Bronnen Bronnen
Bronnen

BSG 142

BS Geboorte register Oldebroek (BS Geboorte register)
Akteplaats: Oldebroek
periode: van 1870 tot 1880
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Oldebroek
Inventarisnr.: A 64
hierin
van 1870 tot 1880 Betsy (Elisabeth Wilhelmina) van der Velden (*1875-1962)

BSH 136

BS Huwelijks register den Haag (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Den Haag
periode: 1833
Archiefnaam: Gemeentearchief den Haag
Archief: BS Den Haag
Inventarisnr.: 582
hierin
20 apr 1833 scan 45 Willem Joris van Kapel en Margaretha Petronella Adriana van den Toorn

BSO 079

BS Overlijdens register den Haag (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Den Haag
periode: 1845
Archiefnaam: Gemeentearchief den Haag
Archief: BS 's-Gravenzande
Inventarisnr.: 1236
hierin
18 jan 1845 scan 21 Helena Magrita de Jong (*1774-1845)

Notar 420

Rechterlijke akte Zegwaard (Notariele akte)
Akteplaats: Zegwaard
Archiefnaam: GA Zoetermeer
Archief: Recht. Archief Zegwaard
Inventarisnr.: 45
hierin
Cornelis Claesz Chijs (*1580-1634)

D 476

Doop- en Trouwboek Stompwijk (doopboek)
doopplaats: Stompwijk
periode: van 1636 tot 1677
Archiefnaam: GA Leidschendam-Voorburg
Archief: DTB Stompijk en Wilsveen
Inventarisnr.: 23
Gezindte: Geref.
hierin
13 mrt 1639 scan 42 Cornelis Claes van der Chijs en Aryaentje Ariensdr Sebel

T 394

Trouwboek Harderwijk (trouwboek)
trouwplaats: Harderwijk
periode: 1719
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: DTB Harderwijk
Inventarisnr.: 834
Gezindte: Geref.
hierin
2 dec 1719 Jan Woutersz en Petertje Brants

A 165

Gemeentesecretarie Rotterdam afd. Militaire Zaken (Algemene akte)
Plaats van akte: Rotterdam
Aktedatum: 1869
Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam
Archief: Rotterdam afd. Militaire Zaken
Deel/Akte: Toegangsnummer: 356
Inventarisnr.: 289
RBS nummer en blz.: pag. 119
hierin
1869 scan 119 Adrianus Tielemans (*1849-1913)

Notar 421

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1723 tot 1772
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. Leiden
Inventarisnr.: 1983
Onderwerp: testamen
Notaris: Pieter Hubertus Pla [ Pietersz.],
hierin
van 1723 tot 1772 scan 388-390 Pieter Starreveld en Elisabeth van den Heuvel
20 jul 1744 scan 313-315 Roeloff Uijttenbogaard (~1689-1772)

S221-2

Beschryvinge Der stad Dordrecht: Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en v (Algemene akte)
hierin
Tielman Gilliszn Oem Schepen in Dordrecht en baljuw van Zuid-Holland Dordrecht, Zuid-Holland in 1354
Godschalk Tielmanszn Oem Schildknaap van de Oude Gravinne van Holland Kamerik, Utrecht in 1385
Gilles Claeszn Oem Schildknaap Dordrecht, Zuid-Holland in 1354
Tielman Godschalkszn Oem Schepen in Dordrecht Dordrecht, Zuid-Holland in 1473
Tielman Godschalkszn Oem (-1486)
Claes Claeszn Oem Ambachts-heer van Dubbeldam, verlijdt in het Leen-register van Hollant Dordrecht, Zuid-Holland
Claes Claeszn Oem (*1275-1345)

S278-2

aantekening (Algemene akte)
hierin
  "De veroordeelde Pauels en Thieleman moeten de zonen zijn geweest van Thieleman ver Machtil Claes Claeszn Oem (*1240-1290)

S481-2

Nederlandsch Geslacht-Stam en Wapen-Boek, Volume 1 Eerste deel Letter A-B (Algemene akte)
hierin
 Ridder in de Jare 1330, 1337. Hij trouwde N.N. en wan 2 kinderen Jacob Janszn NN (-)

S482-2

regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek (Algemene akte)
hierin
 De adellijke pretenties van de Oems leidden ook tot een fantastisch verhaal over de ridderlijke oorsprong van het familiewapen. De vijftien groene zoden en de leeuw die op het schild te zien zijn, werden in verband gebracht met een krijgsdaad: een voorvader Oem zou een aantal valkuilen met groene zoden hebben afgedekt om zo de vijand in een hinderlaag te lokken en te verschalken. Ook de geslachtslijst van de familie, zoals afgedrukt in oudere werken en tot op de dag van vandaag vaak klakkeloos gereproduceerd, bevat een fors aantal onzekere aannames en identificaties, mede door de grote hoeveelheid identieke voornamen die toeschrijving van functies en handelingen aan concrete personen sterk bemoeilijken. Zo is aangetoond dat de Claes Oem die in 1345 als ridder bij Stavoren in de Hollandse veldtocht tegen de Friezen roemrijk sneuvelde, hoogstwaarschijnlijk tot het geslacht Van Arkel behoorde en ten onrechte bij de Oems is ingelijfd. Claes Claeszn Oem (*1275-1345)
 Al heel vroeg heeft de familie Oem geprobeerd haar vooraanstaande positie te staven met verhalen over haar oorsprong, geschiedenis en verwantschap met toonaangevende of adellijke geslachten. Die verhalen werden door de zeventiende-eeuwse historici Balen en Van Leeuwen als betrouwbaar gepubliceerd maar moeten heel kritisch worden benaderd. Het belang van de familie staat buiten kijf, maar de eerder gepubliceerde details van haar geschiedenis, van de dertiende tot in de vijftiende eeuw, verdienen nader onderzoek. Claes Oem, de vermeende stamvader, komt al voor onder de stadsbestuurders van Dordrecht aan wie de eerste ommuring van de stad in 1230 wordt toegeschreven. Die vermelding bedoelde al de vooraanstaande positie van de familie bij de opkomst van de stad te documenteren. Claes Oem (-)

S483-2

Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerste Stede beschrijvinge, reger (Algemene akte)
hierin
 Heel rommelige pagina ... (p330) Gilles Claeszn Oem (*1300-1354)
Claes Claeszn Oem Ambachts-heer van Dubbeldam, verlijdt in het Leen-register van Hollant Dordrecht, Zuid-Holland
 Behoorde in 1305 tot de voornaamste edelen en ridders in Holland. Vandaar dat ik zijn geboor Claes Claeszn Oem (*1275-1345)

S516-2

vandaagindegeschiedenis.nl (Algemene akte)
hierin
 Slag bij Warns (1345) (of slag bij Staveren) Claes Claeszn Oem (*1275-1345)

S517-2

Kastelen in de Krimpenerwaard e.o. (Algemene akte)
hierin
Johan (Jan) Herbaren de Sterke van Arkel Heer van der Lede Ridder, Heer van Arkel

S518-2

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 (Algemene akte)
hierin
 Claes Oem is enige tijd voor 11 december 1290 gedood: Claes Claeszn Oem (*1240-1290)

S519-2

Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijd (Algemene akte)
hierin
Claes Claeszn Oem Schepen, wijnkoper, pachter van de wijnaccijns Dordrecht, Zuid-Holland
 1290 December 11. Dit secghen was gheutet ende gheseghet tote Dordrecht in ons Heren jare du Claes Claeszn Oem (*1240-1290)
 De laatste brief, waarin Ghise Dukinc als nog levend genoemd wordt, is van 1292 Januari 20 Gijs Duijck (-1293)

S520-2

Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Algemene akte)
hierin
 De langdurige vete tussen "een van de meest vooraanstaande Dordtenaren, Tieleman ver Machtil Claes Claeszn Oem (*1240-1290)

S536-2

Stamreeks van der Burch (Algemene akte)
hierin
  Klopt waarschijnlijk niet. Sinds het Nederlandsch Geslacht Stam en Wapenboek hebben diverse mensen proberen uit te zoeken hoe de familie in elkaar zat. In de oude boeken was de volgorde: Jan, Simon, Jan, Simon, Adam, Hendrik, Aem x Margriet Meerman. Ik laat het even staan, maar stop hier, want bij Van der Krogt en Hoek wordt Simon alleen genoemd nalatende een dochter, die met een Jacob Janszn trouwde, waarvan het nageslacht zich weer Van der Burch ging noemen. Onduidelijk of dat voor deze tak gold. Simon van der van der Burch (-)

S645-2

Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (Algemene akte)
hierin
Jan (Johan Herbaren) graaf van Arkel (*1245-1297)
 2453176. Jan I, heer VAN ARKEL, ridder (1253), tr. Bertha van Ochten (-1281)