Genealogische website van Cees Hagenbeek
Eleanora van Engeland
Eleanora (Alianora) van Engeland (Plantagenet), geb. Grismond Castle [Frankrijk] Woodstock Palace, Oxfordshire in 1311, ovl. op 11 jan 1372, begr. Deventer,
, 1343 Vormünderin in Geldern.

tr. Nijmegen op 20 okt 1331
met

Reinoud II 'de Zwarte' hertog van Gelre1, zn. van Reinoud I graaf van Gelre (graaf van Gelre en Zutphen) en Margaretha van Vlaanderen-Dampierre, geb. circa 1295, hertog van Gelre, eerste hertog van Gelre in 1339, ovl. 's-Gravendaal door een val van zijn stoel op 12 okt 1343, tr. (1) met Sophia Berthoutsdr. van Mechelen2, dr. van Floris van Berthout van Mechelen en Mathilde van der Mark. Uit dit huwelijk 3 dochters.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinald III*1333  †1371 Grafental klooster 38
Eduard*1336  †1371 Baesweiler 35Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 35)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 34)


Joan van Engeland
Joan van Engeland, geb. Tower, Londen [Groot Brittanië] op 5 jul 1321, ovl. Hertford Castle [Groot Brittanië] in 1362.

relatie
met

David II Bruce, zn. van Robert I Bruce (koning van Schotland 1306) en Elizabeth de Burgh, geb. in 1324, koning van Schotland 1329, ovl. Edinburgh op 22 feb 1371


maîtresse NN
maîtresse NN, maîtresse.

relatie
met

Dirk VI van Holland1, zn. van Floris II "de Vette" van Holland en Geertruid (Petronilla) van Lotharingen, geb. circa 1109, graaf van Holland, ovl. op 5 aug 1157, begr. Rijnsburg, tr. (1) met Sophia van Reineck. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert  †1190 Rijnsburg  Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)


Robert van Holland
Robert van Holland, ovl. voor 1190, begr. Rijnsburg.Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)


Adelheid van Kleef
Adelheid van Kleef, geb. circa 1165, ovl. na 1241.

tr. Loosduinen in 1186
met

Dirk VII graaf van Holland, zn. van Floris III graaf van Holland (graaf van Holland vanaf 5-8-1157) en Ada gravin van Schotland Hungtington (countess of Ross), graaf van Holland, ovl. Dordrecht op 4 nov 1203, begr. Egmond.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adelheid*1186  †1203  16
Ada*1187  †1223 Kuringen [België] 35


Adelheid van Holland
Adelheid van Holland, geb. na dec 1186, ovl. voor jan 1203.


Ada van Holland
 
Ada gravin van Holland, geb. na okt 1187, gravin van Holland, ovl. Kuringen [België] op 5 mrt 1223.

tr. in nov 1203
met

Lodewijk van Loon, zn. van Gerhard II Graf von Looz en Adelheid van Gelre, geb. circa 1175, ovl. op 29 jul 1218


Lodewijk van Loon
Lodewijk van Loon, geb. circa 1175, ovl. op 29 jul 1218.

tr. in nov 1203
met

Ada gravin van Holland, dr. van Dirk VII graaf van Holland (graaf van Holland) en Adelheid van Kleef, geb. na okt 1187, gravin van Holland, ovl. Kuringen [België] op 5 mrt 1223.

 


Ada van Heusden
Ada van Heusden.

relatie
met

FLORIS V graaf van Holland1, zn. van Willem II graaf van Holland (rooms-koning) en Elisabeth van Brunswijk, geb. Leiden op 24 jun 1254, graaf van Holland, ovl. Muiderslot op 27 jun 1296, begr. Alkmaar (Grote Kerk), tr. (1) met Beatrijs van Dampierre. Uit dit huwelijk 2 kinderen, relatie. een dochter.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Witte*1280  †1318  38Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-915-0, Zutphen, 1995 (blz. 71)


Witte van Haamstede
Witte heer van Haamstede1, geb. tussen 1280 en 1282, ovl. voor 1318.

tr. voor jan 1307
met

Agnes van der Sluys3,1, dr. van Arnoud van der Sluys en Agnes van der Lecke (vrouwe van Haamstede), ovl. na 1321.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1300  †1345  45Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 20)
2.Graven van Holland (B 021), D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-915-0, Zutphen, 1995 (blz. 71)
3.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320

Arnoud van der Sluys
 
Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), ovl. op 28 nov 1296,
, hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
"Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen.

tr. (1) circa 1275
met

Aleydis van Roistelle (van Boxtel).

tr. (2) in 1280
met

Agnes van der Lecke, dr. van Ridder Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen, vrouwe van Haamstede.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1321   
Jutte*1281  †1338  57
Elisabeth*1283  †1315  32
Beatrix  †1322   Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)


Agnes van der Lecke
Agnes van der Lecke, vrouwe van Haamstede.

tr. in 1280
met

Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
, hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
"Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (1) met Aleydis van Roistelle. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1321   
Jutte*1281  †1338  57
Elisabeth*1283  †1315  32
Beatrix  †1322   


Agnes van der Sluys
Agnes van der Sluys1,2, ovl. na 1321.

 • Vader:
  Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
  , hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
  Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
  "Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
  Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (1) circa 1275 met Aleydis van Roistelle. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1280.
 

tr. voor jan 1307
met

Witte heer van Haamstede2, zn. van FLORIS V graaf van Holland (graaf van Holland) en Ada van Heusden, geb. tussen 1280 en 1282, ovl. voor 1318.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris I*1300  †1345  45Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 20)


Jacob Riddersz Dockum
Jacob Riddersz Dockum.

relatie
met

Pietertje Jansdr Tou van der Burgh, dr. van Jan Arentsz Touw van der Burch (schepen) en Neeltje Willemsdr van der Vliet, geb. Naaldwijk, ovl. Vlaardinger-Ambacht na 12 okt 1645


Machteld Béthune en Dendermonde
Machteld Béthune en Dendermonde (Mathilde van Béthune en Oudenaerde), ovl. op 8 nov 1264,
, Erbin von Bethune, Dendermonde, Richebourg und Warneton.

tr. Béthune [Frankrijk] op 9 feb 1246
met

Guy III graaf van Dampierre (Gwijde van Vlaanderen), zn. van Guillaume II van Dampierre (heer van Dampierre 1217, connétable van Champagne, gegoed rond Saint-Dizier) en Margaretha van Constantinopel (gravin van Vlaanderen en Henegouwen 1244-1278), geb. op 14 mrt 1226, graaf van Vlaanderen, graaf van Vlaanderen, jure ux. heer van Béthune etc. in 1248, koopt het markgraafschap Namen in 1263, ovl. Compiègne [Frankrijk] op 7 mrt 1305 in gevangenschap, begr. Flynes, tr. (2) met Isabella van Luxemburg, dr. van Hendrik V 'de Blonde' van Limburg-Luxemburg (bij deling graaf van Luxemburg 4 mrt 1247) en Margaretha van Bar Mousson (Frau von Ligny). Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (2) in jun 1246. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert III*1249  †1322  73
Margaretha*1251  †1285 Brussel (Minderbroedersklooster) [België] 34
Beatrijs*1253  †1296 Den Haag 43
Willem  †1314   


Beatrijs van Dampierre
Beatrijs van Dampierre, geb. circa 1253, ovl. Den Haag op 23 mrt 1296 of 5 apr 1291.

tr. Leiden in 1269
met

FLORIS V graaf van Holland1, zn. van Willem II graaf van Holland (rooms-koning) en Elisabeth van Brunswijk, geb. Leiden op 24 jun 1254, graaf van Holland, ovl. Muiderslot op 27 jun 1296, begr. Alkmaar (Grote Kerk), relatie (2) met Ada van Heusden. Uit deze relatie een zoon, een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1281  †1295 Rijnsburg 14
Jan I*1284  †1299 Haarlem 15Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-915-0, Zutphen, 1995 (blz. 71)


Margaretha van Holland
Margaretha van Holland, geb. in 1281, ovl. in 1295, begr. Rijnsburg.Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-915-0, Zutphen, 1995 (blz. 71)


Jan I van Holland
Jan I graaf van Holland, geb. in 1284, graaf van Holland 1296, ovl. Haarlem op 10 nov 1299.

tr. Ipswich [Groot Brittanië] op 7 jan 1297
met

Elisabeth van Engeland, dr. van Edward I koning van Engeland (koning van Engeland 1272-1307) en Eleonora van Castilië (erfdochter van Ponthieu), geb. op 7 aug 1282, ovl. op 5 mei 1316.

Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-915-0, Zutphen, 1995 (blz. 71)


Elisabeth van Engeland
Elisabeth van Engeland, geb. op 7 aug 1282, ovl. op 5 mei 1316.

tr. Ipswich [Groot Brittanië] op 7 jan 1297
met

Jan I graaf van Holland, zn. van FLORIS V graaf van Holland (graaf van Holland) en Beatrijs van Dampierre, geb. in 1284, graaf van Holland 1296, ovl. Haarlem op 10 nov 1299.

Bronnen:
1.Pedigrees of Some of the Emperor Charlemagne's Descendants (B 042), Marcellus Donald L. von Redlich, Genealogical Publishing Co., Inc, ISBN 0-8063-0494-4 (blz. 65)


Jacomina la Mair
Jacomina (Jakobmijntje) (Jacobmijntje) la Mair (la Maar, Lameer) (La Maar), ged. Leiden (Loodskerk) op 25 mei 1687.

tr. (1) Leiden (Pieterskerk) op 24 sep 1724
met

Bartholomeus Eradus, zn. van Lambert Eradus (lakenwerker) en Margriet Bergeijck (schoonmaakster en minne.), ged. Amsterdam (Lutherse kerk) op 10 dec 1679 (getuige: Marritje Cristiaanse)1, lakenwever, doopgetuige van zijn kleinzoon Bartholomeus Eradus Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 dec 1734, doopgetuige van zijn kleinzoon Andries Eradus Leiden (Loodskerk) op 27 apr 1755, ovl. in 1750, begr. Leiden (Bolwerk) op 4 aug 1750, tr. (1) met Geertruijt van Schoordijck. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

otr. (2) Leiden op 17 nov 1714
met

Samuel van Donderen (Douders), geb. Leiden, lakenwerker, woont Smitssteegh Omtrent Stadstimmerwerff Leiden in nov 1714.

Bronnen:
1.Doopboek Amsterdam (D 370), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 163, Amsterdam (Lutherse kerk), 1679 (10 dec 1679 blz. 23)
2.Trouwboek Grave (T 378), BHIC, DTB Grave, 16, en FS film 11725, NH, Grave, van 1711 tot 1735 (24 nov 1714 blz. 28)
3.K.O. register FF Leiden (T 048), RA Leiden, DTB Leiden, FF 30, Ned Herv., Leiden, 1714 (24 nov 1714 blz. 291)