Genealogische website van Cees Hagenbeek
Mathilde van Béthune
Mathilde van Béthune, ovl. in 1264.

tr. circa 1239
met

Arnulf V van Diest, zn. van Arnold IV van Diest en Oda van Diest ?.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold VI*1240  †1297  57


Willem van Vlaanderen
Willem van Vlaanderen (Heer van Dendermonde-Crevecoeur), heer van Dendermonde en Crevecoeur, ovl. voor 1314.

relatie
met

Alix Vicomtesse de Clermont Chateaudun Dame de Mondoubleau, Erbin von Chateaudun.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1360   
Guy V  †1345   


Arnoud I van Noordeloos van Arkel
Arnoud I van Noordeloos van Arkel, geb. Arkel circa 1260, heer van Noordeloos.

 • Vader:
  Johan (Jan) Herbaren de Sterke (Jan I (III) de Sterke) van Arkel Heer van der Lede1, zn. van Herbaren Floris II van de Lede van Arkel (ridder vermeld 1227-1253) en Aleidis van Heusden, geb. Gorinchem, Zuid-Holland circa 1220, Ridder, Heer van Arkel 2, Ridder, Heer van Arkel 3, ovl. Gorinchem, Zuid-Holland (Arkel) voor 15 mei 1272, begr. Gorinchem,
  ,
  Jan I van Arkel volgt zijn vader Herbaren op kort voor 1253. Komt voor als getuigen van zijn oom Jan I van der Lede op 7 maart 1253 en 12 juni 1254 bij de verlening van een derde van Dalem en op 29 october 1263 wanneer hij een bloedverwant beleent met de goederen bij Slingeland. Laatst vermeld in 1264, waarschijnlijk gestorven in of net voor 1272.
  Jan I (de Sterke). Vermeld als broer van Herbaren van den Berghe in de enig bekende oorkonde van Herbaren, gedateerd 17 maart 1253 (Kerststijl) of 1254 (Paasstijl).
  Dat Jan I van Arkel de oudste zoon was blijkt uit het gegeven dat Arkel de leenheer was over de kenmerkende bezittingen van de jongere takken: De Grote Waard; Noordeloos; Berghambacht; Heukelom. Arkel was ook leenheer over de heerlijkheden Hoog-Blokland; Oosterwijk; (Over-)Slingeland; Leerdam en Leede; Stolwijk; Haastrecht; Willige Langerak;
  etc. In de akte van 17.3.1253 (OHZ-.) treedt hij, als heer
  van Arkel en ridder genoemd, met zijn broer, heer Herbaren van den Berghe, op als getuige voor heer Jan van der Lede. In het volgende jaar, op 25.6.1254, vinden wij hem met zijn broers Otto en Hugo vermeld in de oorkonde waarin heer Jan van der Lede en zijn neef Hugo van Arkel heer Floris van Dalem belenen met een derde van Dalem.
  Op 29.10.1263 beleent hij zijn "cognatus" Otto met het bedijkte land dat Slingeland genoemd wordt. Voor de laatste maal wordt hij vermeld op 23.8.1264, wanneer hij met Willem, heer van Brederode, een watergang verleent aan heer Hendrik van Alblas. De traditie geeft hem tot vrouw Bertha van Ochten. Een direkt bewijs hiervoor is in de bronnen niet te vinden, maar
  wijlen de heer de Groot heeft zulke sterke aanwijzingen naar voren gebracht voor dit huwelijk, dat wij hier van een zeer grote waarschijnlijkheid spreken kunnen. Hij wees op het voorkomen van de voornaam Ricoud, de kenmerkende voornaam bij de van Ochtens, bij de van Arkels van Noordeloos, die stammen uit een zoon van onze Jan I. Deze voornaam komt niet voor bij de andere Arkel-takken, zodat deze bij het huwelijk van Jan I in zijn geslacht gekomen moet zijn. Verder wees hij op het feit, dat Jan III van Arkel in het bezit komt van leengoed dat hij oorspronkelijk van Jan van Ochten in leen
  gehouden had (5.12.1305 - Hist.Gen, Codex Dipl.Neerl, 2e serie, dl.I, afd.I, nr.10).
  Hoewel hiermede wel is komen vast te staan, dat Jan I van Arkel gehuwd was met een van Ochten, kon de heer de Groot slechts aanwijzingen bijbrengen omtrent het al of niet juist zijn van haar voornaam Bertha. Nu lezen wij (Wapenheraut I, p.37) "de Wolfswaarden onder Opheusden en Wageningen
  herinneren vrij zeker aan Johan Wolf, ridder, in 1280 vermeld als de gemaal van Bertha van Ochten, die in 1272 weduwe geworden was van Jan van Arkel. Zij was een dochter van Ricold, heer van Ochten, in 1280 dood, bij Jutta, in dit jaar domina (edelvrouw) getiteld". Dit alles vindt in sommige opzichten een treffende bevestiging in een oorkonde van 13.12.1281 (Sloet-1040), waarin vermeld worden: Henricus en Godefridus van Ochten, zoons van domina Jutta van Ochten. In dezelfde oorkonde worden "dominus Johannes dictus Wolf, miles, et Bertha ejus uxor" vermeld. Zij wordt hier niet uitdrukkelijk genoemd als zuster van Hendrik en Godfried, dus kan ook een tante van beide broers geweest zijn, en dus een dochter van Ricold I van Ochten (en Marina van Bentheim?) zoals de heer de Groot veronderstelde, relatie (1) met Bertha van Ochten. Uit deze relatie een zoon, tr. (2) circa 1239.
 

tr.
met

Aleyt van Ochten.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1286 Noordeloos †1358  72Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 347)
2.Kastelen in de Krimpenerwaard e.O. (S517), S517
3.Kastelen in de Krimpenerwaard e.O. (S517-2), S517-2
4.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645), S645
5.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645-2), S645-2


Herbaren van Arkel Heer van de Grote Waard
Herbaren van Arkel Heer van de Grote Waard, gezegd Slingeland van Arkel, ovl. na 1321.

tr. (1)
met

Elisabeth , ovl. na 1317.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwig  †1337   

relatie (2)
met

Odilia van Cuijck, dr. van Otto van Cuijck en Johanna van Heverle.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     Bronnen:
1.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645), S645
2.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645-2), S645-2


Gerard Johan van Berch Eyck
Gerard Johan van Berch Eyck, geb. Rinsseveen, vaandrager.

tr. Bergen op Zoom op 29 jul 1699
met

Maria Catharina de Sweseringhe, dr. van Antoni de Sweserengh (kapitein) en Cornelia de Cupere.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Pieter Boonzaier
Pieter Boonzaier, geb. Arnhem op 8 jan 1777, ovl. Zutphen op 22 okt 1842.

tr. op 17 aug 1801
met

Hendrika van der Wall.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Arnhem    


Hendrika van der Wall
Hendrika van der Wall.

tr. op 17 aug 1801
met

Pieter Boonzaier, geb. Arnhem op 8 jan 1777, ovl. Zutphen op 22 okt 1842.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Arnhem    


Aleid van Berch Eyck
Aleid van Berch Eyck.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Elisabeth Lijster
Elisabeth Lijster1, ovl. voor nov 1605,
, Vermoedelijk is haar vader Huijbert Lijster. Hij heeft een graf in de Cunerakerk te Rhenen onder nummer: 55
nummer 74
Graf nummer 21 (=Bloys nummer 74)
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Willem Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen.
In 1648 is Willem Lijster eigenaar. Ten tijde van de tweede lijst is hij reeds overleden, want dan wordt dit graf aangeboden aan diens weduwe. Deze laatste wordt blijkbaar opgevolgd door de weduwe van de deurwaarder Evert Lijster. Deze weduwe wordt opgevolgd door de schepen Gerrit Lijster. Als zodanig komt deze laatste nog voor op de lijst van 1787.
Graf nummer 35
Een halve groefstede.
Pas op de zevende lijst wordt er een andere eigenaar dan de kerk genoemd: schepen Gerrit Lijster, als hebbende nummer 36 daarvoor aan de kerk over­gege­ven. In 1787 is hij reeds overleden en zijn z'n kinderen eigenaar.
Graf nummer 36
Van 1648 af zijn de weduwe of erfgenamen van Jerephaes Lijster eigenaar. Op de lijst van 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk. (Door overgave van schepen Gerrit Lijster; zie graf nummer 35.)
Graf nummer 67
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Mattheus Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen
Van 1648 af is de slootmeester Jerephaes Lijster eigenaar. Op de derde lijst is dat de weduwe van Willem Lijster. Op de zesde lijst wordt Hendrik Meessen als eigenaar genoemd. Door de schriftelijke overgave van Hendrik Meessen wordt Woutertje van Prattenburg, weduwe van Cornelis van Manen, eigenaar.
Rhenen, Not. A. van Wijck
17-11-1605
Johan Vonck, als man en voocht van Claesken Lijsters als mede-erfgenaam van zal. Janne Lijsters, mitsgaders als speciaal procuratie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert.

relatie (1)
met

Johan van Bercheijck2,1, zn. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme, procureur te Rhenen, ovl. voor 1648, begr. Rhenen (Cunerakerk) de hierna volgende tekst is overgenomen uit "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Provincie Utrecht", beschreven door P.C. Bloys van Treslon Prins, uitgave A. Oosthoek, anno 1919 te Utrecht.
Deze lijst geeft een beeld van de in 1919 nog aanwezige zerken in de Cunerakerk, waarbij Bloys aantekent dat onder de vaste banken ook nog verscheidene zerken moeten liggen. Dit zal inderdaad het geval zijn geweest, daar thans in de Cunerakerk enige zerken te zien zijn die niet bij Bloys voorkomen. De nummering van de grafstenen is van Bloys afkomstig en correspondeert niet met de door de Cunerakerk gehanteerde nummering der graven.
Grafnummering van de Kerk is 42.
Dese groefstede hoort toe de erfgenamen van Za. Johan Bercheyck anno 1648.
Graf nummer 68
Opschrift: CVO.
Van 1648 af is de advocaat Bergeyck eigenaar. Op de derde lijst is dat diens weduwe. Van de vijfde lijst af is Cornelis van Overmeer eigenaar. Op de zesde lijst is het de huisvrouw van Jan Sterk. Doch op de zevende lijst is Cornelis van Overmeer weer eigenaar "in plaats van Jan Sterk". In 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk, tr. (1) met Elisabeth van Dompselaer1. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit deze relatie 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus Rhenen †1659 Rhenen  

tr. (2)
met

Johan de Keyser.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gerard van Berch Eyck
Gerard van Berch Eyck1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 104, kolom 192, burgemeester van Rhenen, ovl. voor 1695.

relatie
met

Vrouwe Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 104, kolom 192, dr. van Christiaen de Cupere (domkanunnik) en Maria Magnus.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Gerard Rinsseveen    
Lumea     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht
Vrouwe Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 104, kolom 192.

relatie
met

Gerard van Berch Eyck1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 104, kolom 192, zn. van Johan van Bercheijck (procureur te Rhenen) en Elisabeth van Dompselaer, burgemeester van Rhenen, ovl. voor 1695.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Gerard Rinsseveen    
Lumea     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Thomas van Berch Eyck
Thomas van Berch Eyck, raad van Rhenen,
, Rhenen, Not. A. van Wijck
03-07-1677
Gerard van Hattem, wonende aan de Ingensen dijk Neder-Betuwe, machtigt Thomas van Bercheijck, procureur te Rhenen, in omnibus ad lites.
RA Gelderland civiele processen NB 126
dossier 21, 00-00-1677
Aanspraak van Thomas Bercheyck als volm. van Sr Gillis Ardinois, coopman tot Amsterdam, tegen Garhard van Hattum onder Ingen. Aenlegger had aan verweerder voor eenige duysenden an Coopmanschappen gelevert, waarvan nog schuldig 373 g 14 st. Hij heeft besating gedaan op 15 Nov. 1676. Verwr deed ontsating. Bijlage A. 1 of 7 Mei 1677. Lijst van geleverde goederen, o.a. Brasilisch hout, gemalen Kieppel, gemalen potloot, een baal roothout, geel oker, spaens groen, witte wijnsteen, manden lijm.

relatie
met

Cunera van Lennep, dr. van Jurriaen van Lennep (heer van Biljoen) en Catharina Elisabeth de Cupere, geb. na 1657.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Lumea Elisabeth van Berch Eyck
Lumea Elisabeth van Berch Eyck.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Bartholomeus van Berch Eyck
Bartholomeus van Berch Eyck, geb. in 1535, ovl. in 1603.

tr.
met

Aleid Momme1, dr. van Johan Momme en Aleid van Barmentlo, geb. in 1534, ovl. in apr 1601.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     
Johan  †1648 Rhenen (Cunerakerk)  
Aleid  †1636   Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Aleid Momme
Aleid Momme1, geb. in 1534, ovl. in apr 1601.

 

tr.
met

Bartholomeus van Berch Eyck, zn. van Bartholomeus van Eyck van Bruxelles en Elisabeth van Lömel van Laer, geb. in 1535, ovl. in 1603.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     
Johan  †1648 Rhenen (Cunerakerk)  
Aleid  †1636   Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Elisabeth van Berch Eyck
Elisabeth van Berch Eyck (van Eyck de Brusselle gnt van Bergeyk),
, Jan de Roever Anthonsiz, weduwenaar van Ybruijtje van Hasslet, is gehuwd te Rhenen 19 febr. 1603.

tr. Rhenen op 19 feb 16032
met

Johan Anthonisz de Roever (de Reuver)2, tr. (1) voor 1600 met Maria van Hasselt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320


Aleid van Berch Eyck
Aleid van Berch Eyck, ovl. op 13 dec 1636.

relatie
met

Hendrik Bomer, ovl. op 13 dec 1636.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Hendrik Bomer
Hendrik Bomer, ovl. op 13 dec 1636.

relatie
met

Aleid van Berch Eyck, dr. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme, ovl. op 13 dec 1636


Johan Anthonisz de Roever
Johan Anthonisz de Roever (de Reuver)1.

tr. (1) voor 1600
met

Maria van Hasselt.

tr. (2) Rhenen op 19 feb 16031
met

Elisabeth van Berch Eyck (van Eyck de Brusselle gnt van Bergeyk), dr. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme,
, Jan de Roever Anthonsiz, weduwenaar van Ybruijtje van Hasslet, is gehuwd te Rhenen 19 febr. 1603.

Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320

Johan Momme
 
Johan Momme, geb. Kell [Duitsland], ovl. Steenwijk op 18 okt 1580.

tr.
met

Aleid van Barmentlo, dr. van Johan van Barmentlo en NN van Bronckhorst, geb. voor 1519, ovl. op 15 apr 1601.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1534  †1601  67