Genealogische website van Cees Hagenbeek
Willem Jacobse van Leeuwe
Willem Jacobse van Leeuwe.

tr. circa 1662
met

Maertge Dirkx van der Bel, dr. van Dirick Cornelis van der Bel (coperslagersgesel) en Maeijke Hendricxe van Dienen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1663 Rotterdam    


Cornelia van der Bel
Cornelia van der Bel, doopgetuige van haar nicht Anna van Leeuwe Rotterdam op 27 mei 1663,
, vermeld als doopgetuige te Rotterdam op 27-5-1663.


Abraham van Dijck
Abraham van Dijck, ged. Den Haag op 15 dec 1652, ovl. Den Haag op 14 okt 1708.

otr. Den Haag op 17 dec 1673, tr.
met

Margaretha van Schoorstraaten, ged. Den Haag op 23 jun 1647, ovl. Den Haag op 11 okt 1724.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje~1682 Den Haag (Kloosterkerk)    


Margaretha van Schoorstraaten
Margaretha van Schoorstraaten, ged. Den Haag op 23 jun 1647, ovl. Den Haag op 11 okt 1724.

otr. Den Haag op 17 dec 1673, tr.
met

Abraham van Dijck, ged. Den Haag op 15 dec 1652, ovl. Den Haag op 14 okt 1708.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje~1682 Den Haag (Kloosterkerk)    


Cornelis Willemsz Keth
Cornelis Willemsz Keth1,2,3, geb. circa 1535, schout te Koudekerk van 1589-1599, ovl. na 1616,
, pachtte 1560-1600 de Hoorntgensweer, De lidmatenlijsten van de Verenigde (Waterlandse) Gemeente, zoals die blijkbaar nog tot 1964 werd genoemd, vermelden in 1623 een zekere Dirk Willems Ket met vrouw en zoon. Dirk Willems Ket staat van 1600 tot 1620 ook te boek als burgemeester van Harlingen. Dat mag opmerkelijk heten: Ket was niet alleen doopsgezind, maar bovendien een immigrant van de eerste generatie. Hij was omstreeks 1581 van Koudekerk aan de Rijn verhuisd naar Harlingen. In Koudekerk bekleedde de familie Ket in de zestiende eeuw onder meer het schoutambt en Dirk Willems Ket had er in 1571 land in de Hondsdijkpolder van zijn vader gerfd. In 1581 verkocht hij dit aan zijn broer Klaas Ket, waarna hij zijn Harlingse bruid Hadewij Willems naar Friesland volgde.

tr.
met

Beatrix Gerritsdr, dr. van Gerryt Eewoutsz en Clemeynsgen Pieterdr van Tol, ovl. na 1593.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  1623   
Gerrit*1565  1623  58
Cornelis     
Claes*1570 Koudekerk a/d Rijn 1631  61
Maritje  1647 Koudekerk a/d Rijn  Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
3.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 101)


Cornelis Cornelisz de Lichter
Cornelis Cornelisz de Lichter (de Jonge Licht), geb. Goudriaan, ovl. voor 1667.

tr. Goudriaan op 13 mrt 1632
met

Aeltje Theunisdr, dr. van Theunis Claesz en Lijsje NN, geb. Goudriaan.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje     


Aeltje Theunisdr
Aeltje Theunisdr, geb. Goudriaan.

tr. Goudriaan op 13 mrt 1632
met

Cornelis Cornelisz de Lichter (de Jonge Licht), zn. van Cornelis Cornelisz de Licht en Aentgen Tonisdr den Haen, geb. Goudriaan, ovl. voor 1667.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje     


Cornelis Cornelisz de Licht
Cornelis Cornelisz Gerrit Cornelisz de Licht, woont te Goudriaan, ovl. voor 1620.

tr.
met

Aentgen Tonisdr den Haen, dr. van Anthonis Pietersz den Haen en Anthonia NN, ovl. tussen 1623 en 1626, tr. (2) met Jan Woutersz. Covel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis Goudriaan 1667   


Aentgen Tonisdr den Haen
Aentgen Tonisdr den Haen, ovl. tussen 1623 en 1626.

tr. (1)
met

Cornelis Cornelisz Gerrit Cornelisz de Licht, woont te Goudriaan, ovl. voor 1620.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis Goudriaan 1667   

tr. (2)
met

Jan Woutersz. Covel


Jan Woutersz. Covel
Jan Woutersz. Covel.

tr.
met

Aentgen Tonisdr den Haen, dr. van Anthonis Pietersz den Haen en Anthonia NN, ovl. tussen 1623 en 1626, tr. (1) met Cornelis Cornelisz de Licht. Uit dit huwelijk een zoon


Theunis Claesz
Theunis Claesz, woont te Goudriaan, vermeld in de 500e penning in 1627, vermeld in de 200e penning in 1638, ovl. voor 1667.

tr. (1)
met

Lijsje NN, ovl. voor 1616.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje Goudriaan    

tr. (2)
met

Maeijcken Theunisdr


Lijsje NN
Lijsje NN, ovl. voor 1616.

tr.
met

Theunis Claesz, woont te Goudriaan, vermeld in de 500e penning in 1627, vermeld in de 200e penning in 1638, ovl. voor 1667, tr. (2) met Maeijcken Theunisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje Goudriaan    


Maeijcken Theunisdr
Maeijcken Theunisdr.

tr.
met

Theunis Claesz, woont te Goudriaan, vermeld in de 500e penning in 1627, vermeld in de 200e penning in 1638, ovl. voor 1667, tr. (1) met Lijsje NN. Uit dit huwelijk een dochter


Anthonis Pietersz den Haen
Anthonis Pietersz den Haen, woont te Goudriaan,
, Vermeld 1585.

tr.
met

Anthonia NN.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aentgen  1623   


Anthonia NN
Anthonia NN.

tr.
met

Anthonis Pietersz den Haen, zn. van Pieter de Haen en Heyl Pieters, woont te Goudriaan,
, Vermeld 1585.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aentgen  1623   


Pieter de Haen
Pieter de Haen.

tr.
met

Heyl Pieters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis     


Heyl Pieters
Heyl Pieters.

tr.
met

Pieter de Haen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis     


Allard III van Buren
Allard III heer van Buren, geb. circa 1240, ovl. circa 1315,
, vermeld 1297-1316.

tr.
met

Elisabeth Adelise de Vriese Friso (Elisabeth de Vreese, Elisabeth Friso), dr. van Lambert de (Vreese) Vriese en Elisabeth van Puifflijk.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     
Otto     
Lambert*1280  1315  35


Elisabeth Friso
Elisabeth Adelise de Vriese Friso (Elisabeth de Vreese, Elisabeth Friso).

tr.
met

Allard III heer van Buren, zn. van Otto II van Buren (vermeld 1263-1313), geb. circa 1240, ovl. circa 1315,
, vermeld 1297-1316.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     
Otto     
Lambert*1280  1315  35


Elisabeth van der Sluys
Elisabeth van der Sluys, geb. circa 1283, ovl. na 1315.

 • Vader:
  Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa)1, zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
  , hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als n der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
  Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
  "Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich.  Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november).  In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
  Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (1) circa 1275 met Aleydis van Roistelle (van Boxtel). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1280.
 

tr. op 14 jun 1310
met

Rudolf II (Roelof II) de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. in 1315,
, Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (1) met N.N. Gerritsdr van Rossem, dr. van Ridder Gerard van Rossem en Hadewigis . Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) voor 1299 met Margaretha van Batenburg. Uit dit huwelijk 3 zonen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883