Genealogische website van Cees Hagenbeek
Henrick Messeman
Henrick Messeman.

tr.
met

Caterine de Geest, dr. van Jacob Jelissen de Geest (soldaet onder Monsr.de Baers) en Anneke Hendrixc Stuijven, geb. circa 1645, tr. (1) met Christiaan Ossenhoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen


Maria Wemmers
Maria Geressen Wemmers (Wemmersen), ged. RK Doesburg op 14 mei 1673 (getuige: Gertruyt Gheurs)1, woonde onder Gendringen in 1697, ovl. voor 1697,
, was op12-12-1660 doopgetuige te Bergen op Zoom van Metgen Heijndricksen.

tr. voor 1690
met

Henrick de Geest2, zn. van Jacob Jelissen de Geest (soldaet onder Monsr.de Baers) en Anneke Hendrixc Stuijven, geb. circa 1647, pachter van de katerstede De Hinckenheuvel Ulft van 1688 tot 1724, pachter van de Diergaarde voor het huis Ulfft te Ulft van 1688 tot 1723, tr. (1) met Geertje Smeeinck. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1690  Ü1753  63
Jacobus     Bronnen:
1.Doopboek Doesburg (D 282), Gelders Archief, DTB Doesburg, Inventarisnr.: 493.1, Rooms Katholiek, Doesburg, 1673 (14 mei 1673 blz. 12)
2.Rekeningen van de rentmeesters van Gendringen en Etten (R 001), Archief Huis Bergh, Inv. nr. 3767, fol. 20, van 1697 tot 1698
3.Trouwboek Silvolde (T 014), Gelders Archief, DTB Silvolde, Inventarisnr.: 1752, Ned Herv., Silvolde, vanaf 1695 (7 feb 1697 blz. 196)


Maria Elisabeth Honingh
dr Marlies (Maria Elisabeth) Honingh, geb. Oldebroek op 11 jan 1979, pedagoge,
, promotie 17 april 2008 aan de UvA  te Amsterdam.

tr. Deventer op 26 jun 2010
met

Diederik Hagenbeek, zn. van mr George (Jan George) Hagenbeek (belastingadviseur) en Marja van Batum


Metten Heckhuijs
Metten Heckhuijs (Haeckhuijs), geb. circa 1635,
, 1660 Jacobs tweede vrouw "Metten Geest" is doopgetuige te Bergen op Zoom van het kind Metgen Hendriksen, medegetuige Hendrik Rosier; vader Gerrit Hendriksen.

tr. (1) voor 1660
met

Jacob Jelissen de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1610, soldaet onder Monsr.de Baers, tr. (1) met Anneke Hendrixc Stuijven. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

tr. (2) Zutphen op 8 apr 1688
met

Hans Peter Smit, militair, ruijter onder de majoor Reitesel.

Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (6 mei 1638 blz. 175)


Hans Peter Smit
Hans Peter Smit, militair, ruijter onder de majoor Reitesel.

tr. Zutphen op 8 apr 1688
met

Metten Heckhuijs (Haeckhuijs), geb. circa 1635,
, 1660 Jacobs tweede vrouw "Metten Geest" is doopgetuige te Bergen op Zoom van het kind Metgen Hendriksen, medegetuige Hendrik Rosier; vader Gerrit Hendriksen, tr. (1) met Jacob Jelissen de Geest. Uit dit huwelijk geen kinderen


Luchien Hovenkamp
Luchien Hovenkamp, geb. Emmen op 29 mrt 1843, ovl. Djokjakarta [IndonesiŽ] op 3 nov 1909.

tr. Maron [IndonesiŽ] op 4 sep 1872
met

Adriana Frederika Maria Margdaretha (Adriana Frederika Maria) Poth, dr. van Hendrikus Adrianus Poth (Majoor der Genie. Ridder M.W.O.) en Johanna Diederika Sarima (Kratonese prinses), geb. Djokja [IndonesiŽ] (Djokjakarta [IndonesiŽ]) op 6 jul 1847, ovl. Malang [IndonesiŽ] op 5 dec 1936 in Ned. IndiŽ


J. Kieffer
J. Kieffer, ovl. op 15 feb 1904.

tr.
met

HenriŽtte Caroline Poth, dr. van Hendrikus Adrianus Poth (Majoor der Genie. Ridder M.W.O.) en Catharina Blad, geb. circa 1833, ovl. Batavia [IndonesiŽ] op 21 apr 1912.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Sophie E. d' Hoore Grant Day
Sophie E. d' Hoore Grant Day, geb. Djokjakarta [IndonesiŽ] op 30 apr 1835, ovl. Semarang (IND) op 21 dec 1857.

tr. Djokjakarta [IndonesiŽ] op 6 mei 1853
met

Hendrik Jacobus (Hendrik Jacobus Nicolaas) Poth, zn. van Hendrikus Adrianus Poth (Majoor der Genie. Ridder M.W.O.) en Johanna Diederika Sarima (Kratonese prinses), geb. Ambon op 26 jan 1835, opzichter Bureau Openbare Werken, ovl. Semarang (IND) op 26 okt 1900.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Judith Ripperda
Judith Ripperda, geb. circa 1570.

tr. (1) in 1602
met

Frederick van Baer van Slangenburg, zn. van Derk van Baer van Slangenburg en Adriana Elisabeth baronesse Ripperda, geb. circa 1570.

tr. (2)
met

Frederik van de Schuppen


Frederick van Baer van Slangenburg
Frederick van Baer van Slangenburg, geb. circa 1570.

tr. in 1602
met

Judith Ripperda, dr. van Herman baron Ripperda en Margriet (Margaretha) von Heyden tot Ransdorp, geb. circa 1570, tr. (2) met Frederik van de Schuppen. Uit dit huwelijk geen kinderen


Derk van Baer van Slangenburg
Derk van Baer van Slangenburg, geb. circa 1540, ovl. op 24 mei 1591.

tr. circa 1570
met

Adriana Elisabeth baronesse Ripperda, dr. van Unico baron Ripperda (landdrost van Salland) en Judith van Twickelo (erfdochter van Weldam en Olydam), geb. circa 1540.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederick*1570     
Eggerick     


Adriana Elisabeth Ripperda
Adriana Elisabeth baronesse Ripperda, geb. circa 1540.

tr. circa 1570
met

Derk van Baer van Slangenburg, geb. circa 1540, ovl. op 24 mei 1591.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederick*1570     
Eggerick     


Eggerick Ripperda
Eggerick Ripperda, drost van Salland.


Eggerick van Baer tot Brantsenborg
Eggerick van Baer tot Brantsenborg, luitenant en kapitein in het Staats Leger,
, bij deze Monsieur de Baers, woonde in Amersfoort  Anneke Hendricx Stuyven die met Jacob Jelissen de Geest trouwde in 1638. Hij werd luitenant van een compagnie, die vanaf 1632 en die  behoorde tot het Regiment van Walraven Baron van Gent. Hij werd bij besluit van 20 februari 1632 door de Staten Generaal benoemd. In 1647 werd Jacob Schimmelpenninck van der Oye beleend, omdat hij Kell had gekocht van Eggerich van Baer.

tr.
met

Judith baronesse Ripperda, dr. van Balthasar baron Ripperda Tot Oosterwijtwerd en Dijkhuizen en Sophia Valcke van de Veenhuys, geb. circa 1587.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vincent*1626  Ü1681  55


Judith Ripperda
Judith baronesse Ripperda, geb. circa 1587.

tr.
met

Eggerick van Baer tot Brantsenborg, zn. van Derk van Baer van Slangenburg en Adriana Elisabeth baronesse Ripperda, luitenant en kapitein in het Staats Leger,
, bij deze Monsieur de Baers, woonde in Amersfoort  Anneke Hendricx Stuyven die met Jacob Jelissen de Geest trouwde in 1638. Hij werd luitenant van een compagnie, die vanaf 1632 en die  behoorde tot het Regiment van Walraven Baron van Gent. Hij werd bij besluit van 20 februari 1632 door de Staten Generaal benoemd. In 1647 werd Jacob Schimmelpenninck van der Oye beleend, omdat hij Kell had gekocht van Eggerich van Baer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vincent*1626  Ü1681  55


Frederik van de Schuppen
Frederik van de Schuppen.

tr.
met

Judith Ripperda, dr. van Herman baron Ripperda en Margriet (Margaretha) von Heyden tot Ransdorp, geb. circa 1570, tr. (1) met haar neef Frederick van Baer van Slangenburg, zn. van Derk van Baer van Slangenburg en Adriana Elisabeth baronesse Ripperda. Uit dit huwelijk geen kinderen


Balthasar Ripperda Tot Oosterwijtwerd en Dijkhuizen
Balthasar baron Ripperda Tot Oosterwijtwerd en Dijkhuizen, geb. in 1546, ovl. op 29 dec 1616,
, Huiskroniek van Sweder Schele fo. 3/175
Korte beschrivinge des levents van min ohm zaliger Balthasar Ripperda.
Desen Balthasar Ripperda is miner moder broder gewest, son van Unico Ripperda (her to Witwert, erffgeseten to Buxbergen end Weldam, drost van Salland) end van Judith van Twickelo, Johans van Twickelo, drosten in Twente, dochter im joget is hie to scholen geholden end folgends in Franckrick gesant om sprake te leren. Weder t'huisz kommende reet hie umher bi die frenden, stellede sick ock eens nader im krig onder Hertzog Erick van Brunswick, im dienst des konings van Hispanien onder ritmeister Johan van Plettenberg ten Walte? bi Melle im Stifft Osenbrugk T ). Plag veel bi sin zuster ter Schelenborg to wesen end hadde daer ock platz te have bi bischop Henrick van Sachsen-Lauenburg, met welken hie ock trock im Dennemarck bi den koning daerselvest. Quam averst wat swecklick wieder te huisz, avermitz averflodige hovische drancke bi den Duitschen. Namals befriede hie sick an Sophia Valke, Herman Valken ten Venhuisz, end Johanna Schelen dochter. End dewilen im Nederland die inlandsche krige tuschen koning end staten in zwang gingen, wardt hem geraden liver neutrael te bliven end hatte sick met sin frau in der Valken-hoff binnen Coesveldt  end als siner frauen alderen (+ broder end folgends ock) die verstorven, fiel to deel dat huisz Venhuisz im Stifft Munster, daer hie folgends mit der woninge gebleven in vita privata.
T) na dode des vaders fiel rato sin deel die herlicheit Witwert.

tr.
met

Sophia Valcke van de Veenhuys, dr. van Herman Valcke van de Veenhuys en Johanna Schele, geb. Veenhuizen in 1565.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1587     


Sophia Valcke van de Veenhuys
Sophia Valcke van de Veenhuys, geb. Veenhuizen in 1565.

tr.
met

Balthasar baron Ripperda Tot Oosterwijtwerd en Dijkhuizen, zn. van Unico baron Ripperda (landdrost van Salland) en Judith van Twickelo (erfdochter van Weldam en Olydam), geb. in 1546, ovl. op 29 dec 1616,
, Huiskroniek van Sweder Schele fo. 3/175
Korte beschrivinge des levents van min ohm zaliger Balthasar Ripperda.
Desen Balthasar Ripperda is miner moder broder gewest, son van Unico Ripperda (her to Witwert, erffgeseten to Buxbergen end Weldam, drost van Salland) end van Judith van Twickelo, Johans van Twickelo, drosten in Twente, dochter im joget is hie to scholen geholden end folgends in Franckrick gesant om sprake te leren. Weder t'huisz kommende reet hie umher bi die frenden, stellede sick ock eens nader im krig onder Hertzog Erick van Brunswick, im dienst des konings van Hispanien onder ritmeister Johan van Plettenberg ten Walte? bi Melle im Stifft Osenbrugk T ). Plag veel bi sin zuster ter Schelenborg to wesen end hadde daer ock platz te have bi bischop Henrick van Sachsen-Lauenburg, met welken hie ock trock im Dennemarck bi den koning daerselvest. Quam averst wat swecklick wieder te huisz, avermitz averflodige hovische drancke bi den Duitschen. Namals befriede hie sick an Sophia Valke, Herman Valken ten Venhuisz, end Johanna Schelen dochter. End dewilen im Nederland die inlandsche krige tuschen koning end staten in zwang gingen, wardt hem geraden liver neutrael te bliven end hatte sick met sin frau in der Valken-hoff binnen Coesveldt  end als siner frauen alderen (+ broder end folgends ock) die verstorven, fiel to deel dat huisz Venhuisz im Stifft Munster, daer hie folgends mit der woninge gebleven in vita privata.
T) na dode des vaders fiel rato sin deel die herlicheit Witwert.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1587     


Vincent Adolf van Baer tot Brantsenborg
Vincent Adolf van Baer tot Brantsenborg, geb. circa 1626, ovl. in 1681.

tr. in 1669
met

Hendrina baronesse Schimmelpenninck van der Oye


Hendrina Schimmelpenninck van der Oye
Hendrina baronesse Schimmelpenninck van der Oye.

tr. in 1669
met

Vincent Adolf van Baer tot Brantsenborg, zn. van Eggerick van Baer tot Brantsenborg (luitenant en kapitein in het Staats Leger) en Judith baronesse Ripperda, geb. circa 1626, ovl. in 1681