Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hubrecht Ariensz Post
Hubrecht Ariensz Post, ovl. voor 1614.

tr.
met

Jacobje Pieters.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     


Jacobje Pieters
Jacobje Pieters.

tr.
met

Hubrecht Ariensz Post, ovl. voor 1614.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert     


Annetje Ariens
Annetje Ariens.

tr.
met

Symon Bonifaeszn, zn. van Bonifaes Nzn, geb. Hillegersberg circa 1560, timmerman te Hillegersberg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marritgen*1585     


Johanna van Horne
Johanna van Horne, geb. circa 1395, ovl. op 24 sep 1460.

tr.
met

Johann van Diest, zn. van Thomas van Diest, geb. in 1395.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1423  †1472  49


Adriaen Meertensen de Jongh
Adriaen Meertensen de Jongh, geb. Herwijnen in 1575, borgemeester 1616, ovl. voor 1663.

tr.
met

Maijken Anthonisse, geb. Oisterwijk tussen 1580 en 1585, ovl. Herwijnen in 1640


Maijken Anthonisse
Maijken Anthonisse, geb. Oisterwijk tussen 1580 en 1585, ovl. Herwijnen in 1640.

tr.
met

Adriaen Meertensen de Jongh, zn. van Meerten Adriaens de Jongh (Burgemeester van Herwijnen/ Voorzitter van de buurspraak.) en Marike Allerts Kempen, geb. Herwijnen in 1575, borgemeester 1616, ovl. voor 1663


Joris Adrians de Jongh
Joris Adrians de Jongh, geb. circa 1465.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1500     


Arien Claessen de Jongh
Arien Claessen de Jongh, geb. circa 1440.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1465     


Jan Anthonisse de Jonge
 
Jan Anthonisse de Jonge1,, Jrg 1875, pag. 373, scan 240,2, geb. Zierikzee in 1520, lakenkoper, thesaurier, Heilige Geestmeester, heemraad van Schouwen, ovl. Zierikzee op 13 nov 1588,
, Jan de Jonge, in meest al de genealogiën van dit geslacht Jan Anthonisse de Jonge genoemd werd te
Zierikzee in 1520 geboren, was in 1576 thesaurier dier stad en stelde zich borg op 20 November 1566 voor den
Hoogen Raad te Mechelen, wegens den aankoop van Duiveland uit den boedel van Maximiliaan van Bourgondië.
Hij was een ijverig voorstander van de nieuwe leer en de partij der Staatschen toegedaan, in 1548 was hij verplicht voor slechts korten tijd, de vlucht uit Zierikzee te nemen, en na de inneming van Zierikzee in Juli 1576 werd hij gevankelijk weggevoerd naar Antwerpen, terwijl zijne vrouw, die gevlucht was door het Statenleger, tusschen Bergen op Zoom en Antwerpen werd opgenomen en naar Dordrecht vervoerd, alwaar zij het voorrecht had eenigen tijd gastvrijheid te genieten. In 1543 had hij zich in den echt verbonden met Agatha de Vager, geboren te Zierikzee in 1521, sterft aldaar in Maart 1591 en werd den 20 dito begraven, dochter van Jan ridder, schepen te Zierikzee, en van Maria de Huybert. Jan de Jonge stierf mede te Zierikzee in November 1588 en werd den 15 dier maand begraven. Uit hun huwelijk tien kinderen.

 

tr. in 1543
met

Aechte Jans Vager1,, Jrg 1875, pag. 373, scan 240,2,, vanaf 1883 Jrg. 1893, pag. 6, scan 6, dr. van Jan Hermanse de Vager en Maria (Cornelia Jacobs) de Huybert, geb. Zierikzee in 1521, ovl. Zierikzee op 20 mrt 1591.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1526 Herwijnen    
Jan*1546  †1627  8119 Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Aechte Jans Vager
Aechte Jans Vager1,, Jrg 1875, pag. 373, scan 240,2,, vanaf 1883 Jrg. 1893, pag. 6, scan 6, geb. Zierikzee in 1521, ovl. Zierikzee op 20 mrt 1591.

tr. in 1543
met

Jan Anthonisse de Jonge1,, Jrg 1875, pag. 373, scan 240,2, zn. van Anthonijs Pieters Lievens en Janneken Ockers Ockersen, geb. Zierikzee in 1520, lakenkoper, thesaurier, Heilige Geestmeester, heemraad van Schouwen, ovl. Zierikzee op 13 nov 1588,
, Jan de Jonge, in meest al de genealogiën van dit geslacht Jan Anthonisse de Jonge genoemd werd te
Zierikzee in 1520 geboren, was in 1576 thesaurier dier stad en stelde zich borg op 20 November 1566 voor den
Hoogen Raad te Mechelen, wegens den aankoop van Duiveland uit den boedel van Maximiliaan van Bourgondië.
Hij was een ijverig voorstander van de nieuwe leer en de partij der Staatschen toegedaan, in 1548 was hij verplicht voor slechts korten tijd, de vlucht uit Zierikzee te nemen, en na de inneming van Zierikzee in Juli 1576 werd hij gevankelijk weggevoerd naar Antwerpen, terwijl zijne vrouw, die gevlucht was door het Statenleger, tusschen Bergen op Zoom en Antwerpen werd opgenomen en naar Dordrecht vervoerd, alwaar zij het voorrecht had eenigen tijd gastvrijheid te genieten. In 1543 had hij zich in den echt verbonden met Agatha de Vager, geboren te Zierikzee in 1521, sterft aldaar in Maart 1591 en werd den 20 dito begraven, dochter van Jan ridder, schepen te Zierikzee, en van Maria de Huybert. Jan de Jonge stierf mede te Zierikzee in November 1588 en werd den 15 dier maand begraven. Uit hun huwelijk tien kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1526 Herwijnen    
Jan*1546  †1627  8119 Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Jan Hermanse de Vager
Jan Hermanse de Vager1, geb. Zierikzee in 1492, ovl. Engeland [Groot Brittanië] in 1530.

tr. Zierikzee in 1517
met

Maria (Cornelia Jacobs) de Huybert1, dr. van Jacob Cornelis de Huybert (schipper, gezagvoeder over een vloot) en Maria Zuytlandt, geb. Zierikzee in 1496, ovl. circa 1545.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aechte*1521 Zierikzee †1591 Zierikzee 70Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Cornelia Jacobs de Huybert
Maria (Cornelia Jacobs) de Huybert1, geb. Zierikzee in 1496, ovl. circa 1545.

 • Vader:
  Jacob Cornelis de Huybert (Huydebert)2,3, zn. van Cornelis Jan de Huybert ("up die ordinancie van den haringhe") en Jacobmina Boels, geb. Zierikzee in 1477, schipper, gezagvoeder over een vloot, ovl. komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en
  10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een
  schip, ook »de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43
  schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna
  van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een
  deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen
  en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van
  den Prins: «Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de
  wapenspreuk der familie.
  Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde
  der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te
  hebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben.
  an men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden)
  afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatiën
  en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant
  met Soetelingkerke (4). Voor zoover bekend, liet hij slechts 1
  zoon na circa 1513,
  ,
  JACOB CORNELISZOON DE HUYBERT, overleden tusschen 1513 en 1524, komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en 10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een schip, ook "de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43 schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van den Prins: "Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de wapenspreuk der familie.
  Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te ghebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben. Kan men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden) afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatie¨n en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant met Soetelingkerke. Voor zoover bekend, liet hij slechts één zoon na, tr. (2) Haamstede circa 1499, daar is geen bewijs voor gevonden met Johanna van Haamstede3, dr. van Witte III van Haamstede en Maria Zwederse van Cruijningen, geb. Haamstede circa 1484. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1).
 

tr. Zierikzee in 1517
met

Jan Hermanse de Vager1, zn. van Herman Cornelisz de Vager, geb. Zierikzee in 1492, ovl. Engeland [Groot Brittanië] in 1530.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aechte*1521 Zierikzee †1591 Zierikzee 70Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 3)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)
4.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 4)


Herman Cornelisz de Vager
Herman Cornelisz de Vager, geb. Zierikzee.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1492 Zierikzee †1530 Engeland [Groot Brittanië] 38


Cornelis de Vager
Cornelis de Vager, geb. Zierikzee circa 1438.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman Zierikzee    


Jacob Cornelis de Huybert
 
Jacob Cornelis de Huybert (Huydebert)1,2, geb. Zierikzee in 1477, schipper, gezagvoeder over een vloot, ovl. komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en
10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een
schip, ook »de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43
schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna
van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een
deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen
en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van
den Prins: «Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de
wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde
der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te
hebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben.
an men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden)
afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatiën
en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant
met Soetelingkerke (4). Voor zoover bekend, liet hij slechts 1
zoon na circa 1513,
,
JACOB CORNELISZOON DE HUYBERT, overleden tusschen 1513 en 1524, komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en 10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een schip, ook "de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43 schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van den Prins: "Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te ghebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben. Kan men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden) afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatie¨n en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant met Soetelingkerke. Voor zoover bekend, liet hij slechts één zoon na.

 • Vader:
  Cornelis Jan de Huybert3,2, geb. Westerschouwen, "up die ordinancie van den haringhe",
  , in het Poorterboek van Zierikzee vindt men op het jaar 1476 de volgende
  inschrijving: «23 mey Cornelis Janszoou die styrman van IVestinschouwen, dictus Neelle Jan, poorter ontfangen up die ordinancie van den haringhe. Borghe Jacob Pieter Bettesen die schoute." Ter zijde staat geschreven met een hand uit het einde der 16e eeuw: Van dese Cornelis Janssoon syn gecomen de Huberden ende de "Harinckmans, tr. Zierikzee circa 1475.
 

tr. (1)
met

Maria Zuytlandt (Zuijtland, Zuytlant, Zuijtlant)4, dr. van NN Zuytlandt, geb. circa 1477,
, Triptiek (Zierikzee)
The armor-plate of her son Lieven Jacobse de Huybert is showing the family-references 'The Huybert & Zuytland) showing an additional design called "Rad van Heusden" referring to his 'grandmother' Johanna van Haamstede from the House of Heusden. The 1st.Quarter of Lievens ancestor is 'the Huybert', the 2nd. right on top is 'Zuytlandt' the 3rd. left below is 'Zuytland' and the 4th. at bottom right is again 'de Huybert'.
Internet reference of the original and for the armor-plate of Lieven's wife:
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-931 (the Triptique' showing Lieven Jacobsz de Huybert with his wife Levina Zuytland after their death with their 3 children at the Rijksmuseum in Amsterdam) This is moreover the proof that Johanna van Haamstede was not his mother, the 2nd. quarter at the top right is the Zuytland-armor and not of the House of Haamstede/Heusden!!! Therefore please ignore the myheritage results mentioned above which are pointing at Johanna van Haamstede as Jacob the Huybert's wife!!

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1496 Zierikzee †1545  49
Lieven*1495 Zierikzee 1558 Zierikzee 63

tr. (2) Haamstede circa 1499
met

Johanna van Haamstede2, dr. van Witte III van Haamstede en Maria Zwederse van Cruijningen, geb. Haamstede circa 1484.

Bronnen:
1.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 3)
2.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)
3.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 2)
4.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 4)

Cornelis Jan de Huybert
 
Cornelis Jan de Huybert1,2, geb. Westerschouwen, "up die ordinancie van den haringhe",
, in het Poorterboek van Zierikzee vindt men op het jaar 1476 de volgende
inschrijving: «23 mey Cornelis Janszoou die styrman van IVestinschouwen, dictus Neelle Jan, poorter ontfangen up die ordinancie van den haringhe. Borghe Jacob Pieter Bettesen die schoute." Ter zijde staat geschreven met een hand uit het einde der 16e eeuw: Van dese Cornelis Janssoon syn gecomen de Huberden ende de "Harinckmans.

tr. Zierikzee circa 1475
met

Jacobmina Boels2, geb. Zierikzee circa 1454.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1477 Zierikzee †1513  36Bronnen:
1.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 2)
2.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)


Jacobmina Boels
Jacobmina Boels1, geb. Zierikzee circa 1454.

tr. Zierikzee circa 1475
met

Cornelis Jan de Huybert2,1, geb. Westerschouwen, "up die ordinancie van den haringhe",
, in het Poorterboek van Zierikzee vindt men op het jaar 1476 de volgende
inschrijving: «23 mey Cornelis Janszoou die styrman van IVestinschouwen, dictus Neelle Jan, poorter ontfangen up die ordinancie van den haringhe. Borghe Jacob Pieter Bettesen die schoute." Ter zijde staat geschreven met een hand uit het einde der 16e eeuw: Van dese Cornelis Janssoon syn gecomen de Huberden ende de "Harinckmans.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1477 Zierikzee †1513  36Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)
2.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 2)


Maria Zuytlandt
Maria Zuytlandt (Zuijtland, Zuytlant, Zuijtlant)1, geb. circa 1477,
, Triptiek (Zierikzee)
The armor-plate of her son Lieven Jacobse de Huybert is showing the family-references 'The Huybert & Zuytland) showing an additional design called "Rad van Heusden" referring to his 'grandmother' Johanna van Haamstede from the House of Heusden. The 1st.Quarter of Lievens ancestor is 'the Huybert', the 2nd. right on top is 'Zuytlandt' the 3rd. left below is 'Zuytland' and the 4th. at bottom right is again 'de Huybert'.
Internet reference of the original and for the armor-plate of Lieven's wife:
https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-931 (the Triptique' showing Lieven Jacobsz de Huybert with his wife Levina Zuytland after their death with their 3 children at the Rijksmuseum in Amsterdam) This is moreover the proof that Johanna van Haamstede was not his mother, the 2nd. quarter at the top right is the Zuytland-armor and not of the House of Haamstede/Heusden!!! Therefore please ignore the myheritage results mentioned above which are pointing at Johanna van Haamstede as Jacob the Huybert's wife!!

tr.
met

Jacob Cornelis de Huybert (Huydebert)2,3, zn. van Cornelis Jan de Huybert ("up die ordinancie van den haringhe") en Jacobmina Boels, geb. Zierikzee in 1477, schipper, gezagvoeder over een vloot, ovl. komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en
10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een
schip, ook »de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43
schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna
van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een
deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen
en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van
den Prins: «Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de
wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde
der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te
hebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben.
an men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden)
afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatiën
en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant
met Soetelingkerke (4). Voor zoover bekend, liet hij slechts 1
zoon na circa 1513,
,
JACOB CORNELISZOON DE HUYBERT, overleden tusschen 1513 en 1524, komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en 10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een schip, ook "de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43 schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van den Prins: "Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te ghebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben. Kan men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden) afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatie¨n en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant met Soetelingkerke. Voor zoover bekend, liet hij slechts één zoon na, tr. (2) met Johanna van Haamstede3. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1496 Zierikzee †1545  49
Lieven*1495 Zierikzee 1558 Zierikzee 63Bronnen:
1.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 4)
2.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 3)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)


Willem Peter de Roovere
Willem Peter de Roovere.

tr.
met

Agneese Aert van Loet, ovl. voor 1504,
, Breda R428 f40, kinderen, 25-03-1521; R429 f65v, genoemd als moeder van Roelant en Johanne de Roever, van Geertruijde Willem Boeykens en nog 2 onmondige kinderen van Willem Boeykens, 28-05-1522, tr. (2) met Willem Boeijkens "de jonge". Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1484 Breda †1530 Breda 45


Agneese Aert van Loet
Agneese Aert van Loet, ovl. voor 1504,
, Breda R428 f40, kinderen, 25-03-1521; R429 f65v, genoemd als moeder van Roelant en Johanne de Roever, van Geertruijde Willem Boeykens en nog 2 onmondige kinderen van Willem Boeykens, 28-05-1522.

tr. (1)
met

Willem Peter de Roovere.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1484 Breda †1530 Breda 45

tr. (2)
met

Willem Boeijkens "de jonge", ovl. Breda in 1518,
, Breda R431 fol. 70, kinderen Willem en Margriet, 21-06-1525; R434 fol. 98v, Willemken en Grietken, nakinderen van Willem Boeykens "de jonghe", 23-07-1529; R435 fol. 95, boedelverdeling door Geertruijde, Willem en Margriet; de laatste twee worden nakinderen genoemd, 30-06-1530.
Terheijden R632 fol. 153, aankoop erfchijns door nakinderen Willem en Margriet, 23-02-1529.
Was schepen te Breda in 1518.
Princenhage R705 fol. 83, Geertruijde, Willem en Margriet verkopen erfpacht, 30-04-1526; R705 fol. 225, tr. (2) met Marie Dyrck Henricx, ovl. voor 1546,
, Breda R427 fol. 19v, weduwe van Willem, 14.02.1520; R427 fol. 26, aankoop huis inde Karstrate, 27.03.1520; R428 fol. 98, echtgenote van Anssem, 23.11.1521; R432 fol. 63, weduwe van Anssem, met echtgenoot Dyrck, 09.06.1526; R434 f7v, met echtgenoot Dyrck, 04.01.1529; R444 fol. 137, met echtgenoot Dyrck, verkoop hofstadt inde Karstrate, 16.09.1539; R445 fol. 108v, met echtgenoot Dyrck, 26.06.1540; R450 fol. 121, als echtgenoot wordt genoemd "Anssem de zeeldraeyer", 22.05.1545; R450 fol. 221v, met echtgenoot Dyrck, 11.12.1545; R454 fol. 15v, genoemd als overleden moeder van Margriet en Willem, verkoop huis door de kinderen, als haar "naeman" wordt Dyrck genoemd, 24.01.1549; R468 fol. 49v, met Dyrck genoemd als eerdere eigenaars van huis inde Kerckstrate.
Ginneken en Bavel R676 fol. 18, ".wedue lestmael van Anssem Adriaen Andrieszone", april 1525; R677 fol. 193v, koop erfpacht, 17.05.1537. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Mathijse Henrick Meeus, ovl. voor 1545. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Jacoppe Peter Zebrechts, ovl. voor 1508,
, Breda R417 fol. 142, kinderen Grielen en echtgenoot Willem, 28.05.1507;
R417 fol. 258v.
Ginneken R415 fol. 315, zoons Jan en Zebrecht, 23.11.1501. Uit dit huwelijk geen kinderen