Genealogische website van Cees Hagenbeek
Maria de Haan
Maria de Haan, geb. Den Haag op 17 dec 1775.

tr. Leiden op 31 aug 1820
met

Jacobus van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, ged. Leiden op 25 aug 1776 (getuige: zijn grootvader Jacobus Bavier), vaandoekwever, doopgetuige van zijn neef Johannes Cornelis van Weeren Leiden op 26 jun 1808, woont Binnenvestgragt in 1796, ovl. Leiden op 6 mei 1849, tr. (1) met Hester Pardon. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (20 feb 1796 blz. 53)
2.Doopboek Leiden (D 553), RAL Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 553, NH, Leiden, vanaf 1750 (25 feb 1776)


Willem de Haan
Willem de Haan.

relatie
met

Lena Straatman.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1775 Den Haag    


Lena Straatman
Lena Straatman.

relatie
met

Willem de Haan.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1775 Den Haag    


Jutte van der Sluis
Jutte van der Sluis, geb. circa 1281, stiftsjuffer te Bedbur, gelijftocht aan de hof Olbergen op 25 sep 1323, ovl. op 11 okt 1338.

 • Vader:
  Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
  , hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
  Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
  "Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
  Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (1) circa 1275 met Aleydis van Roistelle. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1280.
 

tr. circa 1300
met

Wolter van Keppel, zn. van Dirk van Keppel en Beatrix van Moers, ovl. op 30 mei 1330,
, 1330 ipso die Inventionis sanctae Crucis. Wouter, heer van Keppel, met zijne moeder Beatrix sticht in de kerk van Keppel verscheidene altaren, als aan St. Marie, aan het H. Kruis, aan St. Andreas, aan St. Nicolaas en aan St. Catharina. Aan elk van deze verzekert hij eenige inkomsten. Als uitvoerder van dezen last, die als zijn uiterste wil is te beschouwen, stelt hij aan zijne vrouw Jutta en zijn broeder Dirk, omdat hij zelf zwak en ziekelijk is. Deze hebben daarop nog bij heer Wouter's leven met zijn goedvinden en ook in overleg met Roderik heer van Voorst (zijn schoonzoon) en Beatrix, diens vrouw, Frederik (III) van der Ehze en Everard van Ulft, ridders, nader bepaald :..etc. (Med. Gelre 1916) (Nijhoff, Bijdr. IX, blz. 76.)
1307. Wolter van Keppel, zich noemende „consanguineus et fidelis" van den graaf van Cleve, verzoekt approbatie van de ruiling, die hij gedaan heeft van Nolcardïnc bij Grol aan Cleve leenroerig, tegen Rosepe en Hoeve te Geisteren met Wolter de Koere, knape. (Arch. Keppel.)
(Consanguineus, bloedverwant, meer dan vijf graden afstand.) Dus als moeder Beatrix werkelijk een dochter is van Dirk II van Moers en Elisabeth v.Isenberg zou daar Kleefs bloed in moeten zitten. Als Wolter doelde op de verwantschap via zijn vrouw Jutta van der Sluse met Kleef, dan zou eerder de term affinas of affinitas gebruikt worden.

Uit dit huwelijk 7 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1355   
Arnolda*1310  †1396  86
Ermgard     
Agnes  †1340   
Elisabeth     
Lutgardis     
Johanna     


Coen van Oosterwijk
Coen van Oosterwijk.

relatie
met

Mabelia van Wendelnesse.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida     


Mabelia van Wendelnesse
Mabelia van Wendelnesse.

relatie
met

Coen van Oosterwijk.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida     


Meyne Cuser
Meyne Cuser.

tr. voor 1336
met

Claes van Swieten, zn. van Heer Dirck van Swieten, ovl. op 23 aug 1350.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  †1413   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320
3.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (80)
5.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)
6.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Deel XIV (blz. 107)


Claes van Swieten
Claes van Swieten, ovl. op 23 aug 1350.

tr. voor 1336
met

Meyne Cuser, dr. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  †1413   


Heer Dirck van Swieten
Heer Dirck van Swieten.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1350   


Dirck van Swieten
Dirck van Swieten, ovl. voor 1413.

relatie
met

Isabella van Borssele van Brigdamme, ovl. tussen 1419 en 1425


Clementia Gerrit Boelendr
Clementia Gerrit Boelendr1, ovl. na 1402.

relatie
met

Coenraad Cuser van Oosterwijk2, zn. van Willem de Cuser (baljuw, hofmeester van Margaretha van Kleef) en Ida van Oosterwijk, ovl. in 1407.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1392   
Ida*1348 Beverwijk †1395 Haarlem 47Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (80)


Willem Cuser van Oosterwijk
Willem Cuser van Oosterwijk1, ovl. in sep 1392.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (80)


Ida de Cuser van Oosterwijk
Ida de Cuser van Oosterwijk1, geb. Beverwijk circa 1348, ovl. Haarlem in 1395.

tr. circa 1370
met

Jan Herperts van Foreest1, zn. van Herpert van Foreest, geb. Haarlem in 1344, heer van Middelburg, Foreest, schepen van Haarlem, schout van Oudewater, heer van Middelburg, Foreest enz, schout van Oudewater, schepen, schepen en vroedschap van Haarlem, heemraad van Rijnland9, ovl. Haarlem op 23 mei 1413.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina     
Adriaan  †1433 Haarlem  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (80)


Jan Herperts van Foreest
Jan Herperts van Foreest1, geb. Haarlem in 1344, heer van Middelburg, Foreest, schepen van Haarlem, schout van Oudewater, heer van Middelburg, Foreest enz, schout van Oudewater, schepen, schepen en vroedschap van Haarlem, heemraad van Rijnland9, ovl. Haarlem op 23 mei 1413.

tr. circa 1370
met

Ida de Cuser van Oosterwijk1, dr. van Coenraad Cuser van Oosterwijk en Clementia Gerrit Boelendr, geb. Beverwijk circa 1348, ovl. Haarlem in 1395.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina     
Adriaan  †1433 Haarlem  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 80)


Margaretha Altena
Margaretha Altena, geb. in 1790.

tr. Leiden op 30 sep 1814
met

Willem van Weeren, zn. van Jan van Weeren (vaandoekwever) en Anna (Johanna) Bovier, geb. Leiden op 22 apr 1779, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) (getuigen: Jacobus Bevier en Trijntje Regter), ovl. Leiden op 23 nov 1835.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1815 Leiden    
Johannes*1816 Leiden †1817 Leiden 0
Johannes*1819 Leiden    
Abraham*1823 Leiden †1866 Leiden 43
Margaretha*1826 Leiden †1827 Leiden 0
Grietje*1829 Leiden    
Jacobus*1833 Leiden †1833 Leiden 0


Jan Altena
Jan Altena.

relatie
met

Catharina van der Kloo.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1790     


Catharina van der Kloo
Catharina van der Kloo.

relatie
met

Jan Altena.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1790     


Johanna Catharina van Weeren
Johanna Catharina van Weeren, geb. Leiden op 15 feb 1815.


Johannes Jacobus van Weeren
Johannes Jacobus van Weeren, geb. Leiden op 30 sep 1816, ovl. Leiden op 8 mrt 1817.


Johannes van Weeren
Johannes van Weeren, geb. Leiden op 30 dec 1819, schuitenjager.

tr. Leiden op 31 dec 1840
met

Susanna Regeer, dr. van Matthijs Regeer en Lena de Kler, geb. Leiden op 6 jun 1815.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes*1841 Leiden    11 
Margaretha*1844 Leiden †1846  2
NN3*1846 Leiden    
Abraham*1848 Leiden †1848 Leiden 0
Willem*1849 Leiden    
Cornelis*1852 Leiden    
Abraham*1856 Leiden †1859 Leiden 3