Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jacob Meijnderts Huijsman
Jacob Meijnderts Huijsman, ged. Nootdorp op 4 feb 17201, ovl. Pijnacker op 25 jan 1811.

tr. Delft op 10 nov 1745
met

Catharina Bruyne van der Klaauw, ged. Pijnacker op 6 jun 1723, ovl. Pijnacker op 25 dec 1811.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1765 Delft †1835 Delft 69Bronnen:
1.Doopboek Nootdorp (D 129), Nat. Arch., DTB Nootdorp, 1.I, Ned. Herv., Nootdorp, van 1680 tot 1739 (4 feb 1720 blz. 63)


Neeltje Leenders van Bergen
Neeltje Leenders van Bergen, ged. Maasland op 21 dec 1692, ovl. Maasland op 28 nov 1763.

otr. Maasland op 28 okt 1712, tr. Maasland op 13 nov 1712
met

Leendert Ariensz Zuijderent1,2, zn. van Arij Ariensze Suijderent en Maartje Leenderts Diepenburgh, ged. de Lier op 27 okt 1680 (getuige: zijn aangetrouwd tante Maertge Pieters Koolen),
, in 1736 had Jan Jansz Sonnevelt den Oude 1000 gld. a 3% geleend van Leendert Arentsz. Zuijderent, tr. (2) met Lijsbeth Ariensdr Bregman. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafje~1722 Maasland    Bronnen:
1.Oud Notarieel Archief Maasland (Notar 389), Nat.Arch., Inventarisnr.: 5388, lening, Maasland, van 1736 tot 1737 (21 mei 1736 akte 88)
2.Oud Notarieel Archief Maasland (Notar 389), Nat.Arch., Inventarisnr.: 5388, lening, Maasland, van 1736 tot 1737 (8 mei 1737 akte 155)


Leendert Jansen van Bergen
Leendert Jansen van Bergen, ged. Maasland op 25 okt 1648, ovl. Maasland op 11 aug 1722.

otr. (1) Maasland op 13 apr 1686, tr. Maasland op 28 apr 1686
met

Leentje Cornelisdr (Leentie) Kleijn, dr. van Cornelis Ariens Cleijn en Aefje Leenderts Post, ged. Overschie op 20 aug 1662 (getuigen: Arie Leenderts Post en Maartie Leenderts), woonde in de Oostgaegh te Maasland in apr 1986.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1692 Maasland †1763 Maasland 7011 

tr. (2) Maasland op 25 feb 1674
met

Neeltje Willems Noordervliet, geb. Maasland in 1648.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Leentje Cornelisdr Kleijn
Leentje Cornelisdr (Leentie) Kleijn, ged. Overschie op 20 aug 1662 (getuigen: Arie Leenderts Post en Maartie Leenderts), woonde in de Oostgaegh te Maasland in apr 1986.

otr. Maasland op 13 apr 1686, tr. Maasland op 28 apr 1686
met

Leendert Jansen van Bergen, zn. van Jan Cornelis van Bergen en Annetje Cornelis van der Hoeven, ged. Maasland op 25 okt 1648, ovl. Maasland op 11 aug 1722, tr. (2) met Neeltje Willems Noordervliet. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1692 Maasland †1763 Maasland 7011 


Lijsbeth Ariensdr Bregman
Lijsbeth Ariensdr Bregman, ovl. voor 1712.

otr. Maasland op 15 nov 1709, tr. Maasland op 1 dec 1709
met

Leendert Ariensz Zuijderent1,2, zn. van Arij Ariensze Suijderent en Maartje Leenderts Diepenburgh, ged. de Lier op 27 okt 1680 (getuige: zijn aangetrouwd tante Maertge Pieters Koolen),
, in 1736 had Jan Jansz Sonnevelt den Oude 1000 gld. a 3% geleend van Leendert Arentsz. Zuijderent, tr. (1) met Neeltje Leenders van Bergen, dr. van Leendert Jansen van Bergen en Leentje Cornelisdr Kleijn. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Oud Notarieel Archief Maasland (Notar 389), Nat.Arch., Inventarisnr.: 5388, lening, Maasland, van 1736 tot 1737 (21 mei 1736 akte 88)
2.Oud Notarieel Archief Maasland (Notar 389), Nat.Arch., Inventarisnr.: 5388, lening, Maasland, van 1736 tot 1737 (8 mei 1737 akte 155)


Jan Cornelis van Bergen
Jan Cornelis Jacob van Bergen, geb. Maasland circa 1625, ovl. Maasland in 1668.

tr. circa 1647
met

Annetje Cornelis van der Hoeven, dr. van Cornelis van der Hoeven en Willempke Pietersdr Woll, geb. Maasland circa 1627, ovl. Maasland in 1723.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1648 Maasland †1722 Maasland 73


Annetje Cornelis van der Hoeven
Annetje Cornelis van der Hoeven, geb. Maasland circa 1627, ovl. Maasland in 1723.

tr. circa 1647
met

Jan Cornelis Jacob van Bergen, zn. van Cornelis van Bergen, geb. Maasland circa 1625, ovl. Maasland in 1668.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1648 Maasland †1722 Maasland 73


Cornelis Ariens Cleijn
Cornelis Ariens Cleijn (Aetie Leenders), geb. Hillegersberg circa 1620, ovl. Overschie op 17 jan 1670.

tr. (1) Overschie na 1660
met

Aefje Leenderts (Aefie) Post, dr. van Leendert Huijbrechtsz Post en Aafje Cornelis Breems, geb. Zestienhoven, ged. Overschie op 28 feb 1631.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje~1662 Overschie    
Leendert~1668 Overschie    

otr. (2) Hillegersberg op 11 jan 1642, tr. Overschie op 26 jan 1642
met

Neeltie Claes Smyth (Smijest, Smijt), dr. van Claas Smijt, geb. Zestienhoven circa 1620, woont in Sestienhoven bij Overschie in jan 1642, ovl. Overschie circa 1660.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matie~1643 Overschie    
Ariaentie~1648 Overschie    
Claesje~1652 Overschie 1670 Overschie 17
Maertie~1650 Overschie    
Annetje*1655  †1716  61


Aefje Leenderts Post
Aefje Leenderts (Aefie) Post, geb. Zestienhoven, ged. Overschie op 28 feb 1631.

tr. Overschie na 1660
met

Cornelis Ariens Cleijn (Aetie Leenders), zn. van Arent Cornelisz Cleyn en Marritgen Symonsdr, geb. Hillegersberg circa 1620, ovl. Overschie op 17 jan 1670, tr. (2) met Neeltie Claes Smyth. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leentje~1662 Overschie    
Leendert~1668 Overschie    


Ariaentie Cleijn
Ariaentie Cleijn, ged. Overschie op 5 jan 1648 (getuigen: Arien Arensen, Beelijtie Claes en Maertie Sijmons).


Neeltje Wolbrant Jansdr
Neeltje Wolbrant Jansdr.

tr.
met

Doen (Doedijn) Beyensz1, zn. van Beye Beyensz en Lijsbeth , geb. Poortugaal circa 1376, mede bedijker van het oudeland van strijen(1436), ovl. Poortugaal voor 11 sep 1452,
, beleend met 2 gemet land na opdracht uit eigen op 1-4-1429,  in 1432-1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten, in 1436 medebédijker van het Oudeland van Strijen, heeft land gemeen met Gheen Jansz. en diens zwager Simon Bartoutsz. op 10-5-1442, 1445 twee maal vermeld als leenmangetuige  als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden, vestigt zijn memorie op 2 gemet land, overleden voor 11-9-1452 als zijn zoon beleend wordt met het leenland; 1gemet = Putse maat = 3 lijn of 3 hont = 0,4949 ha
Leenman van Putten(1429-1452).
Referenties: Ons Voorgeslacht 1972 bldz.143,
De Nederlandsche Leeuw 1946 kol.134,
Ons Voorgeslacht 1976 bldz.315,
Ons Voorgeslacht 1980 bldz.649.
Op 11 Sep 1452 wordt zijn zoon Beije Doensz beleend met het leenland van zijn vader. Zijn zoon Antheunis Doensz volgt zijn vader Doedijn Beijensz op op 7 Jan 1444.
Belend met 2 gemet land na opdracht uit eigen beleend met 2 gemet land te Poortugaal aan de Hofweg op 1 Apr 1429, belend ten zuiden door Beijen Lemsz. In 1432 tot 1434 leenmangetuige voor de Heer van Putten.
Op 12 Mrt 1436 medebedijker van Het Oudeland van Strijen. Heeft land gemeen met Gheen Jansz en diens zwager Simon Bartoutsz op 10 Mei 1442. Hij vestigt zijn memorie op 2 gemet land in ver Nellenhouck, te versterven op zijn zoon Beije Doensz. In 1445 tweemaal vermeld als leenmangetuige. Als belender genoemd in de blaffaard van de memorielanden.
Doen Beijenszn. Overl. voor, 11 september 1452.
Beleend met 2 gemet land na opdracht uit eigen op 1 april 1429.
Wordt in 1434 door de heer van Putten genoemd onder "onsen mannen van 't land van Putte" (=leenman, Rhoon en Poortugaal en omgeving behoorden tot de heerlijkheid van Putten),
[bron: Leenkamer Holland akte 85/5V].
Hij maakte deel uit van een consortium dat in 1436 kort na de St. Elisabethsvloed, de bedijking van het Oudeland van Strijen op zich nam [bron: Leenkamer Holland akte: 83].
Op 1 december 1445 komt hij voor als leenman-getuige. Hij vestigt zijn memorie op 2 gemet land in Vernelle hoeck, te versterven op zijn zoon Beye Doenszn.
Zijn eerste vrouw Margriet N.N. Overl. circa 1446.
Vestigt haar memorie op 4 lijn land achter de kerk te Poortugaal (bron: register van memorie stichtingen in de kerk te Poortugaal akte: 46).
Omstreeks 1450 sticht zijn tweede vrouw haar memorie op 2 1/2 lijn land in Zwaardijk onder het huis van haar man gelegen [bron: Register van memorie stichtingen in de kerk te Poortugaal akte: 88]. Deze boerderij wordt in de domeinrekeningen als Thomashofstede aangeduid, vermoedelijk heeft hij zich hier omstreeks 1430 gevestigd, tr. (1) met Margriet Hendricks Drogendijck1, dr. van Heyndrick Kerstensz Drogendijck en Suetkin . Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 321)


Marritgen Symonsdr
Marritgen Symonsdr, geb. circa 1585.

tr. circa 1609
met

Arent Cornelisz Cleyn (Cleijn), zn. van Cornelis Pietersz Cleijn en Anneke Claesdr Tas, geb. circa 1585.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1620 Hillegersberg †1670 Overschie 49
Maertje*1627     


Symon Bonifaeszn
Symon Bonifaeszn, geb. Hillegersberg circa 1560, timmerman te Hillegersberg.

tr.
met

Annetje Ariens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marritgen*1585     


Bonifaes Nzn
Bonifaes Nzn, geb. Hillegersberg circa 1545.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Symon*1560 Hillegersberg    


Cornelis Pietersz Cleijn
Cornelis Pietersz Cleijn, geb. Hillegersberg circa 1560, ovl. Hillegersberg op 24 jul 1600,
, op 18-11-1586 belooft Pieter Claesz Tas, inwonende buyrman van Hazerswoude, Claes Pietersz Tas, zijn vader, Cornelis Pietersz Cleyn, zijn zwager, Aernt Claesz en Geryt Claesz, zijn broeders schadeloos te houden voor hun borgstelling voor een schuld van Pieter als rest van een rentebrief van 25-11--1571.
Werd beluid op 24 juli 1600.

tr. Hillegersberg circa 1575
met

Anneke Claesdr Tas, dr. van Claes Pietersz Tas en Geertgen , geb. Hillegersberg in 1550, ovl. Hillegersberg voor 21 jan 1598.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arent*1585     


Anneke Claesdr Tas
Anneke Claesdr Tas, geb. Hillegersberg in 1550, ovl. Hillegersberg voor 21 jan 1598.

tr. Hillegersberg circa 1575
met

Cornelis Pietersz Cleijn, geb. Hillegersberg circa 1560, ovl. Hillegersberg op 24 jul 1600,
, op 18-11-1586 belooft Pieter Claesz Tas, inwonende buyrman van Hazerswoude, Claes Pietersz Tas, zijn vader, Cornelis Pietersz Cleyn, zijn zwager, Aernt Claesz en Geryt Claesz, zijn broeders schadeloos te houden voor hun borgstelling voor een schuld van Pieter als rest van een rentebrief van 25-11--1571.
Werd beluid op 24 juli 1600.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arent*1585     


Claes Pietersz Tas
Claes Pietersz Tas, geb. Bergschenhoek circa 1522, ovl. Hillegersberg op 30 jun 1601.

tr. Hillegersberg
met

Geertgen .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anneke*1550 Hillegersberg †1598 Hillegersberg 47


Geertgen
Geertgen .

tr. Hillegersberg
met

Claes Pietersz Tas, zn. van Pieter Claesz Tas, geb. Bergschenhoek circa 1522, ovl. Hillegersberg op 30 jun 1601.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anneke*1550 Hillegersberg †1598 Hillegersberg 47


Pieter Claesz Tas
Pieter Claesz Tas, geb. Bergschenhoek in 1495, ovl. Bergschenhoek op 4 aug 1562.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1522 Bergschenhoek †1601 Hillegersberg 78


Arij Cornelis Suijderent
Arij Cornelis Suijderent, geb. Maasland circa 1610, landbouwer in de Zouteveens Polder, ovl. waarschijnlijk Zouteveen na 1670,
, landbouwer, ingeland van de Commandeurspolder, wonend aan de Commandeurspolderkade, nam de pacht over van zijn vader, diaken 1670, 1671, 1672, 1673, ouderling 1679, 1680, 1681 te Maasland. Verschillende leden van de familie Suijderent in de zeventiende eeuw waren schepen in het Westland, zoals in Maasland, Schipluiden, Vlaardingen en Kethel. De meesten onderschreven met een goed geschreven handtekening. Sommigen ondertekenden met een kruis met licht gebogen uiteinde, waarschijnlijk een rudimentaire weergave van een ankerkruis, zoals ook is afgebeeld op de grafzerk van Arij's zoon Ary Aryenz Zuyderent in de kerk van Maasland. Arij's andere zoon Cornelis Suijderent, wagenmaker, gildedeken, lid van de vroedschap der stad Vlaardingen 1701/07, voerde het ankerkruis in zijn wapen. Hij trouwde met Aaltje Jansdr van der Marel, getrouwd ca. 1638 waarsch. in 's-Gravenzande, geb. ca. 1610 in 's-Gravenzande, (dochter van Jan Adriaansz van der Marel, procureur, rentmeester, baljuw te `s-Gravenzande, en Maartje Clasen) ovl. 1676 waarsch. in Maasland.

tr. 's-Gravenzande circa 1638
met

Aeltje Jansdr van der Marel, dr. van Jan Adriaensz van der Marel en Maartje Claassen, geb. 's-Gravenzande in 1610, ovl. waarschijnlijk Maasland in 1676.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1646 Maasland    
Cornelis~1651  †1707  56