Website van Cees Hagenbeek
Catharina van Heusden
in
Genealogie van Dirick Cornelis van der Bel.
Parenteel van Juckes de Geest.

Catharina van Heusden, geb. circa 1640.

otr. (1) Zaltbommel op 25 mrt 1660, tr. Utrecht, Antoni Gasthuis op 10 apr 1660
met

Julius (Jelis) de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16361, begr. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1666 Utrecht    

tr. (2) na 1666
met

Frederik van Es, meester scheermessenmaker.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 048), Het Utrechts archief, DTB Utrecht, toeg. nr. 711, Inventarisnr.: 3, Utrecht, 1634 (22 nov 1636 blz. 213)


Elisabeth de Geest
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Elisabeth de Geest, ged. Utrecht op 27 jan 1666.Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 048), Het Utrechts archief, DTB Utrecht, toeg. nr. 711, Inventarisnr.: 3, Utrecht, 1634 (22 nov 1636 blz. 213)


Margrietje van den Bosch
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Margrietje van den Bosch.

tr. voor 1670
met

Johannes Jelisz de Geest, zn. van Sijmon Jelisz de Geest (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht, ovl. voor 1712.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1671 Utrecht (Geertekerk)    
Adriana~1670 Utrecht (Geertekerk)    
Johanna~1673 Utrecht (Geertekerk)    
Maria~1675 Utrecht (Nicolaïkerk)    
Simon~1676 Utrecht (Catharijnekerk)    
Margarita~1686 Utrecht (Geertekerk)    


Lambert Hovenaer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Lambert Hovenaer, burgemeester Culemborg.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillegonda Culemborg    


Hillegonda van Voorne
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne1,2, geb. in 1230, ovl. op 6 apr 1302.

 

tr. (1) Voorne in 1254
met

Willem heer van Brederode6,1,8,9,10:br>, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
, leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen
Op 30 dec 1248 staat Room-koning Willem toe aan Willem van Brederode het land Reesveld en twee eraan grenzende geren als vrij eigen te verkopen, mits hij zich de tiend en het ambacht voorbehoudt, tr. (2) circa 1245 met Margaretha Daniëlsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk een zoon.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1265 Santpoort †1318 Reims (F) 53
Dirk  †1297   
Alverade*1258 Santpoort †1323 Koudekerk a/d Rijn 64
Aleid*1260 Santpoort †1333  73
Rikairde*1262 Santpoort †1303  41

tr. (2) circa 1248
met

Costijn II van Renesse1:br>, zn. van Jan II van Renesse en Margaretha van Arnemuiden, ovl. in 1270,
, Omstreeks 1230, bouwde Costijn van Zierikzee (Costijn II van Renesse) de eerste versie van kasteel Moermond op grond die hij had verkregen van Floris IV in ruil voor bezittingen in Zierikzee. (Dirksland is bekend sinds 1229, waarbij het genoemd wordt in een ruil van goederen tussen Graaf Floris IV van Holland met een zekere Costijn uit Zierikzee.) Costijn realiseerde in opdracht van de Hollandse graaf de haven van Brouwershaven. De kleinzoon van Costijn, Jan III van Renesse, leider van de Vlaams gezinde anti-Hollandse partij in Zeeland (Guldensporenslag), kreeg een diepgaand meningsverschil met de machtige edelman Wolfert van Borsselen (geb. in Veere circa 1430 - 29-04-1487), die ook Heer van Veere was. In 1296 was Floris V vermoord en vele edelen trachtten in de gunst te komen bij diens zoon Jan I, die zijn vader opvolgde. Jan III van Renesse werd beschuldigd van een samenzwering tegen de nieuwe graaf en als gevolg daarvan werd zijn kasteel belegerd en later vernield. De bezittingen van Jan van Renesse kwamen ten slotte in handen van Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V was.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1249  †1293  44
Elisabeth     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 400)
4.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
6.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 1)
8.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
9.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 108)
10.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 452)


Floris van Voorne
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Floris van Voorne1, ovl. na 1271.

 Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 400)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
5.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 1)

Dirk II (Theodericus) van Voorne
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Dirk II (Theodericus), Theodericus ridder van Voorne1,2,3, geb. Oostvoorne circa 1160, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227 (burggraaf van Zeeland in 1198), ovl. Oostvoorne op 31 dec 1228.

 

tr. circa 1197
met

Alverada (Alveradis) (Alveradis) van Kuyc4,1,2, Cuyck, dr. van Hendrik II graaf van Cuyck (burggraaf van Utrecht) en Sophia van Rhenen (van Herpen) (erfdochter van Herpen, vermeld 1191-1203), geb. Cuijck in 1165, ovl. Oostvoorne in 1218,
, Door een schenking van aartsbisschop Arnold I van Trier (1169-1183) tussen 1180 en 1183 is de naam van de echtgenote van Hendrik III bekend: Alveradis. Het geschenk aan het echtpaar bestond uit een huis te Keulen. Hendrik III zou daardoor volgens Mackes aan moederskant een verwant (cognatus) zijn van Arnold I van Trier? Over Alveradis, de echtgenote van Hendrik III, zegt Mackes, dat zij niet zoals tot dusver aangenomen uit het geslacht Molbach-Nörvenich stamde, maar uit het gravengeslacht Berg of Gelre. Alveradis kan echter een dochter zijn uit het huwelijk van Hendrik II van Kuyc en Sofia van Renen. Na de dood van Hendrik van Kessel is zij dan hertrouwd met Dirk II van Voorne. Kessel en Kuyc waren bijna buren. Een dotatie van 1219 aan Mariënweerd spreekt in dit opzicht boekdelen; Mariënweerd werd namelijk in 1129 door de Kuycs gesticht. De getuigen in de oorkonde van 1219 waren allemaal bloed- of aanverwanten van de Kuycs. De naam Alveradis komt bij het geslacht Kuye vaker voor. Hendrik I van Kuyc was gehuwd met Alveradis van Hochstaden', die in 1131 rechten blijkt te hebben in de "Waldgrafschaft" Osning. Bezit in Hochstaden werd op 24 augustus 1271 door Hendrik V verkocht! Wellicht op grond van verwantschap met Arnold I van Trier kunnen we verklaren dat Hendrik III als getuige voorkomt in een oorkonde van diens opvolger, Johan van Trier, tr. circa 1180. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1200  †1259  58
Hugo  †1277   
Dirk     
Margaretha*1210     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 91)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
5.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 98)

Alverada van Kuyc
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Alverada (Alveradis) (Alveradis) van Kuyc1,2,3, Cuyck, geb. Cuijck in 1165, ovl. Oostvoorne in 1218,
, Door een schenking van aartsbisschop Arnold I van Trier (1169-1183) tussen 1180 en 1183 is de naam van de echtgenote van Hendrik III bekend: Alveradis. Het geschenk aan het echtpaar bestond uit een huis te Keulen. Hendrik III zou daardoor volgens Mackes aan moederskant een verwant (cognatus) zijn van Arnold I van Trier? Over Alveradis, de echtgenote van Hendrik III, zegt Mackes, dat zij niet zoals tot dusver aangenomen uit het geslacht Molbach-Nörvenich stamde, maar uit het gravengeslacht Berg of Gelre. Alveradis kan echter een dochter zijn uit het huwelijk van Hendrik II van Kuyc en Sofia van Renen. Na de dood van Hendrik van Kessel is zij dan hertrouwd met Dirk II van Voorne. Kessel en Kuyc waren bijna buren. Een dotatie van 1219 aan Mariënweerd spreekt in dit opzicht boekdelen; Mariënweerd werd namelijk in 1129 door de Kuycs gesticht. De getuigen in de oorkonde van 1219 waren allemaal bloed- of aanverwanten van de Kuycs. De naam Alveradis komt bij het geslacht Kuye vaker voor. Hendrik I van Kuyc was gehuwd met Alveradis van Hochstaden', die in 1131 rechten blijkt te hebben in de "Waldgrafschaft" Osning. Bezit in Hochstaden werd op 24 augustus 1271 door Hendrik V verkocht! Wellicht op grond van verwantschap met Arnold I van Trier kunnen we verklaren dat Hendrik III als getuige voorkomt in een oorkonde van diens opvolger, Johan van Trier.

 • Vader:
  Hendrik II graaf van Cuyck4,4 (Herman van Malsen, Herman van Kuyc), zn. van Herman van Cuyck van Malsen en NN uit het Huis Namen/Laroche, geb. Cuijck circa 1130, burggraaf van Utrecht, ovl. in 1204,
  , Burggraaf van Utrecht, heer van Herpen (na 1191), kruisvaarder, leenman van Keulen, ridder ridder, vermeld 1157/58-1204, (stads)graaf van Utrecht, leenman van Keulen en Brabant voor het land van en het kasteel te Herpen 1191, voogd van St. Jan te Utrecht, kruisvaarder, heer van Cuijk, stadsgraaf van Utrecht, tr. circa 1160.
 

tr. (1) circa 1197
met

Dirk II (Theodericus), Theodericus ridder van Voorne2,3,5, zn. van Dirk I van Voorne (vermeld 1174-1188) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk, geb. Oostvoorne circa 1160, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227 (burggraaf van Zeeland in 1198), ovl. Oostvoorne op 31 dec 1228.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1200  †1259  58
Hugo  †1277   
Dirk     
Margaretha*1210     

tr. (2) circa 1180

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 91)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)


Hugo van Heenvliet
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hugo van Heenvliet1,2,3, heer van Heenvliet, 1228-1271, ovl. voor 25 jun 1277.

 
 • Moeder:
  Alverada (Alveradis) (Alveradis) van Kuyc5,1,4, Cuyck, dr. van Hendrik II graaf van Cuyck (burggraaf van Utrecht) en Sophia van Rhenen (van Herpen) (erfdochter van Herpen, vermeld 1191-1203), geb. Cuijck in 1165, ovl. Oostvoorne in 1218,
  , Door een schenking van aartsbisschop Arnold I van Trier (1169-1183) tussen 1180 en 1183 is de naam van de echtgenote van Hendrik III bekend: Alveradis. Het geschenk aan het echtpaar bestond uit een huis te Keulen. Hendrik III zou daardoor volgens Mackes aan moederskant een verwant (cognatus) zijn van Arnold I van Trier? Over Alveradis, de echtgenote van Hendrik III, zegt Mackes, dat zij niet zoals tot dusver aangenomen uit het geslacht Molbach-Nörvenich stamde, maar uit het gravengeslacht Berg of Gelre. Alveradis kan echter een dochter zijn uit het huwelijk van Hendrik II van Kuyc en Sofia van Renen. Na de dood van Hendrik van Kessel is zij dan hertrouwd met Dirk II van Voorne. Kessel en Kuyc waren bijna buren. Een dotatie van 1219 aan Mariënweerd spreekt in dit opzicht boekdelen; Mariënweerd werd namelijk in 1129 door de Kuycs gesticht. De getuigen in de oorkonde van 1219 waren allemaal bloed- of aanverwanten van de Kuycs. De naam Alveradis komt bij het geslacht Kuye vaker voor. Hendrik I van Kuyc was gehuwd met Alveradis van Hochstaden', die in 1131 rechten blijkt te hebben in de "Waldgrafschaft" Osning. Bezit in Hochstaden werd op 24 augustus 1271 door Hendrik V verkocht! Wellicht op grond van verwantschap met Arnold I van Trier kunnen we verklaren dat Hendrik III als getuige voorkomt in een oorkonde van diens opvolger, Johan van Trier, tr. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

tr. circa 1240
met

Justina Reiniersdr van Heeze6, geb. circa 1200, ovl. in 1258.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo II*1250  †1307  57
Dirck*1240     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 674)
4.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 91)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 8)


Dirk van Voorne
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Dirk van Voorne1, ridder.

 
 • Moeder:
  Alverada (Alveradis) (Alveradis) van Kuyc4,1,2, Cuyck, dr. van Hendrik II graaf van Cuyck (burggraaf van Utrecht) en Sophia van Rhenen (van Herpen) (erfdochter van Herpen, vermeld 1191-1203), geb. Cuijck in 1165, ovl. Oostvoorne in 1218,
  , Door een schenking van aartsbisschop Arnold I van Trier (1169-1183) tussen 1180 en 1183 is de naam van de echtgenote van Hendrik III bekend: Alveradis. Het geschenk aan het echtpaar bestond uit een huis te Keulen. Hendrik III zou daardoor volgens Mackes aan moederskant een verwant (cognatus) zijn van Arnold I van Trier? Over Alveradis, de echtgenote van Hendrik III, zegt Mackes, dat zij niet zoals tot dusver aangenomen uit het geslacht Molbach-Nörvenich stamde, maar uit het gravengeslacht Berg of Gelre. Alveradis kan echter een dochter zijn uit het huwelijk van Hendrik II van Kuyc en Sofia van Renen. Na de dood van Hendrik van Kessel is zij dan hertrouwd met Dirk II van Voorne. Kessel en Kuyc waren bijna buren. Een dotatie van 1219 aan Mariënweerd spreekt in dit opzicht boekdelen; Mariënweerd werd namelijk in 1129 door de Kuycs gesticht. De getuigen in de oorkonde van 1219 waren allemaal bloed- of aanverwanten van de Kuycs. De naam Alveradis komt bij het geslacht Kuye vaker voor. Hendrik I van Kuyc was gehuwd met Alveradis van Hochstaden', die in 1131 rechten blijkt te hebben in de "Waldgrafschaft" Osning. Bezit in Hochstaden werd op 24 augustus 1271 door Hendrik V verkocht! Wellicht op grond van verwantschap met Arnold I van Trier kunnen we verklaren dat Hendrik III als getuige voorkomt in een oorkonde van diens opvolger, Johan van Trier, tr. circa 1180. Uit dit huwelijk geen kinderen.
 

relatie
met

Clementia van Bierbeek1.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 91)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Alewijn III van Leijden van Pendrecht
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Alewijn III van Leijden van Pendrecht1, geb. Bleiswijk circa 1110, burggraaf van Leiden, ovl. in 1198.

tr.
met

Jeanne van Arkel, dr. van Jan IV van Arkel en Aleidis van der Are.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewin  †1198   
Elinand     Bronnen:
1.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 76)


Justina Reiniersdr van Heeze
in
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Justina Reiniersdr van Heeze1, geb. circa 1200, ovl. in 1258.

tr. circa 1240
met

Hugo van Heenvliet2,3,4, zn. van Dirk II (Theodericus) ridder van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227) en Alverada van Kuyc, heer van Heenvliet, 1228-1271, ovl. voor 25 jun 1277.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugo II*1250  †1307  57
Dirck*1240     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 8)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 672)
4.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 674)


Clementia van Bierbeek
Clementia van Bierbeek1.

relatie
met

Dirk van Voorne1, zn. van Dirk II (Theodericus) ridder van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland 1216-27, vermeld 1188-1227) en Alverada van Kuyc, ridder.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)

Dirk I van Voorne
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Dirk I van Voorne1,2, geb. circa 1130, vermeld 1174-1188, ovl. in 1189.

 • Vader:
  Hugo III heer van Voorne, zn. van Hugo II van Voorne, geb. Calloo circa 1100, heer van Voorne in 1160, ovl. in 1168,
  , wordt genoemd in akten van 266 en 138, 1108 als Heer van Voorne. (J.C.Ramaer, Bezuiden de Lek en de Maas)
  Hugo III van Voorne (ca. 1100 - na 1168) was heer van Voorne.
  Hij was een van de heren van het geslacht Van Voorne en was getrouwd met Hadewich (ca. 1110 - na 1157), een buitenechtelijk kind van Floris II van Holland .
  Hugo komt als getuige voor in twee oorkonden van bisschop Burchard van Lechsgemünd van Utrecht. In het eerste onder de "principes" dat wil zeggen edelen en vrijen, in het tweede onder de "laycos liberos", dat zijn de vrije leken. In tegenstelling tot de geestelijke heren en met de dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen. Hugo was waarschijnlijk Heer van Voorne en leenman van de bisschop
  Na het overlijden van zijn broer Floris van Voorne, verdeelt Hugo van Voorne diens bezit met de derde broer Dirk van Voorne. die de heerlijkheid Voorne krijgt. Hugo van Voorne zelf krijgt het deel langs de Striene met de parochie Putten in leen van Dirk van Voorne. Overleden op kruistocht voor 4-1189. Hugo komt voor als getuige in twee oorkonden vanbisschop Burchard van Utrecht. In het eerste onder de "principes" dwz edelen en vrijen, in hettweede onder de "lay cos liberos", dat zijn de vrije leken.
  In tegenstelling met de geestelijke heren en met de dienstlieden (servientes) die mede onder de getuigen voorkomen) (Hugowas waarschijnlijk Heer van Voorne en leenman van de bisschop). bijzonderheden: Hugo is bloedverwantvan de Graven van Holland en Zeeland en heer van Voorne.
  Deze gegevens zijn afkomstig van Louk Lapikas [De kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen is in boekvorm uitgegevendoor het Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, deel I in 1994, deel II in2000.
  Daarna kwamen er losbladige aanvullingen van de auteur, Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, in maart 2002 en ma art 2003.] (Hypothetisch, om een gat tussen generaties te vullen.) Heer vanVoorne, leenman van Holland, tr. circa 1135.
 

tr. voor 1160
met

Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk2, dr. van Unach graaf van Nadelwich.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1170  †1214  44
Dirk II*1160 Oostvoorne †1228 Oostvoorne 68
Hugo*1170  †1213  43
NN     
NN     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 98)


Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk
in
Genealogie van Conrad van Horn.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk1.

tr. voor 1160
met

Dirk I van Voorne1,2, zn. van Hugo III heer van Voorne en Hadewich Florisdr van Holland, geb. circa 1130, vermeld 1174-1188, ovl. in 1189.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1170  †1214  44
Dirk II*1160 Oostvoorne †1228 Oostvoorne 68
Hugo*1170  †1213  43
NN     
NN     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 98)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Johan Giesen
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.

Johan Giesen.


N Scherer
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.

N Scherer.

tr. in 1694
met

Eberhard Giesen, zn. van Wennemar Giesen en Hilleken Wens, geb. circa 1666, ovl. in 1709


Godfried van Heinsberg
Godfried van Heinsberg1 (von Loos-Heinsberg), ovl. in 1342, begr. Mechelen (Minderbroedersklooster) [België].

relatie
met

Mechteld Hertogin van Gelre, dr. van Reinoud II 'de Zwarte' hertog van Gelre (hertog van Gelre) en Sophia Berthoutsdr. van Mechelen, geb. circa 1325, gravin van Zutphen, Präsumptiverbin von Geldern, ovl. Huissen op 21 sep 1384, begr. Arnhem (klooster Mariëndael), tr. (2) voor 22 feb 1348 met Johann I graaf van Kleef1, zn. van Dirk VII graaf van Kleef en Margarethe von Habsburg-Kyburg (vrouwe van Duisburg -1312, van v), geb. circa 1293, ovl. op 19 nov 1368, begr. Kleef [Duitsland],
, 1310 Domherr zu Trier, Köln, Utrecht und Xanten, 1315 auf Linn und Orsoy, 1318-1348 Domherr, Domdechant und Archidiakon zu Köln, 1319 Scholasticus zu Mainz, 1324-1331 Dekan zu Xanten, 1325 Propst zu Xanten, 1324-1347 Canonicus zu Rees, ?-1344 Domscholasticus zu Mainz, 1344 Archidiakon zu Köln, c.1347 Resignation. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Jean de Chatillon de Blois et de Dunois1, zn. van Louis I de Chatillon de Blois et de Dunois Seigneur d'Avesnes de Guise de Trelon et de Dreux en Jeanne Comtesse de Beaumont (d'Avesnes, Gräfin v.Soissons, Dame de Dargies et de Chimay, Johanna van Holland), 24.2.1372-24.3.1379 Herzog v.Geldern, Erbfolgestreit, Geldern bei Burgund?, +1381?, ovl. Schoonhoven op 24 mrt 1379,
, hij overleed op het kasteel Schoonhoven. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 35)


Mechteld van Gelre
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Mechteld Hertogin van Gelre, geb. circa 1325, gravin van Zutphen, Präsumptiverbin von Geldern, ovl. Huissen op 21 sep 1384, begr. Arnhem (klooster Mariëndael).

relatie (1)
met

Godfried van Heinsberg2 (von Loos-Heinsberg), zn. van Dirk II von Heinsberg und Blankenberg Graf von Loos und Chiny (heer van Heinsberg) en Kunigunde van der Mark, ovl. in 1342, begr. Mechelen (Minderbroedersklooster) [België].

tr. (2) voor 22 feb 1348
met

Johann I graaf van Kleef2, zn. van Dirk VII graaf van Kleef en Margarethe von Habsburg-Kyburg (vrouwe van Duisburg -1312, van v), geb. circa 1293, ovl. op 19 nov 1368, begr. Kleef [Duitsland],
, 1310 Domherr zu Trier, Köln, Utrecht und Xanten, 1315 auf Linn und Orsoy, 1318-1348 Domherr, Domdechant und Archidiakon zu Köln, 1319 Scholasticus zu Mainz, 1324-1331 Dekan zu Xanten, 1325 Propst zu Xanten, 1324-1347 Canonicus zu Rees, ?-1344 Domscholasticus zu Mainz, 1344 Archidiakon zu Köln, c.1347 Resignation.

tr. (3)
met

Jean de Chatillon de Blois et de Dunois2, zn. van Louis I de Chatillon de Blois et de Dunois Seigneur d'Avesnes de Guise de Trelon et de Dreux en Jeanne Comtesse de Beaumont (d'Avesnes, Gräfin v.Soissons, Dame de Dargies et de Chimay, Johanna van Holland), 24.2.1372-24.3.1379 Herzog v.Geldern, Erbfolgestreit, Geldern bei Burgund?, +1381?, ovl. Schoonhoven op 24 mrt 1379,
, hij overleed op het kasteel Schoonhoven.

Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 34)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 35)


Arnold IV van Loos Chiney en Agimont
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arnold IV (Arnold VIII) van Loos Chiney en Agimont, geb. voor 1278, graaf van Loon, Chiny, Agimont enz. 1278, ovl. tussen 22 aug 1327 en 22 aug 1328 , begr. Averbode (B),
, 1279 Graf von Looz, 1300 Graf von Chiny, 1313 Resignation.

tr. op 27 jun 1280
met

Margaretha van Vianden, dr. van Philips I van Vianden (graaf van Vianden 1252, heer van Perwez en Grimbergen) en Maria van Leuven-Perwez (erfgename van Perwez, vrouwe van half Grimbergen, Ninove en Rumpst), vermeld 1280, ovl. op 8 mrt 1316.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld  †1313