Genealogische website van Cees Hagenbeek
Leentje Ariensdr
Leentje Ariensdr1,2, ovl. voor 1649.

tr.
met

Cornelis Pietersz de Goede1,2, geb. Zandambacht circa 1560, ovl. 's-Gravenzande circa 1623,
, bouwman en schepen (1604-1605) te Zandambacht op de Stelwoning aan de Maasdijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1594 Zandambacht †1634 's-Gravenzande 40Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Joachim Pietersz van Staalduinen
Joachim Pietersz van Staalduinen1, geb. Zandambacht circa 1620, bouwman, duinmeijer, schepen van Zandambacht van 1669 tot 1675, ovl. voor 30 apr 1696.

tr. 's-Gravenzande circa 1642
met

Lidewij Cornelisdr van der Schilde1, geb. Zandambacht in 1618, ovl. 's-Gravenzande op 30 apr 1696.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 108)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Lidewij Cornelisdr van der Schilde
Lidewij Cornelisdr van der Schilde1, geb. Zandambacht in 1618, ovl. 's-Gravenzande op 30 apr 1696.

tr. 's-Gravenzande circa 1642
met

Joachim Pietersz van Staalduinen1, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht circa 1620, bouwman, duinmeijer, schepen van Zandambacht van 1669 tot 1675, ovl. voor 30 apr 1696.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 108)


Maertge Pietersdr van Staalduinen
Maertge Pietersdr van Staalduinen, geb. circa 1622, ovl. voor 12 jul 1673.

tr. voor 7 jul 1643
met

Jan Arentsz Backer, ovl. voor 1669.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Jan Arentsz Backer
Jan Arentsz Backer, ovl. voor 1669.

tr. voor 7 jul 1643
met

Maertge Pietersdr van Staalduinen, dr. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. circa 1622, ovl. voor 12 jul 1673


Cornelis Pietersz van Staalduinen
Cornelis Pietersz van Staalduinen, geb. circa 1624, ovl. voor 27 aug 1669.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Louweris Pietersz van Staalduinen
Louweris Pietersz van Staalduinen, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701.

tr. (1)
met

Maartje Jansdr Goutappel, ovl. in 1667.

tr. (2) 's-Gravenzande op 8 mei 1667
met

Annetje Michielsdr Hooreweg, geb. Overschie.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Pieter Pietersz van Staalduinen
Pieter Pietersz van Staalduinen, geb. circa 1632, ovl. na 4 jun 1649.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Maartje Jansdr Goutappel
Maartje Jansdr Goutappel, ovl. in 1667.

tr.
met

Louweris Pietersz van Staalduinen, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701, tr. (2) met Annetje Michielsdr Hooreweg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Annetje Michielsdr Hooreweg
Annetje Michielsdr Hooreweg, geb. Overschie.

tr. 's-Gravenzande op 8 mei 1667
met

Louweris Pietersz van Staalduinen, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701, tr. (1) met Maartje Jansdr Goutappel. Uit dit huwelijk geen kinderen


Willem Jansz Dom
Willem Jansz Dom1, ovl. voor 27 mei 1636.

tr.
met

Belitgen Egbertsdr de Graaf1,2, dr. van Egbert Evertsz de Graaf en Barbara Jacobs, ovl. circa 1665, tr. (2) tussen 1634 en 1635 met Pieter Joachimsz van Staalduinen3,1,2. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1612 Zandambacht †1676  63Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Anthonis Cornelisz
Anthonis Cornelisz, geb. circa 1522, ovl. op 16 mrt 1585,
, woonde de Hoeck te Naaldwijk.

tr. (1) op 18 aug 1580
met

Aeltge Zijmonsdr, tr. (2) met Adriaen Maertsz Cappeteyn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Loengen Cornelisdr, ovl. voor aug 1580.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martgen     


Aeltge Zijmonsdr
Aeltge Zijmonsdr.

tr. (1) op 18 aug 1580
met

Anthonis Cornelisz, geb. circa 1522, ovl. op 16 mrt 1585,
, woonde de Hoeck te Naaldwijk, tr. (2) met Loengen Cornelisdr. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder.

tr. (2)
met

Adriaen Maertsz Cappeteyn


Adriaen Maertsz Cappeteyn
Adriaen Maertsz Cappeteyn.

tr.
met

Aeltge Zijmonsdr, tr. (1) met Anthonis Cornelisz. Uit dit huwelijk geen kinderen


Neeltje Louwen
Neeltje Louwen1,2, ovl. na 28 jun 1634,
, uit RA Naaldwijk 1597: Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz, transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil .. gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct . voor 54 gulden.

tr. in 1577
met

Joachim Pietersz van Staalduinen1,2, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625.  Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil, tr. (1) met Martgen Thonisdr de Oude2, dr. van Anthonis Cornelisz en Loengen Cornelisdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1587 Naaldwijk †1641 Zandambacht 54Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Gerrit Cornelis Keth
Gerrit Cornelis Keth1,2, geb. circa 1565, ovl. voor 1623.

tr. (1)
met

Maritgen Clemensdr1,2,
, woonde te Koudekerk.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1600 Koudekerk a/d Rijn    
Clement*1599  †1670  71
Cornelis*1597     

relatie (2)

Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
5.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)


Maritgen Clemensdr
Maritgen Clemensdr1,2,
, woonde te Koudekerk.

tr.
met

Gerrit Cornelis Keth1,2, zn. van Cornelis Willemsz Keth (schout te Koudekerk van 1589-1599) en Beatrix Gerritsdr, geb. circa 1565, ovl. voor 1623, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1600 Koudekerk a/d Rijn    
Clement*1599  †1670  71
Cornelis*1597     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Beatrix Gerrits Keth
Beatrix Gerrits (Beatrix Gerritsdr) Keth1,2, geb. Koudekerk a/d Rijn circa 1600.

tr. Koudekerk a/d Rijn op 2 feb 1625
met

Willem Claesz van Claveren1,2, zn. van Claes Willemsz van Claveren (veehouder) en Trijntje Aelvertsdr, geb. Koudekerk a/d Rijn circa 1600, veehouder in de Lagewaard (veehouder).

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aelbert~1631 Koudekerk a/d Rijn    
Gerrit~1640 Alphen a/d Rijn †1705 Alphen a/d Rijn 64Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 256)
2.Notariele akte Leiden (Notar 390), RA Leiden, Not. Arch .504, Inventarisnr.: 325, Cornelis Dircxsz van Groyelande, Leiden, 1639 (29 jan 1639 akte 16)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Willem Jorsz Keth
Willem Jorsz Keth1,2,3, geb. Koudekerk a/d Rijn circa 1500, landbouwer Koudekerk, ovl. circa 1571,
, pachtte de Hoorntgensweer van Sint Catharina Gasthuis te Leiden.

Hij krijgt 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1535  †1616  81
Dirk     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 101)
3.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 107)


Joris Claasz Keth
Joris Claasz Keth1,2, landbouwer Koudekerk en leenman te Warmond, ovl. na 22 okt 1478,
, Pachtte 14 morgen land in 1514, genaamd de Hoorntgensweer.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1500 Koudekerk a/d Rijn †1571  71Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 107)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 111)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)