Cees Hagenbeek
Juliana Sobbe
Julia (Juliana, Annatje) Sobbe, geb. circa 1760, geboortegetuige van Rut Hagenbeek op 15 feb 1800.

otr. Amsterdam op 21 jul 1785, tr.
met

Dirk Hulskes, geb. circa 1758.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederik~1788 Amsterdam (Westerkerk)    
Juliana~1792 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Geertije~1789 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    


Maria Magdalena Scheurleer
Maria Magdalena Scheurleer, ovl. na 1804.

tr. (1) Amsterdam op 14 jul 1786
met

Ds Anthonij Johannes van der Bell, zn. van Ds Theodorus van der Bell (predikant) en Maria Gibbes, ged. Rijnsburg op 26 aug 1759 (getuigen: Anthonij van Hemert, Johanna van Roijen en Aletta Wilhelmina Tijssen), predikant te Egmond Binnen 1782, Schermerhorn 1783, ovl. Schermerhorn op 13 jul 1794, relatie (1) met Catharina Verreken. Uit deze relatie geen kinderen.

tr. (2)
met

Paulus Mattheus Kesler.


Jacob Cuijper
Jacob Cuijper, ged. Egmond Binnen op 1 jul 1755, kantoorbediende te Alkmaar, woonden met Maria van der Bell Alkmaar in nov 1795.

tr. (1)
met

Guurtje Adriaans Wentel.

tr. (2) Rijnsburg op 6 jul 1783
met

Anna Jacoba van der Bell, dr. van Ds Theodorus van der Bell (predikant) en Maria Gibbes, ged. Rijnsburg op 1 jul 1753 (getuigen: Magteld van Rijn, Jacobus Pals en Anna van der Win), doopgetuige van haar nicht Catharina van Schravendijk, ovl. Alkmaar in 1826.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Melanie von Leonard
Melanie von Leonard, geb. Rosenburg (D).


Amanda Maria Geels
ir Amanda (Amanda Maria) Geels, geb. Wewak (Papua Nieuw Guinea) [Australië] op 30 sep 1972.

tr. (1) Hilversum op 12 jul 2002, kerk.huw. Greuy les Surrances [Frankrijk] op 20 jul 2002
met

ir Reynoud Pieter Douwe Hagenbeek, zn. van Hans (Johann Pieter Baldus) Hagenbeek (Shell directeur) en Resi (Thérèse) Jungerius, geb. Gouda op 21 sep 1970.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternel*2002 Hilversum    
Meis*2004 Hilversum    


Zij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karel*1998 Den Haag    


Sara Blije
Sara Blije, geb. Leiden op 10 okt 1706.

tr. Leiden op 19 jul 1727
met

Hendrik van der Blom, zn. van Denijs Quevron en Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde, ged. Leiden (Marekerk) op 12 dec 1706 (getuigen: Jan Georg de Wilde en Lijsbeth Reba).

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jakobus~1730 Leiden (Pieterskerk)    
Denijs~1728 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Abraham Eratus
Abraham Eratus (Eratis).

  • Vader:
    Mathijs Aratus1 (Eratus), geb. Aken [Duitsland] in 1599, tr. Amsterdam (Lutherse kerk) op 8 mrt 1627 met


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1654 Amsterdam    Bronnen:
1.Gens Germana (GG 001), Jaargang 28, nummer 3, pag. 78 e.v.

Willem Scharloo
 
Willem Scharloo, geb. Haastrecht op 11 jul 1880, ovl. Gouda op 15 nov 1960.

 
 

tr.
met

Sara Klazina Hortensius.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Helena     


Johanna Boon
Johanna Boon.

relatie
met

Pieter Scharloo, zn. van Andries Scharloo (bakkerskecht) en Helena Idenburg, geb. Gouda op 9 jun 1889 (getuige: Johannes Koppendraaijer, 46 jaar, touwspinner), gereedschapsslijper, ovl. op 1 mrt 1968.

Uit deze relatie 2 zonen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1914  †1999  85
Pieter*1915  †1990  74


Himiltrudis
Himiltrudis (Chimiltrudis, Amautru) , ovl. na 768.

tr.
met

Keizer Karel de Grote, zn. van Pippijn III de Korte (koning 751-768) en Bertrade van Laon (Koningin van Frankrijk), geb. Ingelheim bij Mainz [Duitsland] op 2 apr 748, ovl. Aken [Duitsland] op 28 jan 814, tr. (2) in 769, (gesch. in 771) met Desiderata van Longobardië. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Aken [Duitsland] op 30 apr 771 met Hildegard in de Vinzgouw. Uit dit huwelijk 9 kinderen, tr. (4) Worms [Duitsland] op 4 okt 783 met Fastrade van Francië. Uit dit huwelijk 2 dochters, relatie (5) met Onbekend . Uit deze relatie een dochter, tr. (6) voor 796 met Luitgarde van de Alamanen. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (7) met Regina . Uit deze relatie 2 zonen, relatie (8) met Adallinda . Uit deze relatie een zoon, relatie (9) met Gersvinda van Saksen. Uit deze relatie een dochter, relatie (10) met Madelgard . Uit deze relatie een dochter.

 


Keizer Karel de Grote.
Had voor zijn eerste huwelijk een kind bij een maîtresse. Dit kind had een bochel. Het is mogelijk geen toeval, dat Einhard, Karels biograaf, van de lijst van echtgenotes en maîtresses, die Karel in zijn latere levensjaren had de naam wegliet van zijn eerste maîtresse en het feit dat deze zoon nooit een functie in het koninkrijk kreeg. Koning der Franken, koning der Longobarden 774, keizer van het Romeinsche Rijk, door paus Leo III te Rome gekroond 25-12 -800.
Karel de Grote, (zoon van Pippijn koning der Franken en Bertrada/Berta (van Laon)), geb. (eventueel volgens de traditie te Ingelheim) 2-4-742; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9-10-768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28-7-754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25-12-800; laat dan zijn "patricius"-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenis-simus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobar-dorum"; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28-1-814, begr. ald. (Dom), tr. (3) 771 Hildegard; geb. 758; overl. 30-4-783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz; dr. van (vermoedelijk) Gerold 1 graaf in de Vinzgouw, en (zeker) Imma/Hemma van Alemannië. Dat Karel de Grote een zoon was van Pippijn en van Bertrada/Berta wordt door meerdere bronnen gestaafd. Wat zijn moeder betreft, deze wordt nogal eens aangeduid als zijnde 'van Laon', en wel aangezien haar vader Her(i)bert graaf van Laon is geweest. Dit blijkt uit de ANN. REGN. FRANC. waarin bij het jaar 748 wordt vermeld "Pippinus coniugem duxit Bertradam cognomine Bertam, Cariberti Laudunensis comitis filiam". De 'Annales Prumienses' stellen echter "744. Coniunctio Pippini regis et Betrada regine". Hoe dan ook, of nu beide ouders gehuwd zijn in 744, 748 of 749, in elk geval zijn zij dus wettig gehuwd in  742 (geboortejaar van Karel) en vòòr 751 (geboortejaar van zijn broer Carloman). Karel de Grote was dus ter wereld gekomen als een voorkind. Ofschoon dat in die jaren geen beletsel vormde voor een troonsopvolging, was zulks ten tijde toen Eginhard schreef, onder de regering van Lodewijk de Vrome, minder gepast en werd dat door zijn biograaf dan ook niet met zoveel woorden vermeld. Zodoende schrijft deze in zijn cap. 4 enerzijds dat hij wegens gebrekkige informatie nalaat omtrent Karels geboorte en jeugd te berichten, maar stelt hij expliciet in zijn cap. 30 dat Karel in zijn 72ste levensjaar is overleden, hetgeen inhoudt dat hij in 742 werd geboren. Dag en maand blijken uit een, uit de eerste helft van de negende eeuw stammende, te Lorsch opgestelde kalender, waarin wij kunnen lezen "IIII. Non. Apr. Nativitas domni et gloriosissimi Karoli imperatoris et semper Augusti". Dat komt dus overeen met 2 april. Zodoende wordt dan ook thans als vaststaand aanvaard dat Karel is geboren op 2 april 742. De plaats is onzeker, aangezien het soms vermelde "Ingelheim" niet aantoonbaar is en berust op latere tradities. Zijn "onwettige" geboorte is wellicht ook (aldus Ganshof) een van de redenen weshalve Carloman zijn broer Karel onwelwillend gezind was. De partijdige Thegan (d.w.z. door dik en dun aanhanger van Lodewijk de Vrome) beweert voorts, om de opstandige kleinzoon Bernhard (zie generatie 3) zwart te maken, dat deze onwettig uit een concubine zou zijn geboren, hetgeen pertinent onjuist is, al is dan ook de naam van zijn moeder niet overgeleverd . Wat het overlijden van Karel de Grote betreft, de datum 28-1-814 en de plaats Aken zijn op meer dan een wijze gestaafd. Hij overleed vermoedelijk aan een pleuritis (Cabans, pag. 19). De ANN REG.FRANC. stellen "anno aetatis circiter septuagesimo primo, regni autem quadrage-simo septimo ex quo vero imperator et augustus appelatus est ann. XIIII, V. Kal. Febr. rebus humanis excessit". In zijn cap. 30 schrijft Kinhard ". . septimo postquam decubuit die, sacra communione percepta, decessit, anno aetatis suae septuagesimo secundo, et ex quo regnare cooperat quadragesimo septimo, V. Kal. Febr. "hora diei tertia" (d.i. op 28 januari 814 des morgens om negen uur). Hij citeert ook het grafschrift (cap. 31), dat volgens hem als volgt heeft geluid: "Sub hoc conditorio situm est corpus Karoli magni atque orthodoxi imperatoris, qui regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos XLVII feliciter rexit. Decessit septuagenarius anno Domini DCCC XIIII, Indictione VII, V. Kal. Febr ." Dat hij toen reeds als "de Grote" bekend stond, blijkt o.a. ook uit de wijze waarop Nithard in zijn "Historiae" zijn "liber 1" begint: "Karolus bene memoriaes et merito magnus imperator ab universis nationibus vocatus . . " (d .w.z. dat alle volkeren hem de grote keizer noemen). De wijze waarop hij werd begraven, is omstreden, zij het dan ook dat de versie in zittende houding op een troon gezeten, niet alleen onwaarschijnlijk, maar zeer zeker ook onjuist is. Zie daaromtrent de uitvoerige verhandeling van Helmut Beuman in Band IV (pag. 9-38) in het ook elders aangehaalde verzamelwerk "Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben". In deze band zijn ook opgenomen enkele bijdragen met betrekking tot zijn "heiligverklaring" en "verering" (Erich Meuthen, "Karl der Grosse - Barbarossa - Aachen"; Robert Folz, "Aspects du culte liturgique de Saint Charlemagne en France"; Matthias Zender, "Die Verehrung des Hl. Karl im Gebiet des mittelalterlichen Reiches"). Karel werd namelijk op initiatief van keizer Frederik Barbarossa op 29 december 1165 te Aken met volmacht van de tegenpaus Paschalis 111 door de Keulse aartsbisschop Reinoud van Dassel heilig verklaard. Zijn graf en schrijn zijn meerdere keren geopend, laatstelijk werd zijn gebeente blootgelegd in aanwezigheid van diverse Europese autoriteiten, ten behoeve van dringende restauratie -werkzaamheden aan zijn schrijn, op zondag 30 januari 1983 na een plechtige dienst (het verslag daarvan kan men o.a. uitgebreid lezen in het "Informatiebulletin van het Bisdom Roermond", ll de Jg, no. 3, februari 1983 (pag. 14-15 met foto's verlucht). Wat Hildegard betreft: gezien zij (PAUI US UIACONUS) in het dertiende jaar van haar huwelijk overleed, moet haar huwelijk met Karel de Grote dateren uit 771 en wel v¢or 30 april. Haar herkomst van moederszijde uit het huis der hertogen van Alemannië staat vast, zie b.v. THECAN (cap. 6) ". . quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum; Gotofridus dux genuit Huochingum, Huochingus genuit Nebi, Nebe genuit Immam; Imma vero genuit Hiltigardam beatissimam reginam". Hij vond kennelijk haar vader van geringe afkomst, zodat hij deze onvermeld liet. Tegenwoordig (o.a. Werner, Buhler, Hlawitscha) neemt men algemeen aan (mede aangezien b.v. een broer van Hildegard een graaf Gerold was), dat graaf Gerold 1 in de Vinzgouw haar vader is geweest. Expliciet is zulks echter niet documentair bewijsbaar. In de 19de eeuw stelde men als een mogelijk alternatief voor een "Adelhard, graaf in de Berchtolds-baar" (b.v. Karl Friedrich Vierordt, "Badische Geschichte bis zum Ende des Mittelalters". Tübingen 1865, S. 494, Tab. 2). Haar overlijdensdatum blijkt uit de ANN.REGN .FRANC. Voorts heeft Paulis Diaconus een door hem vermeld grafschrift voor haar gedicht. Haar geboortejaar is berekend op basis van diverse gegevens uit haar leven.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*769  †811  42
Alpais*765  †852  87


Onbekend
Onbekend .

relatie
met

Keizer Karel de Grote, zn. van Pippijn III de Korte (koning 751-768) en Bertrade van Laon (Koningin van Frankrijk), geb. Ingelheim bij Mainz [Duitsland] op 2 apr 748, ovl. Aken [Duitsland] op 28 jan 814, tr. (1) met Himiltrudis . Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) in 769, (gesch. in 771) met Desiderata van Longobardië. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Aken [Duitsland] op 30 apr 771 met Hildegard in de Vinzgouw. Uit dit huwelijk 9 kinderen, tr. (4) Worms [Duitsland] op 4 okt 783 met Fastrade van Francië. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (6) voor 796 met Luitgarde van de Alamanen. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (7) met Regina . Uit deze relatie 2 zonen, relatie (8) met Adallinda . Uit deze relatie een zoon, relatie (9) met Gersvinda van Saksen. Uit deze relatie een dochter, relatie (10) met Madelgard . Uit deze relatie een dochter.

 


Keizer Karel de Grote.
Had voor zijn eerste huwelijk een kind bij een maîtresse. Dit kind had een bochel. Het is mogelijk geen toeval, dat Einhard, Karels biograaf, van de lijst van echtgenotes en maîtresses, die Karel in zijn latere levensjaren had de naam wegliet van zijn eerste maîtresse en het feit dat deze zoon nooit een functie in het koninkrijk kreeg. Koning der Franken, koning der Longobarden 774, keizer van het Romeinsche Rijk, door paus Leo III te Rome gekroond 25-12 -800.
Karel de Grote, (zoon van Pippijn koning der Franken en Bertrada/Berta (van Laon)), geb. (eventueel volgens de traditie te Ingelheim) 2-4-742; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrië, Bourgondië en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasië krijgen; beiden worden gezalfd op 9-10-768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons; na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken; hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny; na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden; Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28-7-754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot "patricius Romanorum", maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden; door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25-12-800; laat dan zijn "patricius"-titel vallen; zijn uiteindelijke titulatuur wordt: "Karolus serenis-simus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobar-dorum"; zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse "basileus" Michael I Rhangabe erkend; overl. Aken 28-1-814, begr. ald. (Dom), tr. (3) 771 Hildegard; geb. 758; overl. 30-4-783, begr. Saint-Arnoul-de-Metz; dr. van (vermoedelijk) Gerold 1 graaf in de Vinzgouw, en (zeker) Imma/Hemma van Alemannië. Dat Karel de Grote een zoon was van Pippijn en van Bertrada/Berta wordt door meerdere bronnen gestaafd. Wat zijn moeder betreft, deze wordt nogal eens aangeduid als zijnde 'van Laon', en wel aangezien haar vader Her(i)bert graaf van Laon is geweest. Dit blijkt uit de ANN. REGN. FRANC. waarin bij het jaar 748 wordt vermeld "Pippinus coniugem duxit Bertradam cognomine Bertam, Cariberti Laudunensis comitis filiam". De 'Annales Prumienses' stellen echter "744. Coniunctio Pippini regis et Betrada regine". Hoe dan ook, of nu beide ouders gehuwd zijn in 744, 748 of 749, in elk geval zijn zij dus wettig gehuwd in  742 (geboortejaar van Karel) en vòòr 751 (geboortejaar van zijn broer Carloman). Karel de Grote was dus ter wereld gekomen als een voorkind. Ofschoon dat in die jaren geen beletsel vormde voor een troonsopvolging, was zulks ten tijde toen Eginhard schreef, onder de regering van Lodewijk de Vrome, minder gepast en werd dat door zijn biograaf dan ook niet met zoveel woorden vermeld. Zodoende schrijft deze in zijn cap. 4 enerzijds dat hij wegens gebrekkige informatie nalaat omtrent Karels geboorte en jeugd te berichten, maar stelt hij expliciet in zijn cap. 30 dat Karel in zijn 72ste levensjaar is overleden, hetgeen inhoudt dat hij in 742 werd geboren. Dag en maand blijken uit een, uit de eerste helft van de negende eeuw stammende, te Lorsch opgestelde kalender, waarin wij kunnen lezen "IIII. Non. Apr. Nativitas domni et gloriosissimi Karoli imperatoris et semper Augusti". Dat komt dus overeen met 2 april. Zodoende wordt dan ook thans als vaststaand aanvaard dat Karel is geboren op 2 april 742. De plaats is onzeker, aangezien het soms vermelde "Ingelheim" niet aantoonbaar is en berust op latere tradities. Zijn "onwettige" geboorte is wellicht ook (aldus Ganshof) een van de redenen weshalve Carloman zijn broer Karel onwelwillend gezind was. De partijdige Thegan (d.w.z. door dik en dun aanhanger van Lodewijk de Vrome) beweert voorts, om de opstandige kleinzoon Bernhard (zie generatie 3) zwart te maken, dat deze onwettig uit een concubine zou zijn geboren, hetgeen pertinent onjuist is, al is dan ook de naam van zijn moeder niet overgeleverd . Wat het overlijden van Karel de Grote betreft, de datum 28-1-814 en de plaats Aken zijn op meer dan een wijze gestaafd. Hij overleed vermoedelijk aan een pleuritis (Cabans, pag. 19). De ANN REG.FRANC. stellen "anno aetatis circiter septuagesimo primo, regni autem quadrage-simo septimo ex quo vero imperator et augustus appelatus est ann. XIIII, V. Kal. Febr. rebus humanis excessit". In zijn cap. 30 schrijft Kinhard ". . septimo postquam decubuit die, sacra communione percepta, decessit, anno aetatis suae septuagesimo secundo, et ex quo regnare cooperat quadragesimo septimo, V. Kal. Febr. "hora diei tertia" (d.i. op 28 januari 814 des morgens om negen uur). Hij citeert ook het grafschrift (cap. 31), dat volgens hem als volgt heeft geluid: "Sub hoc conditorio situm est corpus Karoli magni atque orthodoxi imperatoris, qui regnum Francorum nobiliter ampliavit et per annos XLVII feliciter rexit. Decessit septuagenarius anno Domini DCCC XIIII, Indictione VII, V. Kal. Febr ." Dat hij toen reeds als "de Grote" bekend stond, blijkt o.a. ook uit de wijze waarop Nithard in zijn "Historiae" zijn "liber 1" begint: "Karolus bene memoriaes et merito magnus imperator ab universis nationibus vocatus . . " (d .w.z. dat alle volkeren hem de grote keizer noemen). De wijze waarop hij werd begraven, is omstreden, zij het dan ook dat de versie in zittende houding op een troon gezeten, niet alleen onwaarschijnlijk, maar zeer zeker ook onjuist is. Zie daaromtrent de uitvoerige verhandeling van Helmut Beuman in Band IV (pag. 9-38) in het ook elders aangehaalde verzamelwerk "Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben". In deze band zijn ook opgenomen enkele bijdragen met betrekking tot zijn "heiligverklaring" en "verering" (Erich Meuthen, "Karl der Grosse - Barbarossa - Aachen"; Robert Folz, "Aspects du culte liturgique de Saint Charlemagne en France"; Matthias Zender, "Die Verehrung des Hl. Karl im Gebiet des mittelalterlichen Reiches"). Karel werd namelijk op initiatief van keizer Frederik Barbarossa op 29 december 1165 te Aken met volmacht van de tegenpaus Paschalis 111 door de Keulse aartsbisschop Reinoud van Dassel heilig verklaard. Zijn graf en schrijn zijn meerdere keren geopend, laatstelijk werd zijn gebeente blootgelegd in aanwezigheid van diverse Europese autoriteiten, ten behoeve van dringende restauratie -werkzaamheden aan zijn schrijn, op zondag 30 januari 1983 na een plechtige dienst (het verslag daarvan kan men o.a. uitgebreid lezen in het "Informatiebulletin van het Bisdom Roermond", ll de Jg, no. 3, februari 1983 (pag. 14-15 met foto's verlucht). Wat Hildegard betreft: gezien zij (PAUI US UIACONUS) in het dertiende jaar van haar huwelijk overleed, moet haar huwelijk met Karel de Grote dateren uit 771 en wel v¢or 30 april. Haar herkomst van moederszijde uit het huis der hertogen van Alemannië staat vast, zie b.v. THECAN (cap. 6) ". . quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum; Gotofridus dux genuit Huochingum, Huochingus genuit Nebi, Nebe genuit Immam; Imma vero genuit Hiltigardam beatissimam reginam". Hij vond kennelijk haar vader van geringe afkomst, zodat hij deze onvermeld liet. Tegenwoordig (o.a. Werner, Buhler, Hlawitscha) neemt men algemeen aan (mede aangezien b.v. een broer van Hildegard een graaf Gerold was), dat graaf Gerold 1 in de Vinzgouw haar vader is geweest. Expliciet is zulks echter niet documentair bewijsbaar. In de 19de eeuw stelde men als een mogelijk alternatief voor een "Adelhard, graaf in de Berchtolds-baar" (b.v. Karl Friedrich Vierordt, "Badische Geschichte bis zum Ende des Mittelalters". Tübingen 1865, S. 494, Tab. 2). Haar overlijdensdatum blijkt uit de ANN.REGN .FRANC. Voorts heeft Paulis Diaconus een door hem vermeld grafschrift voor haar gedicht. Haar geboortejaar is berekend op basis van diverse gegevens uit haar leven.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chrothais*784  †814  30


Chrothais
Chrothais , geb. circa 784, ovl. na 814.

 


Hildegardis
Hildegardis , geb. Thionville (F) in 782, ovl. Saint-Arnoul bij Metz [Frankrijk] in 783, begr. aldaar.

 


Adelais
Adelais , geb. Italië tussen sep 773 en jun 774 , ovl. aldaar circa aug 774, begr. Saint-Arnoul bij Metz [Frankrijk].

 


Pippijn
Pippijn , geb. circa 769, ovl. in 811.

Pippijn .
der Bucklige, geboren vor 770, 792, nach Erhebung gegen den Vater, 792 Mönch (Prüm?).

 


Jan Jansze van Toornvliet
Jan Jansze van Toornvliet (van Toorenvliet, Toornvlied), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 3 jun 1663 (getuigen: Lowijs Jacobsdr en Hester Frans), baggerman, doopgetuige van zijn kleindochter Marijtje van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 apr 1713, doopgetuige van zijn kleindochter Neeltje van Torenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 jul 1716, doopgetuige van zijn kleinzoon Jan van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 dec 1718, doopgetuige van zijn kleindochter Neeltje van Toorenvliet Leiden (Pieterskerk) op 7 aug 1722, doopgetuige van zijn kleindochter Jannetje van Toorenvliet Leiden (Loodskerk) op 8 jul 1731, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter Wullaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 sep 1723, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter Smagge Leiden (Pieterskerk) op 27 apr 1718, doopgetuige van zijn kleindochter Glaude Smagge Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 dec 1713, doopgetuige van Pieter Waalwijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 mei 1708, ondertrouw getuige van zijn zoon Jan van Toorenvliet en zijn schoondochter Geertje Claas van Poelgeest, woont aan de Zijlpoort Leiden in apr 1685, aan de Zijpoort te Leiden op 20 apr 1685, geboortegetuige van Elisabeth van Waalwijk op 27 sep 1705, geboortegetuige van Pieter Waalwijk op 1 mei 1708, ovl. Leiden op 1 nov 1737.

Jan Jansze van Toornvliet.
op 13 dec 1717 erkent hij een restschuld van 120 gulden voor de bouw van een baggerschip aan Tannetje Cornelis Reus, wed. van Frans van Eijck, die hij in twee termijnen zal aflossen zonder interest. Jan ondertekent met een kruisje.

otr. (1) Leiden op 20 apr 16852, tr. Leiden op 13 mei 1685
met

Barber Jansz Baertje (Barber Jans, Barbara Jansze) de Neij (den Rij, Tenije, de Nij, de Meij, de Mey, Denij, Deneij, Deny, Denijs), dr. van Jan Hendrik van der Meij (postegieter) en Annetie Philips van Pynacker, ged. Leiden (Marekerk) op 28 jan 1657 (getuige: Jeroen van der My, Claese van Pynacker, Trijntje van der My), ondertrouw getuige van haar schoonzoon Jan Smagge en haar dochter Beatrix van Toornvliet Leiden op 17 jun 1713, doopgetuige van haar kleinzoon Pieter Smagge Leiden (Pieterskerk) op 27 apr 1718, doopgetuige van haar kleindochter Glaude Smagge Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 dec 1713, doopgetuige van Pieter Waalwijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 mei 1708, woont aan de Haven te Leiden op 20 apr 1685, geboortegetuige van Pieter Waalwijk, doopgetuige van haar kleinzoon Jan van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 dec 1718, geboortegetuige van Elisabeth van Waalwijk op 27 sep 1705, ovl. Leiden op 2 sep 1721.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1687 Leiden (Loodskerk) †1736  48
Beatrix~1689 Leiden (Loodskerk) †1730  41
Jannetie~1693 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Grietje~1697 Leiden (Loodskerk) †1761 Leiden 64
Cornelis*1708 Leiden    
Johannes~1687 Leiden (Loodskerk)    

tr. (2) Leiden op 25 feb 1725
met

Klara Willems (Klaartie) Willems Heemskerken, geb. Leiden, ovl. aldaar op 25 mrt 1744, otr. (2) Leiden op 25 mrt 1702, tr. met Andries Bartholomeus Tiebout (Tibout). Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Bronnen:

1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (5 apr 1658 blz. 113)
2.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1682 tot 1686 (20 apr 1685 blz. 230)

Barber Jansz de Neij
Barber Jansz Baertje (Barber Jans, Barbara Jansze) de Neij (den Rij, Tenije, de Nij, de Meij, de Mey, Denij, Deneij, Deny, Denijs), ged. Leiden (Marekerk) op 28 jan 1657 (getuige: Jeroen van der My, Claese van Pynacker, Trijntje van der My), ondertrouw getuige van haar schoonzoon Jan Smagge en haar dochter Beatrix van Toornvliet Leiden op 17 jun 1713, doopgetuige van haar kleinzoon Pieter Smagge Leiden (Pieterskerk) op 27 apr 1718, doopgetuige van haar kleindochter Glaude Smagge Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 dec 1713, doopgetuige van Pieter Waalwijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 mei 1708, woont aan de Haven te Leiden op 20 apr 1685, geboortegetuige van Pieter Waalwijk, doopgetuige van haar kleinzoon Jan van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 dec 1718, geboortegetuige van Elisabeth van Waalwijk op 27 sep 1705, ovl. Leiden op 2 sep 1721.

otr. Leiden op 20 apr 16852, tr. Leiden op 13 mei 1685
met

Jan Jansze van Toornvliet (van Toorenvliet, Toornvlied), zn. van Jan Pietersz van Toornvliet (warmoezier) en Beatrix Jacobsdr van der Meer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 3 jun 1663 (getuigen: Lowijs Jacobsdr en Hester Frans), baggerman, doopgetuige van zijn kleindochter Marijtje van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 apr 1713, doopgetuige van zijn kleindochter Neeltje van Torenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 9 jul 1716, doopgetuige van zijn kleinzoon Jan van Toorenvliet Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 dec 1718, doopgetuige van zijn kleindochter Neeltje van Toorenvliet Leiden (Pieterskerk) op 7 aug 1722, doopgetuige van zijn kleindochter Jannetje van Toorenvliet Leiden (Loodskerk) op 8 jul 1731, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter Wullaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 sep 1723, doopgetuige van zijn kleinzoon Pieter Smagge Leiden (Pieterskerk) op 27 apr 1718, doopgetuige van zijn kleindochter Glaude Smagge Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 dec 1713, doopgetuige van Pieter Waalwijk Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 mei 1708, ondertrouw getuige van zijn zoon Jan van Toorenvliet en zijn schoondochter Geertje Claas van Poelgeest, woont aan de Zijlpoort Leiden in apr 1685, aan de Zijpoort te Leiden op 20 apr 1685, geboortegetuige van Elisabeth van Waalwijk op 27 sep 1705, geboortegetuige van Pieter Waalwijk op 1 mei 1708, ovl. Leiden op 1 nov 1737, tr. (2) met Klara Willems Heemskerken. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jan Jansze van Toornvliet.
op 13 dec 1717 erkent hij een restschuld van 120 gulden voor de bouw van een baggerschip aan Tannetje Cornelis Reus, wed. van Frans van Eijck, die hij in twee termijnen zal aflossen zonder interest. Jan ondertekent met een kruisje.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1687 Leiden (Loodskerk) †1736  48
Beatrix~1689 Leiden (Loodskerk) †1730  41
Jannetie~1693 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Grietje~1697 Leiden (Loodskerk) †1761 Leiden 64
Cornelis*1708 Leiden    
Johannes~1687 Leiden (Loodskerk)    Bronnen:
1.K.O. register N Leiden (T 082), RA Leiden, DTB Leiden, N 13, NH, Leiden, van 1642 tot 1647 (6 apr 1646 blz. 203)
2.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1682 tot 1686 (20 apr 1685 blz. 230)

Wilhelmus Ooms
Wilhelmus Ooms, geb. Tilburg in jun 1785, ovl. aldaar op 5 feb 1821.

tr. Tilburg op 15 jun 1814
met

Johanna Dorothea Venmans, dr. van Adrianus Frans Jan Antonij Venmans en Dorothea (Cornelia Dorothea) Huijbregts, ged. Tilburg op 27 sep 1779, baker, ovl. Tilburg op 5 jan 1858, tr. (1) Tilburg op 1 okt 1804 met Christiaan de Hoon. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana*1817 Tilburg †1910 Den Haag 93
Petrus*1820 Tilburg †1905 Sint-Michielsgestel 84


Adriana Francisca Ooms
Adriana Francisca (Adriana Francina) Ooms, geb. Tilburg op 20 mrt 1817, ovl. Den Haag op 12 jul 1910.

tr. Den Haag op 1 mei 1844 (getuigen: Reinier Brants bediende 30 jaar, Pieter van Ham, kunstdraaier, 28 jaar, Cornelis Mulder 36 jaar en Jacobus Leek schoenmaker 26 jaar)
met

Franciscus Wilhelmus (Franciskus) de Kort, zn. van Maria de Kort, geb. Oosterhout op 15 apr 1814, tuinman van koning Willem III, 1888-1890, oppasser, ovl. Den Haag op 26 aug 1889.

Franciscus Wilhelmus de Kort.
hij was tuinbaas bij het Paleis van koning Willem III, 1888-1890, 1 mei 1843 tot 26 aug 1889.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus*1847 Den Haag †1918 Rotterdam 70


Franciscus Wilhelmus de Kort
Franciscus Wilhelmus (Franciskus) de Kort, geb. Oosterhout op 15 apr 1814, tuinman van koning Willem III, 1888-1890, oppasser, ovl. Den Haag op 26 aug 1889.

Franciscus Wilhelmus de Kort.
hij was tuinbaas bij het Paleis van koning Willem III, 1888-1890, 1 mei 1843 tot 26 aug 1889.

tr. Den Haag op 1 mei 1844 (getuigen: Reinier Brants bediende 30 jaar, Pieter van Ham, kunstdraaier, 28 jaar, Cornelis Mulder 36 jaar en Jacobus Leek schoenmaker 26 jaar)
met

Adriana Francisca (Adriana Francina) Ooms, dr. van Wilhelmus Ooms en Johanna Dorothea Venmans (baker), geb. Tilburg op 20 mrt 1817, ovl. Den Haag op 12 jul 1910.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus*1847 Den Haag †1918 Rotterdam 70