Website van $boomnaam$
Rombertus van Uylenborch
Rombertus van Uylenborch.

tr. in 1625
met

Ydtie van Honye


Ulricus van Uylenborch
dr Ulricus van Uylenborch, geb. circa 1600, advocaat, ovl. na 1657.

relatie (1)
met

Maaike Orens.

relatie (2)
met

Johanna Ravinga


Idsert van Uylenborch
Idsert van Uylenborch, ged. Leeuwarden op 1 apr 1608, luitenant, ovl. voor 1657.

relatie
met

Anna Sophia ten Ham


Jeltje van Uylenborch
Jeltje van Uylenborch, geb. circa 1590, ovl. in 1637.

relatie
met

Doede van Ockema, geb. tussen 1580 en 1590, ovl. in 1620.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rombertus     


Hendrikje Fransdr van Uylenborch
 
Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch (Ulenburchs)1, geb. Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. in 1682.

otr. Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. Leeuwarden op 19 okt 1622
met

Wybrand Simonsz de Geest2,1,3,1, zn. van Simon Juckesz de Geest (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eva*1624 Leeuwarden 1665 Amsterdam 41
Julius*1638 Leeuwarden 1699  60
Catharina     
Simon*1625  1665  40Bronnen:
1.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)


Antje van Uylenborch
Antje van Uylenborch.

relatie
met

Prof Johannes Maccovius, geb. Polen in 1588, hoogleraar theologie, ovl. in 1644


Hiskje van Uylenborch
Hiskje van Uylenborch,
, Hiskje woonde met haar man in St. Annaparochie, die daar gemeentesecretaris was. Gerrit van Loo was voogd over Saskia, sinds het overlijden van haar vader in 1624.
Saskia woonde bij hun in huis toen zij Rmebrandt leerde kennen.

tr. Leeuwarden op 23 sep 1627
met

dr Gerrit Jansz van Loo, zn. van dr Jan van Loo en Syouck Abbedr, geb. in 1583, advocaat, ovl. in 1641


Titia van Uylenborch
Titia van Uylenborch, ovl. voor 1642.

relatie
met

Franois Coopal (Coopall), zn. van Cornelis Fransen Coopal, ovl. Vlissingen op 5 jun 1641,
, zwager van den beroemden Rembrandt, -commissaris te Vlissingen, leefde 1634, tr. Titia Ulenburgh overleden aldaar 5 Juni 1641, dochter van Mr. Rombertus, burgemeester  van Leeuwarden en Sjuckje Osinga (de Heren Hettema en van Halmael, Stamboek, in art. Ockama)

Saskia van Uylenborch
 
Saskia van Uylenborch, geb. Leeuwarden in 1614, ged. Leeuwarden (Oude Stijl) op 2 aug 1614, ovl. Amsterdam op 14 jun 1642, begr. Amsterdam (Oude Kerk) op 19 jun 1642,
, Zij heeft in Leeuwarden aan de Ossekop 11 haar jeugd doorgebracht.

otr. Amsterdam (Oude Kerk) op 10 jun 1634, tr. Sint Annaparochie op 22 jun 1634
met

Rembrandt Harmensz van Rhijn, zn. van Harmen Gerritsz van Rhijn en Neeltje Willemsdr van Suydtbroeck, geb. Leiden op 15 jul 1606, schilder, ovl. Amsterdam op 4 okt 1669, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 8 okt 1669, relatie (2) met Hendrickje Stoffelsdr Jaegher, geb. Bredevoort circa 1626, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 24 jul 1663,
, Zij bekend geworden als model en partner van Rembrandt van Rijn. Jeugd in Bredevoort. Hendrickje Stoffels werd rond 1623 geboren te Bredevoort als dochter van sergeant Stoffel Jegers en Mechtelt Lamberts. Ze kwam dus uit een familie van militairen. Ook haar twee broers, Harmen en Berent, waren militair in het garnizoen te Bredevoort. Hendrickje werd in Amsterdam ook wel eens Jegers genoemd, wat een extra bewijs is dat Stoffel Jegers haar vader was.
Amsterdamse periode, Hendrickje was vanaf ongeveer 1645 bij Rembrandt in huis. In eerste instantie als dienstmeid, maar al snel werd zij meer. In 1654 moet zij voor de kerkenraad verschijnen omdat ze in hoererij leeft met Rembrandt. Dat ze niet alleen zijn dienstmeid was, was wel duidelijk, want ze was zwanger van zijn dochter. Op 30 oktober 1654 werd Cornelia van Rijn gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam.
Rembrandt kon niet met Hendrickje trouwen, omdat hij dan de erfenis van zijn eerste vrouw Saskia zou verspelen. Zelfs met dat geld had hij al genoeg financile problemen.
Hendrickje kon goed opschieten met Titus, de zoon van Rembrandt en Saskia. Terwijl Rembrandt steeds verder in de financile problemen raakte, runde zij samen met Titus een schilderswinkel waar ze zijn schilderijen verkochten. Ook benoemde Titus zijn halfzusje Cornelia tot zijn erfgenaam.
Hendrickje werd op 24 juli 1663 begraven in de Westerkerk in Amsterdam. Er zijn meerdere schilderijen van Rembrandt waarvan wordt vermoed dat zij hiervoor model heeft gestaan. Uit deze relatie een dochter, relatie (3) met Geertgen Dircksdr. Uit deze relatie geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rombartus~1635 Amsterdam (Oude Kerk) 1636 Amsterdam 0
Cornelia~1638 Amsterdam (Oude Kerk) 1638 Amsterdam (Zuiderkerk) 0
Cornelia~1640 Amsterdam (Oude Kerk) 1640 Amsterdam (Zuiderkerk) 0
Titus~1641 Amsterdam (Zuiderkerk) 1668 Amsterdam 26


Annetje Simons Horewech
Annetje Simons Horewech (Hoorewegh), geb. Overschie circa 1615, ovl. na 5 nov 1673.

tr. Overschie op 24 mrt 1641
met

Cornelis Gerrits Horewech Clapwijck (Hoorewech), zn. van Gerrit Cornelisz van Clapwijck (gezworene te Pijnacker, bouwman te Clapwijk) en Geertgen Jansdr van Berckel, ged. Pijnacker op 12 aug 1618, bouwman, schepen heiligegeest armenmeester, ovl. Overschie op 3 okt 1654.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1645 Overschie 1716 Overschie 70
Geertje~1647 Overschie 1693 Overschie 45
Maerten~1650 Overschie 1696  46
Neeltje~1652 Overschie 1716 Overschie 64Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 421)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006

Titus van Rhijn
 
Titus van Rhijn, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) op 22 sep 1641 (getuigen: zijn achternicht Aeltie van Uylenburch, nicht van zijn moeder, Gerrit van Loo), kunsthandelaar, ovl. Amsterdam op 4 sep 1668, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 7 sep 1668.

 
  • Moeder:
    Saskia van Uylenborch, dr. van dr Rombertus van Uylenborch (burgemeester Leeuwarden) en Sjoukje Wickedr Aessinga, geb. Leeuwarden in 1614, ged. Leeuwarden (Oude Stijl) op 2 aug 1614, ovl. Amsterdam op 14 jun 1642, begr. Amsterdam (Oude Kerk) op 19 jun 1642,
    , Zij heeft in Leeuwarden aan de Ossekop 11 haar jeugd doorgebracht.
 

tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 feb 1668
met

Magdalena van Loo, dr. van Jan van Loo (goudsmid) en Anna Huybregtdr, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 mei 1641, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 okt 1669.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Titia~1669 Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1715 Amsterdam 46


Wybrand Simonsz de Geest
 
Wybrand Simonsz de Geest1,2,3,2, geb. Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4.

otr. Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. Leeuwarden op 19 okt 1622
met

Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch (Ulenburchs)2, dr. van Frans Hendricksz van Uylenborch en Ygh Douwes Popma, geb. Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. in 1682.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eva*1624 Leeuwarden 1665 Amsterdam 41
Julius*1638 Leeuwarden 1699  60
Catharina     
Simon*1625  1665  40Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
3.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)

Eva Maria de Geest
 
Eva Maria de Geest1, geb. Leeuwarden circa 1624, ovl. vermoedelijk Amsterdam circa 1665.

 
 

tr. Dantumadeel op 20 sep 1658
met

Adam Joseph Christiaens Pijnacker1,5, zn. van Christiaen Pijnacker (burgemeester van Schiedam en wijnhandelaar), geb. Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. Amsterdam op 28 mrt 16736, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  1720   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
3.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)
5.Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Stadsarchief Amsterdam, Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Echtheidsverklaring, Dirck van den Groe, Amsterdam, 1672 (12 mei 1672)
6.Begraafboek Amsterdam (B 233), Stadsarchief Amsterdam, Microfiches 1056, Amsterdam, 1673 (28 mrt 1673 blz. 79)


Julius Felix de Geest
Julius Felix (Julius Franciscus) de Geest1,2, geb. Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens, ovl. op 25 mei 1699.

 
 

otr. Leeuwarden op 28 nov 1667, tr. Leeuwarden op 13 dec 1667
met

Brigitta van Bolten1,2,6, dr. van dr Richard van Bolten1,6,7 en Winanda van den Sande1,7, ovl. op 3 mei 1699.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybrandt*1667 Culemborg 1716 Leeuwarden 48
Wynanda  1728 Leeuwarden  Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (13)
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
4.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
5.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)
6.Groot Consentboek 1664 (A 148), Tresoar, Frysk Argyf, Leeuwarden, 1664 (1664)
7.Notariele akte Utrecht (Notar 381), Utrechts Arcief, Not. Archief, nr. U142a2-91 en 94, J. Both, Utrecht, 1713 (18 jul 1713)


Johanna Cornelia Ooms
Johanna Cornelia Ooms, geb. Tilburg op 28 sep 1847, ovl. Tilburg op 22 jan 1909.


Brigitta van Bolten
Brigitta van Bolten1,2,3, ovl. op 3 mei 1699.

otr. Leeuwarden op 28 nov 16675, tr. Leeuwarden op 13 dec 16676
met

Julius Felix (Julius Franciscus) de Geest1,2, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens, ovl. op 25 mei 1699.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybrandt*1667 Culemborg 1716 Leeuwarden 48
Wynanda  1728 Leeuwarden  Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (13)
3.Groot Consentboek 1664 (A 148), Tresoar, Frysk Argyf, Leeuwarden, 1664 (1664)
4.Notariele akte Utrecht (Notar 381), Utrechts Arcief, Not. Archief, nr. U142a2-91 en 94, J. Both, Utrecht, 1713 (18 jul 1713)
5.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, Leeuwarden, 1667 (23 nov 1667 blz. 1134)
6.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, Leeuwarden, 1667 (13 dec 1667 blz. 1254)
7.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
8.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
9.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)


Wybrandt de Geest
Wybrandt de Geest1,2, geb. Culemborg circa 1667, acteur-dichter,
"Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr RK doopgetuige te Culemborg op 11 jul 1713,
op 11 juli 1713 was "Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr (die optrad in plaats van Anna Wijnants) getuige bij de doop van Agnes Elisabeth, de wettige dochter van Eliu (?) bast (?) en Margaretha kerst (?).
woonde te Culemborg en overleed daar zeer waarschijnlijk in 1716, ovl. Leeuwarden op 13 feb 1716.Bronnen:
1.Prisma Schilderslexicon, deel 1 (B 0056), 1976 (blz. 113)
2.Notariele akte Utrecht (Notar 381), Utrechts Arcief, Not. Archief, nr. U142a2-91 en 94, J. Both, Utrecht, 1713 (18 jul 1713)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (13)
5.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
6.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
7.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)
8.Groot Consentboek 1664 (A 148), Tresoar, Frysk Argyf, Leeuwarden, 1664 (1664)


Juckes de Geest
Parenteel van Juckes de Geest.

Juckes de Geest.

Hij krijgt 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon Roesselaer (B) 1604 Leeuwarden  
Doude     


Elisabeth ? van Brederode
Elisabeth ? van Brederode.

tr.
met

Hendrik van Loenersloot, zn. van Gijsbrecht Dirksz van Loenersloot (vermeld 1285-1294) en dochter van Hugo Botter van de Lede, vermeld 1308-1330.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijbrecht     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
6.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Simon Juckesz de Geest
Simon Juckesz de Geest, geb. Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. Leeuwarden voor 22 jul 1604.

otr. Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. Leeuwarden op 16 dec 1588
met

Wyts Wybrandtsdr, geb. circa 1560, ovl. in 1628.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gilles*1588 Leeuwarden 1628  40
Wybrand*1592 Leeuwarden 1659 Leeuwarden 66
Hendrick*1590