Website van Cees Hagenbeek
Daniel IV Daniels van der Merwede
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ridder Daniel IV Daniels (Godschalk Daniëlsz) van der Merwede1,2,3, geb. Dordrecht circa 1212, ridder, heer van Clootwijck, vermeld 1258, ovl. Dordrecht op 16 mrt 1271 (13 mei 1284),
, 1288 Juli 13. Mabilia weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.
KW XVII-240: ridder, vermeld 1258. De Nederlandsche Leeuw 1949 nr. 11 p. 329-341 (Godschalk van der Merwede ~1220->1258, Daniel van der Merwede ~1250-~1331, Mabilia van Arkel ~1230-1288)
De heren van Goye, door Dr. P.G.F. Vermast Op pagina 341 van dit artikel is te lezen: 1288 Juli 13.
Mabilia weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele,
ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede. De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26 Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens tante.
Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft, tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen. Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS. MILITI. DNI. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden vergezeld van een aantal besanten of
penningen, met randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS. . . . . . het tweede zegel was verloren.
Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede). Haar eerste man, Dns. Godescalcus (Danielsz.) de Merwede. leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan toch
niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in 1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288 reeds overleden was, is niet bekend.
leeft ca 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben als Voorne's leen Heer ter Merwede, ridder, wordt vermeld in 1243, 1252 en het laatst op 3-7-1266.

relatie (1)
met

Mabelia Herbertsdr van den Berghe1,4,5 (Mabelia van de Lede, Mabilia van Arkel), dr. van Herbaren II Floris van de Lede van Arkel (ridder vermeld 1227-1253) en Mabelia van Cuijk, geb. Arkel circa 1225, vermeld 1288, ovl. Utrecht op 12 sep 1288 (16 mrt 1271),
, testeert 13 juli 1288
Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26 Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens tante. Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft, tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen. Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS. MILITI. DNI. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden vergezeld van een aantal besanten of penningen, met randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS. . . . . . het tweede zegel was verloren. Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede). Haar eerste man, Dns.
Godescalcus (Danielsz.) de Merwede. leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan toch niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in 1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288 reeds overleden was, is niet bekend. zie ook J.W. Groesbeek, De heren van Arkel
, relatie (1) met Ghiselbert uten Goye. Uit deze relatie 6 kinderen, waaronder.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbaren     
Daniël IV*1258 Dordrecht †1331  73

tr. (2)
met

NN van Voorne en Putten, dr. van Dirk I van Voorne (vermeld 1174-1188) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1225     

tr. (3) circa 1244
met

Hiraldina (Heraldina) van Grutara2.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
6.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883


Herbaren van der Merwede
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Herbaren van der Merwede1, vermeld 1277-1284.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
6.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883


Jan Adriaensz van der Merwede van Clootwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jan Adriaensz van der Merwede van Clootwijck1,2 (van Muijlwijck-Clootwijck), geb. Dordrecht in 1250, knape, ovl. na 1307,
, voerde als wapen: een veld van zilver doorsneden
met een fasce van keel, beladen met 15 bizans (9 en 6) van keel. Als gevolg van onenigheid met zijn oudste broer nam hij de naam Van Muylwijck
aan, ontleend aan een ridderhofstede in het Land van Altena. Hij bezat daar eveneens de goederen en de gerechten van Almkerk, Zandwijk, Huppen en Uithoven?.
Op 25-4-1277 verklaren Willem II van Hoorne, Heer van Altena en zijn oudste zoon Willem, de grote tiende van Uppel in erfpacht te hebben gegeven aan Lodewijk de kastelein van Altena. Diens echtgenote
en zonen hebben deze tiende bestemd voor Lodewijks dochter Beatrix en haar man Jan van der
Merwede. Jan van der Merwede wordt nog vermeld
in 1307.
Vermeld 1316/49. met: Lijsbeth Jansdr van der Merwede, geb. ± 1297 te Delft, Zuid-Holland, ovl. voor 1350, ook Lijsbeth /Almkerke/
Volgens een brief had Lijzebeth, Jansdogter van der Merwede, Dirx wijf van der Made op Sinte Maria-Magdalena dag 1327 in bezit,Stienhuys te Zandwijck, dat gebroken wart, dat geregt van Muylwijck, van Almkerke, van Zandwijck, van Huppen, van Uithoven, en die Nederscouw, en dat geregte derdedeel van alle vervallen" en nog enige andere goederen. Op de rug van deze brief stond nog een aantekening, dat haar erfgenaam Dirk van Hodenpijl was. Wij kunnen haar vereenzelvigen met Lijsbet van Almkerk, gehuwd met Dirk van der Made. Hun dochter Aleid huwde met Jan van Hodenpijl.
Nicolaes Jansz van Muylwyck, geb. ± 1290, ovl. 1322
Schildknape. Leefde in 1320. Ridder, vermeld 1323 tot 1331. Wapen: een veld van goud doorsneden met een fasce van keel, bezaaid met 15 bizans (9en 6) van keel. Vermeld in 1320. Hij was samen met zijn zuster Lysbeth,in conflict geraakt met Willem van Hoorne, Heer van Altena over de door hen geerfde bezittingen in het land van Altena.
(Hij had groote questie nevens zijne zuster Lijsbeth tegen den Heer van Altena, die actie en pretentie hadde op de voornoemde goederen en gerechten, doch alzoo hij in 1322 stierf, werd die ter neer gelegd, door tusschen spreken van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op St. Maria Magdalenen dagh.) met: Alida de Monchablon, geb. ± 1284.

tr. op 15 apr 1277
met

Beatrix de Kastelein1 (Beatrix Lodewijksdr van Altena), dr. van Lodewijk de Kastelein, vermeld 1277.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1297  †1350  53
Nicolaes*1285  †1322  37Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)


Daniël IV Daniels van der Merwede
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Daniël IV Daniels (Daniel IV Daniels) (Daniel) van der Merwede, geb. Dordrecht in 1258, vermeld 1288, ovl. voor 11 okt 1331,
, De filiatie met Anthonis van Riede is vooralsnog hypothetisch. Indien deze filiatie ooit bewezen wordt is er een verbinding met de vele stamreeksen terug naar Karel de Grote.

tr.
met

Beatrijs van Alkemade, dr. van Dirck Walewijnsz van Alkemade en Aleid van der Leck van Grimhuysen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daniel V Dordrecht †1345 Warns  
Geertruij*1281 Dordrecht    
Hedwig     Bronnen:
1.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
6.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883


Beatrix de Kastelein
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Beatrix de Kastelein1 (Beatrix Lodewijksdr van Altena), vermeld 1277.

tr. op 15 apr 1277
met

Jan Adriaensz van der Merwede van Clootwijck1,2 (van Muijlwijck-Clootwijck), zn. van Adriaen heer van Clootwijck van der Merwede en Jkv. NN van Dalem, geb. Dordrecht in 1250, knape, ovl. na 1307,
, voerde als wapen: een veld van zilver doorsneden
met een fasce van keel, beladen met 15 bizans (9 en 6) van keel. Als gevolg van onenigheid met zijn oudste broer nam hij de naam Van Muylwijck
aan, ontleend aan een ridderhofstede in het Land van Altena. Hij bezat daar eveneens de goederen en de gerechten van Almkerk, Zandwijk, Huppen en Uithoven?.
Op 25-4-1277 verklaren Willem II van Hoorne, Heer van Altena en zijn oudste zoon Willem, de grote tiende van Uppel in erfpacht te hebben gegeven aan Lodewijk de kastelein van Altena. Diens echtgenote
en zonen hebben deze tiende bestemd voor Lodewijks dochter Beatrix en haar man Jan van der
Merwede. Jan van der Merwede wordt nog vermeld
in 1307.
Vermeld 1316/49. met: Lijsbeth Jansdr van der Merwede, geb. ± 1297 te Delft, Zuid-Holland, ovl. voor 1350, ook Lijsbeth /Almkerke/
Volgens een brief had Lijzebeth, Jansdogter van der Merwede, Dirx wijf van der Made op Sinte Maria-Magdalena dag 1327 in bezit,Stienhuys te Zandwijck, dat gebroken wart, dat geregt van Muylwijck, van Almkerke, van Zandwijck, van Huppen, van Uithoven, en die Nederscouw, en dat geregte derdedeel van alle vervallen" en nog enige andere goederen. Op de rug van deze brief stond nog een aantekening, dat haar erfgenaam Dirk van Hodenpijl was. Wij kunnen haar vereenzelvigen met Lijsbet van Almkerk, gehuwd met Dirk van der Made. Hun dochter Aleid huwde met Jan van Hodenpijl.
Nicolaes Jansz van Muylwyck, geb. ± 1290, ovl. 1322
Schildknape. Leefde in 1320. Ridder, vermeld 1323 tot 1331. Wapen: een veld van goud doorsneden met een fasce van keel, bezaaid met 15 bizans (9en 6) van keel. Vermeld in 1320. Hij was samen met zijn zuster Lysbeth,in conflict geraakt met Willem van Hoorne, Heer van Altena over de door hen geerfde bezittingen in het land van Altena.
(Hij had groote questie nevens zijne zuster Lijsbeth tegen den Heer van Altena, die actie en pretentie hadde op de voornoemde goederen en gerechten, doch alzoo hij in 1322 stierf, werd die ter neer gelegd, door tusschen spreken van Graaf Willem van Holland en Henegouwen in 1327 op St. Maria Magdalenen dagh.) met: Alida de Monchablon, geb. ± 1284.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth*1297  †1350  53
Nicolaes*1285  †1322  37Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)

Ghiselbert uten Goye
 
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Ghiselbert (Dominicus Ghiselbertus) uten Goye1,2,2,3, geb. circa 1200, ridder, maarschalk van de bisschop van Utrecht, vermeld 1242-1271, broeder van het Duitse huis circa 1267, ovl. Utrecht op 16 mrt 1270, begr. aldaar St Anna-kerk.

 • Vader:
  Wouter graaf uten Goye1,4, zn. van Willem de schele (Luscus Strabo graaf van Goye (vermeld 1156-1159, 1165, 1178), geb. circa 11705, comes de Goye, ovl. tussen 1232 en 1242 (circa 1240),
  , vermeld 1190/1191,1208, 1225-1228
  Hij wordt voor het eerst vermeld als naamloze broer van Willem, graaf van Goye, in 1190/’91, toen zij getuigen waren voor de graaf van Gelre waarbij de stad Zutphen vrijheid werd verleend. In 1208 schonk bisschop Dirk aan het kapittel van Sint Marie de tienden van nieuw ontgonnen landerijen langs de Lek en de IJssel, waarin gesproken wordt over ‘proprietatis comitis de Goie’. De in de oorkonde aan Sint Marie geschonken novale tienden lagen vrijwel geheel in
  het gebied van de graaf van Goye, waarover hijzelf en door zijn nazaten later herhaaldelijk is getwist. In 1225 werd hij als eerste lekengetuige ‘Woltero comite de Goye’ genoemd. Op 29 maart 1226 gaf Otto, bisschop van Utrecht, aan Gijsbert van Amstel de gerechten met toebehoren van Muiden, Weesp en Diemen in erfpacht met als tweede onder de getuigen ‘Walterus comes de Goi’. Vervolgens deed in 1227 bisschop Otto uitspraak in een geschil
  tussen de graaf van Goye en het kapittel van Sint Marie over de tienden, die in zijn gebied zijn gelegen. Ten slotte was ‘Woltero comite de Goy, nobilis’ getuige voor bisschop Wilbrand toen deze in 1228 het patronaatsrecht van de kerk van Doesburg aan het klooster Bethlehem gaf.
  In 1228 staat Wouter I als laatste van zijn familie te boek als nobilis en graaf van Goye, terwijl zijn zoon Gijsbert I uten Goye in 1245 tot de ministerialen wordt gerekend en als heer van Goye voorkomt.141 Hierbij komen vragen op, zoals om welk gebied gaat het en wat hield de functie in dit specifieke geval van graaf in. En wat de aanleiding is geweest dat tussen 1228 en 1245 tot verandering van het standsverschil (van nobilis tot ministeriaal) heeft geleid, tr.
 

relatie (1)
met

Mabelia Herbertsdr van den Berghe2,3,7 (Mabelia van de Lede, Mabilia van Arkel), dr. van Herbaren II Floris van de Lede van Arkel (ridder vermeld 1227-1253) en Mabelia van Cuijk, geb. Arkel circa 1225, vermeld 1288, ovl. Utrecht op 12 sep 1288 (16 mrt 1271),
, testeert 13 juli 1288
Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26 Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens tante. Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft, tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen. Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS. MILITI. DNI. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden vergezeld van een aantal besanten of penningen, met randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS. . . . . . het tweede zegel was verloren. Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede). Haar eerste man, Dns.
Godescalcus (Danielsz.) de Merwede. leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan toch niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in 1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288 reeds overleden was, is niet bekend. zie ook J.W. Groesbeek, De heren van Arkel
, relatie (2) met Ridder Daniel IV Daniels van der Merwede. Uit deze relatie 2 zonen.

Uit deze relatie 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1260  †1315 Voorne 55

tr. (2)
met

Berta van Woerden3 (Vuytterhorst), dr. van Herman IV van Woerden en Salome van Merlo.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1220     
Herman*1225  †1300  75
Bertha  †1284 Utrecht  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (DNL), vanaf 1883
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 22)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 20)
5.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 238)
6.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 18)
7.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 26)
8.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
9.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)


Maria Randa
Maria Randa, ged. Leiden op 1 jan 1795.

relatie
met

Henrick van der Steen, zn. van Hendrik van der Steen (bobijnder (kantklosser)) en Elisabeth Limbeek (bobijnster (kantklosster)), ged. Leiden op 14 mrt 1792


Klaas Janse van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.

Klaas Janse van Leeuwen, ged. Moordrecht op 13 nov 1735, ovl. aldaar op 12 jun 1808.

tr. op 22 jun 1760
met

Trijntje Noorlander


Jan Janse van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.

Jan Janse van Leeuwen, ged. Moordrecht op 15 sep 1737 (getuige: Baartje Blijgeest).


Margje Jans van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.

Margje Jans van Leeuwen, ged. Moordrecht op 7 sep 1738 (getuige: Baartje Blijgeest).


Leentje Jacobs van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Leentje Jacobs van Leeuwen, ged. Moordrecht op 25 mei 1664.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 31)
2.Trouwboek Moordrecht (D 147), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 14, NH, Moordrecht, van 18 aug 1669 tot 26 jun 1707  (2 nov 1670)
3.Trouwboek Moordrecht (T 250), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 13, Geref., Moordrecht, van 2 feb 1648 tot 3 aug 1669  (10 aug 1659 blz. 39)


Arien Jacobs van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Arien Jacobs van Leeuwen, ged. Moordrecht op 20 apr 1670.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 31)
2.Trouwboek Moordrecht (D 147), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 14, NH, Moordrecht, van 18 aug 1669 tot 26 jun 1707  (2 nov 1670)
3.Trouwboek Moordrecht (T 250), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 13, Geref., Moordrecht, van 2 feb 1648 tot 3 aug 1669  (10 aug 1659 blz. 39)


Marrigje Jacobs van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans

Marrigje Jacobs van Leeuwen, ged. Moordrecht op 29 nov 16711 (getuige: Leentje Jans), doopgetuige van haar neef Sijmon van Leeuwen Moordrecht op 28 jul 1715, doopgetuige van haar neef Jan Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 20 apr 1710, doopgetuige van haar neef Sijmon van Leeuwen Moordrecht op 28 jul 1715, doopgetuige van haar neef Arie Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 23 feb 1721, het gezin woonde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 13 jan 1702.

tr. Nieuwerkerk a/d IJssel op 13 jan 1702
met

Symon Willems van der Vliet.

Bronnen:
1.Doopboek Moordrecht (D 019), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 2, NH, Moordrecht (29 nov 1671)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 31)
3.Trouwboek Moordrecht (T 250), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 13, Geref., Moordrecht, van 2 feb 1648 tot 3 aug 1669  (10 aug 1659 blz. 39)
4.Trouwboek Moordrecht (D 147), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 14, NH, Moordrecht, van 18 aug 1669 tot 26 jun 1707  (2 nov 1670)


Aafje Jacobs van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans

Aafje Jacobs van Leeuwen, ged. Moordrecht op 8 dec 16801.

tr. Moordrecht op 1 nov 1703
met

Cornelis Theunis van Tilburgh, doopgetuige van zijn neef Jan Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 20 apr 1710.

Bronnen:
1.Doopboek Moordrecht (D 019), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 2, NH, Moordrecht (8 dec 1680)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 31)
3.Trouwboek Moordrecht (T 250), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 13, Geref., Moordrecht, van 2 feb 1648 tot 3 aug 1669  (10 aug 1659 blz. 39)
4.Trouwboek Moordrecht (D 147), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 14, NH, Moordrecht, van 18 aug 1669 tot 26 jun 1707  (2 nov 1670)


Leendert Jacobs van Leeuwen
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans

Leendert Jacobs van Leeuwen, ged. Moordrecht op 1 nov 1682 doopdatum niet gevonden (getuige: Lijsbeth Jans).Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 31)
2.Trouwboek Moordrecht (T 250), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 13, Geref., Moordrecht, van 2 feb 1648 tot 3 aug 1669  (10 aug 1659 blz. 39)
3.Trouwboek Moordrecht (D 147), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 14, NH, Moordrecht, van 18 aug 1669 tot 26 jun 1707  (2 nov 1670)


Symon Willems van der Vliet
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Fred Spaans

Symon Willems van der Vliet.

tr. Nieuwerkerk a/d IJssel op 13 jan 1702
met

Marrigje Jacobs van Leeuwen, dr. van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen en Geertje Leenderts, ged. Moordrecht op 29 nov 16711 (getuige: Leentje Jans), doopgetuige van haar neef Sijmon van Leeuwen Moordrecht op 28 jul 1715, doopgetuige van haar neef Jan Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 20 apr 1710, doopgetuige van haar neef Sijmon van Leeuwen Moordrecht op 28 jul 1715, doopgetuige van haar neef Arie Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 23 feb 1721, het gezin woonde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 13 jan 1702.

Bronnen:
1.Doopboek Moordrecht (D 019), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 2, NH, Moordrecht (29 nov 1671)


Cornelis Theunis van Tilburgh
in
Genealogie van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen patrilineair.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos

Cornelis Theunis van Tilburgh, doopgetuige van zijn neef Jan Klaasse van Leeuwen Moordrecht op 20 apr 1710.

tr. Moordrecht op 1 nov 1703
met

Aafje Jacobs van Leeuwen, dr. van Jacob Claesz. Kuyper van Leeuwen en Geertje Leenderts, ged. Moordrecht op 8 dec 16801.

Bronnen:
1.Doopboek Moordrecht (D 019), Nat. Arch., DTB Moordrecht, Inventarisnr.: 2, NH, Moordrecht (8 dec 1680)


Aart Cornelis van der Wal
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aart Cornelis van der Wal, ged. Goudriaan op 20 feb 1709, begr. aldaar op 31 jan 1794.

tr. Hoog-Blokland op 2 mei 1728
met

Sijgje Roelen de Jong, ged. Hoog-Blokland op 17 mei 1699.

Bronnen:
1.Doopboek Goudriaan (D 010), Nationaal Archief, DTB Goudriaan, Inventarisnr.: 1, Goudriaan, vanaf 1675 (23 jan 1689 blz. 71)


Neeltie van der Wal
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Neeltie van der Wal, ged. Goudriaan op 11 jan 1711.Bronnen:
1.Doopboek Goudriaan (D 010), Nationaal Archief, DTB Goudriaan, Inventarisnr.: 1, Goudriaan, vanaf 1675 (23 jan 1689 blz. 71)


Aantje van der Wal
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Aantje van der Wal, ged. Goudriaan op 7 aug 1712.Bronnen:
1.Doopboek Goudriaan (D 010), Nationaal Archief, DTB Goudriaan, Inventarisnr.: 1, Goudriaan, vanaf 1675 (23 jan 1689 blz. 71)