Website van Cees Hagenbeek
Joost Boet
Joost Boet, geb. circa 1818, ovl. Asperen op 19 dec 1897.

tr.
met

Geertje de Jong, geb. circa 1815, ovl. Asperen op 3 nov 1887.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janus*1851 Asperen †1918 Rotterdam 66


Geertje de Jong
Geertje de Jong, geb. circa 1815, ovl. Asperen op 3 nov 1887.

tr.
met

Joost Boet, geb. circa 1818, ovl. Asperen op 19 dec 1897.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janus*1851 Asperen †1918 Rotterdam 66


Wilhelmina Heijburg
Wilhelmina Heijburg.

tr.
met

Hendrik den Baars, zn. van Dirk den Baars (scheepmaker) en Elizabeth van Galen, geb. Veur op 29 nov 1838, ovl. aldaar op 22 apr 1916.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deli*1873 Veur    


Petronella Magdalena den Baars
Deli (Petronella Magdalena) den Baars, geb. Veur circa 1873.

tr. Veur op 11 aug 1899
met

Simon Blom, zn. van Cornelis Blom en Grietje Burgman, geb. Oude Niedorp circa 1871


Simon Blom
Simon Blom, geb. Oude Niedorp circa 1871.

tr. Veur op 11 aug 1899
met

Deli (Petronella Magdalena) den Baars, dr. van Hendrik den Baars en Wilhelmina Heijburg, geb. Veur circa 1873


Cornelis Blom
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.

Cornelis Blom.

tr.
met

Grietje Burgman.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon*1871 Oude Niedorp    


Grietje Burgman
in
Genealogie van Arent Gerrits Keerweer.

Grietje Burgman.

tr.
met

Cornelis Blom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon*1871 Oude Niedorp    


Arendje Gestel
Arendje Gestel, geb. circa 1817, ovl. Lange Ruige Weide op 22 mrt 1900.

tr.
met

Jan van der Vlist


Jan van der Vlist
Jan van der Vlist.

tr.
met

Arendje Gestel, dr. van Arie Gestel en Pietertje Alida Margareta Ooms, geb. circa 1817, ovl. Lange Ruige Weide op 22 mrt 1900


Geertruida van Teylingen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Geertruida van Teylingen, ovl. in 1284,
, Zij is geboren op kasteel Teijlingen bij Sassenheim en haar man Willem II woonde op de Oudenhof te Oegstgeest, zij overleed in 1284 vermoedelijk in het kraambed van haar dochter Christina.

tr.
met

Willem II van Oegstgeest1,2,3, zn. van Heer Dirck van Oegstgeest ridder en Yde Willemsdr Teylinghen,
, vermeld 1285-1312, woonde op de Oudenhof te Oegstgeest.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstine*1284     
Yde*1280 Oegstgeest †1320 Oegstgeest 40Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)


Kerstine van Oegstgeest
Jkv Kerstine (Christine) van Oegstgeest1,2,3, geb. in 1284,
, Zij erfde bezit in Okkenburg, dat eerder van Dirk van Teijlingen was geweest. Het goed van zijn vader in Rijswijkerbroek, (1329: zijnde een derde van de tiende van Okkenburg, die hij (!) gebruikt).
1329:Willem van Oegstgeest zoals van Teilingen.
1329: Christina van Oegstgeest zoals Willem van Oegstgeest, van wie de vrouwe van Teilingen
bestierf, zoals haar ouders.

tr.
met

Jan uten Waerde1,2,3,
, bezeten, worden in de uitspraak van 1313 niet nader
aangeduid. Latere oorkonden leeren ons echter, dat de
hoofdschotel der leenen, die aan den Burggraaf van Leiden zijn gekomen, moet hebben bestaan uit 't goed van Oestgheestx). Jan uten Waerde is namelijk ook na de grafelijke uitspraak blijven mokken wegens dat gedeelte der erfenis, hetwelk hem ontging, en in 's Gravendienst zijnde viel het hem ten slotte niet moeilijk na den dood van Burggraaf Hendrik en in het vooruitzicht van het kinderloos overlijden van diens opvolger
Burggraaf Dirk, toezeggingen van den Graaf te bekomen met betrekking tot het goed van Oestgeest. Deze toezeggingen
werden hem gedaan 27 Augustus 1322.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemijn     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het Leidse geslacht van Oestgeest (B 037), Arnold Zuiderent, Nederlandse Leeuw 2022, 2022 (blz. 20)
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
4.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)


NN van Bylant
NN van Bylant.

tr.
met

Eva (Bela) van Hoogsteden, tr. (1) met Arnold van Wachtendonck. Uit dit huwelijk geen kinderen


Lijsbeth Pieck
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Lijsbeth (Elisabeth) Pieck1,2, geb. circa 1386, ovl. in 1465.

 

tr.
met

Gijsbert van Randwijck1,2, zn. van Rutger van Randwijck en Alvera van Laekmonde, graaf van Doornick, ovl. in 1455,
, Hij begeeft zich in dienst van Jan van Beieren, Graaf van
Holland en wordt in den slag van Gorinchem gevangen genomen 1 April 1419. Hij is lid van de Geldersche Ridderschap en voegt zich bij het verbond dat dezelve in 1418 voor den Hertog gemaakt had. 1419. Hij en Elisabeth, zijn vrouw, transporteeren 2 Hofsteden te Randwijck gelegen aan Gijsbert van Randwijck, zijn voorzoon 1436. Hij verschijnt op den Landslag te Nijmegen 1436. Hij is Richter van Overbetuwe en zegelt met het volle wapen van Randwijck, de hond staande op den helm. 1437. Hij koopt de Heerlijkheid Dornick van Johan Heer van Rossem 1437. Hij voert den titel van Greve en Graaf in Dornick in brieven van 1444, 1447, 1448, 1452. Hij tocht zijne vrouw Elisabeth van Dornick aan Huijs, Heerlijkheid
enz. van Dornick 1437. Ambtman van Overbetuwe 1439-1440.
Hij bekomt eenige goederen, getransporteerd door de drie broeders van Eede 1440. Met zijn vrouw Lijsbeth en haar zoons Rutger en Arndt  verschrijft hij 20 gld. uit den Roever aan
Meester Goossen van Lienden 1444. Hij krijgt als Graaf van
Doornick voor den Thinsheer den Here van Egmont, eenige
goederen aan hem getransporteerd door Bartha van Laer 1445. Hij verkoopt als Graaf in ‘Dornick met Lijsbeth zijn vrouw
als Principalen en Rutger en Arndt van Randwijck, Goosen
van Lienden en Jacob van Ambe als waarborgen, eenige Thinsen, 2 Hofsteden en 50 Vlaamsche ponden aan Gijsbert van Randwijck Gijsbertsz 1448. Hij vernieuwt te Cleef den leeneed wegens Dornick 1449. Hij is dood en wordt zijn zoon Rutgerbeleend met Dornick 1455. Voor zijn dood had hij van Johan van Lijnden eenig land in Hemmen tegen over het Huis in Dornick te leen gehouden en na zijn dood bekende zijn vrouw Lijsbeth en zijn zoon Rutger van Randwijck, dat dit land aan Johan van Lijnden behoorde, St. Urbaansdag 1455.
12.3.1471
Ghysbert van Randwyck, dem die Brüder Florys und Johan vanMyerlar, Ailart van
Ghoir, Johan van Dript und Herman van Zandwyck 105 rhein. Gulden schuldeten, quittiert über deren
Zahlung.Bitte an die Gebrüder Goert und Rutgher van Randwyck, Bartholomeus van Eck,
Bartholomeus' Sohn, und Aillart van Bemmel, Wilhelms Sohn, um Mitbesiegelung, tr. (1) met Elisabeth (Lijsbeth) van Dornick. Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trude*1405     
Derrica*1420  †1480  60Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Rutger van Randwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Rutger van Randwijck.

tr.
met

Alvera van Laekmonde.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1455   10 


Alvera van Laekmonde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Alvera van Laekmonde.

tr.
met

Rutger van Randwijck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1455   10 


Antonij Erardus
in
Genealogie van Mathijs Aratus (Eradus).
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Antonij Erardus, ged. Amsterdam op 19 mrt 1634.Bronnen:
1.Gens Germana (GG 001), Jaargang 28, nummer 3, pag. 78 e.v.


Albertus de Geest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Juckes de Geest.

Albertus de Geest,
, Ingekomen in Utrecht in 1686.Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (6 mei 1638 blz. 175)


Sijmon de Geest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Juckes de Geest.

Sijmon de Geest.Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (6 mei 1638 blz. 175)


Johannes de Geest
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Parenteel van Juckes de Geest.

Johannes de Geest.Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (6 mei 1638 blz. 175)


Klasina Alberta de Geest
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Klasina Alberta de Geest, geb. circa 1817, ovl. Arnhem op 30 nov 1823.