Website van $boomnaam$
Willem Wullaart
Willem Wullaart, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jul 1725 (getuigen: zijn tante Beatrix van Toornvliet, tante en zijn aangetrouwd oom Jan Smagge, aangetrouwde oom).Bronnen:
1.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (20 mei 1719 blz. 83)


Pieter Wullaart
Pieter Wullaart, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 sep 1723 (getuige: zijn grootvader Jan Jansze van Toornvliet, grootvader) Jan van Toornvliet en Clara van Straaten.Bronnen:
1.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (20 mei 1719 blz. 83)


Grietje Mahieus
Grietje Mahieus (Mahiwese Mahiensdr), geb. Haarlem circa 1604, ovl. na 1673.

otr. Leiden op 26 feb 1626, tr.
met

Jacob Lourisz van der Meer (Japie Louwers), geb. Delft circa 1602, Fusteinwerker (1626), baggeraar (1655), baggerman (1662), ovl. Leiden op 1 nov 1667.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix~1638 Leiden (Hooglandse Kerk) †1725  86
Mahieu~1627 Leiden (Hooglandse Kerk) †1681  54
Abraham~1632 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Familieoverzicht van Poelgeest, de Nij, van der Meer, etc. (B 250), K.J.F. van Veen, 2016 (blz. 17)


Simon Leenderts van Leeuwen
Simon Leenderts van Leeuwen, geb. Leiderdorp.

otr. Leiden op 23 mrt 1672, tr.
met

Anna Jansdr van Thoornvliet (van Toorenvliet), dr. van Jan Leendertsz van Toornvliet en Jannetje Jacobs.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 347), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 444, opleiding en kostgangerschap zoon Leendert, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (15 jan 1651 akte 14)


Jacob Pietersz van Toorenvliet
Jacob Pietersz van Toorenvliet, ged. Leiderdorp op 3 nov 1641 (getuige: Leuntie Jacobs), tuinman.

otr. (1) Leiden op 20 jul 1663 (getuige: zijn broer en haar zwager Jan Pietersz van Toornvliet, broer bruidegom op de Zuytsijde in de Oude Voorstadt), tr.
met

Aryantgen Jacobs van Brouckercke, geb. Leiden.

otr. (2) Leiden op 10 okt 16682, tr.
met

Hendrickge Jacobs.

Bronnen:
1.Doop- enTrouwboek Leiderdorp (T 304), GA Leiden, DTB Leiderdorp 0800, Inventarisnr.: 1473, Leiderdorp, 1368 (2 nov 1635 blz. 42)
2.K.O. register T Leiden (T 131), RA Leiden, DTB Leiden, T 19, Leiden, van 1575 tot 1795 (10 okt 1668 blz. 101)


Aryantgen Jacobs van Brouckercke
Aryantgen Jacobs van Brouckercke, geb. Leiden.

otr. Leiden op 20 jul 1663 (getuige: zijn broer en haar zwager Jan Pietersz van Toornvliet, broer bruidegom op de Zuytsijde in de Oude Voorstadt)1, tr.
met

Jacob Pietersz van Toorenvliet, zn. van Pieter Leendertsz van Thoornvliet en Lijsbeth Jans van Gaeysbeeck, ged. Leiderdorp op 3 nov 1641 (getuige: Leuntie Jacobs), tuinman, tr. (2) met Hendrickge Jacobs. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 185), RA Leiden, DTB Leiden, R 17, NH, Leiden, van 1661 tot 1664 (20 jul 1663 blz. 192)


Mechteld Boldewijns van der Esse
Mechteld Boldewijns (Machteld) van der Esse (van der Eze)1.

tr.
met

Herman I van Kuinre1, zn. van Johan heer van Kuinre en Luitgardis van Voorst, ovl. in 1363,
, 1353 vinden we deze heer van Kuinre genoemd. Zo wordt in
nov. 1349 bodeloon betaald aan de dienaar van de heer van
Kuinre, die een brief brengt met diens klachten tegen de bisschop (dl. I, p. 303). Op 14 aug. 1351 gaan enkele schelpenen naar een gerechtsdag tussen de heer van Kuinre en de Kampenaren (dl. II, p. 107). Voor een verzoeningsdag tussen de burgers, van Kampen en Henric (lees Herman) van Kuitire doen op 3 mei 1353 schepenen van Deventer zekere uitgaven (dl. II, p. 181). In aug.-sept. van dit jaar loopt er een geschil tussen de heer van Kuinre en de burgers van Brugge en Sluis over Vlaamse goederen, die eerstgenoemde heeft genomen (dl. II, p. 177, 183, 208-9). Op 17 november 1360 zendt de stad een bode met een brief naar Hardenberg, waar de bisschop vertoeft, die handelt over de kooplieden,die op zee bij Kuinre zijn aangerand (spoliatis) (Cam. rek. 1 p. 303, II p. 90, 107, 177, 183, 208, 209, 735).
Op 6,juli 1355 vragen twee jongere neven hem een overeenkomst te bezegelen. Deze akte eindigt met de woorden:
,dit stuk is mede bezegeld door heer Johan heer van Kuinre
onze neef, Johan Sloet e.a.” (O.B.G.D. no. 439).
Eén munt is van hem bekend; het is een nabootsing van een
zilveren groot van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers
Crecy (1322-‘46). De munt vertoont aan vz MONETA
CUNRENSIS, aan kz JOHANNLS DOMICELLUS DE
KUNRE.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutgard     
Herman II     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Johanna van Vianen
 
Johanna van Vianen1, Vrouwe van Jaarsveld,
, Johanna van Vianen, vrouw van Jaarsveld, weduwe
van Walraven, heer van Brederode en dochter van Hendrik
en van Gillisje van Herlaer.

 

tr. (1)
met

Otto Pieck van Tienhoven1,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136, zn. van Gijsbert Pieck1 (rentmeester v/d Hertog van Gelre, later Thesaurier van Holland) en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy1,, Jrg. 1882, pag, 149, scan 152,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136, ovl. voor 3 jun 1515,
, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd; ontvangt (waarschijnlijk nog minderjarig) van zijn moeder huis met hofstede en gronden binnen- en buitendijks bij Beesd, met lijftocht voor haarzelve, 1442 (met nieuwe beleningen 1468, 13-10-1473, 9-7-148 1 en 1493); ontvangt van zijn broer Arnt de tiende te Deil en een-derde deel van de oude tiende te Enspijk 1442 (met hernieuwing in 1468, waarbij hij zijn vrouw Johanna van Vianen daaraan tocht); is schepen van Beesd 1458; door transport van zijn moeder beleend met de tiende te Everdingen 1458; koopt goederen te Deil 1473; ontvangt van zijn zuster Walravina (met tocht voor haar, haar man, en zijn eigen vrouw) de helft van de korentiende te Geldermalsen, alsmede de koppeltiende te Buurmalsen 9-7-1481; verkoopt, samen met zijn vrouw, Jaarsveld aan Willem de Cocq van Neerijnen 1483.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1544   
Willemina*1470     
Agnes     

tr. (2)
met

Walraven heer van Brederode1.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Otto Pieck van Tienhoven
Otto Pieck van Tienhoven1,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136, ovl. voor 3 jun 1515,
, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd; ontvangt (waarschijnlijk nog minderjarig) van zijn moeder huis met hofstede en gronden binnen- en buitendijks bij Beesd, met lijftocht voor haarzelve, 1442 (met nieuwe beleningen 1468, 13-10-1473, 9-7-148 1 en 1493); ontvangt van zijn broer Arnt de tiende te Deil en een-derde deel van de oude tiende te Enspijk 1442 (met hernieuwing in 1468, waarbij hij zijn vrouw Johanna van Vianen daaraan tocht); is schepen van Beesd 1458; door transport van zijn moeder beleend met de tiende te Everdingen 1458; koopt goederen te Deil 1473; ontvangt van zijn zuster Walravina (met tocht voor haar, haar man, en zijn eigen vrouw) de helft van de korentiende te Geldermalsen, alsmede de koppeltiende te Buurmalsen 9-7-1481; verkoopt, samen met zijn vrouw, Jaarsveld aan Willem de Cocq van Neerijnen 1483.

 • Vader:
  Gijsbert Pieck1, zn. van Arnt Pieck1 (raad en rentmeester-generaal van Gelre) en NN Zoudenbach, geb. Beesd circa 1385, rentmeester v/d Hertog van Gelre, later Thesaurier van Holland, ovl. Beesd in 1436,
  , bijgenaamd ‘de Goede’, heer van het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd; is overste rentmeester van Gelre wanneer hij als erfgenaam van zijn vader beléend wordt met eenderde van alle tienden te Renoy en een hofstede 1413; raad en overste rentmeester van Gelre 1414-16; treedt (als zovele Gelderse edelen) in dienst van hertog Jan van Beieren bij het herleven van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland; wordt met zijn broers te Gorinchem gevangen genomen 1417 doch wordt financieel schadeloos gesteld door Jan van Beieren 1-4-1418; is diens raad 1419 en fungeert als tresorier van Holland; is
  aanwezig bij het beleg van Leiden en is een van diens gemachtigden bij de overgave van de stad en afzetting van Philips van Wassenaar als burggraaf 17-8-1420; pacht de tol te Gorinchem 29-10-1421 en ontvangt het geleiderecht van Holland 1422 en 1423; is vanaf 1423 echter weer in Gelderse dienst (vermeld als raad van hertog Arnold in 1423, 1428 en 1434); koopt van Willem van Buren het slot (Hoge Huis) te Beesd 1424 en wordt beleend met tal van landerijen en
  tienden onder Beesd 1424; koopt de heerlijkheid Wolfsweerd (onder Wageningen) 1427; wordt ‘toekomende rentmeester der landen van Gelre’ genoemd in 1430, welke benoeming door het verzet der steden echter niet doorgaat; krijgt van hertog Arnold de tiende van Rumpt in pand 1434; beleend met het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd 1434, op 29 December 1450, acte N° 270. Jufvrouw Willem van Ackooi vrouw van Tienhoven, Arend Pieck van Beesd heer van Asperen, Walraven Pieck en Otto Pieck, Ju/wouwen Walratten en Jut Pieck Gijsbert Piecks dochteren, doen gerigtelijke opdragt, ten behoeve van Godert van Erp, van den tiend in het gerigt van Bomde, zo als die voorheen door den hertog van Gelre an Gijsbert Pieck van Beesd verpand was
  Gijsbert Pieck was gehuwd met ldelard de Swart in 1420 betrokkken bij het Beleg van Leiden, tr. (1) circa 1419 met ldelard Allartsd de Swart1,, Jrg. 1882, pag. 132, scan 133, ovl. circa 1425. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) in 1426.
 

tr.
met

Johanna van Vianen1, dr. van Hendrik I de Rover en Celye Gillis van Herlaer, Vrouwe van Jaarsveld,
, Johanna van Vianen, vrouw van Jaarsveld, weduwe
van Walraven, heer van Brederode en dochter van Hendrik
en van Gillisje van Herlaer, tr. (2) met Walraven heer van Brederode. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1544   
Willemina*1470     
Agnes     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage

Gijsbert Pieck
 
Gijsbert Pieck1, geb. Beesd circa 1385, rentmeester v/d Hertog van Gelre, later Thesaurier van Holland, ovl. Beesd in 1436,
, bijgenaamd ‘de Goede’, heer van het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd; is overste rentmeester van Gelre wanneer hij als erfgenaam van zijn vader beléend wordt met eenderde van alle tienden te Renoy en een hofstede 1413; raad en overste rentmeester van Gelre 1414-16; treedt (als zovele Gelderse edelen) in dienst van hertog Jan van Beieren bij het herleven van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland; wordt met zijn broers te Gorinchem gevangen genomen 1417 doch wordt financieel schadeloos gesteld door Jan van Beieren 1-4-1418; is diens raad 1419 en fungeert als tresorier van Holland; is
aanwezig bij het beleg van Leiden en is een van diens gemachtigden bij de overgave van de stad en afzetting van Philips van Wassenaar als burggraaf 17-8-1420; pacht de tol te Gorinchem 29-10-1421 en ontvangt het geleiderecht van Holland 1422 en 1423; is vanaf 1423 echter weer in Gelderse dienst (vermeld als raad van hertog Arnold in 1423, 1428 en 1434); koopt van Willem van Buren het slot (Hoge Huis) te Beesd 1424 en wordt beleend met tal van landerijen en
tienden onder Beesd 1424; koopt de heerlijkheid Wolfsweerd (onder Wageningen) 1427; wordt ‘toekomende rentmeester der landen van Gelre’ genoemd in 1430, welke benoeming door het verzet der steden echter niet doorgaat; krijgt van hertog Arnold de tiende van Rumpt in pand 1434; beleend met het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd 1434, op 29 December 1450, acte N° 270. Jufvrouw Willem van Ackooi vrouw van Tienhoven, Arend Pieck van Beesd heer van Asperen, Walraven Pieck en Otto Pieck, Ju/wouwen Walratten en Jut Pieck Gijsbert Piecks dochteren, doen gerigtelijke opdragt, ten behoeve van Godert van Erp, van den tiend in het gerigt van Bomde, zo als die voorheen door den hertog van Gelre an Gijsbert Pieck van Beesd verpand was
Gijsbert Pieck was gehuwd met ldelard de Swart in 1420 betrokkken bij het Beleg van Leiden.

 • Vader:
  Arnt (Arend Hermans) Pieck1, zn. van Arnold Pieck van Beesd1,, Jrg. 1882, pag. 130, scan 133 en Jutte van Cuijck, geb. Beesd circa 1360, raad en rentmeester-generaal van Gelre (schildknaap), ovl. tussen 1423 en 1424,
  , vermeld 1400-1413 beleend met 13 pond ‘s jaars uit het gemaal van Escharen 1402 (Geld. Leenreg).
  wordt in 1409 rentmeester genoemd en ontving toen van den Hertog een tabbaard, (van Hasselt, Geld* Oudh, bl. 265). HU komt 11 Junij 1401 voor als raad van Hertog Reinald van Gelre en als overste rentmeester van Gelre (Nghoff, 111, nr 241).
  In het volgende jaar werd hij beleend met het Hoogs Huis te Beesd, de veerstad, den uiterwaard, de hofstede, thinsen, tienden, gruit, bieraccijs en een derde deel der grove en smalle tienden te Renooi, alsmede met 12 morgen in het land van Arkel.
  In 1405 werd hij nog beleend bij transport van Agnes van Tricht, dochter van Ywan Hacke, met land te Buren, dat na’ zijn dood 8p zijn zoon Herman of aan de erven van Agnes van de zwaardzijde zou’overgaan. Wordt eveneens als raad en rentmeester-generaal van Gelre vermeld.
  Over verdere jaren wordt hij in oorkonden niet aangetroffen, doch van Spaen vond in het archief van het klooster Camp dat hij 142O een erfthijns uit zijn huis te Haren gaf en in het archief, van ‘het huis Rossem dat hij 1423 voor schepenen van Zuilichem land overdroeg, tr. (1) in 1383 (1380) met Ida Alartsdr van Buren1, dr. van Alard de Cocq van Waardenburg en NN Both van der Eem, geb. Buren circa 1360,
  , Haar wapen voorkomende in het venster te Gemert, onder de kwartieren van Adriana Pieck, vrouw van Govert van Erp.
  Het is niet goed vast te stellen wie de ouders zijn van Ida.  Richard Remme is van opvatting, dat haar afstamming niet op basis van oorkonden is te bepalen. Op grond van paponymie is deze keuze gemaakt. Uit dit huwelijk 3 zonen, tr. (1). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) circa 1385.
 

tr. (1) circa 1419
met

ldelard Allartsd de Swart1,, Jrg. 1882, pag. 132, scan 133, ovl. circa 1425.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleydis*1420 Beesd †1486  66

tr. (2) in 1426
met

Wilhelmina van Heukelom van Acquoy1,, Jrg. 1882, pag, 149, scan 152,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136, dr. van Walraven van Heukelom heer van Acquoy1,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136 en Johanna van der Merwede1,, Jrg. 1882, pag, 133, scan 136 (Vrouwe van Muilkerk),
, wordt getocht 1429; erft van haar (vóór of in 1428 kinderloos overleden) neef Jan Herbarensz. van Heukelom van Acquoy het Blauwe Huis ( = ‘het Huis op den Wiel’) te Beesd en door
hertog Arnold van Gelre beleend met huis en hofstede te Beesd, diverse grondstukken aldaar, alsmede de grote tiend te Borchmalsen, de koppeltiend in het land van Buren en de wind te Enspijk 19-9-1428; beleend met de tienden te
Everdingen en den Hage te Hagestein; transporteert de molen te Enspijk aan haar zoon Walraven en (met behoud van lijftocht) de uiterwaard van Beesd ‘daer Walravens huys op staet’ (= het Blauwe Huis) en diverse andere stukken grond te Beesd op haar (blijkbaar dan nog minderjarige) zoon Otto 1442; transporteert de tiende in Rumpt aan haar schoonzoon Godert van Erp 29-12-1450.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnt*1426 Beesd †1473  47
Walraven     
Otto  †1515   Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Walraven Pieck van Wolfswaard
Walraven Pieck van Wolfswaard1.

 • Vader:
  Gijsbert Pieck1, zn. van Arnt Pieck (raad en rentmeester-generaal van Gelre) en NN Zoudenbach, geb. Beesd circa 1385, rentmeester v/d Hertog van Gelre, later Thesaurier van Holland, ovl. Beesd in 1436,
  , bijgenaamd ‘de Goede’, heer van het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd; is overste rentmeester van Gelre wanneer hij als erfgenaam van zijn vader beléend wordt met eenderde van alle tienden te Renoy en een hofstede 1413; raad en overste rentmeester van Gelre 1414-16; treedt (als zovele Gelderse edelen) in dienst van hertog Jan van Beieren bij het herleven van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland; wordt met zijn broers te Gorinchem gevangen genomen 1417 doch wordt financieel schadeloos gesteld door Jan van Beieren 1-4-1418; is diens raad 1419 en fungeert als tresorier van Holland; is
  aanwezig bij het beleg van Leiden en is een van diens gemachtigden bij de overgave van de stad en afzetting van Philips van Wassenaar als burggraaf 17-8-1420; pacht de tol te Gorinchem 29-10-1421 en ontvangt het geleiderecht van Holland 1422 en 1423; is vanaf 1423 echter weer in Gelderse dienst (vermeld als raad van hertog Arnold in 1423, 1428 en 1434); koopt van Willem van Buren het slot (Hoge Huis) te Beesd 1424 en wordt beleend met tal van landerijen en
  tienden onder Beesd 1424; koopt de heerlijkheid Wolfsweerd (onder Wageningen) 1427; wordt ‘toekomende rentmeester der landen van Gelre’ genoemd in 1430, welke benoeming door het verzet der steden echter niet doorgaat; krijgt van hertog Arnold de tiende van Rumpt in pand 1434; beleend met het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd 1434, op 29 December 1450, acte N° 270. Jufvrouw Willem van Ackooi vrouw van Tienhoven, Arend Pieck van Beesd heer van Asperen, Walraven Pieck en Otto Pieck, Ju/wouwen Walratten en Jut Pieck Gijsbert Piecks dochteren, doen gerigtelijke opdragt, ten behoeve van Godert van Erp, van den tiend in het gerigt van Bomde, zo als die voorheen door den hertog van Gelre an Gijsbert Pieck van Beesd verpand was
  Gijsbert Pieck was gehuwd met ldelard de Swart in 1420 betrokkken bij het Beleg van Leiden, tr. (1) met ldelard Allartsd de Swart. Uit dit huwelijk een dochter., tr. (2) in 1426.
 Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Dietrich von der Recke
Dietrich von der Recke,
, vermeld 1558-1569.Bronnen:
1.Gräfl. Landsbergisches Archiv (A 178), Archive in Nordrhein-Westfalen, Urkunden, Hagenbeck 4 (13 feb 1486)


Bliedeke Sobbe
Bliedeke Sobbe, geb. circa 1433, ovl. na 1474.

tr.
met

Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet,
, erwähnt 1453-1465, belehnt mit Kokelinck 1453, in der Münsterschen Ritterschaft 1444-1466, lebte noch um 1480.

Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903
2.550 Jahre St. Anthonius Holsterhausen (B 001), Ulrich Dolle, et al, Katholische Kirchengemeinde St. Antonius, Dorsten [Duitsland], 1993 (blz. 2)
3.Die Vorfahren der Geschwister Bargstädt (HR), Dr. Hans Richard, mrt 1995
4.Kölnische, Jülichsche und Bergische Geschlechter II (AF 3), Anton Fahne, Keulen [Duitsland], 1853 (blz. 57)
5.Gräfl. Landsbergisches Archiv (A 176), Archive in Nordrhein-Westfalen, Urkunden Hagenbeck ! (24 aug 1399)


Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet
Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet,
, erwähnt 1453-1465, belehnt mit Kokelinck 1453, in der Münsterschen Ritterschaft 1444-1466, lebte noch um 1480.

tr.
met

Bliedeke Sobbe, dr. van Albert Sobbe zum Grünberg en Wessela von Heiden, geb. circa 1433, ovl. na 1474


Franck Pieck
Franck Pieck1,, Jrg. 1882, pag, 157, scan 160, geb. circa 1395, heer van Gameren, ovl. tussen 21 jul 1470 en 24 sep 1473 ,
, bijgenaamd de Vroede, heer van Garneren, zoon van Arend en Ida van Buren, in 1417 met zijne broeders te Gorinchem gevangen. Bevelhebber van hertog Reinald. over het krjgsvolk, dat aan
hertog Jan van Rejireren wordt  ter hulp gezonden in 1418.
Voegt, zich in 1419 bij het verbond der Landschap. Ontvangt 1421 van Hertog Reinald het ambt van Zalt-Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden in pandschap, terwijl de pandschap het volgend jaar verhoogd wordt .
In 1431 huwelijksvriend van Willem van Isendoorn en Adriana de Cocq van Neerijnen. Verontschuldigt zich 1441 tegenover heer Willem van Egmond, zoo hij in de zaak van Driel iets tot diens nadeel moet uitspreken (Slichtenhorst, blz. 233).
Trad in 1442 met zijn zoon Arnt tot het verbond der Landschap toe. Ontving in 1443 bij overdragt van Johan de Joede den tol te Driel.
In 1446 afgezant des Hertogs naar Grave, om met Braband te onderhandelen (Slichtenhorst, bl. 239).
Spreekt in 1447 mede het vonnis over Driel uit (Idem, bl. 241).
Is datzelfde jaar over den brief van Tiel en Zandwijk (Placaatboek). Belooft 1456 al de punten te onderhouden van zijn vergelijk met Hertog Arnold, ten aanzien der bediening van het ambt van Bommel- en Tielerwaarden, terwijl eenige dagen later Willem van Holthuizen tot ambtman, volgens van Spaen op zijn verzoek, is aangesteld (Nijhoff,
IV, no. 310 en 312). Volgens het archief van Hemmen in 1457
huwelijksvriend bij het huwelijk van Cunera van Lynden
met Otto van Rylandt.
Op de riddercedul te Gameren omstreeks 1460. Doet als ambtman uitspraak ‘tusschen Buren en Cuilenburg 1464 .
Teekent als ambtman van Bommel. en Tielerwaarden in -1467 het
Verbond tusschen hertog Adol{ en Ruprecht bisschop van Keulen. In 1485 zamen met Willem van Holthuizen ambtman.

 • Vader:
  Arnt (Arend Hermans) Pieck1, zn. van Arnold Pieck van Beesd1,, Jrg. 1882, pag. 130, scan 133 en Jutte van Cuijck, geb. Beesd circa 1360, raad en rentmeester-generaal van Gelre (schildknaap), ovl. tussen 1423 en 1424,
  , vermeld 1400-1413 beleend met 13 pond ‘s jaars uit het gemaal van Escharen 1402 (Geld. Leenreg).
  wordt in 1409 rentmeester genoemd en ontving toen van den Hertog een tabbaard, (van Hasselt, Geld* Oudh, bl. 265). HU komt 11 Junij 1401 voor als raad van Hertog Reinald van Gelre en als overste rentmeester van Gelre (Nghoff, 111, nr 241).
  In het volgende jaar werd hij beleend met het Hoogs Huis te Beesd, de veerstad, den uiterwaard, de hofstede, thinsen, tienden, gruit, bieraccijs en een derde deel der grove en smalle tienden te Renooi, alsmede met 12 morgen in het land van Arkel.
  In 1405 werd hij nog beleend bij transport van Agnes van Tricht, dochter van Ywan Hacke, met land te Buren, dat na’ zijn dood 8p zijn zoon Herman of aan de erven van Agnes van de zwaardzijde zou’overgaan. Wordt eveneens als raad en rentmeester-generaal van Gelre vermeld.
  Over verdere jaren wordt hij in oorkonden niet aangetroffen, doch van Spaen vond in het archief van het klooster Camp dat hij 142O een erfthijns uit zijn huis te Haren gaf en in het archief, van ‘het huis Rossem dat hij 1423 voor schepenen van Zuilichem land overdroeg, tr. (1). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met NN Zoudenbach. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (1) in 1383 (1380).
 

tr.
met

Geertruij (Geertruid) van Ysendoorn (van Isendoorn, IJzendoorn)1, dr. van Allard van Isendoorn ridder en Folewijn van Druten, tr. (2) met haar zwager Franck Arntsz Pieck. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Geertruij van Ysendoorn
Geertruij (Geertruid) van Ysendoorn (van Isendoorn, IJzendoorn)1.

tr. (1)
met

Franck Pieck1,, Jrg. 1882, pag, 157, scan 160, zn. van Arnt Pieck (raad en rentmeester-generaal van Gelre) en Ida Alartsdr van Buren, geb. circa 1395, heer van Gameren, ovl. tussen 21 jul 1470 en 24 sep 1473 ,
, bijgenaamd de Vroede, heer van Garneren, zoon van Arend en Ida van Buren, in 1417 met zijne broeders te Gorinchem gevangen. Bevelhebber van hertog Reinald. over het krjgsvolk, dat aan
hertog Jan van Rejireren wordt  ter hulp gezonden in 1418.
Voegt, zich in 1419 bij het verbond der Landschap. Ontvangt 1421 van Hertog Reinald het ambt van Zalt-Bommel, Tieler- en Bommelerwaarden in pandschap, terwijl de pandschap het volgend jaar verhoogd wordt .
In 1431 huwelijksvriend van Willem van Isendoorn en Adriana de Cocq van Neerijnen. Verontschuldigt zich 1441 tegenover heer Willem van Egmond, zoo hij in de zaak van Driel iets tot diens nadeel moet uitspreken (Slichtenhorst, blz. 233).
Trad in 1442 met zijn zoon Arnt tot het verbond der Landschap toe. Ontving in 1443 bij overdragt van Johan de Joede den tol te Driel.
In 1446 afgezant des Hertogs naar Grave, om met Braband te onderhandelen (Slichtenhorst, bl. 239).
Spreekt in 1447 mede het vonnis over Driel uit (Idem, bl. 241).
Is datzelfde jaar over den brief van Tiel en Zandwijk (Placaatboek). Belooft 1456 al de punten te onderhouden van zijn vergelijk met Hertog Arnold, ten aanzien der bediening van het ambt van Bommel- en Tielerwaarden, terwijl eenige dagen later Willem van Holthuizen tot ambtman, volgens van Spaen op zijn verzoek, is aangesteld (Nijhoff,
IV, no. 310 en 312). Volgens het archief van Hemmen in 1457
huwelijksvriend bij het huwelijk van Cunera van Lynden
met Otto van Rylandt.
Op de riddercedul te Gameren omstreeks 1460. Doet als ambtman uitspraak ‘tusschen Buren en Cuilenburg 1464 .
Teekent als ambtman van Bommel. en Tielerwaarden in -1467 het
Verbond tusschen hertog Adol{ en Ruprecht bisschop van Keulen. In 1485 zamen met Willem van Holthuizen ambtman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     

tr. (2)
met

Franck Arntsz Pieck2,, vanaf 1883 Jrg. 1953, kolom 138, scan 73, zn. van Arnt Pieck (raad en rentmeester-generaal van Gelre) en Ida Alartsdr van Buren, geb. Beesd circa 1380,
, Schildknape, Vermeld 1379/1424, rentmeester 1400, raad en overste rentmeester 1401, raad en rentmeester generaal 1408-1413.
Heer van Gameren, met zijn broer gevangen te Gorinchem 1417, bevelhebber over het krijgsvolk 1418, ontvangt het ambt van Zaltbommel, Tieler- en Bommelerwaard in pandschap van Reinald van Gelre 1421, ontvangt bij overdracht de tol te Driel 1443, afgezand van de hertog naar Grave om met Brabant te onderhandelen 1446, tekent als ambtman van de Bommeler- en Tielerwaard een verbond tussen hertog Adolf van Gelre en bisschop Ruprecht van Keulen 1467. Beleend met 13 morgen land onder Beesd 1424, met het gerecht van Gameren en helft van de tiende aldaar 14228, met de windmolen in Gameren 1465.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend  †1481   Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Arnt Pieck
 
Arnt (Arend Hermans) Pieck1, geb. Beesd circa 1360, raad en rentmeester-generaal van Gelre (schildknaap), ovl. tussen 1423 en 1424,
, vermeld 1400-1413 beleend met 13 pond ‘s jaars uit het gemaal van Escharen 1402 (Geld. Leenreg).
wordt in 1409 rentmeester genoemd en ontving toen van den Hertog een tabbaard, (van Hasselt, Geld* Oudh, bl. 265). HU komt 11 Junij 1401 voor als raad van Hertog Reinald van Gelre en als overste rentmeester van Gelre (Nghoff, 111, nr 241).
In het volgende jaar werd hij beleend met het Hoogs Huis te Beesd, de veerstad, den uiterwaard, de hofstede, thinsen, tienden, gruit, bieraccijs en een derde deel der grove en smalle tienden te Renooi, alsmede met 12 morgen in het land van Arkel.
In 1405 werd hij nog beleend bij transport van Agnes van Tricht, dochter van Ywan Hacke, met land te Buren, dat na’ zijn dood 8p zijn zoon Herman of aan de erven van Agnes van de zwaardzijde zou’overgaan. Wordt eveneens als raad en rentmeester-generaal van Gelre vermeld.
Over verdere jaren wordt hij in oorkonden niet aangetroffen, doch van Spaen vond in het archief van het klooster Camp dat hij 142O een erfthijns uit zijn huis te Haren gaf en in het archief, van ‘het huis Rossem dat hij 1423 voor schepenen van Zuilichem land overdroeg.

 

tr. (1) in 1383 (1380)
met

Ida Alartsdr van Buren1, dr. van Alard de Cocq van Waardenburg en NN Both van der Eem, geb. Buren circa 1360,
, Haar wapen voorkomende in het venster te Gemert, onder de kwartieren van Adriana Pieck, vrouw van Govert van Erp.
Het is niet goed vast te stellen wie de ouders zijn van Ida.  Richard Remme is van opvatting, dat haar afstamming niet op basis van oorkonden is te bepalen. Op grond van paponymie is deze keuze gemaakt.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franck*1395  †1470  75
Herman     
Franck*1380 Beesd    

tr. (2)

tr. (3) circa 1385
met

NN Zoudenbach.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1385 Beesd †1436 Beesd 51Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Ida Alartsdr van Buren
Ida Alartsdr van Buren1, geb. Buren circa 1360,
, Haar wapen voorkomende in het venster te Gemert, onder de kwartieren van Adriana Pieck, vrouw van Govert van Erp.
Het is niet goed vast te stellen wie de ouders zijn van Ida.  Richard Remme is van opvatting, dat haar afstamming niet op basis van oorkonden is te bepalen. Op grond van paponymie is deze keuze gemaakt.

tr. in 1383 (1380)
met

Arnt (Arend Hermans) Pieck1, zn. van Arnold Pieck van Beesd en Jutte van Cuijck, geb. Beesd circa 1360, raad en rentmeester-generaal van Gelre (schildknaap), ovl. tussen 1423 en 1424,
, vermeld 1400-1413 beleend met 13 pond ‘s jaars uit het gemaal van Escharen 1402 (Geld. Leenreg).
wordt in 1409 rentmeester genoemd en ontving toen van den Hertog een tabbaard, (van Hasselt, Geld* Oudh, bl. 265). HU komt 11 Junij 1401 voor als raad van Hertog Reinald van Gelre en als overste rentmeester van Gelre (Nghoff, 111, nr 241).
In het volgende jaar werd hij beleend met het Hoogs Huis te Beesd, de veerstad, den uiterwaard, de hofstede, thinsen, tienden, gruit, bieraccijs en een derde deel der grove en smalle tienden te Renooi, alsmede met 12 morgen in het land van Arkel.
In 1405 werd hij nog beleend bij transport van Agnes van Tricht, dochter van Ywan Hacke, met land te Buren, dat na’ zijn dood 8p zijn zoon Herman of aan de erven van Agnes van de zwaardzijde zou’overgaan. Wordt eveneens als raad en rentmeester-generaal van Gelre vermeld.
Over verdere jaren wordt hij in oorkonden niet aangetroffen, doch van Spaen vond in het archief van het klooster Camp dat hij 142O een erfthijns uit zijn huis te Haren gaf en in het archief, van ‘het huis Rossem dat hij 1423 voor schepenen van Zuilichem land overdroeg, tr. (1). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met NN Zoudenbach. Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franck*1395  †1470  75
Herman     
Franck*1380 Beesd    Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage

Arnold Pieck van Beesd
 
Arnold Pieck van Beesd1,, Jrg. 1882, pag. 130, scan 133,
, komt omstreeks het jaar 1339 uit het Graafschap Nassau, waar hij Spies genoemd werd, in Gelderland is gekomen.

tr.
met

Jutte van Cuijck.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1424   
Arnt*1360 Beesd †1423  63Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


NN Both van der Eem
NN Both van der Eem1, geb. voor 1344.

tr.
met

Alard de Cocq van Waardenburg (Alard van Buren)1, zn. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida*1360 Buren    Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage