Genealogische website van Cees Hagenbeek
Catharina van de Enden
Catharina van de Enden.

otr. Jutfaas op 2 apr 1676, tr. Jutfaas op 30 apr 1676
met

Anthony de Wilt


Anthony de Wilt
Anthony de Wilt.

otr. Jutfaas op 2 apr 1676, tr. Jutfaas op 30 apr 1676
met

Catharina van de Enden, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas)


Heyltjen van Oosterhout
Heyltjen van Oosterhout, ovl. voor 15 nov 1679,
, samenvatting inhoud akte: van lyftocht uit de boedel van Rebecca van Oosterhout
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-11-1679 voor de griffie van het hof van Utrecht
Bijzonderheden: leden eerste party zyn voor 1/3e deel erfgenamen van Rebecca van Oosterhout.

tr.
met

Coenraedt van den Ende, zn. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas)


Jan de Kemp
Jan de Kemp.

tr.
met

Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willemina Stokmans
Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

tr.
met

Jan de Kemp.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willem de Kemp
Willem de Kemp.


Jannigien Plauwier
Jannigien Plauwier, meester backer.

tr. voor 1681
met

Glaudi de Kemp, zn. van Jan de Kemp en Willemina Stokmans, meester backer te Utrecht, ovl. in 1707, tr. (1) met Cornelia van de Ende. Uit dit huwelijk geen kinderen


NN van Velsen
NN van Velsen.

tr.
met

Catharina van Sweserengh, tr. (2) met Peter Kelffkens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     


Catharina van Sweserengh
Catharina van Sweserengh.

tr. (1)
met

NN van Velsen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     

tr. (2)
met

Peter Kelffkens


Peter Kelffkens
Peter Kelffkens.

tr.
met

Catharina van Sweserengh, tr. (1) met NN van Velsen. Uit dit huwelijk 2 zonen


Dirk van Velsen
Dirk van Velsen.


Dirk van Keppel
 
Dirk van Keppel, beleend met Olbergen op 26 jul 1279, strijdt in de slag bij Woeringen op 5 jun 1288, ovl. op 7 jul 1302,
, heer van Keppel.

 

tr. circa 1290
met

Beatrix van Moers (Beatrix v. Aeswijn), dr. van Dirk II van Moers (graaf van Moers 1226, vermeld 1226-1260) en Elisabeth van Altena-Isenberg (vermeld 1243-1275), ovl. voor 30 mrt 1316,
, den 30 Maart 1346 maken Frederik, Diederik, Johan en Walraven, graven van Moers. Cunegonde van Lanscroen en Sophia van Gerstorp, broeders en zusters, eene verdeeling van hetgeen hun vader, Dirk III. graaf van Moers, die in dat jaar overleden was, had nagelaten. Deze graaf Dirk (III) was gehuwd met Margaretha van Isenburg, vrouwe van Isenburg, te Keulen, dochter van Gerlach I van Isenburg en Elisabeth van Kleef. Hij had twee broeders. Frederik en Walram, proost te Emmerik, die geen van beiden kinderen nalieten, en waarschijnlijk twee zusters. Walburch. wellicht gehuwd met Dirk van Lynden, en Beatrix, gehuwd met Dirk heer van Keppel. Hieruit is dus te verklaren, dat zij de tucht bezat van de heerlijkheid Moers, die na haar overlijden aan twee der bovengenoemde erfgenamen verviel, zooals uit de volgende passage van bedoelde erfscheiding blijkt: „Wert sake, dat vrouwe Beatrix, vrouwe van Keppel. aflyvich werde, soo sal de rente, die sy heeft van der heerschap van Murse tot oere tucht, twee deelen daervan vallen aen Diederick ende het derde deel daervan aen Johan. Al moge nu hieruit niet het stellige bewijs te vinden zijn, de aanwijzing is toch m. i. sterk genoeg voor de meening, dat zij Beatrix van Moers heette en in 1346 nog leefde. (Lacomblet, Urkundenb. HI. No. 429).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wolter  †1330   
Henricus     
Theodericus     
Ludgard     
NN  †1326   


Margaretha van Teylinghen tot Hagestein
Margaretha van Teylinghen tot Hagestein1, vrouwe van Hagesteyn.

tr. (1) voor 1275
met

Gijsbert II uten Goye (Giselbertus uten Goye famulus, Wtten Ghoye)4, zn. van Ghiselbert uten Goye (ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271) en Berta van Woerden, geb. circa 1253, vermeld 1277-1299, heer van Hagestein, ovl. op 18 mrt 1299 onthoofd,
, op 15 juni 1295 kocht Helyas Didericssone van de Velde in aanwezigheid van heer Gijsbert uten Goye, ridder, op het huis Ten Goye, van zijn oom Gelys van de Velde 1/2 morgen land boven Oesterlake in het gerecht van Goye om het meteen weer door te verkopen. Zo zien we de persoon Elyaes/Helyaes van Werconden, schildknaap terug onder de benamingen Van de Velde en Van Werconden
Gijsbert II uten Goye treedt na het overlijden van Wouter II uten Goye sterk op de voorgrond, waarbij de gedachte heeft postgevat dat hij de facto de heerlijkheid Goye bestuurde.
Vrijwel meteen na het overlijden van zijn oudere broer Wouter raakte hij in conflict met het kapittel van Sint Marie te Utrecht over de tienden van Houten, waarvan zijn vader al in 1252 afstand had gedaan. De bisschop erkende op 1 juli 1278 ‘het goed recht’ van het kapittel tegenover Gijsbert uten Goye, tr. (2) met NN van Rijningen4. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1280  †1320  40
Ghijsbrecht*1277  †1334  57

tr. (2)
met

Gerrit I heer van der Wateringe1.

Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 39)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 41)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 33)


Heinrich Scholthoch zu Stockum
Heinrich Scholthoch zu Stockum.

tr. in 1665
met

Anna Overbruck (Ennecken), dr. van Herman(II) in gen Eicken gnt Overbruck en Katharina Rönsberg, geb. Hamborn [Duitsland] circa 1610, ovl. Beeck [Duitsland] in 1675, tr. (1) met Albert Scherer. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder, tr. (1). Uit dit huwelijk geen kinderen


Willem de Cocq van Delwijnen
Willem de Cocq van Delwijnen.

 • Vader:
  Rudolf II (Roelof II) de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. in 1315,
  , Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (1) voor 15 sep 1292 met N.N. Gerritsdr van Rossem. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Elisabeth van der Sluys, dr. van Arnoud van der Sluys en Agnes van der Lecke (vrouwe van Haamstede). Uit dit huwelijk een zoon., tr. (3) voor 1299.
 


Margaretha van Batenburg
Margaretha van Batenburg, ovl. in 1299.

tr. voor 1299
met

Rudolf II (Roelof II) de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. in 1315,
, Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (1) voor 15 sep 1292 met N.N. Gerritsdr van Rossem. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) op 14 jun 1310 met Elisabeth van der Sluys. Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Willem  †1318   
Gerard  †1327   


Gerard van Batenburg
Gerard van Batenburg ridder, raad van graaf Reinald van Gelre 1271,
, vermeld 1260-1290.

tr.
met

Elisabeth van Meurs, ovl. voor 1291.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1299   


Jan II van Heusden
Genealogie van Dirick Cornelis van der Bel.

Jan II van Heusden1, geb. circa 1220, ovl. Keulen [Duitsland] op 15 okt 1268.

 • Moeder:
  Mechteld (Mechtild, Machteld) van Kleef van Heinsberg van Valkenburg2, dr. van Arnold III graaf van Kleef-Heinsberg (jure uxoris heer van Heinsberg vermeld 1180-98) en Adelheid van Heinsberg (erfgename van Heinsberg), geb. circa 1196, ovl. voor 1254.
 

tr. circa 1242
met

Aleid van Arenberg Morenhoven (Arberg), dr. van Gerhard II van Arenberg (burggraaf van Keulen) en Mechtild van Holte (vermeld 1267-99), geb. circa 1230, ovl. in 1280.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan III*1250 Heusden †1308 Keulen [Duitsland] 58Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)


Robert van Heesbeen
Robert van Heesbeen1, geb. in 1226, ovl. in 1283.

 • Moeder:
  Mechteld (Mechtild, Machteld) van Kleef van Heinsberg van Valkenburg1, dr. van Arnold III graaf van Kleef-Heinsberg (jure uxoris heer van Heinsberg vermeld 1180-98) en Adelheid van Heinsberg (erfgename van Heinsberg), geb. circa 1196, ovl. voor 1254.
 

tr.
met

Mechtild .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud  †1296   
Jutta*1290     Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)


Dietrich van Oudheusden
Dirk (Dietrich) van Oudheusden1, Ridder,
, vermeld 1242-1288.

 • Moeder:
  Mechteld (Mechtild, Machteld) van Kleef van Heinsberg van Valkenburg2, dr. van Arnold III graaf van Kleef-Heinsberg (jure uxoris heer van Heinsberg vermeld 1180-98) en Adelheid van Heinsberg (erfgename van Heinsberg), geb. circa 1196, ovl. voor 1254.
 Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 113)
2.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)