Cees Hagenbeek
Jannetie Alewijns Maan
Jannetie Alewijns Maan, ged. Delft op 5 sep 1698 (getuige: Annetie Bollonie).


Claasie Maan
Claasie Maan, ged. Delft op 17 jan 1700 (getuige: Maartie Cornelis Vermeer).


Cornelis Maan
Cornelis Maan, ged. Pijnacker op 25 jan 1705 (getuige: Klaasje Cornelis Vermeer).


Cornelis Cornelisz Vermeer
Cornelis Cornelisz Vermeer, ged. Zoetermeer-Zegwaard op 12 mei 1630, bouwman in Catwijck onder Pijnacker, heilige geestmeester in Pijnacker.

tr. (1)
met

Adriaentgen Bruijnen Valckenburgh, dr. van Bruijn Cornelisz Valckenburgh en Maritgen Claes Langelaen, ged. Delft (Oude Kerk) op 27 nov 1630 (getuigen: Cornelis Claesz, Jan Cornelisz, Geertgen Jacobs en Diwertgen Cornelis), ovl. Katwijk onder Pijnacker tussen 1672 en 1680.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje~1666 Zoetermeer-Zegwaard 1726 Pijnacker 59
Claasje~1672 Pijnacker    

tr. (2) Berkel en Rodenrijs op 26 feb 1680
met

Grietje Jansdr van der Ende, geb. Pijnacker.


Adriaentgen Bruijnen Valckenburgh
Adriaentgen Bruijnen Valckenburgh, ged. Delft (Oude Kerk) op 27 nov 1630 (getuigen: Cornelis Claesz, Jan Cornelisz, Geertgen Jacobs en Diwertgen Cornelis), ovl. Katwijk onder Pijnacker tussen 1672 en 1680.

tr.
met

Cornelis Cornelisz Vermeer, zn. van Cornelis Pouwelsz Vermeer en Claesje Cornelisdr Buytenwegh, ged. Zoetermeer-Zegwaard op 12 mei 1630, bouwman in Catwijck onder Pijnacker, heilige geestmeester in Pijnacker, tr. (2) met Grietje Jansdr van der Ende. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje~1666 Zoetermeer-Zegwaard 1726 Pijnacker 59
Claasje~1672 Pijnacker    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 53)

Claasje Cornelis Vermeer
Claasje Cornelis Vermeer, ged. Pijnacker op 6 jul 1672.


Matthijs Alewijnsz Maan
Matthijs Alewijnsz Maan, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1625, schepen van Spaland, begr. Kethel op 19 mei 1669.

otr. (1) Vlaardingen op 27 okt 1663, tr.
met

Jannetge Jacobs Westerkerck2, dr. van Jacob Claesz Westerkerck (gezworene van Pijnacker) en Pleuntge Adamsdr, ged. Pijnacker op 20 okt 1629, ovl. Delft tussen 13 jun 1666 en 21 jun 1668 .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alewijn~1665 Kethel 1725 Pijnacker 60
Maertie     

otr. (2) Delft op 1 okt 1644, tr. Delft op 16 okt 1644
met

Maertgen Arijens van Leeuwen.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 44)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 28)

Maertie Thijs Maan
Maertie Thijs Maan.Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 28)

Maertgen Arijens van Leeuwen
Maertgen Arijens van Leeuwen.

otr. Delft op 1 okt 1644, tr. Delft op 16 okt 1644
met

Matthijs Alewijnsz Maan, zn. van Alewijn Cornelisz Maen (schepen en achtman van Vlaardingerambacht) en Trijntje Tijsz, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1625, schepen van Spaland, begr. Kethel op 19 mei 1669.


Jannetge Jacobs Westerkerck
Jannetge Jacobs Westerkerck1, ged. Pijnacker op 20 okt 1629, ovl. Delft tussen 13 jun 1666 en 21 jun 1668 .

otr. Vlaardingen op 27 okt 1663, tr.
met

Matthijs Alewijnsz Maan, zn. van Alewijn Cornelisz Maen (schepen en achtman van Vlaardingerambacht) en Trijntje Tijsz, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1625, schepen van Spaland, begr. Kethel op 19 mei 1669, tr. (2) met Maertgen Arijens van Leeuwen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alewijn~1665 Kethel 1725 Pijnacker 60
Maertie     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 28)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 45)
3.Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (ORA 049), GA Delft, Inventarisnr.: 1763, Delft, 1680 (1680 akte 340)

Jacob Claesz Westerkerck
Jacob Claesz Westerkerck1, gezworene van Pijnacker, ovl. tussen 11 jun 1668 en 16 sep 1671 .

tr. (1) na 30 jun 1624
met

Pleuntge Adamsdr1,3, ovl. na 1684.

Pleuntge Adamsdr.
in 1680 krijgt zij  in Pijnacker als weduwe van Claes Jacobs Westerkerk een aanslag voor de contributie voor het gemaal als halve kapitalist voor het beroep: bouwneringe doende.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetge~1629 Pijnacker 1666 Delft 36
Martijntie     

tr. (2) circa 30 mei 1621
met

Maritgen Frans van der Marck.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 45)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)
3.Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (ORA 049), GA Delft, Inventarisnr.: 1763, Delft, 1680 (1680 akte 340)

Pleuntge Adamsdr
Pleuntge Adamsdr1,2, ovl. na 1684.

Pleuntge Adamsdr.
in 1680 krijgt zij  in Pijnacker als weduwe van Claes Jacobs Westerkerk een aanslag voor de contributie voor het gemaal als halve kapitalist voor het beroep: bouwneringe doende.

tr. na 30 jun 1624
met

Jacob Claesz Westerkerck1, zn. van Claes Jansz en Grietge Jacobs, gezworene van Pijnacker, ovl. tussen 11 jun 1668 en 16 sep 1671 , tr. (2) met Maritgen Frans van der Marck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetge~1629 Pijnacker 1666 Delft 36
Martijntie     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 45)
2.Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (ORA 049), GA Delft, Inventarisnr.: 1763, Delft, 1680 (1680 akte 340)

Alewijn Cornelisz Maen
Alewijn Cornelisz Maen1, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1595, schepen en achtman van Vlaardingerambacht, ovl. Vlaardingen na nov 1679.

Alewijn Cornelisz Maen.
Comparant op zaterdag 2 februari 1669 Vlaardingen.
Notaris: Hendrik de Man akte: 15-203 d.d. 02.02.1669 betreft: attestatie 1e Comparant: 1. Alewijn Cornelisz. Maen 2. Jan Willemsz Touw van der Burch 3. Aem Arentsz. Ackerdijck - beroep of functie: 1. oud-achtman en schepen van Vlaardinger-Ambacht 2. oud-ambachtsbewaarder en schepen 3. president achtman van Vlaardinger-Ambacht - woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2.-3. Vlaardinger-Ambacht 2e Comparant: achtmannen en mederegenten van Vlaardinger-Ambacht Getuigen: 1. Leendert Jansz. Leeuwerschilt 2. Pieter Alewijnsz. Maen Bijzonderheden: betr. onenigheid tussen de gerechten Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht in juli 1661 Overige personen: 1. Pieter van Groenevelt 2. Alida Jonckheyns - echtg. of wed.: 2. Willem van Ruytenburch (+) - beroep of functie: 1. schout van Vlaardinger-Ambach.

tr. (1) tussen 17 mrt 1619 en 20 jan 1620 
met

Trijntje Tijsz, dr. van Thys Cornelisz en Lysbeth Pieters, ovl. tussen 14 jan 1655 en 6 okt 1656 .

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1625 Vlaardinger-Ambacht 1669 Kethel 43

tr. (2) Kethel op 29 apr 1657
met

Neeltge Tijsz, dr. van Thys Cornelisz en Lysbeth Pieters.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 44)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)

Trijntje Tijsz
Trijntje Tijsz, ovl. tussen 14 jan 1655 en 6 okt 1656 .

tr. tussen 17 mrt 1619 en 20 jan 1620 
met

Alewijn Cornelisz Maen2, zn. van Cornelis Meesz in de Maen (bouwman in Vlaardingerwout) en Neeltje Alewijns, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1595, schepen en achtman van Vlaardingerambacht, ovl. Vlaardingen na nov 1679, tr. (2) met zijn schoonzuster Neeltge Tijsz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Alewijn Cornelisz Maen.
Comparant op zaterdag 2 februari 1669 Vlaardingen.
Notaris: Hendrik de Man akte: 15-203 d.d. 02.02.1669 betreft: attestatie 1e Comparant: 1. Alewijn Cornelisz. Maen 2. Jan Willemsz Touw van der Burch 3. Aem Arentsz. Ackerdijck - beroep of functie: 1. oud-achtman en schepen van Vlaardinger-Ambacht 2. oud-ambachtsbewaarder en schepen 3. president achtman van Vlaardinger-Ambacht - woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2.-3. Vlaardinger-Ambacht 2e Comparant: achtmannen en mederegenten van Vlaardinger-Ambacht Getuigen: 1. Leendert Jansz. Leeuwerschilt 2. Pieter Alewijnsz. Maen Bijzonderheden: betr. onenigheid tussen de gerechten Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht in juli 1661 Overige personen: 1. Pieter van Groenevelt 2. Alida Jonckheyns - echtg. of wed.: 2. Willem van Ruytenburch (+) - beroep of functie: 1. schout van Vlaardinger-Ambach.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1625 Vlaardinger-Ambacht 1669 Kethel 43Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 44)

Neeltge Tijsz
Neeltge Tijsz.

tr. Kethel op 29 apr 1657
met

Alewijn Cornelisz Maen2, zn. van Cornelis Meesz in de Maen (bouwman in Vlaardingerwout) en Neeltje Alewijns, geb. Vlaardinger-Ambacht circa 1595, schepen en achtman van Vlaardingerambacht, ovl. Vlaardingen na nov 1679.

Alewijn Cornelisz Maen.
Comparant op zaterdag 2 februari 1669 Vlaardingen.
Notaris: Hendrik de Man akte: 15-203 d.d. 02.02.1669 betreft: attestatie 1e Comparant: 1. Alewijn Cornelisz. Maen 2. Jan Willemsz Touw van der Burch 3. Aem Arentsz. Ackerdijck - beroep of functie: 1. oud-achtman en schepen van Vlaardinger-Ambacht 2. oud-ambachtsbewaarder en schepen 3. president achtman van Vlaardinger-Ambacht - woonplaats of adres: 1. Vlaardingen 2.-3. Vlaardinger-Ambacht 2e Comparant: achtmannen en mederegenten van Vlaardinger-Ambacht Getuigen: 1. Leendert Jansz. Leeuwerschilt 2. Pieter Alewijnsz. Maen Bijzonderheden: betr. onenigheid tussen de gerechten Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht in juli 1661 Overige personen: 1. Pieter van Groenevelt 2. Alida Jonckheyns - echtg. of wed.: 2. Willem van Ruytenburch (+) - beroep of functie: 1. schout van Vlaardinger-Ambach.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 44)

Cornelis Meesz in de Maen
Cornelis Meesz in de Maen1, geb. Vlaardingen circa 1565, bouwman in Vlaardingerwout, ovl. Vlaardingen tussen 20 okt 1623 en 4 okt 1624 .

Cornelis Meesz in de Maen.
't Manneke in de maan, bouwman in Vlaardingerwout, na 1606 in Zouteveen, schepen te Zouteveen, vermeld 29-5-1622.

tr. voor 9 mrt 1592
met

Neeltje Alewijns1, dr. van Alewijn Jacobsz (schepen te Zouteveen, kapelmeester,) en Maritge Florisdochter, geb. circa 1567, ovl. Vlaardingen voor 20 sep 1633.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alewijn*1595 Vlaardinger-Ambacht 1679 Vlaardingen 84
Mees Vlaardinger-Ambacht 1658 Vlaardinger-Ambacht  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 89)

Neeltje Alewijns
Neeltje Alewijns1, geb. circa 1567, ovl. Vlaardingen voor 20 sep 1633.

  • Vader:
    Alewijn Jacobsz2, zn. van Jacob Alewijnsz, geb. in 1522, schepen te Zouteveen, kapelmeester, ovl. tussen 15 feb 1589 en 9 mrt 1592 , tr. circa 1 jul 1548 met

tr. voor 9 mrt 1592
met

Cornelis Meesz in de Maen1, zn. van Mees Anthonisz (landbouwer in Zouteveen) en Maritje Jansdr, geb. Vlaardingen circa 1565, bouwman in Vlaardingerwout, ovl. Vlaardingen tussen 20 okt 1623 en 4 okt 1624 .

Cornelis Meesz in de Maen.
't Manneke in de maan, bouwman in Vlaardingerwout, na 1606 in Zouteveen, schepen te Zouteveen, vermeld 29-5-1622.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alewijn*1595 Vlaardinger-Ambacht 1679 Vlaardingen 84
Mees Vlaardinger-Ambacht 1658 Vlaardinger-Ambacht  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 67)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 89)

Alewijn Jacobsz
Alewijn Jacobsz1, geb. in 1522, schepen te Zouteveen, kapelmeester, ovl. tussen 15 feb 1589 en 9 mrt 1592 .

Alewijn Jacobsz.
gezworene van Zouteveen.

tr. circa 1 jul 1548
met

Maritge Florisdochter, dr. van Floris Joris en Anthonia Korsten Jansdr, geb. circa 1524, ovl. voor 1580.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1567  1633 Vlaardingen 66Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 89)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 111)

Mees Anthonisz
Mees Anthonisz1, geb. in 1520, landbouwer in Zouteveen, ovl. tussen 17 jul 1573 en 7 mei 1574 .

Mees Anthonisz.
Mededelingenblad CBG 1983-02 Maan, J. W. en W. Maan. Inleiding tot de genealogie van het geslacht Maan. VoorburgZoeterwoude, eigen uitg, 19691978. 126 blz, afbn. Adres samensteller: Rembrandtlaan 3, 2251 GT Voorschoten. Een grote hoeveelheid gegevens over deze familie, vergezeld van vele afbeeldingen, schema's, facsimile.s van stukken en transcripties. Jammer dat de rijke inhoud wat onoverzichtelijk is gebracht en dat een afwijkend nummeringssysteem is toegepast. Toch zien wij de volgende delen gaarne tegemoet. Daar de bladzijden niet genummerd zijn, zal het helaas niet mogeljk zijn achteraf nog een index te vervaardigen.

Uit: Mededelingenblad CBG 1986-01 Maan, J.W. Stamboom van de familie Maan, 4e aflevering. Voorschoten, 1985. Adres samensteller: Rembrandtlaan 3, 2251 GT Voorschoten. Zie ook de "Mededelingen" van juni 1983. De inhoud is nu veel overzichtelijker gepresenteerd en de bladzijden zijn genummerd, hetgeen het vervaardigen van een index, als alle afleveringen verschenen zijn, mogelijk maakt.

tr.
met

Maritje Jansdr1, ovl. na 1574.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1565 Vlaardingen 1623 Vlaardingen 58Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 89)

Maritje Jansdr
Maritje Jansdr1, ovl. na 1574.

tr.
met

Mees Anthonisz1, zn. van Anthonius Gielisz Trapper, geb. in 1520, landbouwer in Zouteveen, ovl. tussen 17 jul 1573 en 7 mei 1574 .

Mees Anthonisz.
Mededelingenblad CBG 1983-02 Maan, J. W. en W. Maan. Inleiding tot de genealogie van het geslacht Maan. VoorburgZoeterwoude, eigen uitg, 19691978. 126 blz, afbn. Adres samensteller: Rembrandtlaan 3, 2251 GT Voorschoten. Een grote hoeveelheid gegevens over deze familie, vergezeld van vele afbeeldingen, schema's, facsimile.s van stukken en transcripties. Jammer dat de rijke inhoud wat onoverzichtelijk is gebracht en dat een afwijkend nummeringssysteem is toegepast. Toch zien wij de volgende delen gaarne tegemoet. Daar de bladzijden niet genummerd zijn, zal het helaas niet mogeljk zijn achteraf nog een index te vervaardigen.

Uit: Mededelingenblad CBG 1986-01 Maan, J.W. Stamboom van de familie Maan, 4e aflevering. Voorschoten, 1985. Adres samensteller: Rembrandtlaan 3, 2251 GT Voorschoten. Zie ook de "Mededelingen" van juni 1983. De inhoud is nu veel overzichtelijker gepresenteerd en de bladzijden zijn genummerd, hetgeen het vervaardigen van een index, als alle afleveringen verschenen zijn, mogelijk maakt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1565 Vlaardingen 1623 Vlaardingen 58Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 89)