Website van Cees Hagenbeek
Willem II van Oegstgeest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem II van Oegstgeest1,2,3,
, vermeld 1285-1312, woonde op de Oudenhof te Oegstgeest.

tr.
met

Geertruida van Teylingen, ovl. in 1284,
, Zij is geboren op kasteel Teijlingen bij Sassenheim en haar man Willem II woonde op de Oudenhof te Oegstgeest, zij overleed in 1284 vermoedelijk in het kraambed van haar dochter Christina.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstine*1284     
Yde*1280 Oegstgeest †1320 Oegstgeest 40Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)

Herman V van Woerden
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Herman V van Woerden1, ovl. op 5 apr 1252,
, heeft vermoedelijke een zuster van Gijsbrecht III van Amstel gehuwd.

 • Vader:
  Herman IV van Woerden, zn. van Herman III van Woerden en Beerta van Everdingen, geb. circa 1177, ovl. in 1227,
  , vermeld 1224-1227, was gehuwd met Salome of een andere vrouw uit het geslacht Merlo.
  Herman (IV) van Woerden (Latijn: Hermannus de Worden of Worthene, ca.1177 - 1227) was als leenman van de bisschop van Utrecht heer over het land van Woerden. Hij was een zoon van Hermannus (III) de Worthen (? - 1186), een ministeriaal die in het begin van de twaalfde eeuw door de bisschop van Utrecht als Scultetus was aangesteld over het 'Land van Woerden'. Hij liet zich in 1131 noemen naar dit rechtsgebied. Aangenomen wordt dat hij als Scultetus ook het bevel over het kasteel Woerden had. Het schoutambt van Woerden was erfelijk. Herman IV werd door bisschop Dirk van Are ingezet tijdens de Loonse Oorlog. In 1204 werd hij door medestanders van graaf Willem I van Holland in een hinderlaag gelokt. In 1220 vernoemt Wouter proost van Oudmunster hem in zijn testament door hem een persoon na te laten. Hij wordt hier vermeld als Hermannum seniorem de Worthen. Herman IV sneuvelt in 1227 in de Slag bij Ane. Hij huwde met ene Salome dominia de Woerden, soms omschreven als Sofie of Sibylle, mogelijk Salome van Merlo of een andere vrouw uit het geslacht Merlo, met wie hij minstens een zoon en opvolger Herman V van Woerden kreeg, en een dochter Berta die huwde met Ghiselbert Uten Goye, tr.
 

tr. (1) circa 1235
met

Clementia Badeloch (Badeloch) van Amstel2,1, dr. van Gijsbrecht II van Amstel en NN van Schalkwijk, ovl. in 1248, tr. (2) met Willem heer van Egmond, zn. van Wouter "de Kwade" Heer van Egmond (Twaalfde Heer van Egmond) en Mabilia I Hugodr Clementina van IJsselmonde (Vrouwe van Egmond). Uit dit huwelijk 2 zonen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman VI*1240  †1304  64
NN     
Baerte*1245     

tr. (2)
met

Alphie Beusichem.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Badeloch*1230  †1290  60Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 9)


NN van Woerden
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

NN van Woerden.

 
 

tr.
met

Dirk II 'de Goede' (Dirk II) van Brederode4, zn. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. Santpoort circa 1265, 3e Heer van Brederode 1285, baljuw van Kennemerland 1288, ovl. Reims (F) op 16 dec 1318,
, vermeld als ridder en baljuw van Kennemerland in 1288, speelde een belangrijke rol onder Floris V, stierf op een pelgrimstocht, te Reims 16 Dec. 1318, begraven aldaar in de kerk der Dominicanen.
Catharina van Brederode een dochter van Dirk en Maria van der Leck. Pieter van der Leck, haar broer, noemt Jan van Polanen zijn zwager omdat Jan de echtgenoot is van Pieters nichtje Catharina
overleden op de terugweg uit Palestina), bijgenaamd De Goede, was heer van Brederode (1285), baljuw van Kennemerland (1288) en ridder (1290). Hij ligt begraven in de Dominicanenkerk te Reims.
Dirk wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde als 'ridder Dirk' in oktober 1268, hij is getuige en mede-zegelaar van Floris V van Holland in Brugge. Hij neemt in 1272 deel aan zijn eerste veldtocht tegen de West-Friezen. Deze tocht verloopt slecht en wordt beλindigd met een veldslag bij Heilo op 20 augustus 1272. In 1282 volgde de tweede Friese veldtocht van Dirk II. Hierbij werd het stoffelijk overschot van Willem II van Holland, de vader van Floris V, teruggevonden in Hoogwoud, waarna deze veldtocht succesvol werd afgesloten.
Hij nam weer deel aan zijn derde veroveringstocht van West-Friesland in 1287 onder leiding van Floris V van Holland door middel van een vloot invasieschepen. Hierbij speelt hij een grotere rol en draagt hij de titel 'Admiraal van Holland'. Door een hevige storm, gevolgd door een vloed in december 1287, werden grote delen van West-Friesland overstroomd. Mede door een list wist Dirk en zijn mannen met hun schepen de opstandige Friezen te onderwerpen. In hetzelfde jaar trok hij voor Floris V met een leger naar Utrecht om de heren van Amstel en van Woerden gevangen te nemen.
In april 1304 maakte Dirk II deel uit van de edelen die zich succesvol tegen de indringende Vlamingen verzetten. In augustus 1315 maakte hij deel uit van een veldtocht in Vlaanderen. Na een bedevaart werd Dirk II door een ziekte getroffen en hij stierf op de terugweg naar huis in Reims op 16 december 1318, tr. (1) met Maria van der Lecke. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie der heren en graven van Egmond (B 038), A.W.E. Dek, 1970 (blz. 9)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Elisabeth van Bosinchem
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Elisabeth (Elsabe) (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), geb. circa 1295, ovl. circa 1332,
, De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

 • Vader:
  Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch1 (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem, van Bosichem, van Bosinchem), zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. Utrecht op 20 mrt 1309 (20 mrt 1300),
  , Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend.
  Erfschenker van de bisschop van Utrecht en het kapittel van Oudmunster te Utrecht, tr. (1) met Elisabeth van Arkel. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (2) circa 1278.
 

tr.
met

Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 ,
, Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabelia I*1336  †1361  25Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)


Gijsbert van Cats
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Ans Karstens

Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 ,
, Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.

tr.
met

Elisabeth (Elsabe) (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), dr. van Ridder Hubert III van Culemborch (Heer van Beusinchem) en Clementia van Woerden, geb. circa 1295, ovl. circa 1332,
, De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabelia I*1336  †1361  25


Maartje Cornelisdr Goudappel
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Maartje Cornelisdr Goudappel.

tr. in 1639
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2 (Reijgersbergen), zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (2) in 1646 met Leuntje Jacobsdr van der Post. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Barbara Jansdr Dom, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (4) circa 1642 met Theuntje van der Gist. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Leuntje Jacobsdr van der Post
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Leuntje Jacobsdr van der Post1, geb. Zandambacht.

tr. in 1646
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2 (Reijgersbergen), zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (1) met Maartje Cornelisdr Goudappel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) 's-Gravenzande op 7 mei 1673 met Barbara Jansdr Dom. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (4) circa 1642 met Theuntje van der Gist. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Jan Jansz Dom
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jan Jansz Dom.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Jan Willemsz Dom
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jan Willemsz Dom1 (Deuneveld, Deunisveld), ged. Zandambacht in 1612, ovl. voor 4 feb 1676.

tr. Zandambacht voor jul 1643
met

Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, dr. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht circa 1618, ovl. voor 5 mrt 1685.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 57
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Geertie Jans Dom
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Geertie Jans Dom, begr. Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709,
, op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh.

tr.
met

Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Pieter Leenderse Tetteroode
Genealogie van Arent van der Gaag.
ook in
Kwartierstaat van Fred Spaans


Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.

tr.
met

Geertie Jans Dom, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen, begr. Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709,
, op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh


Neeltgen Pietersdr van Staalduinen
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, geb. Zandambacht circa 1618, ovl. voor 5 mrt 1685.

tr. Zandambacht voor jul 1643
met

Jan Willemsz Dom1 (Deuneveld, Deunisveld), zn. van Willem Jansz Dom en Belitgen Egbertsdr de Graaf, ged. Zandambacht in 1612, ovl. voor 4 feb 1676.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 57
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Belitgen Egbertsdr de Graaf
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Belitgen Egbertsdr de Graaf1,2, ovl. circa 1665.

tr. (1)
met

Willem Jansz Dom1, ovl. voor 27 mei 1636.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1612 Zandambacht †1676  63

tr. (2) tussen 1634 en 1635
met

Pieter Joachimsz van Staalduinen1,2,3 (Doenisveld), zn. van Joachim Pietersz van Staalduinen en Neeltje Louwen, geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. aldaar op 5 jul 15874, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641,
, Op 8 maart 1616 (R.A. 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. 30 folio 297 ) bekende Pieter Joachimsz, duynmeyer woonende op Staelduijnen, hoe dat Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, duynmeyer, zijne moeder, nu op ten 3 februari 1615 haere stieffkinderen vuijtgecoft heeft.
Daarna op 22 november 1616 (R.A. 's-Gravenzande, inv. 30 folio318) bekende Pieter Joachimsz seeckere coop gedaen ende overgenomen te hebben op 28 april 1615 van zijn moeder Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, de wooninghe als huijs, bijhuijs en bargen staende op Staelduijen.
Neeltgen Louwen was toen geassisteert met haer zoon Louweris Joachimsz, woonende in Schiebrouck.
Pachter en duinmeier van Staalduinen en heilige Geestmeester, tr. (1) met Neeltje Cornelisdr de Goede. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Egbert Evertsz de Graaf
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Egbert Evertsz de Graaf.

tr.
met

Barbara Jacobs.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belitgen  †1665   


Barbara Jacobs
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Barbara Jacobs.

tr.
met

Egbert Evertsz de Graaf.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belitgen  †1665   


Pieter Joachimsz van Staalduinen
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Pieter Joachimsz van Staalduinen1,2,3 (Doenisveld), geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. aldaar op 5 jul 15874, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641,
, Op 8 maart 1616 (R.A. 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. 30 folio 297 ) bekende Pieter Joachimsz, duynmeyer woonende op Staelduijnen, hoe dat Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, duynmeyer, zijne moeder, nu op ten 3 februari 1615 haere stieffkinderen vuijtgecoft heeft.
Daarna op 22 november 1616 (R.A. 's-Gravenzande, inv. 30 folio318) bekende Pieter Joachimsz seeckere coop gedaen ende overgenomen te hebben op 28 april 1615 van zijn moeder Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, de wooninghe als huijs, bijhuijs en bargen staende op Staelduijen.
Neeltgen Louwen was toen geassisteert met haer zoon Louweris Joachimsz, woonende in Schiebrouck.
Pachter en duinmeier van Staalduinen en heilige Geestmeester.

tr. (1) circa 1617
met

Neeltje Cornelisdr de Goede1,2,3, dr. van Cornelis Pietersz de Goede en Leentje Ariensdr, geb. Zandambacht circa 1594, ovl. 's-Gravenzande op 22 jul 1634.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1618 Zandambacht †1685  66
Joachim*1620 Zandambacht †1696  75
Maertge*1622  †1673  51
Cornelis*1624  †1669  45
Louweris*1629 Zandambacht †1701 Zandambacht 72
Pieter*1632  †1649  16

tr. (2) tussen 1634 en 1635
met

Belitgen Egbertsdr de Graaf2,3, dr. van Egbert Evertsz de Graaf en Barbara Jacobs, ovl. circa 1665, tr. (1) met Willem Jansz Dom. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)
5.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
6.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Neeltje Cornelisdr de Goede
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Neeltje Cornelisdr de Goede1,2,3, geb. Zandambacht circa 1594, ovl. 's-Gravenzande op 22 jul 1634.

tr. circa 1617
met

Pieter Joachimsz van Staalduinen1,2,3 (Doenisveld), zn. van Joachim Pietersz van Staalduinen en Neeltje Louwen, geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. aldaar op 5 jul 15876, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641,
, Op 8 maart 1616 (R.A. 's-Gravenzande en Zandambacht, inv. 30 folio 297 ) bekende Pieter Joachimsz, duynmeyer woonende op Staelduijnen, hoe dat Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, duynmeyer, zijne moeder, nu op ten 3 februari 1615 haere stieffkinderen vuijtgecoft heeft.
Daarna op 22 november 1616 (R.A. 's-Gravenzande, inv. 30 folio318) bekende Pieter Joachimsz seeckere coop gedaen ende overgenomen te hebben op 28 april 1615 van zijn moeder Neeltgen Louwen, weduwe wijlen Thomas Adriaensz, de wooninghe als huijs, bijhuijs en bargen staende op Staelduijen.
Neeltgen Louwen was toen geassisteert met haer zoon Louweris Joachimsz, woonende in Schiebrouck.
Pachter en duinmeier van Staalduinen en heilige Geestmeester, tr. (2) met Belitgen Egbertsdr de Graaf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1618 Zandambacht †1685  66
Joachim*1620 Zandambacht †1696  75
Maertge*1622  †1673  51
Cornelis*1624  †1669  45
Louweris*1629 Zandambacht †1701 Zandambacht 72
Pieter*1632  †1649  16Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)
6.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Joachim Pietersz van Staalduinen
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Joachim Pietersz van Staalduinen1,2, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625.  Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens .. hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil.

tr. (1) Naaldwijk circa 1544
met

Martgen Thonisdr de Oude2, dr. van Anthonis Cornelisz en Loengen Cornelisdr.

tr. (2) in 1577
met

Neeltje Louwen1,2, ovl. na 28 jun 1634,
, uit RA Naaldwijk 1597: Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz, transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil .. gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct . voor 54 gulden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1587 Naaldwijk †1641 Zandambacht 54Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Martgen Thonisdr de Oude
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Martgen Thonisdr de Oude1.

tr. Naaldwijk circa 1544
met

Joachim Pietersz van Staalduinen1,2, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625.  Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil, tr. (2) met Neeltje Louwen. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)


Cornelis Pietersz de Goede
in
Genealogie van Arent van der Gaag.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Cornelis Pietersz de Goede1,2, geb. Zandambacht circa 1560, ovl. 's-Gravenzande circa 1623,
, bouwman en schepen (1604-1605) te Zandambacht op de Stelwoning aan de Maasdijk.

tr.
met

Leentje Ariensdr1,2, ovl. voor 1649.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1594 Zandambacht †1634 's-Gravenzande 40Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)