Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Bastiaensz Hoochervest
Cornelis Bastiaensz Hoochervest.

tr. Heinenoord op 5 jul 1626
met

Neeltje Cornelisdr Bijl, geb. Heenvliet.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1637 Heinenoord    


Neeltje Cornelisdr Bijl
Neeltje Cornelisdr Bijl, geb. Heenvliet.

tr. Heinenoord op 5 jul 1626
met

Cornelis Bastiaensz Hoochervest, zn. van Sebastiaan Aelbertsz Hoochervest en Fransje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1637 Heinenoord    


Sebastiaan Aelbertsz Hoochervest
Sebastiaan Aelbertsz Hoochervest.

tr.
met

Fransje Cornelisdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Fransje Cornelisdr
Fransje Cornelisdr.

tr.
met

Sebastiaan Aelbertsz Hoochervest.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Pieter Jacobsz Landmeter
Pieter Jacobsz Landmeter, geb. Poortugaal in 1588, ovl. voor 1652.

tr. voor 1627
met

Bastiaentje Cornelisdr. Ketting, dr. van Cornelis Claesz Ketting en Lijsbeth Aerts van Driel, geb. Poortugaal, ged. op 26 sep 1592, ovl. op 3 jun 1652.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart Oud Beijerland    
Claesje*1634 Biert    


Bastiaentje Cornelisdr. Ketting
Bastiaentje Cornelisdr. Ketting, geb. Poortugaal, ged. op 26 sep 1592, ovl. op 3 jun 1652.

tr. voor 1627
met

Pieter Jacobsz Landmeter, geb. Poortugaal in 1588, ovl. voor 1652.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart Oud Beijerland    
Claesje*1634 Biert    


Cornelis Claesz Ketting
Cornelis Claesz Ketting, geb. Poortugaal in 1561, ovl. Poortugaal in 1639.

tr. Poortugaal op 19 mei 1585
met

Lijsbeth Aerts van Driel (Groenendaal), dr. van Aert Hendricksz van Driel (dijkgraaf, schepen, schout) en Geertruij Adriaensdr van Driel, geb. Poortugaal in 1565, ovl. Poortugaal in 1640.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaentje~1592 Poortugaal †1652  59


Lijsbeth Aerts van Driel
Lijsbeth Aerts van Driel (Groenendaal), geb. Poortugaal in 1565, ovl. Poortugaal in 1640.

tr. Poortugaal op 19 mei 1585
met

Cornelis Claesz Ketting, zn. van Claas Cornelis Ketting en Haasje Lambrechts van der Stoup, geb. Poortugaal in 1561, ovl. Poortugaal in 1639.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaentje~1592 Poortugaal †1652  59


Otto I von Grabfeld
Otto I von Grabfeld, geb. Tullfeld [Duitsland] circa 890, ovl. na 982.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adela*933     


Poppo III von Sorbenmark-Grabfeld
Poppo III von Sorbenmark-Grabfeld, geb. Grabfeldgau [Duitsland] circa 860, ovl. in 945.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto I*890 Tullfeld [Duitsland] †982  92


Adriaen Beijensz van Driel
Adriaen Beijensz (Adriaen Beijenszn, Adriaen Bejensz) van Driel, geb. Poortugaal circa 1503, dijkgraaf, schepen en schout van Poortugaal, ovl. Poortugaal na 1543,
, Dijkgraaf en Schout, geboren 1525 te Barendrecht, overleden op 12-07-1596 te Poortugaal, begraven te Poortugaal. Aert Hendricksz. (van Driel), geboren naar schatting rond 1520, 12 juli 1596 te Poortugaal. Aert Hendricksz. van Driel was lange tijd dijkgraaf en schout van Poortugaal; volgens zijn grafzerk zelfs gedurende 44 jaar! Dit zou betekenen dat hij dijkgraaf zou zijn geweest vanaf ca.1552 tot 1596, maar deze termijn wordt niet ondersteund door de bronnen: in 1561 werd hij als heemraad van Albrandswaard genoemd en pas vanaf 1571 werd hij vermeld als dijkgraaf. Deze overdrijving heeft plaatsgevonden m.b.t. zijn functie als schout: in 1571 was hij nog slechts heemraad van Poortugaal en pas in 1580 is in een lijst van aangeslagenen in het land van Poortugaal, 't Roosandt, Oud Engeland, Sweerdijck en Cortambacht sprake van "Aert H(endri)cxz. schout".
Aert Hendricksz. te Poortugaal moet niet verward worden met een naamgenoot gevestigd in Hendrik Ido Ambacht: uit de opvolging in een leen gelegen in het volgerland van de Linde blijkt, dat deze een zoon moet zijn geweest van een zekere Heynrick Anthonisz. In 1543 werden als gebruikers of eigenaars van land in de Hillen onder Charlois vermeld: Jan Heyndricxsz.(2,5 morgen), Lenaert Pietersz. (14 morgen), Aert Heindricxz. (2,5 morgen), Neel Dircx (9morgen) en Heindrick Aertsz.(10 morgen). Het is aannemelijk dat dit land hen was aangekomen als erfgenamen van Pieter Dircksz, de grootvader van moederszijde van Aert Hendricksz.
Op 13 mei 1558 werd een verklaring afgelegd door een aantal "eerbare notable mannen, goedt van name ende van fame", waarbij onder de inwoners van Oost-Barendrecht zowel Aert Henricss. als zijn oom Lenert Pietersz. werden genoemd. Vanaf 1561 wordt Aert Hendricksz. in de bronnen aangetroffen als inwoner van het dorp Poortugaal: in dat jaar was hij eigenaar van 5 gemeten 75 roeden zaailand in de polder Albrandswaard. Zijn broer Dirck Hendricksz, die reeds langere tijd in Poortugaal woonde, bezatin Albrandswaard ongeveer evenveel land, namelijk 5 gemeten 37,5 roeden! Het is denkbaar, dat deze gelijke hoeveelheid land in Albrandswaard de broers is aangekomen door een erfenis: een dergelijke nalatenschap zou wellicht de reden kunnen zijn voor de verhuizing van de broers vanuit hun geboortedorp Barendrecht naar Poortugaal.
Net zomin als zijn broer Dirck Hendriksz, maakte Aert Hendricksz. zelf ooit gebruik van de geslachtsnaam Van Driel. Slechts op zijn grafzerk in de kerk van Poortugaal is de familienaam vermeld: "Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel - in sijnleven dijckgraf en schout van Poortugael onttrent 44 jaaren. Hij sterf den XII Julij Ao 1596". Opmerkelijk is dat de naam "VAN DRIEL" niet in het randschrift is opgenomen, maar dat deze later is toegevoegd in het middengedeelte van de zerk: opnieuween aanwijzing dat Aert Hendricksz. de geslachtsnaam Van Driel zelf niet gebruikte! op de zerk zijn twee wapens zichtbaar, verbonden door een liefdeskoord: het wapen Van Driel, de dubbele adelaar, en het wapen van zijn vrouw Geertruijd Adriaensdr, de omgewende klimmende vos van het geslacht van Doen Beijensz. Voor de plaatsing van de geslachtsnaam Van Driel op de zerk zulen zijn erfgenamen opdracht hebben gegeven, maar het wapen met de dubbele adelaar lijkt wel op de oorspronkelijke zerk thuis te horen. Waarom Aert Hendrickz. zelf het bebruik van de naam Van Driel steeds heeft vermeden, zal wel nooit geheel duidelijk worden. De meeste kinderen van Aert Hendricksz. gebruiten wel de familienaam Van Driel, al noemde een zoon zich Groenendijk. Aert Hendricksz. huwde ca. 1558met Geertruijd Adriaensdr. geboren ca.1530, overleden 25 december 1598 te Poortugaal, begraven aldaar. Zij was een dochter van Adriaen Beijensz,
en komt voor in de Geslachtsboom van Doen Beijensz.

tr.
met

Neeltje Leendertsdr, geb. Poortugaal circa 1507, ovl. circa 1561.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magdalena*1531 Poortugaal †1609  78
Geertruij*1530 Poortugaal †1598 Poortugaal 68Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 333)


Neeltje Leendertsdr
Neeltje Leendertsdr, geb. Poortugaal circa 1507, ovl. circa 1561.

tr.
met

Adriaen Beijensz (Adriaen Beijenszn, Adriaen Bejensz) van Driel, zn. van Beyen Doensz van Driel (heemraad van Poortugaal in 1538) en Maritje Claasse Droogendijck, geb. Poortugaal circa 1503, dijkgraaf, schepen en schout van Poortugaal, ovl. Poortugaal na 1543,
, Dijkgraaf en Schout, geboren 1525 te Barendrecht, overleden op 12-07-1596 te Poortugaal, begraven te Poortugaal. Aert Hendricksz. (van Driel), geboren naar schatting rond 1520, 12 juli 1596 te Poortugaal. Aert Hendricksz. van Driel was lange tijd dijkgraaf en schout van Poortugaal; volgens zijn grafzerk zelfs gedurende 44 jaar! Dit zou betekenen dat hij dijkgraaf zou zijn geweest vanaf ca.1552 tot 1596, maar deze termijn wordt niet ondersteund door de bronnen: in 1561 werd hij als heemraad van Albrandswaard genoemd en pas vanaf 1571 werd hij vermeld als dijkgraaf. Deze overdrijving heeft plaatsgevonden m.b.t. zijn functie als schout: in 1571 was hij nog slechts heemraad van Poortugaal en pas in 1580 is in een lijst van aangeslagenen in het land van Poortugaal, 't Roosandt, Oud Engeland, Sweerdijck en Cortambacht sprake van "Aert H(endri)cxz. schout".
Aert Hendricksz. te Poortugaal moet niet verward worden met een naamgenoot gevestigd in Hendrik Ido Ambacht: uit de opvolging in een leen gelegen in het volgerland van de Linde blijkt, dat deze een zoon moet zijn geweest van een zekere Heynrick Anthonisz. In 1543 werden als gebruikers of eigenaars van land in de Hillen onder Charlois vermeld: Jan Heyndricxsz.(2,5 morgen), Lenaert Pietersz. (14 morgen), Aert Heindricxz. (2,5 morgen), Neel Dircx (9morgen) en Heindrick Aertsz.(10 morgen). Het is aannemelijk dat dit land hen was aangekomen als erfgenamen van Pieter Dircksz, de grootvader van moederszijde van Aert Hendricksz.
Op 13 mei 1558 werd een verklaring afgelegd door een aantal "eerbare notable mannen, goedt van name ende van fame", waarbij onder de inwoners van Oost-Barendrecht zowel Aert Henricss. als zijn oom Lenert Pietersz. werden genoemd. Vanaf 1561 wordt Aert Hendricksz. in de bronnen aangetroffen als inwoner van het dorp Poortugaal: in dat jaar was hij eigenaar van 5 gemeten 75 roeden zaailand in de polder Albrandswaard. Zijn broer Dirck Hendricksz, die reeds langere tijd in Poortugaal woonde, bezatin Albrandswaard ongeveer evenveel land, namelijk 5 gemeten 37,5 roeden! Het is denkbaar, dat deze gelijke hoeveelheid land in Albrandswaard de broers is aangekomen door een erfenis: een dergelijke nalatenschap zou wellicht de reden kunnen zijn voor de verhuizing van de broers vanuit hun geboortedorp Barendrecht naar Poortugaal.
Net zomin als zijn broer Dirck Hendriksz, maakte Aert Hendricksz. zelf ooit gebruik van de geslachtsnaam Van Driel. Slechts op zijn grafzerk in de kerk van Poortugaal is de familienaam vermeld: "Hier leit begraven Aert Henricxz. van Driel - in sijnleven dijckgraf en schout van Poortugael onttrent 44 jaaren. Hij sterf den XII Julij Ao 1596". Opmerkelijk is dat de naam "VAN DRIEL" niet in het randschrift is opgenomen, maar dat deze later is toegevoegd in het middengedeelte van de zerk: opnieuween aanwijzing dat Aert Hendricksz. de geslachtsnaam Van Driel zelf niet gebruikte! op de zerk zijn twee wapens zichtbaar, verbonden door een liefdeskoord: het wapen Van Driel, de dubbele adelaar, en het wapen van zijn vrouw Geertruijd Adriaensdr, de omgewende klimmende vos van het geslacht van Doen Beijensz. Voor de plaatsing van de geslachtsnaam Van Driel op de zerk zulen zijn erfgenamen opdracht hebben gegeven, maar het wapen met de dubbele adelaar lijkt wel op de oorspronkelijke zerk thuis te horen. Waarom Aert Hendrickz. zelf het bebruik van de naam Van Driel steeds heeft vermeden, zal wel nooit geheel duidelijk worden. De meeste kinderen van Aert Hendricksz. gebruiten wel de familienaam Van Driel, al noemde een zoon zich Groenendijk. Aert Hendricksz. huwde ca. 1558met Geertruijd Adriaensdr. geboren ca.1530, overleden 25 december 1598 te Poortugaal, begraven aldaar. Zij was een dochter van Adriaen Beijensz,
en komt voor in de Geslachtsboom van Doen Beijensz.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magdalena*1531 Poortugaal †1609  78
Geertruij*1530 Poortugaal †1598 Poortugaal 68


Pietertje Jacobsdr. van Heijningen
Pietertje Jacobsdr. van Heijningen, geb. Katendrecht op 4 jul 1744.

otr. Charlois op 5 apr 1771, tr. Charlois op 18 apr 1771
met

Samuel Hannik, zn. van Arij Hannik en Geertruij Willemsdr van Dalen, geb. Oud Beijerland op 5 nov 1747, ovl. Oud Beijerland op 11 jan 1814, tr. (1) met Neeltje Bakker, dr. van Jan Ariens Bakker en Isabella Everts de Zwier. Uit dit huwelijk een zoon


Samuel Arijsz den Hannick
Samuel Arijsz den Hannick, ged. Maassluis op 17 jan 16831.

otr. op 17 jul 1718, tr. Maassluis op 31 jul 1718
met

Marijtje Arends Denick, dr. van Arij van Denick en Jannetje Ackersdijk, ged. Maassluis op 12 okt 1692, ovl. Maassluis op 29 sep 1726.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Maassluis †1768 Oud Beijerland 46Bronnen:
1.Doopboek Maasslui (D 481), Nat Arch., DTB Maassluis, 3.I, NH, Maassluis, van 1677 tot 1683 (17 jan 1683 blz. 185)


Marijtje Arends Denick
Marijtje Arends Denick, ged. Maassluis op 12 okt 1692, ovl. Maassluis op 29 sep 1726.

otr. op 17 jul 1718, tr. Maassluis op 31 jul 1718
met

Samuel Arijsz den Hannick, zn. van Arij Jansz den Hannick en Annetje Jans Holsteijn, ged. Maassluis op 17 jan 16831.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1722 Maassluis †1768 Oud Beijerland 46Bronnen:
1.Doopboek Maasslui (D 481), Nat Arch., DTB Maassluis, 3.I, NH, Maassluis, van 1677 tot 1683 (17 jan 1683 blz. 185)


Arij van Denick
Arij van Denick, ged. Maassluis op 13 nov 1661, ovl. Maassluis op 27 mrt 1724.

tr. Schipluiden op 25 okt 1682
met

Jannetje Ackersdijk, dr. van Jan Jacob Ackersdijck en Maertje Claesdr, ged. Maassluis op 8 jun 1659, ovl. Maassluis op 18 feb 1734.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1692 Maassluis †1726 Maassluis 33


Jannetje Ackersdijk
Jannetje Ackersdijk, ged. Maassluis op 8 jun 1659, ovl. Maassluis op 18 feb 1734.

tr. Schipluiden op 25 okt 1682
met

Arij van Denick, zn. van Leendert van Denick en Marijtje Arijens Verweel, ged. Maassluis op 13 nov 1661, ovl. Maassluis op 27 mrt 1724.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1692 Maassluis †1726 Maassluis 33


Leendert van Denick
Leendert van Denick, geb. Maassluis op 6 sep 1621, ovl. Maassluis op 27 mei 1677.

tr. Maassluis op 19 apr 1658
met

Marijtje Arijens Verweel, dr. van Adriaen Bastiaensz Verweel en Lijntje Leendertsdr Klootwijk, geb. in 1630.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1661 Maassluis †1724 Maassluis 62


Marijtje Arijens Verweel
Marijtje Arijens Verweel, geb. in 1630.

tr. Maassluis op 19 apr 1658
met

Leendert van Denick, geb. Maassluis op 6 sep 1621, ovl. Maassluis op 27 mei 1677.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1661 Maassluis †1724 Maassluis 62


Jan Jacob Ackersdijck
Jan Jacob Ackersdijck, ged. Maassluis op 8 jun 1659.

tr.
met

Maertje Claesdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1659 Maassluis †1734 Maassluis 74