Website van $boomnaam$
Arij Arends van der Gaag
Arij Arends van der Gaag, ged. Loosduinen op 6 nov 1667, ovl. na 12 aug 1708.

tr.
met

Neeltje Hillebrants van der Weijde, dr. van Hillebrant Dircks van der Weijde (bouwman) en Neeltje Jochums de Bruijn, ovl. na 12 aug 1708.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 72)


Arent Doesz van der Gaegh
Arent Doesz van der Gaegh, geb. Loosduinen circa 1630.

otr. (1) Delft op 11 sep 1666, tr. Loosduinen op 26 sep 1666
met

Pleuntie Jochums de Bruijn, dr. van Jochum Claas de Bruijn en Jannitge Pouwels de Cleyn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1667 Loosduinen 1708  40

tr. (2) Loosduinen op 4 mei 1653
met

Dieuwertje Cornelis (Diewertje Cornelisdr) Cock-Fackedeij (Cock-Falckeldeij) (), dr. van Cornelis Fackedij en Crijntje IJsbrantse Roosenburch, geb. circa 1630.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doe~1657 Loosduinen    
Dirck~1658 Loosduinen 1704  46Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 72)


Pleuntie Jochums de Bruijn
Pleuntie Jochums de Bruijn.

otr. Delft op 11 sep 1666, tr. Loosduinen op 26 sep 1666
met

Arent Doesz van der Gaegh, zn. van Doe Arenysz van der Gaegh en Leuntje Ariens, geb. Loosduinen circa 1630, tr. (2) met Dieuwertje Cornelis (Diewertje Cornelisdr) Cock-Fackedeij (). Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1667 Loosduinen 1708  40Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 72)


Dirk Cornelis van der Weijde
Dirk Cornelis van der Weijde, bouwman, ovl. de Lier op 18 dec 1648,
, bouwman  te Maasland, vanaf 1631 te de Lier.
R.A. De Lier 2, f. 223, d.d. 14-4-1632:
Transport door Joris Cornelis van der Struys aan Dirrick Corn. van der Weijde van een woning en 2 morgen in de Hoefpolder in de Lier voor 2850 carolus gulden.
Not. Arch. Delft 1668, no. 229, d.d. 12-1-1640:
Acte van voogdij door Dirck Cornelisz. van der Weijde, bouwman, won. De Lier. Hij benoemt tot voogden van zijn minderjarige kinderen: Pieter en Adriaen Cornelisz van der Weijde, zijn broers.
R.A. De Lier 3, f. 294v, d.d. 3-5-1656:
Transport door de gemachtigden van Aeltgen Goris, wede. v. Dirck Cornelis van der Weijde (met name Pieter Comelis van der Weijden, Willem Corneliss Suijderent en Cornelis Pouwels van der Meer), tevens voogden van haar minderjarige kinderen, aan Arij Heijmenss van der Houve van een huis en twee morgen land in de Lier voor 3300 gulden.

tr. (1) Delft op 5 mrt 1625
met

Neelken Hillebrants, dr. van Hillebrant Jans en Maertgen Huijgen, geb. Maassluis, begr. de Lier op 12 nov 1635.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillebrant  1695 Den Haag  

tr. (2) Delft (Oude Kerk) op 28 apr 1638
met

Aeltge Goris van der Storm, dr. van Goris Willems van der Storm en Aeltgen Jans, ovl. na 3 mei 1656,
, j.d. aan de Maasdijk in Hoenderland


Neelken Hillebrants
Neelken Hillebrants, geb. Maassluis, begr. de Lier op 12 nov 1635.

tr. Delft op 5 mrt 1625
met

Dirk Cornelis van der Weijde, zn. van Cornelis Ariens van der Weijde, bouwman, ovl. de Lier op 18 dec 1648,
, bouwman  te Maasland, vanaf 1631 te de Lier.
R.A. De Lier 2, f. 223, d.d. 14-4-1632:
Transport door Joris Cornelis van der Struys aan Dirrick Corn. van der Weijde van een woning en 2 morgen in de Hoefpolder in de Lier voor 2850 carolus gulden.
Not. Arch. Delft 1668, no. 229, d.d. 12-1-1640:
Acte van voogdij door Dirck Cornelisz. van der Weijde, bouwman, won. De Lier. Hij benoemt tot voogden van zijn minderjarige kinderen: Pieter en Adriaen Cornelisz van der Weijde, zijn broers.
R.A. De Lier 3, f. 294v, d.d. 3-5-1656:
Transport door de gemachtigden van Aeltgen Goris, wede. v. Dirck Cornelis van der Weijde (met name Pieter Comelis van der Weijden, Willem Corneliss Suijderent en Cornelis Pouwels van der Meer), tevens voogden van haar minderjarige kinderen, aan Arij Heijmenss van der Houve van een huis en twee morgen land in de Lier voor 3300 gulden, tr. (2) met Aeltge Goris van der Storm. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillebrant  1695 Den Haag  


Hillebrant Jans
Hillebrant Jans.

tr.
met

Maertgen Huijgen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neelken Maassluis 1635 de Lier  
Annitgen  1677 Maassluis  


Maertgen Huijgen
Maertgen Huijgen.

tr.
met

Hillebrant Jans.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neelken Maassluis 1635 de Lier  
Annitgen  1677 Maassluis  


Aeltge Goris van der Storm
Aeltge Goris van der Storm, ovl. na 3 mei 1656,
, j.d. aan de Maasdijk in Hoenderland.

tr. Delft (Oude Kerk) op 28 apr 1638
met

Dirk Cornelis van der Weijde, zn. van Cornelis Ariens van der Weijde, bouwman, ovl. de Lier op 18 dec 1648,
, bouwman  te Maasland, vanaf 1631 te de Lier.
R.A. De Lier 2, f. 223, d.d. 14-4-1632:
Transport door Joris Cornelis van der Struys aan Dirrick Corn. van der Weijde van een woning en 2 morgen in de Hoefpolder in de Lier voor 2850 carolus gulden.
Not. Arch. Delft 1668, no. 229, d.d. 12-1-1640:
Acte van voogdij door Dirck Cornelisz. van der Weijde, bouwman, won. De Lier. Hij benoemt tot voogden van zijn minderjarige kinderen: Pieter en Adriaen Cornelisz van der Weijde, zijn broers.
R.A. De Lier 3, f. 294v, d.d. 3-5-1656:
Transport door de gemachtigden van Aeltgen Goris, wede. v. Dirck Cornelis van der Weijde (met name Pieter Comelis van der Weijden, Willem Corneliss Suijderent en Cornelis Pouwels van der Meer), tevens voogden van haar minderjarige kinderen, aan Arij Heijmenss van der Houve van een huis en twee morgen land in de Lier voor 3300 gulden, tr. (1) met Neelken Hillebrants, dr. van Hillebrant Jans en Maertgen Huijgen. Uit dit huwelijk een zoon


Goris Willems van der Storm
Goris Willems van der Storm.

tr.
met

Aeltgen Jans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltge  1656   


Aeltgen Jans
Aeltgen Jans.

tr.
met

Goris Willems van der Storm.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltge  1656   


Cornelis Ariens van der Weijde
Cornelis Ariens van der Weijde, ovl. Maasland voor 27 jun 1629,
, woonde in de Zuidbuurt van Maasland.

Hij krijgt 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen  1649   
Dirk  1648 de Lier  
Pieter  1661   


Cornelis Willems Suijderent
Cornelis Willems Suijderent, geb. circa 1580, leenman in 1625, ovl. Maasland in de kerk in apr 1650,
, bouwman, ingeland van de Commandeurspolder, woonde aan de Commandeurspolderkade op het Zuideinde van Maasland, alwaar hij 7 morgen land pachtte in de 22e hoefslag, 8e weer (leen 53d, grafelijke lenen Maasland, pachtvoorganger is Jan Gerritsz Patijn, pachtopvolger is Arij Cornelisz Suijderent). Neemt als eerste de naam Suijderent aan, kennelijk omdat hij op het Zuideinde van het dorp Maasland woonde. Schepen van Maasland 1630, diaken aldaar 1628, leenman 1625 als hij wordt beleend met 3 morgen land en een half huis, gelegen in de Langtaem te Maasland gemeen met Jan van Hodenpijl (leen 85 Hofstad Honingen, leenvoorganger is Maerten Cornelisz. van Dorp, leenopvolger is Willem Cornelisz Zuyderent).

relatie (1)

tr. (2)
met

Belitgen Ariensdr, geb. Maasland circa 1575.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1610 Maasland 1670 Zouteveen 60
Maritje*1615     


Adriaen van der Weijde
Adriaen van der Weijde, ovl. voor 1649.

otr. Maassluis op 14 mei 1623, tr.
met

Annitgen Hillebrants, dr. van Hillebrant Jans en Maertgen Huijgen, ovl. Maassluis op 29 mei 1677


Annitgen Hillebrants
Annitgen Hillebrants, ovl. Maassluis op 29 mei 1677.

otr. Maassluis op 14 mei 1623, tr.
met

Adriaen van der Weijde, zn. van Cornelis Ariens van der Weijde, ovl. voor 1649


Simon Jans Rodenburg
Simon Jans (Simon Jansz) Rodenburg, ged. Overschie op 19 jun 1740, begr. Overschie op 28 aug 1800,
, bouwman in de polder Schieveen. Eigen graf, beste kleed, 1 geluid met 2 klokken, 22-8.

tr. op 19 aug 1781
met

Maria Jacobs Rodenburg, dr. van Jacobus Rodenburg en Ariaantje van der Schans, ged. Overschie op 25 dec 1757, ovl. Overschie op 9 aug 1822


Ary Willemsz van den Bosch
Ary Willemsz van den Bosch, geb. Schipluiden voor 1620, ovl. na 1645,
, Bouwman in Zestienhoven en Overschie, schepen aldaar ambachtsbewaarder van de 64 Hoeven.

tr. Overschie op 19 sep 1641
met

Magdalena (Matje) Claesdr, geb. circa 1610, ovl. na 1645.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leuntje~1642 Overschie 1684 Overschie 41


Matje Claesdr
Magdalena (Matje) Claesdr, geb. circa 1610, ovl. na 1645.

tr. Overschie op 19 sep 1641
met

Ary Willemsz van den Bosch, geb. Schipluiden voor 1620, ovl. na 1645,
, Bouwman in Zestienhoven en Overschie, schepen aldaar ambachtsbewaarder van de 64 Hoeven.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leuntje~1642 Overschie 1684 Overschie 41


Maerten Cornelisz Horenwegh
Maerten Cornelisz Horenwegh (Horewegh), ged. Overschie op 27 feb 1650, ovl. na 11 apr 1696,
, woont te Beukelsdijk in 1683.

tr. (1) Charlois op 31 jan 1683
met

Maria Cornelisdr Westduel, dr. van Cornelis Japhetsz Westduel (schout) en Ariaentje Pietersdr Couwenhoven, geb. (getuige: Ingiken Japhets), ged. Charlois op 18 feb 1663, ovl. voor 21 jan 1732.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelisz~1684 Overschie 1771 Charlois 86

tr. (2)
met

Annetie Pieters de Ruijter.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 421)


Maria Cornelisdr Westduel
Maria Cornelisdr Westduel, geb. (getuige: Ingiken Japhets), ged. Charlois op 18 feb 1663, ovl. voor 21 jan 1732.

tr. Charlois op 31 jan 1683
met

Maerten Cornelisz Horenwegh (Horewegh), zn. van Cornelis Gerrits Horewech Clapwijck (bouwman, schepen heiligegeest armenmeester) en Annetje Simons Horewech, ged. Overschie op 27 feb 1650, ovl. na 11 apr 1696,
, woont te Beukelsdijk in 1683, tr. (2) met Annetie Pieters de Ruijter. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelisz~1684 Overschie 1771 Charlois 86


Annetie Pieters de Ruijter
Annetie Pieters de Ruijter.

tr.
met

Maerten Cornelisz Horenwegh (Horewegh), zn. van Cornelis Gerrits Horewech Clapwijck (bouwman, schepen heiligegeest armenmeester) en Annetje Simons Horewech, ged. Overschie op 27 feb 1650, ovl. na 11 apr 1696,
, woont te Beukelsdijk in 1683, tr. (1) met Maria Cornelisdr Westduel, dr. van Cornelis Japhetsz Westduel (schout) en Ariaentje Pietersdr Couwenhoven. Uit dit huwelijk een zoon