Bronnen Bronnen
Bronnen

S517

Kastelen in de Krimpenerwaard e.o. (Algemene akte)
hierin
Jan I Herbaren de Sterke van Arkel Heer van der Lede Ridder, Heer van Arkel

S518

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287 (Algemene akte)
hierin
 Claes Oem is enige tijd voor 11 december 1290 gedood: Claes Claeszn Oem (*1240-†1290)

S519

Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrecht en hare naaste omgeving tijd (Algemene akte)
hierin
Claes Claeszn Oem Schepen, wijnkoper, pachter van de wijnaccijns te Dordrecht, Zuid-Holland
 1290 December 11. Dit secghen was gheutet ende gheseghet tote Dordrecht in ons Heren jare du Claes Claeszn Oem (*1240-†1290)
 De laatste brief, waarin Ghise Dukinc als nog levend genoemd wordt, is van 1292 Januari 20 Gijs Duijck (-†1293)

S520

Geschiedenis van Dordrecht tot 1572 (Algemene akte)
hierin
 De langdurige vete tussen "een van de meest vooraanstaande Dordtenaren, Tieleman ver Machtil Claes Claeszn Oem (*1240-†1290)

S536

Stamreeks van der Burch (Algemene akte)
hierin
  Klopt waarschijnlijk niet. Sinds het Nederlandsch Geslacht Stam en Wapenboek hebben diverse mensen proberen uit te zoeken hoe de familie in elkaar zat. In de oude boeken was de volgorde: Jan, Simon, Jan, Simon, Adam, Hendrik, Aem x Margriet Meerman. Ik laat het even staan, maar stop hier, want bij Van der Krogt en Hoek wordt Simon alleen genoemd nalatende een dochter, die met een Jacob Janszn trouwde, waarvan het nageslacht zich weer Van der Burch ging noemen. Onduidelijk of dat voor deze tak gold. Simon van der Burch

S645

Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (Algemene akte)
hierin
Jan II graaf van Arkel (*1245-†1297)

ORA 049

Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (Notariele akte)
Akteplaats: Delft
periode: 1680
Archiefnaam: GA Delft
Archief: Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afde
Inventarisnr.: 1763
hierin
1680 Pleuntge Adamsdr (-†1684)

Notar 417

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1681 tot 1683
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch Leiden 506
Inventarisnr.: 1337
Onderwerp: boedelscheiding
Notaris: Johan de Blaeuwen
hierin
23 mrt 1681 scan 63-77 Cornelis Jans IJperlaen den Oude
Jannetje Floris Yperlaen (-†1674)
Claes Jansz van Staveren
Jan Clemmetse Keth (*1648-†1681)
Maertje Floris IJperlaen (*1650-†1681)
23 mrt 1681 scan 78-85 Cornelis Jans IJperlaen den Oude
Jannetje Floris Yperlaen (-†1674)
Claes Jansz van Staveren
Jan Clemmetse Keth (*1648-†1681)
Maertje Floris IJperlaen (*1650-†1681)

T 393

Trouwboek Leiderdorp (trouwboek)
trouwplaats: Leiderdorp
periode: van 1691 tot 1725
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: DTB Leiderdorp 0800
Inventarisnr.: 1475
Gezindte: NH
hierin
20 sep 1698 v Cornelis Pietersen Crajevelt en Trijntje Jans Keth

A 163

Protocollen Nieuwveen (Algemene akte)
Plaats van akte: Nieuwveen
Aktedatum: van 1670 tot 1677
Archiefnaam: Streekarchief Rijnlands Midden
Archief: Protocollen Nieuwveen
Inventarisnr.: 7
Bron onderwerp: verkoop
hierin
26 okt 1674 pag. 67v Jan Sijmonsz Westerende (*1612-)

D 473

Doop- en Trouwboek Langerak (doopboek)
doopplaats: Langeraar
periode: van 1683 tot 1731
Archief: DTB Langerak
Inventarisnr.: FS film 118799
Kerk: NH
hierin
14 aug 1701 v scan 36 Hendrik Jansz de Heer (~1701-)
25 okt 1705 scan 39 Lauw de Heer (~1705-)
29 jan 1729 scan 75 Frederik Jansz de Heer en Marrigje Cornelisdr van Kekum

D 474

Doopboek Langerak (doopboek)
doopplaats: Langeraar
periode: van 1731 tot 1812
Archiefnaam: Nat Arch.
Archief: DTB Langerak
Inventarisnr.: 1.I
Gezindte: NH
hierin
3 jun 1731 scan 4 Jan Frederik de Heer (~1731-)
15 mrt 1733 scan 7 Aaltje de Heer (~1733-†1806)
21 nov 1734 scan 13 Ot de Heer (~1734-)

Notar 418

Rechterlijke akte (Notariele akte)
Akteplaats: Vlaardingen
periode: 1639
Archiefnaam: GA Vlaardingen
Archief: Recht. Arch. Vlaardinger Ambacht
Inventarisnr.: 99
Onderwerp: transport
hierin
3 dec 1639 v Jan Claesz van der Hidde (*1605-†1657)

D 475

Doop- en Trouwboek Ochten (doopboek)
doopplaats: Ochten
periode: van 1672 tot 1758
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: DTB Ochten
Inventarisnr.: 566
Gezindte: NH
hierin
18 okt 1685 FS scan 61 Remmer Rijcken van den Berg en Maria Jacobsen Schartsen
12 jun 1718 FS scan 65 Jacob Remmer van den Berg en Neeltje Budding

B 259

Copye-brieven (boek)
Plaats: Herwijnen
Uitgegeven: circa 1740
Titel: Copye-brieven
Schrijver: Gijsbert van Rijckhuijsen
Uitgever: Reg. Arch. Leiden
Gemeentearchief Leiden; Ia = deel I, eerste boek, Ib = deel I, tweede boek, II = deel II, enz.
hierin
circa 1740 Geurt Aeldertsz Roosa en Engeltjen Ariens de Jongh
Engeltjen Ariens de Jongh (-†1680)
Geurt Aeldertsz Roosa (*1612-†1672)

Notar 419

Notariele akte Schiedam (Notariele akte)
Akteplaats: Schiedam
periode: 1620
Archiefnaam: GA Schiedam
Archief: Oud Not. Arch. Schiedam
Inventarisnr.: 752
Onderwerp: verkoop molen
Notaris: Jacob Duyfhuysen
hierin
15 nov 1620 Jan Aldertsz van Harmelen (*1595-†1652)

B 260

De Tempeliers (boek)
Plaats: Amersfoort
Uitgegeven: nov 2000
Titel: De Tempeliers, Afrekening met een legende
Schrijver: Koert ter Veen
Uitgever: Uitgeverij Aspekt B.V.
ISBN nummer: 90-75323-89-1
hierin
nov 2000 Lodewijk IX 'de Heilige' van Frankrijk (*1214-†1270)

A 164

Karel de Grote, reeks 211 (Algemene bron)
hierin
Ursula van Foreest (*1477-†1525)

LGZ/O

Register op de Leenaktenboeken Gelre- Zutphen: (boek)
Plaats: Arnhem
Uitgegeven: 1924
Titel: Register op de Leenaktenboeken van het vors
Schrijver: J.J.S. baron Sloet e.a.
Uitgever: Gouda Quint
hierin
1924 pag. B6 (aanvulling)Ridder Arnold (III) V van Wachtendonk (*1350-†1409)
Willemke van Buren (*1370-†1392)

B 261

Annuaire de la Noblesse de Belgique (boek)
Uitgegeven: 1857
Titel: Annuaire de la Noblesse de Belgique
Schrijver: Baron Isidore v. Stein
Uitgever: von Altenstein
hierin
1857 Godefroid van Steenhuis (*1077-)
Mechtild van Rees
Gerardus van Steenhuis ridder (*1175-†1254)
Walburg van den Loe (*1190-†1254)
Gerhard von Loe (*1160-)
Agnes von Heinsberg (*1170-)
Theodoricus van Steenhuis (*1135-)
Elisabeth van Our (-†1246)
Ermentrude van Berenberg
Jean van Our
Godfried von Steinhaus ridder (*1215-)
Jkvr. Odilia Schellaert von Oberndorf (*1225-)
Walraven of Hendrik van Wittenhorst
Johan I Schellaert von Obbendorf (*1180-†1246)
Oda van Randerode (*1180-†1246)
Adolf von Steenhuis (*1315-†1342)
Beatrix Baronin von Wylich (*1320-†1380)
Godert von Steinhaus (*1247-†1317)
JKvr. Judith von Berenbrόck (*1250-)
Arnold von Steinhaus (*1270-†1344)
Jkvr. Aleid Robbertsdr von Blitterswijck (*1280-)
Robbert von Blitterswijck ridder
Goswin von Steinhaus (*1325-†1366)
Amelberga Dircksdr van Wisschel (*1322-)
Theodore van Wisschel
Constantin von Steinhaus (*1335-†1427)
Gertrudt von Reydt
Goddert von Steinhaus (*1380-†1406)
Arendje van Wachtendonk (*1370-)
Arnold van Wachtendonck
Agnes van Blitterswijck
Goddert von Steinhaus (*1390-)
Margaretha von Streithagen (*1395-)