Genealogische website van Cees Hagenbeek
Barend van de Velden
Barend van de Velden.

tr.
met

Marie van Putten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1748 Willeskop †1789  40


Marie van Putten
Marie van Putten.

tr.
met

Barend van de Velden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1748 Willeskop †1789  40


Johannes Meijer
Johannes Meijer, geb. Leiderdorp op 9 dec 1791, ovl. voor 1797.Bronnen:
1.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (18 apr 1810 blz. 330)
2.Doopboek Culemborg (D 007), RA Rivierenland, DTB Culemborg, Inventarisnr.: 403, NH, Culemborg, van 1753 tot 1789 (blz. 45)


Hendrik Meijer
Hendrik Meijer, ged. Leiderdorp op 29 mrt 1789.Bronnen:
1.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (18 apr 1810 blz. 330)
2.Doopboek Culemborg (D 007), RA Rivierenland, DTB Culemborg, Inventarisnr.: 403, NH, Culemborg, van 1753 tot 1789 (blz. 45)


Heilwig van Nuwelant
Heilwig van Nuwelant.

tr.
met

Ricoldus 'Ricold' de Borchgrave.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodoor*1390  †1444  54


Willem Oem Van Bockhoven
 
Willem Oem Van Bockhoven.

 

tr.
met

Elisabeth van de Merwede, dr. van Nicolaas III Dirk van de Merwede en Margrieta Boogaard.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes     


Elisabeth van de Merwede
Elisabeth van de Merwede.

tr.
met

Willem Oem Van Bockhoven, zn. van Nicolaes Oem Van Bockhoven en Petronella de Rovere (Vrouwe van de Nemelaar en De Moriaan).

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes     


Nicolaes Oem Van Bockhoven
 
Nicolaes Oem Van Bockhoven.

tr.
met

Petronella de Rovere, geb. in 1410, Vrouwe van de Nemelaar en De Moriaan.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     


Petronella de Rovere
Petronella de Rovere, geb. in 1410, Vrouwe van de Nemelaar en De Moriaan.

tr.
met

Nicolaes Oem Van Bockhoven, zn. van Nicolaes Oem Van Bockhoven en Lysbeth Monic.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     


Nicolaes Oem Van Bockhoven
Nicolaes Oem Van Bockhoven,
, Claes volgde zijn vader op als heer van Bockhoven en Olmen
Uit zijn huwelijk volgden - tenminste - drie gebroeders, m.n. Jan, Maerten & Nicolaes.

 • Vader:
  Jan Oem van Bockhoven gezegd van Arkel, zn. van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van Emmecoven, ovl. voor 1399,
  , Jan Oem van Bockhoven kwam ook wel voor als Jean d’Arkel
  dict Oem. Arnt van Herlaer verkoopt aan zijn neef Jan Oem
  Claeszoon van Arkel het leen Bockhoven op 16 oktober 1365.
  Jan Oem komt voor in de leenakten van 1369-93 van het
  graafschap Loon als Jan Oem, Jan Oem heer van Bockhoven
  en Johan Oem van Bockhoven.
  Jan Oem was senechal van Maaseyk in 1369.
  Hij koopt van zijn zwager Dirck van der Donck) een hof te Rotheym (Limburg), genaamd de hof van Olmen en wordt daarmee op 21 maart 1371 beleend.
  Ook hij werd op 22 augustus 1371 tijdens de slag bij
  Baestwilre gevangen genomen. In 1373 was hij officiatus
  in het kasteel van Maaseyck.
  Het hoofdleenboek van Antwerpen vermeld: ”Jan Oem zoen
  heeren Claes van Arkle houdet tgoed tot Olmen, mit scepen
  en gerichte in 1374”.
  Hij zegelt in 1374 het Arkel-wapen met uitgeschulpte zoom,
  gaande een schuinstaak over het geheel en met de legende: “S. Jan Oem”.
  Jan Oem van Bockhoven sticht in 1392 een kapel in het
  kasteel van Bockhoven.
  Wellicht was hij dezelfde als Jan van Arkel, die in 1404
  opweg naar de graaf in ‘s-Gravenhage te Overschie door Jan
  Schoenhout en anderen is dood geslagen.
  Jan Oem van Bockhoven was in zijn tijd een invloedrijk man,
  met belangen langs de Maas van Dordrecht tot Luik.
  Hij was tweemaal gehuwd. Zijn eerste vrouw was Margaretha
  van Olmen, dochter van Nicolaas, heer van Olmen.
  Zijn tweede vrouw was Beele van Gheldrop, dochter van ridder
  Jan van Gheldrop, tr. (1) met Margaretha van Olmen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1377.
 

tr.
met

Lysbeth Monic.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaes     


Lysbeth Monic
Lysbeth Monic.

tr.
met

Nicolaes Oem Van Bockhoven, zn. van Jan Oem van Bockhoven gezegd van Arkel en Beele van Gheldrop,
, Claes volgde zijn vader op als heer van Bockhoven en Olmen
Uit zijn huwelijk volgden - tenminste - drie gebroeders, m.n. Jan, Maerten & Nicolaes.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaes     


Wouter de Cocq van Isendoorn
 
Wouter de Cocq van Isendoorn (Cock van Isendoorn),
, Op 6 april 1384 wordt de kapel te IJzendoorn een eigen parochiekerk,
  … dankzij Heer Wouter van IJzendoorn en zijn zoon Willem
De kerk gaat in 1598 over in protestantse handen.

 
 

tr. voor 17 jan 1361
met

Haze (Hadewig) van Montfoort, dr. van Roelof van Montfoort (Heer van Heulenstein) en Ada Bentheim (Vrouwe van der Vliet van Woerden), geb. circa 1330, Vrouwe van IJzendoorn en Heulestein, ovl. voor 1391,
, Vrou Hadewich van Natewisch, heer Wauter van Zulens wijf, was belooft op de penen van 2000 schilden, niet te hijlicken, tensij bij consent van heer Sweer, borchgreve van Montfoort, ende heer Gerrits van Vliet, anno 1360.
Hadewig van Natewisch, vrouw van Wouter van Zuilen, was opgedragen op boete van 2000 schilden, niet te [her]trouwen tenzij met toestemming van burggraaf Zweder van Montfoort en Gerrit van Vliet, 1360, tr. (2) circa 1350 met Wouter van Zuylen van Natewisch. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Willem*1365  †1437  72


Hadewig van Montfoort
Haze (Hadewig) van Montfoort, geb. circa 1330, Vrouwe van IJzendoorn en Heulestein, ovl. voor 1391,
, Vrou Hadewich van Natewisch, heer Wauter van Zulens wijf, was belooft op de penen van 2000 schilden, niet te hijlicken, tensij bij consent van heer Sweer, borchgreve van Montfoort, ende heer Gerrits van Vliet, anno 1360.
Hadewig van Natewisch, vrouw van Wouter van Zuilen, was opgedragen op boete van 2000 schilden, niet te [her]trouwen tenzij met toestemming van burggraaf Zweder van Montfoort en Gerrit van Vliet, 1360.

 

tr. (1) voor 17 jan 1361
met

Wouter de Cocq van Isendoorn (Cock van Isendoorn), zn. van Willem de Cock van Isendoorn (heer van Isendoorn) en Arnolda van Keppel,
, Op 6 april 1384 wordt de kapel te IJzendoorn een eigen parochiekerk,
  … dankzij Heer Wouter van IJzendoorn en zijn zoon Willem
De kerk gaat in 1598 over in protestantse handen.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Willem*1365  †1437  72

tr. (2) circa 1350
met

Wouter van Zuylen van Natewisch, geb. voor 1328, ovl. voor 1360.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Ermgard van Voorne
 
Ermgard van Voorne, geb. Oostvoorne in 1233, ovl. in 1318.

 • Vader:
  Hendrik van Voorne1, zn. van Dirk II (Theodericus) ridder van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227) en Alverada van Kuyc, geb. circa 1200, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259, ovl. op 13 mrt 1259, tr. in 12312,3.
 

tr. circa 1291
met

Jan (Johan Herbaren) (Johan (Jan) Herbaren van) graaf van Arkel, zn. van Johan (Jan) Herbaren de Sterke van Arkel Heer van der Lede en Bertha van Ochten, geb. circa 1245, ridder, heer van Arkel, ovl. Vronen, Sint Pancras, Noord-Holland op 27 mrt 12975,6, tr. (1) met Bertrade Gerardsdr van Sterkenburgh. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 


Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 1)
5.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645), S645
6.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645-2), S645-2


Wouter van Zuylen van Natewisch
Wouter van Zuylen van Natewisch, geb. voor 1328, ovl. voor 1360.

tr. circa 1350
met

Haze (Hadewig) van Montfoort, dr. van Roelof van Montfoort (Heer van Heulenstein) en Ada Bentheim (Vrouwe van der Vliet van Woerden), geb. circa 1330, Vrouwe van IJzendoorn en Heulestein, ovl. voor 1391,
, Vrou Hadewich van Natewisch, heer Wauter van Zulens wijf, was belooft op de penen van 2000 schilden, niet te hijlicken, tensij bij consent van heer Sweer, borchgreve van Montfoort, ende heer Gerrits van Vliet, anno 1360.
Hadewig van Natewisch, vrouw van Wouter van Zuilen, was opgedragen op boete van 2000 schilden, niet te [her]trouwen tenzij met toestemming van burggraaf Zweder van Montfoort en Gerrit van Vliet, 1360, tr. (1) met Wouter de Cocq van Isendoorn. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Roelof van Montfoort
 
Roelof van Montfoort, geb. circa 1278, Heer van Heulenstein, ovl. Warns op 26 sep 1345.

 

tr. circa 1310
met

Ada Bentheim, geb. circa 1290, Vrouwe van der Vliet van Woerden, ovl. op 3 nov 1331,
, Vrouwe van De Binckhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haze*1330  †1391  61


Ada Bentheim
Ada Bentheim, geb. circa 1290, Vrouwe van der Vliet van Woerden, ovl. op 3 nov 1331,
, Vrouwe van De Binckhorst.

tr. circa 1310
met

Roelof van Montfoort, zn. van Hendrik I van Montfoort en NN van Bosinchem en Vianen, geb. circa 1278, Heer van Heulenstein, ovl. Warns op 26 sep 1345.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haze*1330  †1391  61


Nicolaas III Dirk van de Merwede
Nicolaas III Dirk van de Merwede, geb. circa 1428, ovl. op 1 apr 1501.

tr.
met

Margrieta Boogaard, dr. van Willem Boogaard en Machtelt Ottendochter vab Asperen, geb. circa 1430, ovl. in dec 1474.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Margrieta Boogaard
Margrieta Boogaard, geb. circa 1430, ovl. in dec 1474.

tr.
met

Nicolaas III Dirk van de Merwede, geb. circa 1428, ovl. op 1 apr 1501.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Willem Boogaard
Willem Boogaard, geb. Dordrecht circa 1395, ovl. Dordrecht in 1471.

tr.
met

Machtelt Ottendochter vab Asperen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margrieta*1430  †1474  44