Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gilles Simonsz de Geest
Gilles Simonsz de Geest, geb. Leeuwarden circa 1588, glasschilder en staddsschilder, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. na 1628.

tr. Utrecht, Sint Geert op 24 jul 1604
met

Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1580, ovl. circa 1636.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmon*1608 Utrecht †1671 Utrecht, Duijtsen Huijskerck 63
Jacob*1610 Utrecht    


Doude Juckesz de Geest
Doude Juckesz de Geest, kunstschilder.

tr. Leeuwarden
met

Lijsbeth Jochems.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1603 Leeuwarden    
Maai~1607 Leeuwarden    
Jucke~1609 Leeuwarden    


Wyts Wybrandtsdr
Wyts Wybrandtsdr, geb. circa 1560, ovl. in 1628.

otr. Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. Leeuwarden op 16 dec 1588
met

Simon Juckesz de Geest, zn. van Juckes de Geest, geb. Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. Leeuwarden voor 22 jul 1604.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gilles*1588 Leeuwarden †1628  40
Wybrand*1592 Leeuwarden †1659 Leeuwarden 66
Hendrick*1590     


Adam Joseph Christiaens Pijnacker
Adam Joseph Christiaens Pijnacker1,2, geb. Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. Amsterdam op 28 mrt 16733, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk).

tr. Dantumadeel op 20 sep 16584,5
met

Eva Maria de Geest1, dr. van Wybrand Simonsz de Geest (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. Leeuwarden circa 1624, ovl. vermoedelijk Amsterdam circa 1665.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1720   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Stadsarchief Amsterdam, Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Echtheidsverklaring, Dirck van den Groe, Amsterdam, 1672 (12 mei 1672)
3.Begraafboek Amsterdam (B 233), Stadsarchief Amsterdam, Microfiches 1056, Amsterdam, 1673 (28 mrt 1673 blz. 79)
4.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969 (blz. 93)
5.Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Frysk Archief, DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, Dantumadeel, van 1622 tot 1702 (20 sep 1658)


Geertruid van Wijffliet
Geertruid van Wijffliet, geb. circa 1280.

tr. circa 1300
met

Arnold van Heukelom, zn. van Otto I van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen) en NN Jansdr van Heusden van Asperen, geb. Heukelom in 1266, ridder 1328, heer van Leyenberg, ovl. na 1338, tr. (2) circa 1330 met Mechteld de Cocq van Waardenburg, dr. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren, geb. circa 1310. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jeannine Hagenbeek
Jeannine Hagenbeek.


Hendrick de Geest
Hendrick de Geest (Henricus), geb. circa 1690, met attestatie van Oosterbeek aangekomen Velp op 13 sep 1726, ovl. tussen 1753 en 1760.

tr. (1) circa 1710
met

Geertruyt Rutgersdr.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ruth*1710  †1766  56
Derck*1712 Arnhem †1779 Arnhem 67
Johanna*1718  1792 Oosterbeek 73
Willem*1724  †1773 Ede 48

tr. (2) Oosterbeek op 17 mrt 1724
met

Maryken van Sonnenberg, dr. van Hendrik van Sonnenberg, ged. Oosterbeek op 23 feb 1696, ovl. tussen 1724 en 1725.

otr. (3) op 20 okt 1725, tr. Oosterbeek op 11 nov 17254
met

Aeltjen van Kerckhoff, ovl. tussen 1747 en 1753.

tr. (4) Renkum en Heelsum op 6 mei 17535,6, kerk.huw. Wageningen op 5 jun 1753
met

Elsken Kuerentjes (Keurentjes), ovl. na 1760,
, treedt op als meter (RK doopgetuige) in Wageningenop 20 april 1761 voor Jannes Hendrix.

Bronnen:
1.Rekeningen van de rentmeesters van Gendringen en Etten (R 001), Archief Huis Bergh, Inv. nr. 3767, fol. 20, van 1697 tot 1698
2.Trouwboek Silvolde (T 014), Gelders Archief, DTB Silvolde, Inventarisnr.: 1752, Ned Herv., Silvolde, vanaf 1695 (7 feb 1697 blz. 196)
3.Doopboek Doesburg (D 282), Gelders Archief, DTB Doesburg, Inventarisnr.: 493.1, Rooms Katholiek, Doesburg, 1673 (14 mei 1673 blz. 12)
4.Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv., Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22)
5.Trouwboek Renkum (T 355), Gelders Archief, DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Rooms Katholiek, Renkum, 1753 (6 mei 1753 blz. 1)
6.Trouwboek Wageningen (T 009), Gelders Archief, DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, R.K., Wageningen, 1753 (6 mei 1753 blz. 313)


Geertruyt Rutgersdr
Geertruyt Rutgersdr.

tr. circa 1710
met

Hendrick de Geest (Henricus), zn. van Henrick de Geest en Maria Wemmers, geb. circa 1690, met attestatie van Oosterbeek aangekomen Velp op 13 sep 1726, ovl. tussen 1753 en 1760, tr. (2) met Maryken van Sonnenberg. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Aeltjen van Kerckhoff. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Elsken Kuerentjes. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ruth*1710  †1766  56
Derck*1712 Arnhem †1779 Arnhem 67
Johanna*1718  1792 Oosterbeek 73
Willem*1724  †1773 Ede 48Bronnen:
1.Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv., Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22)
2.Trouwboek Renkum (T 355), Gelders Archief, DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Rooms Katholiek, Renkum, 1753 (6 mei 1753 blz. 1)
3.Trouwboek Wageningen (T 009), Gelders Archief, DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, R.K., Wageningen, 1753 (6 mei 1753 blz. 313)


Ruth de Geest
Ruth de Geest, geb. circa 1710, kerkmeester te Oosterbeek in 1756, ovl. voor 1766.

tr. Oosterbeek op 11 apr 17324
met

Hentje (Hendrijn, Hendrika, Hendrina) Cornelissen Cornelis, ovl. Oosterbeek op 24 feb 1766, begr. Oosterbeek op 3 mrt 1766.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantjen~1733 Oosterbeek    
Cornelis~1737 Oosterbeek    
Hendrick~1740 Oosterbeek †1821 Oosterbeek 80
Geertruijt~1742 Oosterbeek    
Jantje~1745 Oosterbeek    
Derck~1747 Oosterbeek †1748 Oosterbeek 1
Derk~1749 Oosterbeek †1749 Oosterbeek 0
Jan~1751 Oosterbeek    
Derck*1754  †18220 Oosterbeek  Bronnen:
1.Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv., Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22)
2.Trouwboek Renkum (T 355), Gelders Archief, DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Rooms Katholiek, Renkum, 1753 (6 mei 1753 blz. 1)
3.Trouwboek Wageningen (T 009), Gelders Archief, DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, R.K., Wageningen, 1753 (6 mei 1753 blz. 313)
4.Trouwboek Oosterbeek (T 008), Gelders Archief, DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Ned. Herv., Oosterbeek, van 1725 tot 1755 (11 apr 1732 blz. 65)


Damian Ruth Hagenbeek
Damian Ruth Hagenbeek, geb. op 4 dec 1995.


Mariska D. van den Berg
Mariska D. van den Berg.

relatie
met

Tyronne Hagenbeek, zn. van Gerard Antonius Bastiaan Hagenbeek en Sonja Jacoby, geb. Rotterdam op 20 mei 1973.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Damian*1995     
Jeannine     


Reint Tiemen Henkemans
Reint Tiemen Henkemans, geb. Rotterdam op 16 okt 1884, bouwkundige in Rotterdam.

tr. Rotterdam op 25 jun 1908
met

Catharina Johanna Grashoff, geb. Rotterdam op 4 apr 1889.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries*1909 Rotterdam †1992 Holten 83
Willem*1910 Rotterdam †1915 Rotterdam 5
Henriëtte*1913 Rotterdam    
Catharina*1916 Rotterdam †1997 Rotterdam 80
Willem*1916 Rotterdam    
Reint*1917 Rotterdam    
Anna*1919 Rotterdam    
Hermina*1921 Rotterdam    


Catharina Johanna Grashoff
Catharina Johanna Grashoff, geb. Rotterdam op 4 apr 1889.

tr. Rotterdam op 25 jun 1908
met

Reint Tiemen Henkemans, zn. van Andries Blanson Henkemans en Heintje Cleova Elisabeth Rosenstok, geb. Rotterdam op 16 okt 1884, bouwkundige in Rotterdam.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Andries*1909 Rotterdam †1992 Holten 83
Willem*1910 Rotterdam †1915 Rotterdam 5
Henriëtte*1913 Rotterdam    
Catharina*1916 Rotterdam †1997 Rotterdam 80
Willem*1916 Rotterdam    
Reint*1917 Rotterdam    
Anna*1919 Rotterdam    
Hermina*1921 Rotterdam    


Willem Henkemans
Willem Henkemans, geb. Rotterdam op 3 okt 1910, ovl. Rotterdam op 27 dec 1915.


Henriëtte Cleova Henkemans
Henriëtte Cleova Henkemans, geb. Rotterdam op 1 jan 1913.


Catharina Johanna Henkemans
Catharina Johanna Henkemans, geb. Rotterdam op 4 sep 1916, ovl. Rotterdam op 22 jul 1997.

relatie
met

Pieter Hendrik Blok


Willem Henkemans
Willem Henkemans, geb. Rotterdam op 4 sep 1916.


Reint Tiemen Henkemans
Reint Tiemen Henkemans, geb. Rotterdam op 24 dec 1917.


Anna Catharina Henkemans
Anna Catharina Henkemans, geb. Rotterdam op 20 jul 1919.


Hermina Henkemans
Hermina Henkemans, geb. Rotterdam op 11 jun 1921.