Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelisz Maertensz Hoorewegh
Cornelisz Maertensz Hoorewegh, ged. Overschie op 26 nov 1684, bouwman, gerechtsbode en diaken 1717, ouderling 1732, 1738-1739 van Charlois, ovl. Charlois op 24 aug 1771.

tr. (1) Charlois op 12 mei 1715
met

Heijltje Huijgen Eenhoorn, ged. Charlois op 13 jan 1692.

tr. (2) Charlois op 19 aug 1746
met

Marijtje Jacobs Berkel, dr. van Jacob Ariensz Berkel (schepen en kerkmeester) en Neeltje Cornelis Horewegh, ged. Overschie op 26 apr 1684, begr. Overschie op 23 nov 1764, tr. (2) op 15 apr 1708 met Arij Jans Rodenburg, zn. van Jan Cornelis Rodenburg en Leuntje Ariens van den Bosch, ged. Overschie op 12 sep 1666, ambachtsbewaarder van het ambacht van de 64 hoeven Ouderschie in 1721, begr. Overschie op 4 okt 1738,
, bouwman te Overschie, schepen te Overschie en Hogenban. Uit dit huwelijk een zoon


Cornelis Japhetsz Westduel
Cornelis Japhetsz Westduel, schout, ovl. Charlois op 3 mrt 1670,
, schout van Katendrecht 1655, 1669, woont op tolhuys onder Charlois (Katendrecht), gegoed in en nabij Charlois.

tr. (1) na 1638
met

Trijntje Bouwens Roobol, dr. van Boudewijn Cornelis Roobol (dijkgraaf van Rhoon) en Trijntgen Ariensdr van Hoogvliet, geb. Rhoon in 1625, begr. Charlois in 1655.

otr. (2) Charlois op 6 nov 1661, tr.
met

Ariaentje Pietersdr Couwenhoven, dr. van Pieter Corneliszn Kouwenhoven de Oudere (schepen en Heemraad Langenbackersoort, bouwman, Dijkgraaf) en Lijsbeth Bastiaens, geb. Rhoon (gem. Albrandswaard), ovl. na 17 okt 1699.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1663 Charlois †1732  68


Ariaentje Pietersdr Couwenhoven
Ariaentje Pietersdr Couwenhoven, geb. Rhoon (gem. Albrandswaard), ovl. na 17 okt 1699.

otr. Charlois op 6 nov 1661, tr.
met

Cornelis Japhetsz Westduel, zn. van Japhet Cornelisz Westduel en Maertge Woutersdr Verduijn de Jonge, schout, ovl. Charlois op 3 mrt 1670,
, schout van Katendrecht 1655, 1669, woont op tolhuys onder Charlois (Katendrecht), gegoed in en nabij Charlois, tr. (1) met Trijntje Bouwens Roobol. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1663 Charlois †1732  68


Trijntje Bouwens Roobol
Trijntje Bouwens Roobol, geb. Rhoon in 1625, begr. Charlois in 1655.

tr. na 1638
met

Cornelis Japhetsz Westduel, zn. van Japhet Cornelisz Westduel en Maertge Woutersdr Verduijn de Jonge, schout, ovl. Charlois op 3 mrt 1670,
, schout van Katendrecht 1655, 1669, woont op tolhuys onder Charlois (Katendrecht), gegoed in en nabij Charlois, tr. (2) met Ariaentje Pietersdr Couwenhoven, dr. van Pieter Corneliszn Kouwenhoven de Oudere (schepen en Heemraad Langenbackersoort, bouwman, Dijkgraaf) en Lijsbeth Bastiaens. Uit dit huwelijk een dochter


Boudewijn Cornelis Roobol
Boudewijn Cornelis Roobol, ged. Poortugaal op 28 okt 1584, dijkgraaf van Rhoon, ovl. in 1630.

tr. Poortugaal op 8 sep 1614
met

Trijntgen Ariensdr van Hoogvliet, geb. Poortugaal circa 1590, ovl. voor 30 jun 1630.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1625 Rhoon 1655 Charlois 30


Trijntgen Ariensdr van Hoogvliet
Trijntgen Ariensdr van Hoogvliet, geb. Poortugaal circa 1590, ovl. voor 30 jun 1630.

tr. Poortugaal op 8 sep 1614
met

Boudewijn Cornelis Roobol, ged. Poortugaal op 28 okt 1584, dijkgraaf van Rhoon, ovl. in 1630.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1625 Rhoon 1655 Charlois 30


Japhet Cornelisz Westduel
Japhet Cornelisz Westduel (Westduul, Westduyl), geb. circa 1575, begr. Charlois op 3 okt 1644,
, schepen 1611 en kerkmeester 1620-1622, te Charlois, gegoed aldaar.

tr. circa 1605
met

Maertge Woutersdr (Maertgen Wouters) Verduijn de Jonge, dr. van Wouter Heijndricks Verduijn (schepen van Charlois 1582-1604) en Maartje Cornelisdr Valkenoord, geb. Charlois in 1569, ovl. Charlois op 14 apr 1646,
, woont op tolhuys te Katendrecht 1645, tr. (1) met Lenert Leendertsz Smeer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis  †1670 Charlois  
Leentgen*1608 Charlois †1702  94


Menso Eilers
Menso Eilers.

tr. Oude Pekela op 16 sep 1666
met

Hemme Jans.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Hemme Jans
Hemme Jans.

tr. Oude Pekela op 16 sep 1666
met

Menso Eilers.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Lijntgen Ewouts Verschoor
Lijntgen Ewouts Verschoor, geb. Charlois circa 1560, ovl. Charlois op 10 dec 1624.

tr. in 1580
met

Wouter Heijndricks (Wouter Hendriksz) Verduijn, zn. van Hendrick Woutersz Verduijn, geb. Charlois in 1550, schepen van Charlois 1582-1604, ovl. Charlois op 9 jul 1626, begr. Charlois op 11 jul 1626,
, Schepen van Charlois 1582-1604, bewoner van een hofstede te Charlois
9 juin 1626. Note : bewoner van een hofstede in Charlois schepen van Charlois o.a.1582-1595, 1589, 1591, 1602-1604, pachter van thienden in Charlois in verschillende jaren vanaf 1573 ov. Charlois 11-7
-1626. bouwman, schepen van Charlois (1582-1586) (1590-1592) en schepen van Charlois (1602-1604), geboren te Charlois rond 1550, wonende aldaar, overleden aldaar op zaterdag 11 juli1626, begraven aldaar (in de kerk begraven onder een zerk met zijnwapen), ongeveer 76 jaar oud, zoon van Hendrick Woutersz.Verduijn (II). Wouter Hendricksz. Verduijn was bewoner van een hofstede enbezitter van landerijen te Charlois met een geschatte waarde van 10.000gulden. Hij was pachter van de tienden van Charlois sedert 1573. 11-7-1626 Wouter Hendricksz. Verduijn wonende te Charlois, ziekte bed liggende, testeert: Cornelis Woutersz. Verduijn, zijn jongstezoon, zal in eigendom krijgen de hofstede of woning, berg of bergen,boomgaard, schuur enz. met een aantal stukken grond. Hiervoor moet hij aanzijn broers en zusters betalen 5 gouden Carolus gulden en 10.000gulden. (ONA Rotterdam 147 pag. 72) N.B. blijkbaar is hij op dezelfde dag overleden. Hij is begravenin de kerk van Charlois "int hoochkoer" in het graf bij zijn vrouwonder een zerk met het wapen Verduijn. 29-7-1626 Coopceel van de erfgenamen van Wouter Hendricksz. vancoorn te velde. Eeuwout Woutersz. Verduijn, Dirck Woutersz. Verduijn, Willem Woutersz. Verduijn, Cornelis Woutersz. Verduijn, Jaephet Cornelisz.(Westduel) getr. met jonge Maertge Woutersdr. Verduijn, Pieter Jansz. deRaet getr. met Elysabeth Woutersdr. Verduijn, Huybert Jansz. Ruyter getr.met ouwe Maertge Woutersdr. Verduijn, Joost Pietersz. getr. met de dochter van Nelletje Woutersdr, Crijn Hendricksz, Abraham Hendricksz,Isaack Hendricksz, Damis Pietersz. getr. met Martge Hendricksdr, delaatste vier personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en MaertgeCornelisdr. enLijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw ((RA Charlois nr. 28) 16-1-1627 Gecompareerd Eeuwout, Dirck, Willem en CornelisWoutersz, zonen Verduijn, Japhet Cornelisz. als man en voogd van jongeMaertgen Woutersdr, Pieter Jansz. de Raet als man en voogd van Lijsbeth Woutersdr. Adriaen Lenertsz. Smitshouck als man en voogd van Lea (Leytgen) Woutersdr, alle kinderen en erfgenamen van WouterHendricksz. Verduijn en Lijntge Eewoutsdr, zijn tweede huisvrouw beide zaliger gedachte. Huijbert Jansz. de Ruyter getr. met oude Maertge Woutersdr, Dammis Pietersz. getr. met Maertge Heijndricksdr. voor hem zelf enprocuratie hebben van Crijn Heijndicks, zijn huisvrouws broeder gepasseerdvoor Bastiaan Pietersz. en Adriaen Lenertsz. Pors, schepenen vanCharlois d.d. 15-10-1626, aan schout en schepenen vertoond, in dezevervangende Isaack Hendricksz, zijn huisvrouws broeder en AbrahamHendricksz, mede zijn huisvrouws broeder. Alle kinderen van Heijndrick Woutersz. Verduijn. Joost Pietersz. als man en voogd van NeeltgeWillemsdr, nagelaten dochter van Nelletje
Woutersdr, die een voorkind wasvan de vz. Wouter Heijndricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr, zijneerste huisvrouw, beneffens de vz. oude Maertgen en HeijndrickWoutersz, kinderen en mede erfgenamen van de vz. Wouter Hendricksz.Verduijn. Zij bekenden de boedel geschift en gescheiden te hebben (volgt eenlange omschrijving)(RA Charlois 13 pagina 223 e.v.) Wouter Hendricksz. Verduijn was bewoner van een hofstede en bezitter van landerijen te Charlois met een geschatte waarde van 10.000 gulden. Hij was pachter van de tienden van Charlois sedert 1573. Op 11 juli 1626 liet hij te Rotterdam zijn testament maken, dezelfde dag overleed hij ook en is begraven in de kerk van Charlois "int hoochkoer" in het graf bij zijn vrouw onder een zerk met het wapen Verduijn. Wouter-Hendricksz. was weduwnaar van Maertge Cornelisdr. Volgens zijn testament (gemaakt op 11 Jul 1626) krijgt de jongste zoon Cornelis de hofstede met boomgaard, schuur etc. Hiervoor moet hij zijn broers en zusters 5 gouden carolus
guldens en 10.000 gulden betalen (ONA Rotterdam 147 pag. 72). Kennelijk overlijdt hij op dezelfde dag dat testament gemaakt wordt. 29 Jul 1626 coopceel van de erfgenamen van coorn te velde. 16 Jan 1627 Gecompareerd Eeuwout, Dirck, Willem en Cornelis Woutersz, zonen Verduijn, Japhet Cornelisz als man en voogd van jonge Maertgen Woutersdr, Pieter Jansz de Raet als man en voogd van Lijsbeth Woutersdr, Adriaen Smitshouck als man en voogd van Lea (Leytghen) Woutersdr, allen kinderen en erfgenamen van Wouter Hendricksz Verduijn en Lijntge Eewoutsdr, zijn tweede huisvrouw beide zaliger gedachte. Huijbert Jansz de Ruyter getr. met oude Maertge Woutersdr, Dammis Pietersz getr. met Maertge Heijndricksdr voor hem zelf en procuratie hebben van Crijn Heijndricks, zijn huisvrouws broeder gepasseerd voor Bastiaan Pietersz en Adriaen Lenertsz Pors, schepenen van Charlois d.d. 15 Okt 1626, aan schout en schepenen vertoond, in deze vervangende Isaack Hendricksz, zijn huisvrouws broeder en Abraham Hendricksz, mede zijn huisvrouws broeder. Alle kinderen van Heijndrick Woutersz Verduijn. Joost Pietersz als man en voogd van Neeltge Willemsdr, nagelaten dochter van Nelletje Woutersdr, die een voorkind was van de vz. Wouter Heijndricksz Verduijn en Maertge Cornelisdr, zijn eerste huisvrouw, beneffens de vz. oude Maertgen en Heijndrick Woutersz, kinderen en mede erfgenamen van de vz. Wouter Heijndricks
Verduijn. Zij bekenden de boedel geschift en gescheiden te hebben. ].
Il s'est marié avec
VERSCHOOR, Lyntgen Eeuwoutsdr; elle est née à Charlois,PAYS BAS, environ en 1550, dé
cédée id, environ le 10 décembre 1624.De ce mariage : 0-00-1580 - 3-05-1632: VERDUIJN, Dirk Woutersz [9470], tr. (1) in 1569 met Maartje Cornelisdr Valkenoord, geb. circa 1550, ovl. circa 1588. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1584 Charlois †1632 Ridderkerk 48


Dirck Eeuwoutsz Verschoor
Dirck Eeuwoutsz Verschoor, geb. Charlois circa 1480, schepen van Charlois 1543, gegoed in de Hillen, ovl. Charlois circa 1552.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eeuwout*1525 Charlois †1569 Charlois 44


Claes Hendricksz
Claes Hendricksz, geb. vermoedelijk Poortugaal circa 1450.

tr.
met

Nele Wollebrandt Jans (Nele) Boot Hodister (Neeltje Boot), geb. vermoedelijk Poortugaal circa 1450, ovl. na 1485,
, Doen De Jonge BEIJENS, testeert op 6 Jan 1513. Memorie 88. Memoria parpetua van Neeltgin Wollebrant Jansdr, de huisvrou van Doen Beijensz. staet op twee ende een half lijne lants, geleegen buyten Zweerdijck onder sijn huis aen den Cruisdijck; dit sal staen op beyde haer kindern te samen ende ´t eynde haer doot te coemen in den boosum daer ´t uytgecoemen is. (Dus niet eeuwig), tr. (2) circa 1480 met Doen de Jonge van Driel, zn. van Doens Beijensz en Lijsbeth , geb. Poortugaal circa 1444, leenman van Putten, schepen, ovl. voor 16 dec 1515. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritje*1475 Poortugaal †1515  40


Lijsbeth Bastiaens
Lijsbeth Bastiaens, geb. Rhoon circa 1595, begr. Rhoon (gem. Albrandswaard) (Rhoon) op 13 feb 1668,
, Neeltje Wouters Oostdorp. Uit de staten van verschillende rekeningen en heffingen te Rhoon 1669:
Op den 26 Sept. hebben BASTIAEN WOUTERSZ. OOSTDORP, WOUTERSZ, TEUNIS PIETERSZ. COUWENHOVEN enz.enz. alle kinderen en erfgenamen van LIJSBETH BASTIAENSDR. getransporteerd aan haar broeder CORNELIS PIETERSZ COUWENHOVEN enz. Volgens de stamboom DOEN BEYENSZ. VAN DRIEL zijn de kinderen van PIETER CORNELIS COUWENHOVEN en LIJSBETH BASTIAANSDR.:WOUTER PIETERS COUWENHOVEN (hij zou dan m.i.de vader moeten zijn van BASTIAEN en NEELTJE WOUTERS OOSTDORP), CORNELIS PIETERSZ.
COUWENHOVEN enz. enz . Pieter CORNELIS ontleende zijn naam aan een boerderij van zijn vader heette alleen Cornelis Kommersz. en diens vader KOMMER BEYENSZOON VAN DRIEL (overl .1565) Ook OOSTDORP is de naam van een boerderij.

tr. (1) Barendregt op 14 mei 1617
met

Pieter Corneliszn (Pieter Cornelisz) Kouwenhoven de Oudere, zn. van Cornelis Commersz Couwenhoven en Grietje Pieters, geb. Hoogvliet in 1591, schepen en Heemraad Langenbackersoort, bouwman, Dijkgraaf, ovl. Rhoon (Rhoon (gem. Albrandswaard)) op 17 aug 1658,
, landbouwer te Rhoon, leenman van Putten te Hoogvliet sedert 1613. Schepen van Rhoon 1599-1606, heemraad van Rhoon 1606, tr. (1) op 25 feb 1646 met Leentgen Jaephetsdr Westduel. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaentje Rhoon (gem. Albrandswaard) †1699   

tr. (2)
met

Wouter Pieters Oostdorp


Cornelis Commersz Couwenhoven
Cornelis Commersz (Cornelis Commerszn) Couwenhoven1, Kouwenhoven, geb. Hoogvliet circa 1550 (1560), ovl. Hoogvliet op 22 sep 1612, voor 1615,
, bouwman op de hofstede Köudenhoven aan de Lombardse dijk te Hoogvliet. Baljuw, schout en dijkgraaf van Rhoon, schepen van Hoogvliet, schepen van Pernis 1583-1587 bouwman, leenman, schout en Dijkgraaf Rhoon, schepen Hoogvliet.

tr. Hoogvliet voor 1590
met

Grietje Pieters, geb. Hoogvliet in 1560, ovl. Hoogvliet tussen 15 jun 1645 en 5 mrt 1649  (1649),
, uitkoop dd. 22- 9-1612 door Grietje Pieters van haar kinderen voor schout en schepenen van Hoogvliet.
Pernis ORA 112, 16- 6-1645: Grietje Pieters, wed. van Cornells Commersz. Köuwenhoven, geassisteerd met Claas Claasz. Vfeij, haar voogd in deze, verkoopt huis, erf en bijbehorende landen aan haar zoon Pieter de jonge, onder beding dat zij en haar dochter Neeltje op een kamer mogen blijven wonen, hun hele leven lang.
Pernis ORA 112, 27- 4-1647: taxatie van de woning  "Couwenhoven", die Pieter de jonge gekocht heeft van zijn moeder.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Commertje*1589 Hoogvliet †1661  72
Pieter*1591 Hoogvliet †1658 Rhoon 67Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 114)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 327)


Grietje Pieters
Grietje Pieters, geb. Hoogvliet in 1560, ovl. Hoogvliet tussen 15 jun 1645 en 5 mrt 1649  (1649),
, uitkoop dd. 22- 9-1612 door Grietje Pieters van haar kinderen voor schout en schepenen van Hoogvliet.
Pernis ORA 112, 16- 6-1645: Grietje Pieters, wed. van Cornells Commersz. Köuwenhoven, geassisteerd met Claas Claasz. Vfeij, haar voogd in deze, verkoopt huis, erf en bijbehorende landen aan haar zoon Pieter de jonge, onder beding dat zij en haar dochter Neeltje op een kamer mogen blijven wonen, hun hele leven lang.
Pernis ORA 112, 27- 4-1647: taxatie van de woning  "Couwenhoven", die Pieter de jonge gekocht heeft van zijn moeder.

tr. Hoogvliet voor 1590
met

Cornelis Commersz (Cornelis Commerszn) Couwenhoven1, Kouwenhoven, zn. van Commer Beijensz van Driel en Maritge , geb. Hoogvliet circa 1550 (1560), ovl. Hoogvliet op 22 sep 1612, voor 1615,
, bouwman op de hofstede Köudenhoven aan de Lombardse dijk te Hoogvliet. Baljuw, schout en dijkgraaf van Rhoon, schepen van Hoogvliet, schepen van Pernis 1583-1587 bouwman, leenman, schout en Dijkgraaf Rhoon, schepen Hoogvliet.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Commertje*1589 Hoogvliet †1661  72
Pieter*1591 Hoogvliet †1658 Rhoon 67Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 114)


Commer Beijensz van Driel
Commer Beijensz van Driel1, geb. Poortugaal in 1514, ovl. Hoogvliet op 9 jul 1565,
, landbouwer onder Hoogvliet, leenman van de hofstad Putten te Hoogvliet, beleend met Coudenhoven vanaf 31-1215748 en met de zuidelijke helft van de Lombardsedijk te Hoogvliet vanaf 29-101551.

tr.
met

Maritge , geb. Hoogvliet circa 1518, ovl. na 1574.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1550 Hoogvliet †1612 Hoogvliet 62Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 327)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 333)


Beyen Doensz van Driel
Beyen Doensz (Beije Doenszn) van Driel (Doedijnsz)1, geb. Poortugaal circa 1462, heemraad van Poortugaal in 1538, ovl. Poortugaal tussen 1549 en 1556.

tr. (1) circa 1496
met

Maritje Claasse (Maritje Claesdr) Droogendijck (Drogendijk, Droogendijk), dr. van Claes Hendricksz en Nele Wollebrandt Jans Boot Hodister, geb. Poortugaal in 1475, ovl. na 1515.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claasje     
Adriaen*1503 Poortugaal †1543 Poortugaal 40
Commer*1514 Poortugaal †1565 Hoogvliet 51

tr. (2)

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 333)


Doen Beyensz de jonge van Driel
Doen Beyensz de jonge (Doen Beijense(de jonge)) van Driel op 28- 1-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, schepen van Poortugaal 1491 en 1507, testeert op 6- 1-1513, van Doens, Beijenszn de jonge.
Stichter van de grote memorielanden te Poortugaal. Hij werd op 28 januari 1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, geb. Poortugaal in 1438, schepen van Poortugaal, ovl. Poortugaal op 6 dec 1515 (15 dec 1515),
, Doen Beijensz (de jongere), ? < dec 1515, beleend met de leengoederen van zijn vader in 1495, schepen Poortugaal 1491; tr. (2) (H)aeskin, die met haar zoon Cornelis Doensz haar memorie vestigde op haar huis en erf waarin Cornelis woond
Doen Beijensz. werd op 28-01-1485 beleend door de Hofstad van Putten met de goederen van zijn vader. Hij was de fondateur van de "Grote Memorielanden" aldaar. Hij testeerde op 06-01-1513. Doen Beyens: "Disponeerende van syne goederen heeft gewild, dat op den oudsten en naasten van syne Descendenten tot een eeuwige memorie soude succederen seeckere omtrent een en twintig gemeten lants, geleegen in Poortugaal; Mitsgaders nog seeckere omtrent veertien gemeten lants, geleegen als vooren, omme bij denselven als patroon of patronesse geconfereert te worden, aan yemand van de descendenten, van den voorgeschreven fondateur omme den zelven uit het innekomen viccary te laten stuydeeren, bequam te maken en onderhouden tot een priester". Op de secretarie van Poortugaal werd in de 17e en 18e eeuw een parenteelstaat (afstammingslijst) bijgehouden van bovengenoemde landerijen, de zogenaamde "Grote Memorielanden".
HET GESLACHT COUWENHOVEN EN DE,GESLACHTBOOM
OFTE DE AFKOMSTELINGEN VAN DOEN BEYENSE VAN DRIEL” door G. J. Vermaat
Op het artikel van Ir. J. A. van der Giessen over Het geslacht Kouwenhoven in,Ons Voorgeslacht” 1962, blz. 118, kunnen
nog de volgende aanvulling geven. Oudere gegevens zijn nl. te vinden in de leenkamer van Holiand. Op 21 maart 1368 kriigen de broers Hughe en Willem Waddiins van Zweder van Abcoude, heer van Putten enz, in leen ieder de helft van een drogendiik in Oedenvliet. De percelen dijk liggen aan weersziiden van het huis van Hughe Waddiins,dat men heet Coudenhove”, (leenkamer, inv. 78, fol. 214). Op 31 december 1434 draagt Willem Hughe Waddiins de beide percelen over aan Hughe Adriaens, die er mee beleend wordt en weer wordt het huis Coudenhove genoemd,daar Willem Hughe placht te wonen”, [leenkamer, inv. 78, fol. 271). Later bliikt een deel van de diik ook deze naam te dragen, want op 31 december 1548 wordt Commer Beyensz. na overdracht door Pieter Wadde beleend met een stuk dijk genaamd Coudenhoven en gelegen in Oedenvliet (=Hoogvliett. 11 Op dezelfde dag draagt Piste: Wadde het tweede perceel diik, genaamd Coenewarde, over aan Ysbrant Jansz. (leenkamer, inv. 127, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 20).  Aan de hand van de verdere beleningen met de diik genaamd Coudenhoven leren wij de nakomelingen van Commer Beyensz. kennen, [indien deze voorkomen in het bovengenoemde artikel Kouwenhoven, wordt hiernaar verwezen met de cijfers tussen haakjes). Bij de data uit de leenkamer moet in aanmerking worden genomen, dat na het overlijden van een leenman het leen opnieuw verzocht moest worden binnen een jaar en een dag.
9-7-1565: Cornelis Commersz. bij dode von zijn vader CommernBeyensz. (leenkamer, inv. 130, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol.24~0.1. Hij is onmondig, zodat zijn (half?lbroer en voogd Evert Thonisz. hulde doet, bovendien is het leen niet op tiid verzocht en moet hiervoor nu een dubbel heergewaad worden betaald.
27-6-1613: Pieter Cornelisz. (lla) bij dode van zijn vader Cornelis Commersz. (leenkamer, inv. 141, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 12vo.l.
20-6-1640: Wouter Pietersz. (lla, 11 bii dode van zijn vader Pieter Cornelisz. (leenkamer, inv. 148, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 38~0.). Hij is onmondig en zijn oom tenardt Cornelisz.
Couwenhoven (Ilb] doet hulde. Op 26 februari 1648 verheft hij zelf zijn leen.
27-3-1658: Cornelis Pietersz. Couwenhoven flla, 2) bij dode van zijn broer Wouter Pietersz. (leenkamer, inv. 153, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 8~0.1.
Lommer Beyensz. wordt op 29 october 1551 beleend na overdracht door Adriaen Heermansz. met de helft van de Lombaertschen dijk, zuidwaarts strekkende van de andere helft tot de Driendijk toe, achter Commer Beyenszoons huis.
Het leen wordt enkele generaties niet verzocht, totdat van de zijde van de leenkamer een aanmaning komt. Op 2 october 1648 stuurt Pieter Cornelisz. Couwenhoven Illcl een verzoek in om er mede beleend te mogen worden en legt hierbii de volgende acte over: Grietgen Pieters, weduwe van Cornelis Commersz . Couwenhoven, met haar gecoren voogd Claes Claesz. Wey verklaart voor notaris Cornelis Nieupoort te Schiedam, dat zij dd. 22-9-1612 voor schout en schepenen van Hoogvliet haar kinderen heeft uitgekocht, waarbij haar zoon Pieter ontvangen heeft de woning waarin zij woont,wezende huys, kete, schuyr, bargen ende plantagie”, verder de Lombaertschen dijk, beginnende van de leendijk Couwenhoven, strekkende oostwaarts tot de dijk, toekomende de heer van Sprang of de kinderen van jonkheer Tuyl, en 8 hond bruikwaar land. (Blijkens leenkamer, inv. 232, fol. 152vo, is de dijk van de heer van Sprang de andere helft van de Lombaertschen dijk). Op 5 maart 1649 wordt Pieter, wonende te Hoogvliet, er mee beleend, maar moet dan tweemaal het dubbele heergewaad betalen. (Leenkamer, inv. 151, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 1~0.1. Zijn moeder is inmiddels overleden. Op 19 november 1686 wordt Japhet Pietersz. Couwenhoven (llc, 11 te Hoogvliet ermee beleend bij dode van zijn vader Pieter Cornelisz. Couwenhoven, (leenkamer, inv. 232, fol. 1501. Op 13 mei 1688 wordt hii bovendien nog beleend na overdracht door Neeltgen Vincents met 7 lijnen land te Hoogvliet en een dijk genaamd Coenewaerde, hij woont dan te Dircxland. (Leenkamer, inv. 232, fol. 105 en 165~0.1. Op 20 october 1721 volgt na zijn overlijden zijn dochter Annetje Japhets Couwenhoven te Hoogvliet, oud omtrent 26 iaar, hem op, waarbii haar oom Pieter Westduel, schout van Pernis, hulde doet. (Leenkamer, inv. 232, fol. 10 .5~0. en 165~0.). Tenslotte wordt op 19 december 1771 Cornelis Tiisz. Pons beleend bii dode van zijn moeder Annetie Japhets Couwenhoven, weduwe van Tijs Jacobsz. Pons, (leenkamer, inv. 232, fol. 105~0. en 165~0.1.
In een acte van scheiding, gemaakt tussen de erfgenamen van Pieter Cornelisz. Kouwenhoven en Lijsbeth Bastiaens dd. 28 mei 1661, wordt een opsomming gegeven van de landerijen die tot de boedel behoren, nl. 20 gemet land in Barendrecht, 5 in ‘t Roosant, 2 in Lombardiien (Pernis), 2 in Hoogvliet en 6 in het land van Poortuqaal. Reeds eerder is ‘in samenwerking met de heer C. Hoek in,Ons Voorgeslacht” 1958, blz. 115, de aandacht er op gevestigd, dat de meeste leden van het nageslacht in mannelijke lijn van Doen Beyensz, overleden 1515, ten onrechte in de,Geslachtboom etc.” worden aangeduid met de familienaam,Van Driel”. In tabel I is schematisch aangegeven in welke generaties bewijsbaar
een geslachtsnaam verschijnt; hierin zijn alle meisjes en van de mannen degenen, van wie geen geslachtsnaamdragers afkomen, weggelaten.

tr. (1) circa 1458
met

Neeltje Wollebrant (Neeltje Wollebrand Jans) Jansdr (Boot), dr. van Wollebrand Jans Boot en Lijsbeth , geb. circa 1440, ovl. circa 1497 (1467),
, Memorie 88. Memoria parpetua van Neeltgin Wollebrant Jansdr, de huisvrou van Doen Beijensz. staet op twee ende een half lijne lants, geleegen buyten Zweerdijck onder sijn huis aen den Cruisdijck; dit sal staen op beyde haer
kindern te samen ende 't eynde haer doot te coemen in den boosum daer 't uytgecoemen is. (Dus niet eeuwig).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beyen*1462 Poortugaal †1549 Poortugaal 87
Cornelis*1470 Poortugaal †1542 Poortugaal 72
Willem*1478  †1560  82

tr. (2) circa 1480
met

Aeskin Cornelis (Haaske, Haeske) Hoogendijck, dr. van Cornelis Haaske Hoogendijck, geb. Poortugaal circa 1450,
, Aeskin stichtte voor zichzelf een memorie op een huis en erf, staande beneden het dorp Poortugaal, destijds bewoond door haar zoon Cornelis. Eveneens met hem een memorie in de kerk van Poortugaal.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Liedewij*1498 Poortugaal †1552 Poortugaal 53Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 112)


Wouter Pieters Oostdorp
Wouter Pieters Oostdorp.

tr.
met

Lijsbeth Bastiaens, geb. Rhoon circa 1595, begr. Rhoon (gem. Albrandswaard) (Rhoon) op 13 feb 1668,
, Neeltje Wouters Oostdorp. Uit de staten van verschillende rekeningen en heffingen te Rhoon 1669:
Op den 26 Sept. hebben BASTIAEN WOUTERSZ. OOSTDORP, WOUTERSZ, TEUNIS PIETERSZ. COUWENHOVEN enz.enz. alle kinderen en erfgenamen van LIJSBETH BASTIAENSDR. getransporteerd aan haar broeder CORNELIS PIETERSZ COUWENHOVEN enz. Volgens de stamboom DOEN BEYENSZ. VAN DRIEL zijn de kinderen van PIETER CORNELIS COUWENHOVEN en LIJSBETH BASTIAANSDR.:WOUTER PIETERS COUWENHOVEN (hij zou dan m.i.de vader moeten zijn van BASTIAEN en NEELTJE WOUTERS OOSTDORP), CORNELIS PIETERSZ.
COUWENHOVEN enz. enz . Pieter CORNELIS ontleende zijn naam aan een boerderij van zijn vader heette alleen Cornelis Kommersz. en diens vader KOMMER BEYENSZOON VAN DRIEL (overl .1565) Ook OOSTDORP is de naam van een boerderij, tr. (1) met Pieter Corneliszn (Pieter Cornelisz) Kouwenhoven de Oudere. Uit dit huwelijk een dochter


Heijltje Huijgen Eenhoorn
Heijltje Huijgen Eenhoorn, ged. Charlois op 13 jan 1692.

tr. Charlois op 12 mei 1715
met

Cornelisz Maertensz Hoorewegh, zn. van Maerten Cornelisz Horenwegh en Maria Cornelisdr Westduel, ged. Overschie op 26 nov 1684, bouwman, gerechtsbode en diaken 1717, ouderling 1732, 1738-1739 van Charlois, ovl. Charlois op 24 aug 1771, tr. (2) met zijn nicht Marijtje Jacobs Berkel. Uit dit huwelijk geen kinderen