Website van Cees Hagenbeek
Gerrit van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Gerrit van Egmond.

tr.
met

Wilhelmina van Wateringen, ovl. na 1388.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1390 Wijk aan Zee †1415 Beverwijk 25Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Maria van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Maria van Egmond1.

tr.
met

Philips IV van Wassenaer1, zn. van Dirk III van Wassenaer (burggraaf van Leiden) en Magteld Gillisdr Oem (erfdochter van Oost-Barendrecht), geb. circa 1350, burggraaf van Leiden, ovl. Wijk bij Duurstede op 5 dec 1428.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 86)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Catharina van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Catharina van Egmond, ovl. na 1376.

tr.
met

Bartholomeus van Raephorst, zn. van Hendrik van Santhorst en Machteld van Oudshoorn (Vrouwe van Raaphorst), heer van Zoeterwoude, rentmeester en baljuw van Kennemerland, huwelijksgetuige van Simon van Teijlingen en Hase van Naaldwijk op 30 apr 1365, ovl. na 14 feb 1376,
, BRON: B67 OVERSCHIE, HUIZEN (DE HOFSTAD) RODENRIJS
- Arbitrale uitspraak van Bartholomeus van Raephorst, ridder, Aernt van Duvenvoorde en Dirck van Hodenpijl in een geschil tussen Gillis van Cralingen enerzijds en zijn vader Willem van Cralingen en zijn drie broeders Dirck, Jan en Daniel (die zich Van Roderise noemde naar zijn moeder, Kerstine van
Zuydwijck, vrouwe van Roderise, de dochter van Daniel) anderzijds. We lezen o.a.: "Voert so sellen Dirc ende Daniel ende haere nacomelinhe quite houden ende scadeloes Gillys horen broder ende sijn nacomelinghe van allen heerwaerden, die staen ende horen toten goede, diemen hout van den heer van der Lecke ende Dirc van Hodenpijl..ende van allen cost, die Gillys voirss. ende sijn nacomelinghe daerom doen als zij reysen om deze goede te versoeken an horen heer, daer mense of hout, die sellen Dirc ende Daniel of hoer nacomelinghe gelden alsoe dats Gillys vrij wesen sel van allen oncost.."
[ november 1384 ].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1370 Wateringen †1455 Wateringen 85Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Antonia van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Antonia van Egmond.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Elisabeth van Egmond van Merenstein
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Elisabeth (Elisabeth Vrouwe) Vrouwe van Egmond van Merenstein, geb. Egmond aan den Hoef circa 1343, ovl. Amsterdam in 1400,
, was eerder gehuwd met Filips van Tetrode, overleden in 1375.
Zij droeg op 14 febr. 1376 het ambacht van Zoeterwoude op aan haar zwager Bartholomeus van Raaphorst. Zij was toen weduwe.

tr. (1)
met

Philips van Tetrode, geb. circa 1325, ovl. in 1374,
, Filips en Elisabeth kregen geen kinderen.
Filips had wel twee bastaard kinderen. Deze onechte kinderen waren `gewonnen` bij Aechte Simon Scellenzoonsdr. Een jaar na Filips verdrinkingsdood probeerde zijn vrouw (of tante) Elisabeth in Heemstede goederen voor zijn onechte kinderen te kopen. Of dat is gelukt is tot nu toe niet achterhaald.
In het Rijksarchiefarchief in Den Haag is een collectie zegels op fiches gezet: Willem van Tetrode, acte abdij van Leeuwenhorst van 25 juni 1330; een kruis vergezeld van vier zesbladerige bloemen met randschrift: s Willaem van Tetrode. Van Philips van Tetrode zijn rekeningen van de graaf van 27 november 1361 bekend. Op deze rekeningen staat het zegel: een kruis met vier vijfdelige bloemen met het randschrift: s Philips van Tetrode.
Holland is ongeschikt voor ridders. De moerassen en sloten zijn levensgevaarlijk voor een krijgsheer in z`n zware wapenuitrusting. Filips van Tetrode verdronk. Tijdens hevig noodweer viel hij van zijn paard en belandde in een sloot.
De Friezen hadden hem in 1374 gevangen genomen. Op zijn ere-woord is hij vrijgelaten om een losgeld bijeen te brengen. Ergens tussen Lisse en Sassenheim kwam hij aan z`n einde. (Bron: Hamaker `Memoriale fautorum`.)
Filips van Tetrode was in 1350 betrokken bij het Hoekse verbond. Dat leverde hem verbanning op. Van 1351 tot 1355. Hij was daarna schepen in Delft in 1359 en baljuw van Delfland in 1361
(bron: Antheun Janse Ridderschap in Holland IBSN 90-6550-667-5). Filips van Tetrode was ook nog zo`n vijf jaar rentmeester van Noord-Holland (1358 tot 1362 of 1363).

tr. (2) Amsterdam in 1377
met

Jacob Jansz de Wael, zn. van Jacob Jansz de Wael (koopman te Amsterdam) en Heilwig van Haerlem, geb. Amsterdam circa 1335, welgesteld koopman te Amsterdam,
, Huwde met Elisabeth van Egmont, dochter van Jan I van Egmont en Gyote van Amstel van IJsselstein.
Het in Holland zeer vooraanstaande adellijke geslacht van Egmond, dat zelf beweerde af te stammen van de vroegmiddeleeuwse Friese koning Radboud, duikt voor het eerst op in de geschiedenis als beschermheren (advocatus) van de Egmondse abdij.
Al in de dertiende de eeuw bezaten de heren van Egmond een eigen kasteel in Egmond aan den Hoef, in de loop der eeuwen uitgebouwd tot 'de schoonste burcht van Holland' zoals men het in de zestiende eeuw noemde.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1378     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Griete van IJsselstein en van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Griete van IJsselstein en van Egmond1, ged. Egmond-Binnen in 1347,
, in oud-archief van Amsterdam bevindt zich
een oorkonde van 3 Februari 1374, die van Jan van Almelo, knape, is uitgegaan. Johan van Almelo geeft n l . op die dag ten verzoeke van zijn vrouw Gviete van IJsselstein en van Egmond vidimus van een brief van 1 November 1313, waarbij Gijsbrecht, heer van IJsselstein, en Gerrit van der Vliet, ridders, aan de landgenoten van Zuid-Polsbroek toestaan om een waterpijp door een weg in het gerecht van
IJsselstein te mogen leggen en onderhouden . . .
In de oorkonde van 3 Februari 1374 wordt gezegd, dat Jan van Almelo zekere voorrechten der landgenoten van Zuid-Polsbroek van 1313 vidimeert krachtens „beveelnisse miinre liever geduchtiger vrouwen Vrouwe Griete, Vrouwe van IJselsteyne ende Egmonde'. Waarschijnlijk moeten we in haar een dochter zien van Jan van Egmond en Guyotte van IJsselstein. Zij zal door haar man de voorrechten,
in 1313 door Guyotte's grootvader Gijsbrecht van
IJsselstein aan de buren van Zuid-Polsbroek verleend, hebben willen doen bevestigen. Of Griete werkelijk vrouwe van de heerlijkheid IJsselstein geweest is, moet o.i. betwijfeld worden; Guyotte's oudste zoon Arnout is zijn moeder in het beheer der heerlijkheden Egmond en IJsselstein opgevolgd. De woorden „Vrouwe van IJselsteyne ende van Egmonde" in het charter van 3 Februari 1374 zijn
vermoedelijk gebezigd om de hoge rang en stand van deze dochter uit het huis Egmond aan te duiden.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 239)


Johan van Almelo
Johan (Jan) van Almelo1,1,2, geb. Egmond-Binnen (Polsbroek) op Slot op de Hoef in 1328 (circa 1320), ged. in 1345, vermeld 1351-1401, ovl. na 1401,
, vermeld 1351-1401 op de Brakenborch in Polsbroek
Een vidimus is een gelegaliseerd afschrift van een oorkonde en daarmee een speciale vorm van een afschrift. In een vidimus-akte verklaart een autoriteit een oudere akte gezien te hebben, waarna de volledige tekst van die oudere.

tr.
met

Gostuwe Jansdr van der Goude2.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Albert  †1378   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Afstammingsreeksen van de Hertogen van Brabant (B 009), Vic Hamers, Rob Dix en Zeno Deurvorst, NGV, 978-90-72771-08-7, Woerden, 2006 (blz. 48)


Philips van Tetrode
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Philips van Tetrode, geb. circa 1325, ovl. in 1374,
, Filips en Elisabeth kregen geen kinderen.
Filips had wel twee bastaard kinderen. Deze onechte kinderen waren `gewonnen` bij Aechte Simon Scellenzoonsdr. Een jaar na Filips verdrinkingsdood probeerde zijn vrouw (of tante) Elisabeth in Heemstede goederen voor zijn onechte kinderen te kopen. Of dat is gelukt is tot nu toe niet achterhaald.
In het Rijksarchiefarchief in Den Haag is een collectie zegels op fiches gezet: Willem van Tetrode, acte abdij van Leeuwenhorst van 25 juni 1330; een kruis vergezeld van vier zesbladerige bloemen met randschrift: s Willaem van Tetrode. Van Philips van Tetrode zijn rekeningen van de graaf van 27 november 1361 bekend. Op deze rekeningen staat het zegel: een kruis met vier vijfdelige bloemen met het randschrift: s Philips van Tetrode.
Holland is ongeschikt voor ridders. De moerassen en sloten zijn levensgevaarlijk voor een krijgsheer in z`n zware wapenuitrusting. Filips van Tetrode verdronk. Tijdens hevig noodweer viel hij van zijn paard en belandde in een sloot.
De Friezen hadden hem in 1374 gevangen genomen. Op zijn ere-woord is hij vrijgelaten om een losgeld bijeen te brengen. Ergens tussen Lisse en Sassenheim kwam hij aan z`n einde. (Bron: Hamaker `Memoriale fautorum`.)
Filips van Tetrode was in 1350 betrokken bij het Hoekse verbond. Dat leverde hem verbanning op. Van 1351 tot 1355. Hij was daarna schepen in Delft in 1359 en baljuw van Delfland in 1361
(bron: Antheun Janse Ridderschap in Holland IBSN 90-6550-667-5). Filips van Tetrode was ook nog zo`n vijf jaar rentmeester van Noord-Holland (1358 tot 1362 of 1363).

tr.
met

Elisabeth (Elisabeth Vrouwe) Vrouwe van Egmond van Merenstein, dr. van Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein), geb. Egmond aan den Hoef circa 1343, ovl. Amsterdam in 1400,
, was eerder gehuwd met Filips van Tetrode, overleden in 1375.
Zij droeg op 14 febr. 1376 het ambacht van Zoeterwoude op aan haar zwager Bartholomeus van Raaphorst. Zij was toen weduwe, tr. (2) met Jacob Jansz de Wael. Uit dit huwelijk een zoon


Bartholomeus van Raephorst
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Bartholomeus van Raephorst, heer van Zoeterwoude, rentmeester en baljuw van Kennemerland, huwelijksgetuige van Simon van Teijlingen en Hase van Naaldwijk op 30 apr 1365, ovl. na 14 feb 1376,
, BRON: B67 OVERSCHIE, HUIZEN (DE HOFSTAD) RODENRIJS
- Arbitrale uitspraak van Bartholomeus van Raephorst, ridder, Aernt van Duvenvoorde en Dirck van Hodenpijl in een geschil tussen Gillis van Cralingen enerzijds en zijn vader Willem van Cralingen en zijn drie broeders Dirck, Jan en Daniel (die zich Van Roderise noemde naar zijn moeder, Kerstine van
Zuydwijck, vrouwe van Roderise, de dochter van Daniel) anderzijds. We lezen o.a.: "Voert so sellen Dirc ende Daniel ende haere nacomelinhe quite houden ende scadeloes Gillys horen broder ende sijn nacomelinghe van allen heerwaerden, die staen ende horen toten goede, diemen hout van den heer van der Lecke ende Dirc van Hodenpijl..ende van allen cost, die Gillys voirss. ende sijn nacomelinghe daerom doen als zij reysen om deze goede te versoeken an horen heer, daer mense of hout, die sellen Dirc ende Daniel of hoer nacomelinghe gelden alsoe dats Gillys vrij wesen sel van allen oncost.."
[ november 1384 ].

tr.
met

Catharina van Egmond, dr. van Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein), ovl. na 1376.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1370 Wateringen †1455 Wateringen 85


Philips IV van Wassenaer
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Philips IV van Wassenaer1, geb. circa 1350, burggraaf van Leiden, ovl. Wijk bij Duurstede op 5 dec 1428.

tr.
met

Maria van Egmond1, dr. van Jan Aelbrecht van Egmond van Meerenstein (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein).

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 86)

Fred Maxwell
 
in
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Leontine Maxwell
Kwartierstaat van Leontine Maxwell

Fred Maxwell, geb. op 7 jul 1960, bedrijfsarts.

 
 

tr. in 1987
met

Andrea Vernimmen, geb. op 4 apr 1960, notaris.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marit     
Maud     


Len Maxwell
 
in
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Leontine Maxwell
Kwartierstaat van Leontine Maxwell

Len Maxwell, geb. op 22 aug 1963, makelaar.

 
 

tr.
met

Susan Wouters.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisa     


Andrea Vernimmen
 
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Andrea Vernimmen, geb. op 4 apr 1960, notaris.

tr. in 1987
met

Fred Maxwell, zn. van Neil (Felix Neil) Maxwell en Betty (Elizabeth Emelie) Klusman, geb. op 7 jul 1960, bedrijfsarts.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marit     
Maud     


Staesken van Broekhuizen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Staesken van Broekhuizen1, geb. Leersum circa 1412,
, Steesken van Broickhusen van Weerdenborch, bij transport Adriane voorn., anno 1442, met condicie, so hj sonder kinder sterft, sal s|jn broder ofte naeste sweertmage erven an 104 olde schilden sjaers, te beuren uut den weerd Rijsweerde tuschen den gerichte van Zulinchem ende Dirx weert van Brakel met wilgen ende patinge. Hier is uutgelaten dese woorden: tmtgenomen van Snaetsart, ende: uutgenomen of
eenig sand ofte weert midden in den stroom tegen dese weerde vielen, daer men met eenen geladenen Rhijnschepe ofte saltschepe om varen mocht.Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 115)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Eustachius IV van Brakell
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Ridder Staesken (Eustachius IV, Staes Jansz) van Brakell1,2,2, geb. Brakel circa 1370, Heer van Langerak, ovl. voor 13 okt 1410,
, Eustachius beleende in 1369 zijn oom Johan van Braekel, met de tiendens van Deyl als broeders deeling, was in 1370 bij het verdrag der Factien in Gelderland, beleend met Braekel 1377, 1379, in 1381 vermeld met Johan van  Braekel, Johansz zijn neef.
In 1396 kocht hij goed te Braekel van Heer
Johan van Braekel
heer van Brakel beleend 1377, 1379 en Langerak beleend 20-3-1343 en 1367, ridder, beleend met goed te Lakerveld 26-8-1392, beleent zijn oom Johan van Brakel met tienden te Deil 1369, aanwezig bij het verdrag der Factiën in Gelre 1376, vermeld 1381, koopt goed te Brakel 1396, krijgt vrijgeleide in 1403 en 1406
1402 tucht sijn vrou Catrin van Brakel hieraan
idem leen 281: 10 morgen land in het Luysveld te Brakel, huis, hofstad, 14 morgen land etc, 1401:
Steesken van Brakel bij overdracht door Dirck van Tiel Dircksz, 1424: idem, 1441: Goossen van
Brakel hiermee beleend.

tr. na 20 dec 1380
met

Catharina (Catrin) van Polanen1,2 (van Asperen van Polanen), dr. van Diederick (Dirck) van Polanen (2e Heer van Asperen, drost van Heusden.) en Elburg van Arkel van Asperen, geb. Brakel circa 1360, vrouwe van Langerak,
, Lijftocht 5-11-1360 van haar eerste man. Zij wordt ook Katharijnen van Asperen vrouwe van Brakel genoemd, tr. (2) circa 1385 met Wouter van Heemskerk. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana*1386 Brakel †1442  56
Guedele     
Elisabeth     
Gijsbert     
Jan     Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Catharina van Polanen
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Catharina (Catrin) van Polanen1,2 (van Asperen van Polanen), geb. Brakel circa 1360, vrouwe van Langerak,
, Lijftocht 5-11-1360 van haar eerste man. Zij wordt ook Katharijnen van Asperen vrouwe van Brakel genoemd.

tr. (1) na 20 dec 1380
met

Ridder Staesken (Eustachius IV, Staes Jansz) van Brakell1,2,2, zn. van Eustachius III van Brakell en NN Staesken, geb. Brakel circa 1370, Heer van Langerak, ovl. voor 13 okt 1410,
, Eustachius beleende in 1369 zijn oom Johan van Braekel, met de tiendens van Deyl als broeders deeling, was in 1370 bij het verdrag der Factien in Gelderland, beleend met Braekel 1377, 1379, in 1381 vermeld met Johan van  Braekel, Johansz zijn neef.
In 1396 kocht hij goed te Braekel van Heer
Johan van Braekel
heer van Brakel beleend 1377, 1379 en Langerak beleend 20-3-1343 en 1367, ridder, beleend met goed te Lakerveld 26-8-1392, beleent zijn oom Johan van Brakel met tienden te Deil 1369, aanwezig bij het verdrag der Factiën in Gelre 1376, vermeld 1381, koopt goed te Brakel 1396, krijgt vrijgeleide in 1403 en 1406
1402 tucht sijn vrou Catrin van Brakel hieraan
idem leen 281: 10 morgen land in het Luysveld te Brakel, huis, hofstad, 14 morgen land etc, 1401:
Steesken van Brakel bij overdracht door Dirck van Tiel Dircksz, 1424: idem, 1441: Goossen van
Brakel hiermee beleend.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana*1386 Brakel †1442  56
Guedele     
Elisabeth     
Gijsbert     
Jan     

tr. (2) circa 1385
met

Wouter van Heemskerk,
, 20 januari 1367 Wouter van Heemskercke, ridder, geeft aan het klooster van Sint Jan te Haerlem 8 pond hollands jaarlijks uit een stuk land geheten Braens venne, gelegen bij het huis te Heemskercke, voor het houden van zielmissen voor wijlen zijn vrouw, Margrete van Moermont. Hij is kinderloos overleden.
'Heer Reynout van Brederoede, Bailliu van Kennemer-landt, poogheden eenighe tot Castricum doodt te slaen, maer misluckt zijnde, namen de vlucht opten Slote van Eemskerck, dies den Hertogh het Slot dede belegghen, onder 't beleydt van Heer Dirck van Polanen, die daer voor lagh elf weken, doen wierde het op genade opgegeven, ende Heer Wouter van Eemskerck wierdt ghevanghen geset, maer wierde daer nae metten Hertogh versoent, ende kreegh sijn goedt weder, ende sterf anno 1380' (bron: Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, B. van Santen,1652). Dit moet zich afgespeeld hebben tussen 1367 en 1380, dus in de tijd dat Wouter van Heemskerck getrouwd was met de dochter van zijn belager.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Gerard de Cocq van Waardenburg
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Gerard (Gerrit, Johan ?) de Cocq van Waardenburg, 5e heer van Waardenburg, ovl. tussen 5 jun 1403 en 11 sep 1409 ,
, Hertog Willem van Gelder vergunde aan Gerhard, heer van Weerdenborch, dat de oudste zoon van zijne dochter Agnes en van heer Willem van Broeckhuisen, Weerdenborch zoude erven, en den naam en het wapen van Weerdenborch mocht aannemen, 1397. Gezien de bekende beleningsreeks van Weerdenberg lijkt het erop, dat Agnes enig kind was. Gerard de Cock van Weerdenberg stelt ook in 1397 duidelijk, dat hij zijn kleinzoon Johan van Broeckhuysen tot zijn erfgenaam maakt van Weerdenberg, via zijn dochter Agnes. Gerard de Cock van Weerdenberg is kort daarop overleden.

 

tr. Waardenburg circa 1355
met

Hendrica van Culemborch, dr. van Hubert II/IV heer van Culemborch en Jutte (Jutta) van der Leck (erfgename van de heerlijkheden Werth en Wertherbruch), ovl. voor 11 sep 1406,
, vermeld 27 feb 1390.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1360  †1404  44
Sweder*1360  †1404  44


Hendrica van Culemborch
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hendrica van Culemborch, ovl. voor 11 sep 1406,
, vermeld 27 feb 1390.

tr. Waardenburg circa 1355
met

Gerard (Gerrit, Johan ?) de Cocq van Waardenburg, zn. van Johan de Cocq van Waardenburg (4e heer van Waardenburg) en Agnes van Mirlaer, 5e heer van Waardenburg, ovl. tussen 5 jun 1403 en 11 sep 1409 ,
, Hertog Willem van Gelder vergunde aan Gerhard, heer van Weerdenborch, dat de oudste zoon van zijne dochter Agnes en van heer Willem van Broeckhuisen, Weerdenborch zoude erven, en den naam en het wapen van Weerdenborch mocht aannemen, 1397. Gezien de bekende beleningsreeks van Weerdenberg lijkt het erop, dat Agnes enig kind was. Gerard de Cock van Weerdenberg stelt ook in 1397 duidelijk, dat hij zijn kleinzoon Johan van Broeckhuysen tot zijn erfgenaam maakt van Weerdenberg, via zijn dochter Agnes. Gerard de Cock van Weerdenberg is kort daarop overleden.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1360  †1404  44
Sweder*1360  †1404  44


Sweder de Cocq van Waardenburg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Sweder de Cocq van Waardenburg, geb. circa 1360, ovl. in 1404.

 • Vader:
  Gerard (Gerrit, Johan ?) de Cocq van Waardenburg, zn. van Johan de Cocq van Waardenburg (4e heer van Waardenburg) en Agnes van Mirlaer, 5e heer van Waardenburg, ovl. tussen 5 jun 1403 en 11 sep 1409 ,
  , Hertog Willem van Gelder vergunde aan Gerhard, heer van Weerdenborch, dat de oudste zoon van zijne dochter Agnes en van heer Willem van Broeckhuisen, Weerdenborch zoude erven, en den naam en het wapen van Weerdenborch mocht aannemen, 1397. Gezien de bekende beleningsreeks van Weerdenberg lijkt het erop, dat Agnes enig kind was. Gerard de Cock van Weerdenberg stelt ook in 1397 duidelijk, dat hij zijn kleinzoon Johan van Broeckhuysen tot zijn erfgenaam maakt van Weerdenberg, via zijn dochter Agnes. Gerard de Cock van Weerdenberg is kort daarop overleden, tr. Waardenburg circa 1355.
 


Johan de Cocq van Waardenburg
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Johan de Cocq van Waardenburg, 4e heer van Waardenburg, ovl. circa 1360.

 • Vader:
  Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg, zn. van Rudolf II de Cocq van Weerdenburg (2e Heer van Waardenburg) en Margaretha van Batenburg, geb. Waardenburg op het kasteel Waardenburg circa 1280, 3e heer van Waardenburg, ovl. Driel op 6 jan 1339,
  , Gerit de Coc mit den wringende hals huwelijkte (kennelijk als chef de famille) uit aan zijn broersdochter als erfdochter van Vuren uit zodat het nageslacht van de heren van Vuren zou stammen blijkens deze kroniek uit een huwelijk van deze erfdr van Vuen met de heer van Asperen (danwel Herberen danwel diens broer). Dit suggereert dat Vuren al voordien kwam te resorteren (en niet eerder gekoloniseerd) onder de Chatillon-nazaten.
  In danwel de tekst danwel de interpretatie klopt iets niet. De tekst in eenzelfde zin maakt onderscheid tussen dese Gerit van Werdenberch en Gerit de Coc van Batenborch, tr. circa 1314.
 

tr. tussen 1333 en 1340
met

Agnes van Mirlaer, dr. van Jacob III /I van Mierlaer,
, over Agnes is niet veel bekend. Zij wordt soms een van Mirlaer genoemd, maar dat wordt niet door feitelijk materiaal ondersteund en lijkt niet erg waarschijnlijk. Bekijken we de namen van haar kinderen dan zit daar geen Jacob bij, toch zo ongeveer de belangrijkste voornaam bij een aantal opvolgende generaties van Mirlaer. Haar eerste kind met Johan de Cock van Weerdenberg heet Gerard, vernoemd naar zijn grootvader aan vaderskant, de tweede zoon heet Sweder, de derde Roelof en de vierde Alard. Die laatste twee voornamen zouden kunnen komen van de grootvaders van Johan de Cock v Weerdenberg (Rudolf de Cock en wellicht Alard van Buren), dus de voornaam Sweder moeten we misschien zoeken aan de kant van Agnes' voorouders. Een Sweder van Mirlaer is evenwel in geen enkele generatie van dat geslacht bekend, tr. (1) met Herberen van Arkel van Heukelom. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard  †1403   
Sweder     
Roelof     
Alard