Website van $boomnaam$
Allard van Isendoorn
Allard van Isendoorn ridder1, geb. circa 1335.

 
 

tr.
met

Folewijn (Fulswina) van Druten1, ovl. in 1445.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Geertruij     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, s-Gravenhage


Folewijn van Druten
Folewijn (Fulswina) van Druten1, ovl. in 1445.

tr.
met

Allard van Isendoorn ridder1, zn. van Willem de Cock van Isendoorn (heer van Isendoorn) en Arnolda van Keppel, geb. circa 1335.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Geertruij     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, s-Gravenhage


Adriana Johanna van Brakel
Adriana Johanna van Brakel, geb. in 1405, ovl. voor 1429.

tr.
met

Willem baron van Isendoorn (Ridder Willem II De Cock van Ysendoorn), zn. van Allard van Isendoorn ridder en Folewijn van Druten, tr. (2) met Adriana van Cock van Neerijnen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, s-Gravenhage


Johan van Brakel van der Zalm
Johan ridder van Brakel van der Zalm1, geb. Brakel in 1350, ridder, Heer van Willingen Langerak (schepen in Zuilichem 1417, gerichtsman in de Nederbetuwe), ovl. circa 1427,
, De geregelde stamreeks vangt aan met Johan van Brakel, die in 1440 gerichtsman van Nederbetuwe was. De genealogie zijner voorouders staat niet vast, al kan de oud-adellijke afstamming derzelven niet betwijfeld worden."
schepen in Zuilichem 1417, gerichtsman in de Nederbetuwe. In 1402 beleend met de halve grote tiende te Brakel, een tiende te Gameren, 40 Gelderse guldens uit de tol te Zaltbommel, 25 pond per jaar uit de tol te Driel en de "Oudeweysche" tiende te Gameren. In 1369 te Brakel aangeslagen voor VIII schilden, in 1377 getuige bij een verdrag tussen Jan van Chtillon en Mechteld van Gelre. Hij koopt 1396 de helft van 8 morgen land te Brakel, in 1402 van Hendrik van Rossum o.a. 8 morgen met een rijsweerd te Brakel. Hij hertrouwde 1406 met Jutte van Ghestel, ovl. vr 26.08.1427, als Johan bij notaris Pels te 's-Hertogenbosch haar laatste wil uitvoert (waarin Dirk vermeld wordt als zijn oudste zoon).

tr. (1) voor 1406
met

Johanna Sweersdr van Bloemensteyn (van Vianen van Blommesteijn)1, dr. van Zweder II van Culembog van Bloemensteyn (ridder, heer van Bloemenstein) en Otte Goossensdr van Rossum, geb. circa 1355, leenvrouw, ovl. Gameren circa 1406,
, leenvrouw in de Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen, kwartier Nijmegen, pag. 656, leen 291, de tiende tot Gameren genoemd Aldewyde tiende en 25 pond sjaars uit de tol te Driel.
1402: Johan van Rossem ridder, draagt de tiende op aan Johanna van Blomesteyn huisvrouw Johan's Brakel.
1406 Dirk van Brakel erve sijner moeder Johanna
Johanna was de laatste wettige van Bloemenstein (NL1920). ln een belending wordt in 1416 genoemd "jonfrouwe Johanna van Bloemesteyn", ook "joff. Janna van Bloemensteyn"
Johanna was de laatste wettige van Bloemenstein in een belening wordt in 1416 genoemd "jonkvrouwe Johanna van Bloemesteyn "joff.janna van Bloemensteijn"
Johanna van Bloemenstein was een dochtervan Heer Zweder van Bloemenstein,ridder (vermeld 1372/95) en  dochter van Gozewijn van Rossum ( 07-12-1382 Zweder van Bloemenstein,ridder van wie de leenheer een neef is draagt over aan Laurens Florisz en Zeger Florisz en Jan,zijn dochter bij Z,dochter van Gozewijn van Rossum,zal bij meerderjarigheid afstand doen
13-12-1375: Baers Jacobsz, rechter van Honswijk, vanwege de heer van Culemborch, oorkondt dat voor hem en landgenoten Hendrik van Bloemenstein, knaap, aan zijn neef, heer Zweder van Vianen, heeft overgedragen zijn renten uit een - hoeve land in Honswijk[323]. Zie voor het wapenbord van ene Wouter van Bloemenstein, overl. 23-2.-339, de NL 1949, kolom 339, met de beschrijving van diens vaderlijke en moederlijke kwartieren!

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana*1405  1429  24
Dirck*1380  1450  70
Elisabeth     

tr. (2) in 1406
met

Jutte Jansdr van Ghestel, dr. van Joannes van van Ghestel, geb. in 1360, ovl. op 26 aug 1427.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Johanna Sweersdr van Bloemensteyn
Johanna Sweersdr van Bloemensteyn (van Vianen van Blommesteijn)1, geb. circa 1355, leenvrouw, ovl. Gameren circa 1406,
, leenvrouw in de Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen, kwartier Nijmegen, pag. 656, leen 291, de tiende tot Gameren genoemd Aldewyde tiende en 25 pond sjaars uit de tol te Driel.
1402: Johan van Rossem ridder, draagt de tiende op aan Johanna van Blomesteyn huisvrouw Johan's Brakel.
1406 Dirk van Brakel erve sijner moeder Johanna
Johanna was de laatste wettige van Bloemenstein (NL1920). ln een belending wordt in 1416 genoemd "jonfrouwe Johanna van Bloemesteyn", ook "joff. Janna van Bloemensteyn"
Johanna was de laatste wettige van Bloemenstein in een belening wordt in 1416 genoemd "jonkvrouwe Johanna van Bloemesteyn "joff.janna van Bloemensteijn"
Johanna van Bloemenstein was een dochtervan Heer Zweder van Bloemenstein,ridder (vermeld 1372/95) en  dochter van Gozewijn van Rossum ( 07-12-1382 Zweder van Bloemenstein,ridder van wie de leenheer een neef is draagt over aan Laurens Florisz en Zeger Florisz en Jan,zijn dochter bij Z,dochter van Gozewijn van Rossum,zal bij meerderjarigheid afstand doen
13-12-1375: Baers Jacobsz, rechter van Honswijk, vanwege de heer van Culemborch, oorkondt dat voor hem en landgenoten Hendrik van Bloemenstein, knaap, aan zijn neef, heer Zweder van Vianen, heeft overgedragen zijn renten uit een - hoeve land in Honswijk[323]. Zie voor het wapenbord van ene Wouter van Bloemenstein, overl. 23-2.-339, de NL 1949, kolom 339, met de beschrijving van diens vaderlijke en moederlijke kwartieren!

tr. voor 1406
met

Johan ridder van Brakel van der Zalm1, zn. van Dirck van Brakel en NN van Polanen Langerack, geb. Brakel in 1350, ridder, Heer van Willingen Langerak (schepen in Zuilichem 1417, gerichtsman in de Nederbetuwe), ovl. circa 1427,
, De geregelde stamreeks vangt aan met Johan van Brakel, die in 1440 gerichtsman van Nederbetuwe was. De genealogie zijner voorouders staat niet vast, al kan de oud-adellijke afstamming derzelven niet betwijfeld worden."
schepen in Zuilichem 1417, gerichtsman in de Nederbetuwe. In 1402 beleend met de halve grote tiende te Brakel, een tiende te Gameren, 40 Gelderse guldens uit de tol te Zaltbommel, 25 pond per jaar uit de tol te Driel en de "Oudeweysche" tiende te Gameren. In 1369 te Brakel aangeslagen voor VIII schilden, in 1377 getuige bij een verdrag tussen Jan van Chtillon en Mechteld van Gelre. Hij koopt 1396 de helft van 8 morgen land te Brakel, in 1402 van Hendrik van Rossum o.a. 8 morgen met een rijsweerd te Brakel. Hij hertrouwde 1406 met Jutte van Ghestel, ovl. vr 26.08.1427, als Johan bij notaris Pels te 's-Hertogenbosch haar laatste wil uitvoert (waarin Dirk vermeld wordt als zijn oudste zoon), tr. (2) met Jutte Jansdr van Ghestel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana*1405  1429  24
Dirck*1380  1450  70
Elisabeth     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Margaretha uten Goye
Margaretha uten Goye, geb. circa 1290, ovl. in 1340.

 • Vader:
  Gijsbert II uten Goye (Giselbertus uten Goye famulus, Wtten Ghoye)1, zn. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Berta van Woerden, geb. circa 1253, vermeld 1277-1299, heer van Hagestein, ovl. op 18 mrt 1299 onthoofd,
  , op 15 juni 1295 kocht Helyas Didericssone van de Velde in aanwezigheid van heer Gijsbert uten Goye, ridder, op het huis Ten Goye, van zijn oom Gelys van de Velde 1/2 morgen land boven Oesterlake in het gerecht van Goye om het meteen weer door te verkopen. Zo zien we de persoon Elyaes/Helyaes van Werconden, schildknaap terug onder de benamingen Van de Velde en Van Werconden
  Gijsbert II uten Goye treedt na het overlijden van Wouter II uten Goye sterk op de voorgrond, waarbij de gedachte heeft postgevat dat hij de facto de heerlijkheid Goye bestuurde.
  Vrijwel meteen na het overlijden van zijn oudere broer Wouter raakte hij in conflict met het kapittel van Sint Marie te Utrecht over de tienden van Houten, waarvan zijn vader al in 1252 afstand had gedaan. De bisschop erkende op 1 juli 1278 het goed recht van het kapittel tegenover Gijsbert uten Goye, tr. (2) met NN van Rijningen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) voor 1275.
 

tr. in 1310
met

Gozewijn van Rossum, geb. circa 1275, ovl. in 1345.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1320     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 33)
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 39)
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 41)
7.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)


Johan Staesz van Brakel
Johan Staesz van Brakel1, geb. circa 1315, ridder, ovl. circa 1380 (1370),
, heeft 1319 bezittingen in Brakel, naast zijn broer Staasken, verkoopt 1323 goederen te Werkendam, wordt 12.12.1326 (vermeld als broer van Staas van Brakel) beleend met 12 morgen op de "Beninge" te Brakel, zegelt 1338 met het wapen Van Brakel. Hij was gehuwd met Johanna van Weerdenburg en Margriet van Zuylen (volgorde niet bekend).

tr. (1)
met

Margriet van Zuylen, dr. van Sweder van Zuylen van Beverweerd en Wiltenburg en Hillegonda van Vianen Beverweerd,
, niet bekend of Dirck van Brakel een zoon uit het huwelijk met Johanna van Weerdenburg of met Margriet van Zuylen is.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1335  1391  56
Catharina     
Johan     

tr. (2)
met

Johanna van Weerdenburg.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 33)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 39)


Wilhelm Quad zu Strauweiler
Wilhelm Quad zu Strauweiler ridder, ovl. voor 1437,
, 1427 zu Vorst.

tr.
met

Elisabeth gravin van Limburg, geb. voor 1390, ovl. op 23 apr 1450.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet  1425   


Elisabeth van Limburg
Elisabeth gravin van Limburg, geb. voor 1390, ovl. op 23 apr 1450.

tr.
met

Wilhelm Quad zu Strauweiler ridder, ovl. voor 1437,
, 1427 zu Vorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet  1425   


Heinrich van Gymnich
Heinrich van Gymnich.

tr.
met

Johanna van Lynden, dr. van Ridder Johan Heer van Lynden (heer van Lienden, erfschenker) en Margaretha van Gennep.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1467   Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 255)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Johanna van Lynden
 
Johanna van Lynden.

 • Vader:
  Ridder Johan (Jan) Heer van Lynden (van Lienden)1, zn. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel, geb. tussen 1320 en 1325, heer van Lienden, erfschenker, ovl. tussen 5 feb 1381 en jun 1381 ,
  , Raad van Hertog Reinald van Gelre vermeld in 1361 en 1371 Heer van Half Lienden, Leede, Oudeweerd, Ommeren, Erfschenker van Gelderland, in den slag bij Tiel op de strijdweerd tusschen Reinald VIII en zijn broeder Eduard 25 Mei 1361 gevangen genomen als trouw aanhanger van Hertog Reinald en naar het Kasteel Rozendaal gevoerd, doch vrijgelaten door tusschenkomst van Willem van Gennep,  Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen. Hij was Raad van Hertog Reinald XII in 1371. Hij werd des anderen daags na St. Laurentius 1379 door Hertog Willem van Gulik en Gelre beleend met het Kasteel Ter Leede en het Erfschenkambt van Gelderland. Johan here van Lijnden verklaart 27 September 1365 Ydo bastaarddochter van Ot van Beynen en hare nakomelingen voor altoos vrij en ontheft haar van de keurmede, welke zij aan hem en aan zijn ouders verschuldigd was. Hij bezegelt 1 November 1368 met STEVEN VAN LIJNDEN de huwelijksvoorwaarden tusschen Hertog EDUARD en CATHARINA oudste dochter van Hertog ALBRECHT VAN BEIEREN. Hij bezegelt de oorkonde, waarbij Hertog EDUARD ingeval van kinderloos overlijden de terugbetallng der huwelijksgave zijner bruid CATHARINA waarborgt 1 November 1368. Hij belooft mede 25 Mei 1372 Graaf JAN VAN BLOIS schadeloos te zullen houden, wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren RUTGHER VAN LAECMONDE, Ridder, voer RUTGHER VAN RENWYC ende voer DYRYCKE DEN ROEDEN, knapen, in zake de nalatenschap van RUTGER VAN DEN LEWENBORCH. Hij verklaart 7 December 1375 met zijn gemalin MARGRIET VAN GENNEP, dat hun behuwdbroeder REINALD VAN BREDERODE, Heer van Gennep, hun het Huis Grunsfoort heeft overgedaan. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 met STEVEN VAN LIJNDEN, Heer van Hijmen, een oorkonde ten behoeve van de St. Jans heeren in Arnhem.
  Hij bezegelt 2 November 1376 met STEVEN VAN LIJNDEN en GOESSEN VAN LIJNDEN, Ridders, den zoenbrief van JAN VAN BLOIS en Hertogin MECHTELD ten behoeve van een aantal edelen en helpt 6 Januari 1377 den Landvrede oprichten tusschen JAN VAN BLOIS en MECHTELD en de Ridders van Overen Nederbetuwe. Hij bezegelt als Raad van Jan VAN BLOIS en MECHTELD dezer verdrag 21 Maart 1379 met WILLEM en MARIA, Hertog en Hertogin VAN GUILIK. Hij overleed vr 11 Juni 1381. Hij huwde Ie in 1339 ELISABETH VAN DEN BERGH, Vrouwe van Millingen, dochter van FREDERIK VAN DEN BERGH, Heer van s-Heerenberg, en ELISABETH VAN MILLINGEN.
  Hij huwde 2e omstreeks 1365 MARGREET VAN GENNEP.
  Zij liet zich na doode van haar zoon DIRK VAN LIJNDEN in 1408 beleenen met Lienden. Zij hertrouwde JOHAN VAN
  Looz, Heer van Heinsberg, tr. (2) met Elisabeth van den Berghe, dr. van Willem van den Berghe (heer van Bergh) en Sophia van Bylandt (Erbin von Bylandt, Millingen und Pannerden). Uit dit huwelijk een dochter, tr. (1) voor dec 1371.
 
 

tr.
met

Heinrich van Gymnich.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1467   Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 255)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 111)
4.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 42)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 239)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 16)

Wouter II uten Goye
 
Wouter II uten Goye1, ovl. op 18 nov 1277,
, knaap 1268, vermeld 1268-1277, memorie 18 november.

 
 

tr.
met

Elisabeth (Alverade) van der Lede van Arkel1, dr. van Herbaren II Floris van de Lede van Arkel (ridder vermeld 1227-1253) en NN Sweersdr van Zuylen, geb. Arkel circa 1219 (17 okt 1225), ovl. Voorne op 12 sep 1288, tr. (2) met Willem II van Strijen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselbert     
Agniese*1255  1317  61Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 20)
6.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 238)
7.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 18)
8.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Elisabeth (Alverade) van der Lede van Arkel
Elisabeth (Alverade) van der Lede van Arkel1, geb. Arkel circa 1219 (17 okt 1225), ovl. Voorne op 12 sep 1288.

 

tr. (1)
met

Wouter II uten Goye1, zn. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Berta van Woerden, ovl. op 18 nov 1277,
, knaap 1268, vermeld 1268-1277, memorie 18 november.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselbert     
Agniese*1255  1317  61

tr. (2) in 1253 met pauselijke dispensatie
met

Willem II van Strijen, zn. van Willem I van Strijen ridder (heer van Strijen) en Christine van Lynden, geb. circa 1215, heer van Strijen, ovl. circa 1285,
, Ridder, Dominus de Strene, Heer van Strijen vermeld 23-4-1252 - 15-10-1256
Heer van Strijen, vermeld 1252-1274, ridder 1254; verkreeg van de graaf van Holland in 1269 voor zijn onderzaten tolvrijdom te Niemensvrient en maakte in 1273 een grensscheiding met de heer van Putten, van wie hij een moer kreeg. Hij is later getrouwd in het jaar 1253 met Mathilde.
Willem II, heer van Strijen vermeld 1252-1256, kreeg op 11 juni 1253 dispensatie van de paus om te hertrouwen nadat hij zijn vrouw wegens overspel had verstoten, mits hij niet schuldig was aan haar dood. Hertrouwde met zijn minnares Mathilde bij wie hij al minstens n kind had.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem III*1234  1282  47
Elisabeth*1262 Strijen 1297 Egmond 35
Beatrix*1253 Strijen    Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
5.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
6.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 107)
7.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883

Giselbert uten Goye
 
Giselbert uten Goye.

 

tr.
met

Margareta van Teylingen tot Hagestein.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
2.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
5.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Margareta van Teylingen tot Hagestein
Margareta van Teylingen tot Hagestein.

tr.
met

Giselbert uten Goye, zn. van Wouter II uten Goye en Elisabeth (Alverade) van der Lede van Arkel.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)


Johan uten Goye
Johan uten Goye.

 

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margareta     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)


Margareta uten Goye
Margareta uten Goye.

tr.
met

Hendrik van der Leck, zn. van Peter van der Leck ridder en Jutte van Wassenaer, ovl. in 1342,
, zij noemen zich van der Leck sinds Jan van Polanen dat gebied verwierf in 1342, uit de nalatenschap van Hendrik van der Leck. Hendrik's moeder was Jutta van Wassenaer


Hendrik van der Leck
Hendrik van der Leck, ovl. in 1342,
, zij noemen zich van der Leck sinds Jan van Polanen dat gebied verwierf in 1342, uit de nalatenschap van Hendrik van der Leck. Hendrik's moeder was Jutta van Wassenaer.

tr.
met

Margareta uten Goye, dr. van Johan uten Goye

Sophia van Nesselrode
 
Sophia van Nesselrode.

tr.
met

Huprecht von Gertzen gen. Sintzich.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  1528   


Kunigunde von Mrs
Kunigunde von Mrs.

tr.
met

Wolter heer van Voerst en van Keppel, zn. van Sweder van Voerst en van Keppel en Heilwich van Zuylen ?,
, heer van Voerst en Keppel, zoon van Sweder en Heylwigh, 1368 getuige bij de huwelijksvoorwaarden van Eduard hertog van Gelre en Katharina van Beijeren; na de herstelling van Reynald III op den hertogelijken zetel in 1371 is Wouter van Voerst, knape genoemd, onder zijne raden. Toen na s hertogs spoedig daarop gevolgden dood de oorlog tusschen de Hekerens en de Bronkhorsten op nieuw uitbrak, verklaarde Wolter, aan de overleveringen van zijn geslacht getrouw, zich voor de eersten, hield de zijde van Machtelt en kon met Reynald van Brederode, heer van Gennep, als het hoofd der partij gelden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna