Genealogische website van Cees Hagenbeek
Willem Boeijkens "de jonge"
Willem Boeijkens "de jonge", ovl. Breda in 1518,
, Breda R431 fol. 70, kinderen Willem en Margriet, 21-06-1525; R434 fol. 98v, Willemken en Grietken, nakinderen van Willem Boeykens "de jonghe", 23-07-1529; R435 fol. 95, boedelverdeling door Geertruijde, Willem en Margriet; de laatste twee worden nakinderen genoemd, 30-06-1530.
Terheijden R632 fol. 153, aankoop erfchijns door nakinderen Willem en Margriet, 23-02-1529.
Was schepen te Breda in 1518.
Princenhage R705 fol. 83, Geertruijde, Willem en Margriet verkopen erfpacht, 30-04-1526; R705 fol. 225.

tr. (1)
met

Agneese Aert van Loet, ovl. voor 1504,
, Breda R428 f40, kinderen, 25-03-1521; R429 f65v, genoemd als moeder van Roelant en Johanne de Roever, van Geertruijde Willem Boeykens en nog 2 onmondige kinderen van Willem Boeykens, 28-05-1522, tr. (1) met Willem Peter de Roovere. Uit dit huwelijk een dochter.

tr. (2)
met

Marie Dyrck Henricx, ovl. voor 1546,
, Breda R427 fol. 19v, weduwe van Willem, 14.02.1520; R427 fol. 26, aankoop huis inde Karstrate, 27.03.1520; R428 fol. 98, echtgenote van Anssem, 23.11.1521; R432 fol. 63, weduwe van Anssem, met echtgenoot Dyrck, 09.06.1526; R434 f7v, met echtgenoot Dyrck, 04.01.1529; R444 fol. 137, met echtgenoot Dyrck, verkoop hofstadt inde Karstrate, 16.09.1539; R445 fol. 108v, met echtgenoot Dyrck, 26.06.1540; R450 fol. 121, als echtgenoot wordt genoemd "Anssem de zeeldraeyer", 22.05.1545; R450 fol. 221v, met echtgenoot Dyrck, 11.12.1545; R454 fol. 15v, genoemd als overleden moeder van Margriet en Willem, verkoop huis door de kinderen, als haar "naeman" wordt Dyrck genoemd, 24.01.1549; R468 fol. 49v, met Dyrck genoemd als eerdere eigenaars van huis inde Kerckstrate.
Ginneken en Bavel R676 fol. 18, ".wedue lestmael van Anssem Adriaen Andrieszone", april 1525; R677 fol. 193v, koop erfpacht, 17.05.1537, tr. (2) met Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel, ovl. Breda circa 1551,
, Breda R432 fol. 60v, met echtgenote Marie, 30.05.1526; R432 fol. 83v; R432 fol. 275v; R434 fol. 24, met echtgenote Marie, 01.02.1529; R434 fol. 86v; R451 fol. 16, aankoop huis opt Gasthuyseynde, 22.01.1546; R456 fol. 174, echtgenote Kathelijn en beide zoons, 21.11.1551;R458 fol. 63, echtgenote Kathelijn en beide zoons, schuld, 27.03.1553; R459 fol.133, echtgenote Kathelijn en kinderen verkopen huis opt Gasthuyseynde, 12.09.1554; R480 fol. 80v, zoons Anthonis en Maximilliaen; beide van beroep "zeeldraeyer", 26.04.1576. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

tr. (3)
met

Mathijse Henrick Meeus, ovl. voor 1545.

tr. (4)
met

Jacoppe Peter Zebrechts, ovl. voor 1508,
, Breda R417 fol. 142, kinderen Grielen en echtgenoot Willem, 28.05.1507;
R417 fol. 258v.
Ginneken R415 fol. 315, zoons Jan en Zebrecht, 23.11.1501, tr. (2) met Lambrecht Peter Grielen, ovl. voor 1502,
, Breda R417 fol. 182, zoons Zebrecht en Peter, 22.10.1507; R420 fol. 34, zoons Jan en Peter verkopen de geërfde goederen van zus Adriane aan haar echtgenoot, 28.07.1512; R421 fol. 56, kinderen, 23.08.1513; R422 fol. 60, zoons Zebrecht en Peter, 10.08.1514; R425 fol. 49v, zoons Zebrecht, Jan en Peter, 01.07.1518; R426 fol. 37v, kinderen zijn mede-erfgenamen van Aerde Zebrecht Aerts, hun oudemoeye, 02.05.1519. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Marie Dyrck Henricx
Marie Dyrck Henricx, ovl. voor 1546,
, Breda R427 fol. 19v, weduwe van Willem, 14.02.1520; R427 fol. 26, aankoop huis inde Karstrate, 27.03.1520; R428 fol. 98, echtgenote van Anssem, 23.11.1521; R432 fol. 63, weduwe van Anssem, met echtgenoot Dyrck, 09.06.1526; R434 f7v, met echtgenoot Dyrck, 04.01.1529; R444 fol. 137, met echtgenoot Dyrck, verkoop hofstadt inde Karstrate, 16.09.1539; R445 fol. 108v, met echtgenoot Dyrck, 26.06.1540; R450 fol. 121, als echtgenoot wordt genoemd "Anssem de zeeldraeyer", 22.05.1545; R450 fol. 221v, met echtgenoot Dyrck, 11.12.1545; R454 fol. 15v, genoemd als overleden moeder van Margriet en Willem, verkoop huis door de kinderen, als haar "naeman" wordt Dyrck genoemd, 24.01.1549; R468 fol. 49v, met Dyrck genoemd als eerdere eigenaars van huis inde Kerckstrate.
Ginneken en Bavel R676 fol. 18, ".wedue lestmael van Anssem Adriaen Andrieszone", april 1525; R677 fol. 193v, koop erfpacht, 17.05.1537.

tr. (1)
met

Willem Boeijkens "de jonge", ovl. Breda in 1518,
, Breda R431 fol. 70, kinderen Willem en Margriet, 21-06-1525; R434 fol. 98v, Willemken en Grietken, nakinderen van Willem Boeykens "de jonghe", 23-07-1529; R435 fol. 95, boedelverdeling door Geertruijde, Willem en Margriet; de laatste twee worden nakinderen genoemd, 30-06-1530.
Terheijden R632 fol. 153, aankoop erfchijns door nakinderen Willem en Margriet, 23-02-1529.
Was schepen te Breda in 1518.
Princenhage R705 fol. 83, Geertruijde, Willem en Margriet verkopen erfpacht, 30-04-1526; R705 fol. 225, tr. (1) met Agneese Aert van Loet. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Mathijse Henrick Meeus. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Jacoppe Peter Zebrechts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.

tr. (2)
met

Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel, ovl. Breda circa 1551,
, Breda R432 fol. 60v, met echtgenote Marie, 30.05.1526; R432 fol. 83v; R432 fol. 275v; R434 fol. 24, met echtgenote Marie, 01.02.1529; R434 fol. 86v; R451 fol. 16, aankoop huis opt Gasthuyseynde, 22.01.1546; R456 fol. 174, echtgenote Kathelijn en beide zoons, 21.11.1551;R458 fol. 63, echtgenote Kathelijn en beide zoons, schuld, 27.03.1553; R459 fol.133, echtgenote Kathelijn en kinderen verkopen huis opt Gasthuyseynde, 12.09.1554; R480 fol. 80v, zoons Anthonis en Maximilliaen; beide van beroep "zeeldraeyer", 26.04.1576, tr. (2) met Kathelijn Jan de Bye, ovl. na 1579. Uit dit huwelijk geen kinderen


Mathijse Henrick Meeus
Mathijse Henrick Meeus, ovl. voor 1545.

tr.
met

Willem Boeijkens "de jonge", ovl. Breda in 1518,
, Breda R431 fol. 70, kinderen Willem en Margriet, 21-06-1525; R434 fol. 98v, Willemken en Grietken, nakinderen van Willem Boeykens "de jonghe", 23-07-1529; R435 fol. 95, boedelverdeling door Geertruijde, Willem en Margriet; de laatste twee worden nakinderen genoemd, 30-06-1530.
Terheijden R632 fol. 153, aankoop erfchijns door nakinderen Willem en Margriet, 23-02-1529.
Was schepen te Breda in 1518.
Princenhage R705 fol. 83, Geertruijde, Willem en Margriet verkopen erfpacht, 30-04-1526; R705 fol. 225, tr. (1) met Agneese Aert van Loet. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Marie Dyrck Henricx. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (4) met Jacoppe Peter Zebrechts. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jacoppe Peter Zebrechts
Jacoppe Peter Zebrechts, ovl. voor 1508,
, Breda R417 fol. 142, kinderen Grielen en echtgenoot Willem, 28.05.1507;
R417 fol. 258v.
Ginneken R415 fol. 315, zoons Jan en Zebrecht, 23.11.1501.

tr. (1)
met

Willem Boeijkens "de jonge", ovl. Breda in 1518,
, Breda R431 fol. 70, kinderen Willem en Margriet, 21-06-1525; R434 fol. 98v, Willemken en Grietken, nakinderen van Willem Boeykens "de jonghe", 23-07-1529; R435 fol. 95, boedelverdeling door Geertruijde, Willem en Margriet; de laatste twee worden nakinderen genoemd, 30-06-1530.
Terheijden R632 fol. 153, aankoop erfchijns door nakinderen Willem en Margriet, 23-02-1529.
Was schepen te Breda in 1518.
Princenhage R705 fol. 83, Geertruijde, Willem en Margriet verkopen erfpacht, 30-04-1526; R705 fol. 225, tr. (1) met Agneese Aert van Loet. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Marie Dyrck Henricx. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Mathijse Henrick Meeus. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Lambrecht Peter Grielen, ovl. voor 1502,
, Breda R417 fol. 182, zoons Zebrecht en Peter, 22.10.1507; R420 fol. 34, zoons Jan en Peter verkopen de geërfde goederen van zus Adriane aan haar echtgenoot, 28.07.1512; R421 fol. 56, kinderen, 23.08.1513; R422 fol. 60, zoons Zebrecht en Peter, 10.08.1514; R425 fol. 49v, zoons Zebrecht, Jan en Peter, 01.07.1518; R426 fol. 37v, kinderen zijn mede-erfgenamen van Aerde Zebrecht Aerts, hun oudemoeye, 02.05.1519.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Lambrecht Peter Grielen
Lambrecht Peter Grielen, ovl. voor 1502,
, Breda R417 fol. 182, zoons Zebrecht en Peter, 22.10.1507; R420 fol. 34, zoons Jan en Peter verkopen de geërfde goederen van zus Adriane aan haar echtgenoot, 28.07.1512; R421 fol. 56, kinderen, 23.08.1513; R422 fol. 60, zoons Zebrecht en Peter, 10.08.1514; R425 fol. 49v, zoons Zebrecht, Jan en Peter, 01.07.1518; R426 fol. 37v, kinderen zijn mede-erfgenamen van Aerde Zebrecht Aerts, hun oudemoeye, 02.05.1519.

tr.
met

Jacoppe Peter Zebrechts, ovl. voor 1508,
, Breda R417 fol. 142, kinderen Grielen en echtgenoot Willem, 28.05.1507;
R417 fol. 258v.
Ginneken R415 fol. 315, zoons Jan en Zebrecht, 23.11.1501, tr. (1) met Willem Boeijkens "de jonge". Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel
Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel, ovl. Breda circa 1551,
, Breda R432 fol. 60v, met echtgenote Marie, 30.05.1526; R432 fol. 83v; R432 fol. 275v; R434 fol. 24, met echtgenote Marie, 01.02.1529; R434 fol. 86v; R451 fol. 16, aankoop huis opt Gasthuyseynde, 22.01.1546; R456 fol. 174, echtgenote Kathelijn en beide zoons, 21.11.1551;R458 fol. 63, echtgenote Kathelijn en beide zoons, schuld, 27.03.1553; R459 fol.133, echtgenote Kathelijn en kinderen verkopen huis opt Gasthuyseynde, 12.09.1554; R480 fol. 80v, zoons Anthonis en Maximilliaen; beide van beroep "zeeldraeyer", 26.04.1576.

tr. (1)
met

Marie Dyrck Henricx, ovl. voor 1546,
, Breda R427 fol. 19v, weduwe van Willem, 14.02.1520; R427 fol. 26, aankoop huis inde Karstrate, 27.03.1520; R428 fol. 98, echtgenote van Anssem, 23.11.1521; R432 fol. 63, weduwe van Anssem, met echtgenoot Dyrck, 09.06.1526; R434 f7v, met echtgenoot Dyrck, 04.01.1529; R444 fol. 137, met echtgenoot Dyrck, verkoop hofstadt inde Karstrate, 16.09.1539; R445 fol. 108v, met echtgenoot Dyrck, 26.06.1540; R450 fol. 121, als echtgenoot wordt genoemd "Anssem de zeeldraeyer", 22.05.1545; R450 fol. 221v, met echtgenoot Dyrck, 11.12.1545; R454 fol. 15v, genoemd als overleden moeder van Margriet en Willem, verkoop huis door de kinderen, als haar "naeman" wordt Dyrck genoemd, 24.01.1549; R468 fol. 49v, met Dyrck genoemd als eerdere eigenaars van huis inde Kerckstrate.
Ginneken en Bavel R676 fol. 18, ".wedue lestmael van Anssem Adriaen Andrieszone", april 1525; R677 fol. 193v, koop erfpacht, 17.05.1537, tr. (1) met Willem Boeijkens "de jonge". Uit dit huwelijk 2 kinderen.

tr. (2)
met

Kathelijn Jan de Bye, ovl. na 1579, tr. (2) met Peter Henrick Peter van Delft, ovl. voor 1569. Uit dit huwelijk geen kinderen


Kathelijn Jan de Bye
Kathelijn Jan de Bye, ovl. na 1579.

tr. (1)
met

Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel, ovl. Breda circa 1551,
, Breda R432 fol. 60v, met echtgenote Marie, 30.05.1526; R432 fol. 83v; R432 fol. 275v; R434 fol. 24, met echtgenote Marie, 01.02.1529; R434 fol. 86v; R451 fol. 16, aankoop huis opt Gasthuyseynde, 22.01.1546; R456 fol. 174, echtgenote Kathelijn en beide zoons, 21.11.1551;R458 fol. 63, echtgenote Kathelijn en beide zoons, schuld, 27.03.1553; R459 fol.133, echtgenote Kathelijn en kinderen verkopen huis opt Gasthuyseynde, 12.09.1554; R480 fol. 80v, zoons Anthonis en Maximilliaen; beide van beroep "zeeldraeyer", 26.04.1576, tr. (1) met Marie Dyrck Henricx. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Peter Henrick Peter van Delft, ovl. voor 1569


Peter Henrick Peter van Delft
Peter Henrick Peter van Delft, ovl. voor 1569.

tr.
met

Kathelijn Jan de Bye, ovl. na 1579, tr. (1) met Dyrck Anthonis Adriaen van Opandel. Uit dit huwelijk geen kinderen


Elisabeth Willem van Buijten
Elisabeth Willem van Buijten, ovl. na 1552,
, Breda R417 f54v, met vader en echtgenoot Peter, 16.12.1508; R441 f59v, mede-erfgename van Kathelijn Peter van Buijten, 29.04.1536; R447 f15, met echtgenoot Henrick Montens, erfgename van Anne Adriaen van Buijten, 31.01.1542; R447 f167v, met echtgenoot Henrick, 13.11.1542; R449 f129v, weduwe van Peter, echtgenote van Henrick, 06.06.1544.
Princenhage R709 f254v, echtgenote van Henrick, aankoop beemden, 05.02.1545.

tr. (1)
met

Hendrick Montens, zn. van Severijn Montens en Margaretha van den Hove, geb. Breda in 1467, rentmeester van Diest, sekretaris van Breda 1508, ovl. Breda op 4 dec 1548,
, waarschijnlijk was hij reeds in 1497 in dienst van de heer van Breda als rentmmeester in diens heerlijkheid Diest, als hoedanig hij in 1508 wordt vermeld. In 1515 bij de uitgifte v. d. Steenbergse polders wordt hij genoemd als rentmeester van Breda, evenals in 1519. Eerst lid v. d. Rekenkamer v. René van Chalon, prins van Oranje, klimt hij ten slotte op tot lid van `s heren raad. In 1508-1509 is hij secretaris van Breda en ten slotte bomt hij nog in het stadsbestuur, terwijl hij ook griffier van het leenhof was.
Mr. Cerutti zegt in zijn in noot 42 genoemd boek, dat de voorganger van Henrick Montens in het klerkambacht in de heerlijkheid Breda, Herman Brant, die in 1503 overleed, zijn ambt nog zelf vervulde. Henrick Montens verlegde het zwaartepunt van zijn activiteit naar zijn landsheerlijke functies, zodat hij zijn functies, in dienst van de heren van Breda - hij diende vier Nassau's: Engelbert II, Hendrik III, René van Chalon en Willem van Oranje - door anderen liet uitoefenen.
Henrick Montens bewoonde een huis in de Steenbrugstraat te Breda, naast dat van Mr. Engelbert van Etten. Hij verkreeg niet, zoals Juten zegt, op 5 maart 1507 de heerlijkheid Burgst. Op die datum verheft hij het leen ten behoef van Jouff. Lysibethen, Ant. Arnt Maeszn van Wijfliet dochter, vrouwe van Kessinghe, bij doode wylen Jouffr. Jehannen van der Meerweyden".
Hij is bezitter van een deel der tienden in Zundert.
Hij testeert 15 nov. 1548 voor Nots. Jacob van Zion te Breda.
Gehuwd voor de kerk (1) op 30-09-1497 te Breda met Joanna de Roovere
Ondertrouwd (2) op 13-08-1535 te Breda met Elisabeth van Buyten, tr. (1) met Johanna Willems de Roovere, dr. van Willem Peter de Roovere en Agneese Aert van Loet. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

tr. (2)
met

Peter van Driel, haringcoper


Peter van Driel
Peter van Driel, haringcoper.

tr.
met

Elisabeth Willem van Buijten, ovl. na 1552,
, Breda R417 f54v, met vader en echtgenoot Peter, 16.12.1508; R441 f59v, mede-erfgename van Kathelijn Peter van Buijten, 29.04.1536; R447 f15, met echtgenoot Henrick Montens, erfgename van Anne Adriaen van Buijten, 31.01.1542; R447 f167v, met echtgenoot Henrick, 13.11.1542; R449 f129v, weduwe van Peter, echtgenote van Henrick, 06.06.1544.
Princenhage R709 f254v, echtgenote van Henrick, aankoop beemden, 05.02.1545, tr. (1) met Hendrick Montens. Uit dit huwelijk geen kinderen


Johanna van Haamstede
Johanna van Haamstede1, geb. Haamstede circa 1484.

tr. Haamstede circa 1499, daar is geen bewijs voor gevonden
met

Jacob Cornelis de Huybert (Huydebert)2,1, zn. van Cornelis Jan de Huybert ("up die ordinancie van den haringhe") en Jacobmina Boels, geb. Zierikzee in 1477, schipper, gezagvoeder over een vloot, ovl. komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en
10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een
schip, ook »de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43
schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna
van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een
deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen
en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van
den Prins: «Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de
wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde
der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te
hebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben.
an men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden)
afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatiën
en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant
met Soetelingkerke (4). Voor zoover bekend, liet hij slechts 1
zoon na circa 1513,
,
JACOB CORNELISZOON DE HUYBERT, overleden tusschen 1513 en 1524, komt in het poorterboek van Zierikzee op 16 Oct. 1501 en 10 Maart 1503 voor als «scippere van den Hubert.' Hij was op een schip, ook "de Juliaan" geheeten, gezagvoerder, bij de vloot van 43 schoone schepen, waarmede in 1506 Philips van Oostenrijk en Johanna van Arragoji naar Spanje reisden. Een hevige storm, waardoor een deel der vloot te gronde ging, dwong in Engeland binnen te loopen en volgens de overlevering zou de door angst afgeperste uitroep van den Prins: "Waeckt Huybert" de oorsprong zijn geweest van de wapenspreuk der familie.
Deze Jacob Corneliszoon wordt gezegd het huis op de Noordzijde der Oude haven, later als »de Groote Mossel" bekend, gesticht te ghebben. Volgens de bij KOK, Vaderlandsch Woordenboek, gedrukte geslachtslijst, zou zijne vrouw Maria van Zuydlandt geheeten hebben. Kan men op het triptiek van Lieven Jacobszoon de Huybert (zie beneden) afgaan, dan was zij van die familie Zuydlandt welke met variatie¨n en in verschillende kleuren, drie gespen voerde, misschien verwant met Soetelingkerke. Voor zoover bekend, liet hij slechts één zoon na, tr. (1) met Maria Zuytlandt3, dr. van NN Zuytlandt. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 


Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)
2.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 3)
3.Genealogie der uitgestorven familie De Huybert (B 270), Mr. B.F.W. von Brucken Fock en P.D. de Vos, Middelburg, 1905 (blz. 4)


Witte III van Haamstede
Witte III van Haamstede1, geb. Renesse Moermont circa 1457, ovl. Zierikzee in 1497.

tr. Kruiningen in 1479
met

Maria Zwederse van Cruijningen (van Kruijningen)1, dr. van Zweder van Cruijningen en Anastasia van Voorhoute, geb. Kruiningen circa 1460.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1484 Haamstede    Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)


Maria Zwederse van Cruijningen
Maria Zwederse van Cruijningen (van Kruijningen)1, geb. Kruiningen circa 1460.

tr. Kruiningen in 1479
met

Witte III van Haamstede1, geb. Renesse Moermont circa 1457, ovl. Zierikzee in 1497.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1484 Haamstede    Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 112)
2.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 110)


NN Zuytlandt
NN Zuytlandt, geb. circa 1450.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1477     


Anthonijs Pieters Lievens
 
Anthonijs Pieters Lievens1, geb. Zierikzee in 1489, ovl. in feb 1559.

 

tr. (1) in 1515
met

Janneken Ockers Ockersen1, dr. van Ocker Sijmensz Ockersen en Maaiken Adriaans Wisse Peck, geb. Zierikzee in 1497, ovl. Zierikzee circa 1526.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1520 Zierikzee †1588 Zierikzee 68

tr. (2)
met

Helwig , geb. Zierikzee circa 1500, ovl. Zierikzee op 14 okt 1565.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Janneken Ockers Ockersen
Janneken Ockers Ockersen1, geb. Zierikzee in 1497, ovl. Zierikzee circa 1526.

tr. in 1515
met

Anthonijs Pieters Lievens1, zn. van Pieter Jans Lievens en Cornelia Jansdr Boeye, geb. Zierikzee in 1489, ovl. in feb 1559, tr. (2) met Helwig . Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1520 Zierikzee †1588 Zierikzee 68Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage

Pieter Jans Lievens
 
Pieter Jans Lievens1, geb. Zierikzee circa 1451, ovl. Zierikzee op 13 mei 1529.

 

tr. circa 1488
met

Cornelia Jansdr Boeye1, dr. van Jan Boeye en Lone , geb. Zierikzee in 1456.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs*1489 Zierikzee †1559  69Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Cornelia Jansdr Boeye
Cornelia Jansdr Boeye1, geb. Zierikzee in 1456.

tr. circa 1488
met

Pieter Jans Lievens1, zn. van Jan Lievens de Jonge en Nicole de Grave, geb. Zierikzee circa 1451, ovl. Zierikzee op 13 mei 1529.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs*1489 Zierikzee †1559  69Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Jan Boeye
Jan Boeye, geb. Zierikzee circa 1422.

tr. Zierikzee in 1447
met

Lone , geb. Zierikzee circa 1426.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1456 Zierikzee    


Lone
Lone , geb. Zierikzee circa 1426.

tr. Zierikzee in 1447
met

Jan Boeye, geb. Zierikzee circa 1422.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1456 Zierikzee