1737, begr. op 24 mei 1737.

tr. 's-Gravenzande op 5 mei 1697
met

Jannetje Reigersbergen, dr. van Jan Pouwelsz Reigersbergen (bouwman, duinmeier, molenmeester) en Barbara Jansdr Dom, ged. 's-Gravenzande op 24 nov 1675, doopgetuige van haar kleindochter Jannetje van der Gaag Loosduinen op 19 mei 1726, ovl. 's-Gravenzande op 31 mrt 1753.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1698 's-Gravenzande    10 


Jannetje Reigersbergen
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jannetje Reigersbergen, ged. 's-Gravenzande op 24 nov 1675, doopgetuige van haar kleindochter Jannetje van der Gaag Loosduinen op 19 mei 1726, ovl. 's-Gravenzande op 31 mrt 1753.

tr. 's-Gravenzande op 5 mei 1697
met

Frank Griffijn, zn. van Arent Griffijn (smid, herbergier, schepen) en Neeltje Franken, ged. Maassluis op 23 aug 1673, smid, doopgetuige van zijn kleinzoon Frank van der Gaag Loosduinen op 20 aug 1724, ovl. 's-Gravenzande in 1737, begr. op 24 mei 1737.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1698 's-Gravenzande    10 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Jan Pouwelsz Reigersbergen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2 (Reijgersbergen), geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).

tr. (1) in 1639
met

Maartje Cornelisdr Goudappel.

tr. (2) in 1646
met

Leuntje Jacobsdr van der Post1, geb. Zandambacht.

tr. (3) 's-Gravenzande op 7 mei 1673
met

Barbara Jansdr Dom1,2 (Deunisvelt), dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen, geb. Den Haag circa 1650, ovl. Zandambacht op 12 jun 1708,
, ORA 's Gravenzande f 169v dd 24-3-1683: Comp Barbara Jansdr Deunisvelt weduwe van Jan Poulusz Deunisvelt (moet zijn Reijgersbergen) mitsgaders Arent Bom als getrouwd hebbende Jaepje Jansdr Reijgersbergh meerderjarige dochter, idem dezelve Arent Bom als executeur van het testament van Jan Pouwelsz Reijgersbergen op 15-3-1678 voor notaris Wilem van Rijs gepasseerd, en nog Cornelis Willemsz Hogeveen de Jonge marktschipper tot 's Gravenzande, mitsgaders Cornelis Cornelisz van Veen korenolenaar tot Monster als bij de voorz Arent Willemsz Bom uit kracht van het voorz testament gesurrogeerde mede executeurs van hetzelve testamen volgens akte op 24-4-1682 voor notaris Johan van Heijningen gepasseerd, nog de voorn Arent Willemsz Bom, Cornelis Cornelisz Hogeveen en Cornelis Cornelisz van Veen als bij akte van het Hof van Holland dd 10-2-1683 gestelde voogden over de minderjarige kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn Jan Paulusz Reijgersbergen, voorts elk in haar privé en in solidum vervangende en hen sterk makende en de rato caverende voor Maertje Jansdr Reijgersbergen, en bekenden elk in hun voorz kwaliteit verkocht te hebben aan de heer Hendrick Houckwater penningmeester ter Griffie van de voorz Hof van Holland zeker 2 morgen 2 hond teelland.
In de volgende akte nr 172v. wordt deze partij land verkocht aan Cornelis Hendricksz Dortwegh en heeft Maartje Jansdr recht op 4/5 deel en de kinderen van Hendrick Cornelisz Dortwegh met nl Paulus, Jan Neeltje Aaltje, Barbara en Cornelis.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1675 's-Gravenzande †1753 's-Gravenzande 77

tr. (4) circa 1642
met

Theuntje van der Gist, dr. van Jacob van der Gist, geb. 's-Gravenzande circa 1617.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1643 's-Gravenzande    Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)
3.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Barbara Jansdr Dom
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Barbara Jansdr Dom1,2 (Deunisvelt), geb. Den Haag circa 1650, ovl. Zandambacht op 12 jun 1708,
, ORA 's Gravenzande f 169v dd 24-3-1683: Comp Barbara Jansdr Deunisvelt weduwe van Jan Poulusz Deunisvelt (moet zijn Reijgersbergen) mitsgaders Arent Bom als getrouwd hebbende Jaepje Jansdr Reijgersbergh meerderjarige dochter, idem dezelve Arent Bom als executeur van het testament van Jan Pouwelsz Reijgersbergen op 15-3-1678 voor notaris Wilem van Rijs gepasseerd, en nog Cornelis Willemsz Hogeveen de Jonge marktschipper tot 's Gravenzande, mitsgaders Cornelis Cornelisz van Veen korenolenaar tot Monster als bij de voorz Arent Willemsz Bom uit kracht van het voorz testament gesurrogeerde mede executeurs van hetzelve testamen volgens akte op 24-4-1682 voor notaris Johan van Heijningen gepasseerd, nog de voorn Arent Willemsz Bom, Cornelis Cornelisz Hogeveen en Cornelis Cornelisz van Veen als bij akte van het Hof van Holland dd 10-2-1683 gestelde voogden over de minderjarige kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn Jan Paulusz Reijgersbergen, voorts elk in haar privé en in solidum vervangende en hen sterk makende en de rato caverende voor Maertje Jansdr Reijgersbergen, en bekenden elk in hun voorz kwaliteit verkocht te hebben aan de heer Hendrick Houckwater penningmeester ter Griffie van de voorz Hof van Holland zeker 2 morgen 2 hond teelland.
In de volgende akte nr 172v. wordt deze partij land verkocht aan Cornelis Hendricksz Dortwegh en heeft Maartje Jansdr recht op 4/5 deel en de kinderen van Hendrick Cornelisz Dortwegh met nl Paulus, Jan Neeltje Aaltje, Barbara en Cornelis.

tr. 's-Gravenzande op 7 mei 1673
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2 (Reijgersbergen), zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (1) met Maartje Cornelisdr Goudappel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Leuntje Jacobsdr van der Post. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Theuntje van der Gist. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1675 's-Gravenzande †1753 's-Gravenzande 77Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Pauwel Thonisz Reigersbergen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Pauwel Thonisz (Puwel Tonisz) Theunissen Reigersbergen1,2 (Reijgersberch), geb. 's-Gravenzande circa 1592, duijnmeier, bouwman in 't Noorland, ovl. tussen 1679 en 1683,
, Puwel Tonisz Reigersberg, ‘duijnmeier’ wonende te 'Capwoeninghe' huwt Maartje Jorisdr Buijs. Zij krijgen in 1617/1618 een zoon Jan Pouwelsz Reigersberg (Reijgersbergen), die in 1639 trouwt in 1639 Maartje Cdr Goudappel, dochter van Cornelis Goudappel.
Jan Pouwels Reigersberg(en) is van beroep bouwman (boer) in ’t Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673).
In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven.  De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).  Jan (Pouwelsz) Reigersbergen krijgt uit het huwelijk met Maartje Goudappel 6 kinderen.

tr. circa 1616
met

Maartje Jorisdr Buijs2, dr. van Joris Willemsz Buijs en Grietje Engelsdr, geb. circa 1595, ovl. Zandambacht in 1664,
, Compareerde Jan Paulusz Reijgersbergh, Heijnrick Cornelisz Dortwegh als getrouwd hebbende Grietje Pauwelsdr, en Jan Jacobsz van der Post getrouwd hebbende Geertje Jansdr Goutappel, alle kinderen en erfgenamen van Maertje Jorisdr laatst weduwe van Jan Cornelisz Goutappel, en bekenden verkocht te hebben aan Louris Pietersz van Staelduijnen, mede erfgenaam van voorz Maertje Jorisdr als getrouwd hebbende Maertje Jansdr Goutappel, een woning als huis, bijhuis, schuur, bergen genaamd de Kaepwoning staande in het Nieuweland., tr. (2) met Jan Cornelisz Goutappel. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1617 Zandambacht †1683  65Bronnen:
1.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Maartje Jorisdr Buijs
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Maartje Jorisdr Buijs1, geb. circa 1595, ovl. Zandambacht in 1664,
, Compareerde Jan Paulusz Reijgersbergh, Heijnrick Cornelisz Dortwegh als getrouwd hebbende Grietje Pauwelsdr, en Jan Jacobsz van der Post getrouwd hebbende Geertje Jansdr Goutappel, alle kinderen en erfgenamen van Maertje Jorisdr laatst weduwe van Jan Cornelisz Goutappel, en bekenden verkocht te hebben aan Louris Pietersz van Staelduijnen, mede erfgenaam van voorz Maertje Jorisdr als getrouwd hebbende Maertje Jansdr Goutappel, een woning als huis, bijhuis, schuur, bergen genaamd de Kaepwoning staande in het Nieuweland.

tr. (1) circa 1616
met

Pauwel Thonisz (Puwel Tonisz) Theunissen Reigersbergen1,2 (Reijgersberch), geb. 's-Gravenzande circa 1592, duijnmeier, bouwman in 't Noorland, ovl. tussen 1679 en 1683,
, Puwel Tonisz Reigersberg, ‘duijnmeier’ wonende te 'Capwoeninghe' huwt Maartje Jorisdr Buijs. Zij krijgen in 1617/1618 een zoon Jan Pouwelsz Reigersberg (Reijgersbergen), die in 1639 trouwt in 1639 Maartje Cdr Goudappel, dochter van Cornelis Goudappel.
Jan Pouwels Reigersberg(en) is van beroep bouwman (boer) in ’t Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673).
In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven.  De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).  Jan (Pouwelsz) Reigersbergen krijgt uit het huwelijk met Maartje Goudappel 6 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1617 Zandambacht †1683  65

tr. (2)
met

Jan Cornelisz Goutappel (Duijnmeijer), zn. van Cornelis Philipsz Goutappel en Maertje Adriaensdr, geb. circa 1590, ovl. circa 1656.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)
2.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch


Arent Griffijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Arent Griffijn, ged. Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat 's-Gravenzande in 1714, ovl. 's-Gravenzande in 1718.

tr. (1) Rotterdam op 6 apr 1659
met

Geertgen Jaspers van Velde, geb. Naaldwijk, ovl. voor apr 1669.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.

tr. (2) Schipluiden op 7 apr 1669
met

Neeltje Vrank (Vranken) Franken, geb. Schipluiden, begr. Naaldwijk op 27 aug 1712.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frank~1673 Maassluis †1737 's-Gravenzande 63


Geertgen Jaspers van Velde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Geertgen Jaspers van Velde, geb. Naaldwijk, ovl. voor apr 1669.

tr. Rotterdam op 6 apr 1659
met

Arent Griffijn, zn. van Thomas Griffijn (smid) en Lijsbeth Ariens, ged. Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat 's-Gravenzande in 1714, ovl. 's-Gravenzande in 1718, tr. (2) met Neeltje Franken. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Thomas Griffijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Thomas (Thomaes) Huijgen (Hugh, Huige) Griffijn, smid.

otr. (1) Rotterdam op 9 mei 1627, tr. Rotterdam op 24 mei 1627
met

Lijsbeth (Lijsbet, Elisabeth) Ariens, ovl. voor jan 1655.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigh~1633 Overschie †1638  5
Arent~1634 Overschie †1718 's-Gravenzande 84
Annetgen~1636 Overschie    
Huigh~1638 Overschie    
Jan~1644 Overschie    

otr. (2) Rotterdam op 3 jan 1655, tr. Rotterdam op 26 jan 1655
met

Sara Boudewijns,
, weduwe, wonend in de Santstraat


Lijsbeth Ariens
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Lijsbeth (Lijsbet, Elisabeth) Ariens, ovl. voor jan 1655.

otr. Rotterdam op 9 mei 1627, tr. Rotterdam op 24 mei 1627
met

Thomas (Thomaes) Huijgen (Hugh, Huige) Griffijn, zn. van Huijg Griffijn, smid, tr. (2) met Sara Boudewijns. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigh~1633 Overschie †1638  5
Arent~1634 Overschie †1718 's-Gravenzande 84
Annetgen~1636 Overschie    
Huigh~1638 Overschie    
Jan~1644 Overschie    


Huijg Griffijn
in
Genealogie van Conrad van Horn.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Huijg Griffijn.

Hij krijgt 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Jan  †1664   


Jan Huijgen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jan Huijgen, doopgetuige van zijn neef Huigh Thomaszn Griffijn Overschie op 5 dec 1638, ovl. na 15 apr 1664.

otr. Rotterdam op 13 dec 1626, tr. Rotterdam op 3 jan 1627
met

Maertge (Maerdtge) Dircks.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1627 Rotterdam    
Geertgen~1632 Rotterdam    


Maertge Dircks
Maertge (Maerdtge) Dircks.

otr. Rotterdam op 13 dec 1626, tr. Rotterdam op 3 jan 1627
met

Jan Huijgen, zn. van Huijg Griffijn, doopgetuige van zijn neef Huigh Thomaszn Griffijn Overschie op 5 dec 1638, ovl. na 15 apr 1664.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1627 Rotterdam    
Geertgen~1632 Rotterdam    


Neeltje Franken
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Neeltje Vrank (Vranken) Franken, geb. Schipluiden, begr. Naaldwijk op 27 aug 1712.

tr. Schipluiden op 7 apr 1669
met

Arent Griffijn, zn. van Thomas Griffijn (smid) en Lijsbeth Ariens, ged. Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat 's-Gravenzande in 1714, ovl. 's-Gravenzande in 1718, tr. (1) met Geertgen Jaspers van Velde. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frank~1673 Maassluis †1737 's-Gravenzande 63


Margaretha van Baren
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Fred Spaans

Margaretha van Baren, ged. Aarlanderveen op 3 jun 1725.

tr. Loosduinen op 12 dec 1750
met

Doe Pietersz van der Gaag, zn. van Pieter Doesz van der Gaag en Marijtie (Maria) van der Gaag, ged. Loosduinen op 16 apr 1719, tr. (1) Loosduinen op 9 jun 1743 met Jannetje van der Kraan, dr. van Andries van der Kraan en Trijntje Claes van Bremen, ged. Loosduinen op 28 apr 1715, ovl. op 1 jan 1750. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder


Cornelis Fackedij
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.
Kwartierstaat van Fred Spaans

Cornelis Fackedij.

tr.
met

Crijntje IJsbrantse Roosenburch.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje*1630     


Dieuwertje Cornelis Cock-Fackedeij
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.

Dieuwertje Cornelis (Diewertje Cornelisdr) Cock-Fackedeij (Cock-Falckeldeij) (), geb. circa 1630.

tr. Loosduinen op 4 mei 1653
met

Arent Doesz van der Gaegh, zn. van Doe Arenysz van der Gaegh en Leuntje Ariens, geb. Loosduinen circa 1630, tr. (1) met Pleuntie Jochums de Bruijn, dr. van Jochum Claas de Bruijn en Jannitge Pouwels de Cleyn. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doe~1657 Loosduinen    
Dirck~1658 Loosduinen †1704  46


Leuntje Ariens
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.

Leuntje Ariens1.

tr. in 1625
met

Doe Arenysz van der Gaegh, zn. van Arent Cornelisz van der Gaegh (smid) en Maritgen Jeroene, geb. circa 1604, ovl. voor 20 dec 1637.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje~1640 Loosduinen    
Jeroen~1632 Loosduinen †1694 Loosduinen 62
Arent*1630 Loosduinen    Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 72)


Sijtge Dircxs Opmeer
in
Genealogie van Arent Cornelisz van der Gaegh patrilineair.

Sijtge Dircxs Opmeer, geb. circa 1657,
, filiatie niet bewezen.

tr. Vlaardingen op 1 apr 1679
met

Doe van der Gaag, zn. van Arent Doesz van der Gaegh en Dieuwertje Cornelis Cock-Fackedeij, ged. Loosduinen op 25 feb 1657 (getuigen: zijn oom Jeroen Doessen van der Gaegh, zijn tante Maertje Doe van der Gaegh, Jeroen Doesen van der Gaegh en Maerie Doesen van der Gaegh), woonde in Maassluis in apr 1679,
, & Annetje Doene Schim.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1680 Vlaardingen †1731  51
Sijtje~1682 Vlaardingen    


Peter Jochumsz Zeijlmans
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Peter Jochumsz Zeijlmans, ged. Raamsdonk op 5 mei 16691, schout van Luiten-Ambacht, ovl. Raamsdonk op 11 mei 1763.

otr. Raamsdonk op 5 okt 1690, tr.
met

Cornelia Huyberts Hoevenaar2, geb. in 1668.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Digna~1693 Raamsdonk †1775 Almkerk 82
Jochem~1695 Raamsdonk †1754 Raamsdonk 59
Huybert~1697 Raamsdonk †1697 Raamsdonk 0
Huybertje~1700 Raamsdonk †1749 Breda 48
Adriana*1700     
Huybert~1703 Raamsdonk †1705 Raamsdonk 1
Huibert~1706 Raamsdonk    
Johannes~1707 Raamsdonk †1753 Oosterhout 46
Johanna~1709 Raamsdonk †1763  54
10 Cornelia~1714 Raamsdonk †1798 Emmikhoven 83Bronnen:
1.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (5 mei 1669 blz. 49)
2.Taxandria (TAX), van 1894 tot 1943