Cees Hagenbeek
Elinand van Leiden
Elinand burggraaf van Leiden1,3,2,4.

Elinand burggraaf van Leiden.
Hij is zo puissant rijk, dat hij zijn vermogen rond 1200 met gemak kan verdelen onder zijn twee of drie zoons.

tr.
met

Erfdochter van Dussan3, dr. van Jacob van Dussan.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1180 Rijnsburg †1242 Leiden 62
Dirk     
Willem I  †1220   Bronnen:
1.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 76)
2.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Freek Lugt, Primavera, Leiden, 2021 (blz. 237)
3.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Freek Lugt, Primavera, Leiden, 2021 (blz. 251)
4.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Freek Lugt, Primavera, Leiden, 2021 (blz. 252)

Willemijn Mabelie uten Waerde van Oegstgeest
Willemijn Mabelie uten Waerde van Oegstgeest1,2.

tr.
met

Floris van Kralingen1,2.


Bronnen:

1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 197)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Het Leidse geslacht van Oestgeest (B 037), Arnold Zuiderent, Nederlandse Leeuw 2022, 2022 (blz. 20)

Floris van Kralingen
Floris van Kralingen1,2.

tr.
met

Willemijn Mabelie uten Waerde van Oegstgeest1,2, dr. van Jan uten Waerde en Jkv Kerstine van Oegstgeest.


Bronnen:

1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 197)

Claes Leendertsz Snoeck
Claes Leendertsz Snoeck, ged. Kethel op 25 mei 1650, ovl. Vlaardingen op 12 sep 1714.

tr. Kethel op 11 nov 1688
met

Annetje Cornelisdr Corpershoeck, dr. van Cornelis Abrahamsz Corpershoeck (Heilige Geestmeester, Harg-molenaar, schepen van N. Ketel, bouwman) en Aaltje Cornelisdr Verhouck, ged. Kethel op 12 mei 1655, ovl. aldaar op 6 mei 1702, tr. (2) Kethel op 11 nov 1688 met Claas Leenderts Decker, geb. circa 1650. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1685 Kethel †1752  67Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret

Willem Luitgardsz Heermans van der Salm van Oegstgeest
Willem Luitgardsz Heermans van der Salm van Oegstgeest3,2,1, geb. Leiden circa 1270, Schepen van Leiden, ovl. op 7 sep 1339, begr. Leiden.

Willem Luitgardsz Heermans van der Salm van Oegstgeest.
hij was was leenman van Dirk van Kuyc voor een woning met een morgen land aan de Rijn in Oegstgeest.

tr.
met

Yde Willemsdr van Oegstgeest3,2,1, dr. van Willem II van Oegstgeest van Ammers (ridder) en Geertruida van Teylingen, geb. Oegstgeest in 1280, ovl. aldaar in 1320.

Yde Willemsdr van Oegstgeest.
zij is een naaste bloedverwant van Willem II van Oegstgeest.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baertraert*1295  †1364  69Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 199)
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)
3.Afgeschermd, Deel XIV (blz. 316)

Annetje Cornelisdr Corpershoeck
Annetje Cornelisdr Corpershoeck, ged. Kethel op 12 mei 1655, ovl. aldaar op 6 mei 1702.

tr. (1) Kethel op 11 nov 1688
met

Claes Leendertsz Snoeck, zn. van Leendert Jansz van der Decker en Maertje Pietersdr Post, ged. Kethel op 25 mei 1650, ovl. Vlaardingen op 12 sep 1714.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1685 Kethel †1752  67

tr. (2) Kethel op 11 nov 1688
met

Claas Leenderts Decker, geb. circa 1650.


Wilhelmina van Naaldwijk
 
Wilhelmina van Naaldwijk2,1,3,4, geb. circa 1375, erfmaarschalke van Holland, ovl. in 1446.

 

tr.
met

Gerrit III van Poelgeest2,6,7, zn. van Jan Dirks van Poelgeest (schildknaap) en Aleid Gerbrandtsdr van Beest, geb. in 1370, huwelijksgetuige van Simon van Teijlingen en Hase van Naaldwijk op 30 apr 1365, ovl. in 1458, begr. in het Helmse klooster.

 


Gerrit III van Poelgeest.
Poelgeest (Gerrit van), geb. omstr. 1372, overl. in 1419, zoon van Jan en van (Aleid van Beest). Hij woont op Klein Poelgeest.
Hij was bij den dood zijns vaders minderjarig en kwam toen onder voogdij van zijn neef, heer Dirk (3) van Poelgeest. Hij beërfde Cleyn-Poelgeest en ontving op St. Luciendag 1415 vernieuwing van zijn leenbrieven, daar de vorige bij een buskruitontplofling op Groot-Poelgeest (waar ze bij zijn voogd bewaard werden), waren vernietigd. Het blijkt niet dat hij de heerlijkheden Oost- en Westhelvoet beërfde; het land dat aan zijn vader in den Lande van Voorne te bedijken was gegeven, kreeg Gerrit niet, maar 8 Maart 1390 ontving hij van hertog Aelbrecht 400 oude schilden 's jaars als schadeloosstelling, deze som te ontvangen uit het Rentmeesterschap van Voorne en te versterven op zekere wijze (Reg. Lib. V, fol. 45 verso). Als graaf Willem 12 Oct. 1407 zijn getrouwe leenmannen oproept om hem 'op mijns Heren coste' te Woudrichem in den oorlog te komen dienen, behoort deze G.v.P. daaronder en moet met 3 man opkomen. Hij heeft zich toen waarschijnlijk zóó onderscheiden, dat hem de ridderslag werd gegeven; althans bij den zoen over den doodslag van Aleyda, 14 Sept. 1413, komt hij geregeld met den titel 'heer' voor. Hertog Willem gaf ook 2 April 1410 aan 'heer' G.v.P. zekere korentienden en smaltienden, liggende in den ambachte van Coudekerk (Reg. Privilegia J. 1410-1416, fol. 74). Deze kwamen 27 April 1419 aan zijn zoon Jan v.P. (Reg. Memor. B.K. fol. 4 verso), zoodat het waarschijnlijk is dat G.v.P. kort te voren was overleden.
Hij huwde omstreeks 1400 met Willemina van Naaldwijk, overl. in 1446, dochter van Willem, ridder en maarschalk van Holland en van Sophia van Teylingen. Haar zuster Baerte of Barta v.N. was met zijn voogd Dirk (3) van P. gehuwd. Mogelijk had Gerrit een dochter, die non was te Rijnsburg, maar stellig een zoon Jan (2), welke volgt.
Zie: van Mieris, Gr. Charterboek IV, 84, 248, 250; Leidsch Jaarboekje (1907), 117 en vooral (1912) 151, 152.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1405  †1432 Leiden 27
Willem*1410     Bronnen:
1.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn
2.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320
3.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 283)
4.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 306)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 16)
6.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 79)
7.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 126)

Gerrit III van Poelgeest
 
Gerrit III van Poelgeest1,2,3, geb. in 1370, huwelijksgetuige van Simon van Teijlingen en Hase van Naaldwijk op 30 apr 1365, ovl. in 1458, begr. in het Helmse klooster.


Gerrit III van Poelgeest.
Poelgeest (Gerrit van), geb. omstr. 1372, overl. in 1419, zoon van Jan en van (Aleid van Beest). Hij woont op Klein Poelgeest.
Hij was bij den dood zijns vaders minderjarig en kwam toen onder voogdij van zijn neef, heer Dirk (3) van Poelgeest. Hij beërfde Cleyn-Poelgeest en ontving op St. Luciendag 1415 vernieuwing van zijn leenbrieven, daar de vorige bij een buskruitontplofling op Groot-Poelgeest (waar ze bij zijn voogd bewaard werden), waren vernietigd. Het blijkt niet dat hij de heerlijkheden Oost- en Westhelvoet beërfde; het land dat aan zijn vader in den Lande van Voorne te bedijken was gegeven, kreeg Gerrit niet, maar 8 Maart 1390 ontving hij van hertog Aelbrecht 400 oude schilden 's jaars als schadeloosstelling, deze som te ontvangen uit het Rentmeesterschap van Voorne en te versterven op zekere wijze (Reg. Lib. V, fol. 45 verso). Als graaf Willem 12 Oct. 1407 zijn getrouwe leenmannen oproept om hem 'op mijns Heren coste' te Woudrichem in den oorlog te komen dienen, behoort deze G.v.P. daaronder en moet met 3 man opkomen. Hij heeft zich toen waarschijnlijk zóó onderscheiden, dat hem de ridderslag werd gegeven; althans bij den zoen over den doodslag van Aleyda, 14 Sept. 1413, komt hij geregeld met den titel 'heer' voor. Hertog Willem gaf ook 2 April 1410 aan 'heer' G.v.P. zekere korentienden en smaltienden, liggende in den ambachte van Coudekerk (Reg. Privilegia J. 1410-1416, fol. 74). Deze kwamen 27 April 1419 aan zijn zoon Jan v.P. (Reg. Memor. B.K. fol. 4 verso), zoodat het waarschijnlijk is dat G.v.P. kort te voren was overleden.
Hij huwde omstreeks 1400 met Willemina van Naaldwijk, overl. in 1446, dochter van Willem, ridder en maarschalk van Holland en van Sophia van Teylingen. Haar zuster Baerte of Barta v.N. was met zijn voogd Dirk (3) van P. gehuwd. Mogelijk had Gerrit een dochter, die non was te Rijnsburg, maar stellig een zoon Jan (2), welke volgt.
Zie: van Mieris, Gr. Charterboek IV, 84, 248, 250; Leidsch Jaarboekje (1907), 117 en vooral (1912) 151, 152.

 

tr.
met

Wilhelmina van Naaldwijk1,8,9,10, dr. van Willem II van Naaldwijk ridder (erfmaarschalk van Holland en heer van Naaldwijk en Honselersdijk) en Sophia Simonsdr van Teijlingen, geb. circa 1375, erfmaarschalke van Holland, ovl. in 1446.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1405  †1432 Leiden 27
Willem*1410     Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320
2.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 79)
3.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 126)
4.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 89)
5.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 154)
6.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 298)
7.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 100)
8.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn
9.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 283)
10.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 306)

Hendrick IV van Naeldwijck
Hendrick IV van Naeldwijck, geb. Naaldwijk in 1434, ovl. aldaar in 1496.

Hendrick IV van Naeldwijck.
Ridder (vanaf 1466), heer van Naaldwijk en Capelle).

Hendrik IV van Naaldwijk c. 1430 - 1496 was erfmaarschalk van Holland en heer van Naaldwijk, Honselersdijk en Capelle. Tegen 1455 trouwde Hendrik met Machteld van Raaphorst waarmee hij een dochter kreeg, Wilhelmina van Naaldwijk. Hij was een zoon van Willem III van Naaldwijk en Wilhelmina van Egmond en Wateringen. Hij financierde de bouw van de St. Adriaanskerk van Naaldwijk, nadat deze was verwoest door brand. Ook liet hij het Heilige Geesthofje bouwen dat bestemd was voor arme en oudere mannen en stichtte hij een klooster in het Hof van Wateringen. Dankzij het portret is te zien dat Hendrik leed aan rhinophyma. Na zijn dood in 1496 werd hij begraven in het klooster dat hij had gesticht. Met zijn dood eindigde het geslacht Van Naaldwijk in mannelijke lijn.

Naaldwijk.
79. Hontsel (1336: het huis te Hontsel) en het goed tussen Monster en de Lier tussen de Maas en de kapel van Wateringen (1472: de hofstede Hontsel en 47 morgen land daaraan, jaarlijks 110 pond waardig).
.-.-1472: Hendrik van Naaldwijk, ridder, vermeld, LRK 283 fol. 98v.
10-3-1497: Dirk van Poelgeest voor Willem van Naaldwijk, vrouwe van Montfoort, bij dode van Hendrik, haar vader, met lijftocht van Jan, heer van Montfoort, Purmerend en Linschoten, ridder, haar man, LRK 94 fol. 57v-58.
13-3-1497: Vrouwe Wilhelmina van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt, gehuwd met Johan, heer van Montfoirt, hulde door Dieric van Polgeest, bij dode van haar vader heer Hendrick van Naeldwijck (L.H. 122, cap. N.H, fol. 34v).
18-7-1497: Johan, heer van Montfoirt, doet opnieuw hulde (L.H. 122, cap. N.H, fol. 34v).
12-1-1507: Jonkvrouwe Machtelt van Montfoirt, vrouwe van Arenberch, hulde door Jan Potter d'Oude, bij dode van haar moeder vrouwe Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt (L.H. 123, cap. N.H, fol. 5; 25-2-1547 belast zij ten behoeve van jonkvrouwe Margriete Jacob de Conincxdochter, weduwe van Eeuwout Lievensz. van Hogelande het buitenland vanaf de Vlaerdingse haven in de richting van Schiedam, dat grotendeels allodiaal is, groot 70 morgen, met 250 karolus gulden).

tr. in 1459
met

Machteld van Raephorst, dr. van Bartholomeus van Raephorst en Machteld Pieters Pots, geb. in 1440, ovl. in 1479.


Machteld van Raephorst
Machteld van Raephorst, geb. in 1440, ovl. in 1479.

tr. in 1459
met

Hendrick IV van Naeldwijck, zn. van Willem III van Naeldwijck (erfmaarschalk van Holland) en Wilhelmina van Egmond van de Wateringe, geb. Naaldwijk in 1434, ovl. aldaar in 1496.

Hendrick IV van Naeldwijck.
Ridder (vanaf 1466), heer van Naaldwijk en Capelle).

Hendrik IV van Naaldwijk c. 1430 - 1496 was erfmaarschalk van Holland en heer van Naaldwijk, Honselersdijk en Capelle. Tegen 1455 trouwde Hendrik met Machteld van Raaphorst waarmee hij een dochter kreeg, Wilhelmina van Naaldwijk. Hij was een zoon van Willem III van Naaldwijk en Wilhelmina van Egmond en Wateringen. Hij financierde de bouw van de St. Adriaanskerk van Naaldwijk, nadat deze was verwoest door brand. Ook liet hij het Heilige Geesthofje bouwen dat bestemd was voor arme en oudere mannen en stichtte hij een klooster in het Hof van Wateringen. Dankzij het portret is te zien dat Hendrik leed aan rhinophyma. Na zijn dood in 1496 werd hij begraven in het klooster dat hij had gesticht. Met zijn dood eindigde het geslacht Van Naaldwijk in mannelijke lijn.

Naaldwijk.
79. Hontsel (1336: het huis te Hontsel) en het goed tussen Monster en de Lier tussen de Maas en de kapel van Wateringen (1472: de hofstede Hontsel en 47 morgen land daaraan, jaarlijks 110 pond waardig).
.-.-1472: Hendrik van Naaldwijk, ridder, vermeld, LRK 283 fol. 98v.
10-3-1497: Dirk van Poelgeest voor Willem van Naaldwijk, vrouwe van Montfoort, bij dode van Hendrik, haar vader, met lijftocht van Jan, heer van Montfoort, Purmerend en Linschoten, ridder, haar man, LRK 94 fol. 57v-58.
13-3-1497: Vrouwe Wilhelmina van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt, gehuwd met Johan, heer van Montfoirt, hulde door Dieric van Polgeest, bij dode van haar vader heer Hendrick van Naeldwijck (L.H. 122, cap. N.H, fol. 34v).
18-7-1497: Johan, heer van Montfoirt, doet opnieuw hulde (L.H. 122, cap. N.H, fol. 34v).
12-1-1507: Jonkvrouwe Machtelt van Montfoirt, vrouwe van Arenberch, hulde door Jan Potter d'Oude, bij dode van haar moeder vrouwe Willem van Naeldwijck, vrouwe van Montfoirt (L.H. 123, cap. N.H, fol. 5; 25-2-1547 belast zij ten behoeve van jonkvrouwe Margriete Jacob de Conincxdochter, weduwe van Eeuwout Lievensz. van Hogelande het buitenland vanaf de Vlaerdingse haven in de richting van Schiedam, dat grotendeels allodiaal is, groot 70 morgen, met 250 karolus gulden).Bronnen:

1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 73)

Jacobus le Mort
Dr Jacobus le Mort, geb. Leiden, apotheker, medisch dokter, professor, ovl. in 1718, begr. Leiden (Pieterskerk).

Dr Jacobus le Mort.
Jacobus en Isabella/Elysabeth komen voor in de bonboeken als wonende aan de Cellebroedersgracht en te Vliet, beide bon Zuid-Rapenburg. Bij zijn overlijden wordt Jacobus “professor in de Chemiae en Medicinae” genoemd.

 • Vader:
  Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker, otr. Leiden op 2 sep 16381 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr. met

otr. Leiden op 9 aug 16742 (getuigen: Sacheryas le Mort (zijn vader) en Maertge Houffnagel* (haar nicht)), tr.
met

Elisabeth de Mairees, geb. Steenwercken (Vlaenderen) [België], ovl. in 1732.

Elisabeth de Mairees.
op verschillende plaatsen wordt Elysabeth Isabella genoemd. Het is mogelijk dat het hier om verschillende personen gaat. Als doopgetuige komt Proontge de Mares voor, die getrouwd was met Anthony Douaen (1657) en Aert van Tongeren (1669). Evenals Elysabeth was zij geboren te Steenwerck. Door de vermoedelijke discrepantie in leeftijd is het aannemelijker dat Proontge een tante is dan een zuster. Evenals Lijsbeth woonde Proontge op zeker moment aan de Cellebroedersgracht te Zuid-Rapenburg. In 1681 is Lijsbeth de Mares getuige bij het huwelijk van haar bekende, Jannetge Weydemans, die trouwde met Cornelis de Vinck. Lijsbeth woonde ten tijde van hun huwelijk ook te Rapenburg.
Jacobus le Mort en Elisabeth de Mairees
Lijsbeth woonde ten tijde van hun huwelijk ook te Rapenburg.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1675 Leiden    
Pieternelle~1676 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)
2.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (9 aug 1674 blz. 99)

Elisabeth de Mairees
Elisabeth de Mairees, geb. Steenwercken (Vlaenderen) [België], ovl. in 1732.

Elisabeth de Mairees.
op verschillende plaatsen wordt Elysabeth Isabella genoemd. Het is mogelijk dat het hier om verschillende personen gaat. Als doopgetuige komt Proontge de Mares voor, die getrouwd was met Anthony Douaen (1657) en Aert van Tongeren (1669). Evenals Elysabeth was zij geboren te Steenwerck. Door de vermoedelijke discrepantie in leeftijd is het aannemelijker dat Proontge een tante is dan een zuster. Evenals Lijsbeth woonde Proontge op zeker moment aan de Cellebroedersgracht te Zuid-Rapenburg. In 1681 is Lijsbeth de Mares getuige bij het huwelijk van haar bekende, Jannetge Weydemans, die trouwde met Cornelis de Vinck. Lijsbeth woonde ten tijde van hun huwelijk ook te Rapenburg.

otr. Leiden op 9 aug 16741 (getuigen: Sacheryas le Mort (zijn vader) en Maertge Houffnagel* (haar nicht)), tr.
met

Dr Jacobus le Mort, zn. van Sacharias le Mort (koordenwerker) en Ragel Bodelo, geb. Leiden, apotheker, medisch dokter, professor, ovl. in 1718, begr. Leiden (Pieterskerk).

Dr Jacobus le Mort.
Jacobus en Isabella/Elysabeth komen voor in de bonboeken als wonende aan de Cellebroedersgracht en te Vliet, beide bon Zuid-Rapenburg. Bij zijn overlijden wordt Jacobus “professor in de Chemiae en Medicinae” genoemd.
Jacobus le Mort en Elisabeth de Mairees
Lijsbeth woonde ten tijde van hun huwelijk ook te Rapenburg.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1675 Leiden    
Pieternelle~1676 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (9 aug 1674 blz. 99)

Pieternelle le Mort
Pieternelle le Mort, ged. Leiden (Pieterskerk) op 4 dec 1676 (getuigen: Proontge de Mares en Johannes le Mort).

 • Vader:
  Dr Jacobus le Mort, zn. van Sacharias le Mort (koordenwerker) en Ragel Bodelo, geb. Leiden, apotheker, medisch dokter, professor, ovl. in 1718, begr. Leiden (Pieterskerk), otr. Leiden op 9 aug 16741 (getuigen: Sacheryas le Mort (zijn vader) en Maertge Houffnagel* (haar nicht)), tr. metBronnen:

1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (9 aug 1674 blz. 99)

Sacharias le Mort
Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker.

otr. Leiden op 2 sep 16381 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr.
met

Ragel Bodelo (Bandelo, Baudelot, Boderlo, Boidelo, Bondeloo, Boudeloo, Bouderloo), dr. van Jacques Bodelo (boratwerker) en Rachel Verney, geb. Leiden circa 1617.

Ragel Bodelo.
in 1665 wordt ene Isaack Sacheryas la Mort, distillateur, vermeld. Hij moet wel uit dit gezin stammen.
Sacharias le Mort en Ragel Bodelo
Sacharias en Rachel komen in 1659 voor als getuigen bij het huwelijk van Wouter Goossens de Roos en Annetge Hendricxs. Annetge was eerder getrouwd geweest met Benjamin Boderlo, de broer van Rachel. Ten tijde van hun huwelijk woonden Sacharias en Rachel aan de Cellebroedersgracht. Rachel komt ook voor als getuige bij de doop van een kind van Gilles Carette en Anne Bandelo op 18-1-1654. Waarschijnlijk was Anne haar zuster. Ook Benjamin is een jaar later, op 28-3-1655, getuige bij de doop van hun dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus Leiden †1718 Leiden (Pieterskerk)  
Rachel~1656 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Zacharie~1638 Leiden (Waalse Kerk)    
Susanne~1653 Leiden (Waalse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)

Ragel Bodelo
Ragel Bodelo (Bandelo, Baudelot, Boderlo, Boidelo, Bondeloo, Boudeloo, Bouderloo), geb. Leiden circa 1617.

Ragel Bodelo.
in 1665 wordt ene Isaack Sacheryas la Mort, distillateur, vermeld. Hij moet wel uit dit gezin stammen.

 • Vader:
  Jacques Bodelo, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1594, boratwerker, otr. Leiden op 25 apr 16151 (getuigen: Floris Roubly* zijn bekende, Jan Vermeye zijn bekende, Mary Roubly haar moeder en Jenne Henneton haar moeye), tr. met

otr. Leiden op 2 sep 16382 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr.
met

Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker.
Sacharias le Mort en Ragel Bodelo
Sacharias en Rachel komen in 1659 voor als getuigen bij het huwelijk van Wouter Goossens de Roos en Annetge Hendricxs. Annetge was eerder getrouwd geweest met Benjamin Boderlo, de broer van Rachel. Ten tijde van hun huwelijk woonden Sacharias en Rachel aan de Cellebroedersgracht. Rachel komt ook voor als getuige bij de doop van een kind van Gilles Carette en Anne Bandelo op 18-1-1654. Waarschijnlijk was Anne haar zuster. Ook Benjamin is een jaar later, op 28-3-1655, getuige bij de doop van hun dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus Leiden †1718 Leiden (Pieterskerk)  
Rachel~1656 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Zacharie~1638 Leiden (Waalse Kerk)    
Susanne~1653 Leiden (Waalse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (25 apr 1615 blz. 58)
2.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)

Rachel Lemort
Rachel Lemort, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 jan 1656 (getuigen: Bartholomeus Tresbier, Carel le Verre, Annetie Hendricks en Susanna Terbijn).

 • Vader:
  Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker, otr. Leiden op 2 sep 16381 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr. metBronnen:

1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)

Zacharie le Mort
Zacharie le Mort, ged. Leiden (Waalse Kerk) in aug 1638 (getuigen: Jan le Mort, Salomon Bevio, Anne Digan en Jeanne l' Escaille).

 • Vader:
  Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker, otr. Leiden op 2 sep 16381 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr. metBronnen:

1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)

Susanne le Mort
Susanne le Mort, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 7 sep 1653.

 • Vader:
  Sacharias (Zagarias) le Mort (Lemort), geb. Amiens [Frankrijk], koordenwerker, otr. Leiden op 2 sep 16381 (getuigen: Esas Lenfant zijn bekende, Abraham du Boire (relatie niet gespecificeerd) en Ragel Vermey haar moeder), tr. metBronnen:

1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (2 sep 1638 blz. 49)

Jacques Bodelo
Jacques Bodelo, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1594, boratwerker.

otr. Leiden op 25 apr 16151 (getuigen: Floris Roubly* zijn bekende, Jan Vermeye zijn bekende, Mary Roubly haar moeder en Jenne Henneton haar moeye), tr.
met

Rachel Verney, dr. van Jean de Vermeille en Mary Roubly, geb. Londen [Groot Brittanië] circa 1598.

Rachel Verney.
bij de doop van haar zoon Benjamin is een van de getuigen Marie Verneil. Zij was een zuster van Rachel.
Jacques Bodelo en Rachel Verney
Floris en Jenne waren getrouwd en waren de oom en tante van Rachel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ragel*1617 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (25 apr 1615 blz. 58)

Rachel Verney
Rachel Verney, geb. Londen [Groot Brittanië] circa 1598.

Rachel Verney.
bij de doop van haar zoon Benjamin is een van de getuigen Marie Verneil. Zij was een zuster van Rachel.

 • Vader:
  Jean de Vermeille, geb. Leiden circa 1575, ovl. in 1612, tr. circa 1599 met

otr. Leiden op 25 apr 16151 (getuigen: Floris Roubly* zijn bekende, Jan Vermeye zijn bekende, Mary Roubly haar moeder en Jenne Henneton haar moeye), tr.
met

Jacques Bodelo, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1594, boratwerker.
Jacques Bodelo en Rachel Verney
Floris en Jenne waren getrouwd en waren de oom en tante van Rachel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ragel*1617 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register H Leiden (005), RA Leiden, DTB Leiden, H 8, Leiden, van 1614 tot 1619 (25 apr 1615 blz. 58)