Genealogische website van Cees Hagenbeek
Ursula van Foreest
Ursula van Foreest1,2, geb. Wijk aan Zee circa 1477, Vrouwe van Foreest en Middelburg (1502), ovl. Gouda op 25 mrt 1525 of 15 maart,
, Ursula van Foreest, overl. 15 mrt. 1525, begr. Gouda, tr. Jacob van Borselen, heer van Foreest 1512, kastelein op het slot te Gouda 1494, overl. 20 dec. 1521, begr. Gouda, zn.v. Jacob van Borselen, heer van Cleverdamme, kastelein op het slot te Gouda en Agnes van Raephorst. Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650 - J.C. Kort, in "Ons Voorgeslacht" 1989 blz 474. Nr 313. Het ambacht van Foreest met tienden, land, en gerecht: 9-8-1392: Jan van Foreest, gehuwd met Ida, dochter van Koen van Oosterwijk Willem Cusersz, te komen op hun erven, LRK 52 fol. 42 nr. 201. 24-5-1396: Lijftocht van Willem van Foreest, oom van Jan van Foreest, op 9 pond hollands, LRK 52 fol. 213v nr. 897. 23-5-1413: Herbaren van Foreest bij dode van Jan, zijn vader, LRK 54 fol. 94v. 14-12-1420: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 12v en fol. 15v-16. 11-2-1425: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 63. 17-3-1429: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 75v. 31-1-1447: Herbaren van Foreest, LRK 282 fol. 24v. 19-9-1459: Willem van Foreest bij dode van Herbaren, zijn oom, LRK 116 c.Kenn. fol. 34. 13-2-1473: Herbaren van Foreest bij dode van Willem, zijn vader; het leen zou in Oostzaan liggen en de weduwe van Herbaren van Foreest, zijn tante, heeft er lijftocht op, LRK 118 c.Kenn. fo. 7, LRK 283 fol. 124. 15-3-1502: Crispijn Jansz. voor Maria van Foreest bij dode van Herbaren, haar vader, LRK 122 c.Nd.Holland fol. 14v-15 en fo 28v-30v. 18-3-1502: Jacob van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn vrouw bij dode van Herbaren, haar vader. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31. 24-5-1512: Jacob van Borsele, kapitein van Gouda, bij overdracht door Albert van Raaphorst voor Maria van Foreest, diens vrouw. LRK 123 c.Nd.Holland fol. 48. 28-11-1522: Herbaren van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn moeder, weduwe. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31v. 14-11-1525: Herman Hermansz. voor Klara en Anna van Borsele bij dode van Jacob, hun vader, beiden met de helft, bevestigd door Ursula van Foreest, diens weduwe. LRK 124 c.Nd.Holland fol. 77-80. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 191, 13-9-1519. Kaerle, koning van Castilliën, vergunt aan Jacop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kastelein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest Herpers dochter, onder zekere voorwaarden, bij testament over hunne leengoederen en andere goederen te beschikken. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 160: Afbeelding der grafzerk van Jacob van Borssele, kastelein van Gouda, en van Ursula van Foreest. Op het randschrift staat: 'hier leet begrave de edle en ser beminde Jacob va[n] Borcellen, castelein van der Goude starf a[nno] 1521 op Sinte Tomas avont den 20 Decemb[er] en die eedele Jofvrou Ursula van Foreest sijn huisvrou starf a[nno] 1525 den 15 Martii, bidt voor die zie[le]. Middenop: en Clara Clevendam en Annege Spirring sijn dochter.

tr.
met

Jacob Jacobsz van Borsselen2, zn. van Jacob (bastaard) van Borssele (Heer van Cleverdamme, gewettigd, aanvankelijk geestelijke, later gehuwd) en Agniete van Raephorst, geb. Gouda in 1470, Schildknaap (1519) Kastelein op het slot te Gouda (1501-1519) Kaptein van Gouda (1512), ovl. Gouda op 20 dec 1521, begr. Gouda, relatie. Hij krijgt een zoon.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     
Anna*1500 Gouda    
Nicolaas*1496 Gouda †1552  56Bronnen:
1.Karel de Grote, reeks 211 (A 164), A 164
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 67)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 70)


Bartholomeus van Raephorst
Bartholomeus van Raephorst1, geb. circa 1410, ovl. in 1437.

tr.
met

Machteld Pieters Pots1, geb. Rotterdam circa 1415, ovl. in 1451.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agniete  †1483   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 73)


Machteld Pieters Pots
Machteld Pieters Pots1, geb. Rotterdam circa 1415, ovl. in 1451.

tr.
met

Bartholomeus van Raephorst1, zn. van Adriaan van Raephorst en Agnes van Zuijlen van Nijevelt, geb. circa 1410, ovl. in 1437.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agniete  †1483   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 73)


Adriaan van Raephorst
Adriaan van Raephorst, geb. Wateringen circa 1370, ovl. Wateringen in 1455,
, Heer van Zoeterwoude en Stompwijk (1405-1470), Hoogheemraad vanRijnland (1425-1430), Schout van Haarlem.

tr.
met

Agnes van Zuijlen van Nijevelt, dr. van Steven van Zuijlen van Nijevelt en Agnes van Heemskerck, geb. circa 1380, ovl. in 1455.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1410  †1437  27


Agnes van Zuijlen van Nijevelt
Agnes van Zuijlen van Nijevelt, geb. circa 1380, ovl. in 1455.

tr.
met

Adriaan van Raephorst, zn. van Bartholomeus van Raephorst (heer van Zoeterwoude, rentmeester en baljuw van Kennemerland) en Catharina van Egmond, geb. Wateringen circa 1370, ovl. Wateringen in 1455,
, Heer van Zoeterwoude en Stompwijk (1405-1470), Hoogheemraad vanRijnland (1425-1430), Schout van Haarlem.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1410  †1437  27Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903


Hendrik van Santhorst
Hendrik van Santhorst, geb. in de omgeving van Leiderdorp circa 1290, ovl. in 1331.

tr.
met

Machteld van Oudshoorn, geb. Leiderdorp circa 1308, Vrouwe van Raaphorst, ovl. in 1375, tr. (1) in 1325 met Dirk Wieger van Raephorst. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus  †1376   


Mehaud van Craijenhorst
Mehaud van Craijenhorst.

tr. Wassenaar in 1260
met

Arnold (Arent) van Wassenaer van Duvenvoorde, zn. van Philips van Wassenaer (heer van Duivenvoorde) en F[lorentia] Arentsdr van Strijen, geb. Leiden circa 1227, Heer van Duivenvoorde, ridder 1258-1268, ovl. Wassenaar in 1280,
, vermeld 1248.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Florens  †1301 Veere  
Agnes*1259 Wassenaar †1335 Wassenaar 76


Agnes van Duivenvoorde
Agnes van Duivenvoorde, geb. Wassenaar circa 1259, Vrouwe van Heulestein, ovl. Wassenaar in 1335.

tr. in 1273
met

Gerard Kerstantszn (Gerrit) (Gerard Kerstantszn) van Raephorst, zn. van Kerstant Dircksz van Raephorst ridder, geb. Wassenaar circa 1253, Baljuw van Kennemerland, ovl. Wassenaar op 8 jan 1328,
, gesneuveld samen met o.a. zijn broer Dirk op een mislukte
tocht van Floris V tegen de Westfriezen, vermeld 1267.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1280 Wassenaar    


Pieter Jansz Pathijn
Pieter Jansz Pathijn, geb. circa 1585, ovl. Schiedam op 30 okt 1660.

tr. circa 1610
met

Neeltje Jansdr.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert~1626 Schiedam †1682 Maassluis 55
Jan*1610 Maasland †1675 Schiedam 64


Beatrix van Gent
Beatrix van Gent, geb. circa 1059, ovl. Bleiswijk in 1086.

tr.
met

Alewijn van Voorhout, burggraaf van Leiden, ovl. voor 1130.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doede*1086 Voorhout †1161  75
Alewijn II*1080  †1121  41


Barend Witsenburg
Barend Witsenburg, ged. Schiedam in 1670.

tr.
met

Jacomijntje Cornelisdr, ged. in 1640.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belletje*1670 Schiedam †1713 Schiedam 4210 


Jacomijntje Cornelisdr
Jacomijntje Cornelisdr, ged. in 1640.

tr.
met

Barend Witsenburg, ged. Schiedam in 1670.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belletje*1670 Schiedam †1713 Schiedam 4210 


Wilhelm Cloet
Wilhelm Cloet (Kloet), geb. Amsterdam circa 1632, RK, wijncoper.

tr. Amsterdam op 20 jan 1656
met

Cornelia van Loenen, dr. van Frans van Loenen, geb. circa 1632.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1657 Amsterdam    


Maria Soetermans
Maria Soetermans, geb. circa 1606.

tr. Amsterdam op 21 dec 1623, kerk.huw. (RK)
met

Matthijs Willemsz Cloet, zn. van Willem Cloet, geb. circa 1600, huwelijksgetuige van zijn broer Claes Willemsen Kloeth en Catharina Alberts Amsterdam op 4 mei 1622.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm*1632 Amsterdam    


Frans van Loenen
Frans van Loenen.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1632     


Matthijs Willemsz Cloet
Matthijs Willemsz Cloet, geb. circa 1600, huwelijksgetuige van zijn broer Claes Willemsen Kloeth en Catharina Alberts Amsterdam op 4 mei 1622.

tr. Amsterdam op 21 dec 1623, kerk.huw. (RK)
met

Maria Soetermans, dr. van Cornelis Claes Soetemans, geb. circa 1606.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm*1632 Amsterdam    


Cornelis Grisnigt
Cornelis Grisnigt, ged. Pijnacker op 17 feb 1743 (getuige: Aagje Grisnig).

tr. Delft op 19 jan 1765
met

Crijna van Dijk, begr. Delft op 25 mrt 1786.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten~1766 Delft †1766 Delft 0


Crijna van Dijk
Crijna van Dijk, begr. Delft op 25 mrt 1786.

tr. Delft op 19 jan 1765
met

Cornelis Grisnigt, zn. van Maarten Grisnich en Maria van Leeuwen, ged. Pijnacker op 17 feb 1743 (getuige: Aagje Grisnig).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten~1766 Delft †1766 Delft 0


Maarten Grisnigt
Maarten Grisnigt, ged. Delft op 24 apr 1766 (getuige: zijn tante Adriana Grisnigt), ovl. Delft op 17 mei 1766.


Cornelis Willems Grisnich
Cornelis Willems Grisnich, ged. Delft op 20 jan 1664, thuijnman onder Segwaert, woonde onder 't Woud in mrt 1702.

otr. Delft op 28 jan 1702, tr. Delft op 12 feb 1702
met

Helena Willems van den Berch, begr. Delft op 15 feb 1763.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maarten~1713 Delft