Website van Cees Hagenbeek
Lizebette
Jkv Lizebette 1.

Jkv Lizebette .
nog vermeld op Sinte Clemensdag.
1342.

tr. voor 1311
met

Jan Gillisz1, zn. van Gillis Oem en Geertruyd van Ratingen, knape, poorter van Dordrecht.

Jan Gillisz.
Jan Heer Gillisz wordt van 24-4-1320 tot 4-4-1333 vermeld als rentmeester van Zuid-Holland en in 1321 als baljuw van Zuid-Holland. Koopt van Gerard, Heer van Hoorne en van Altena het Ambacht van Oost-Barendrecht, welke koop op 6-8-1321 door Graaf Willem III wordt goedgekeurd. Ontvangt op 3-2-1311 van Heer Nicolaas van Putten en Strijen in erfleen een huis staande binnen Dordrecht geheten Rosendael. Op 6-2-1311 oorkondt Heer Nicolaas, dat hij Rosendael als lijftocht voor jonkvrouwe Lizebette, tweede vrouw van Jan, Heer Gillisz. heeft gegeven.
Tenslotte oorkondt de Heer van Putten op 7-2-1311,.
dat na de dood van Jan, het huis Rosendael zal komen aan de oudste zoon uit het tweede huwelijk. Op diezelfde dag geeft Jan, Heer Gillisz. zijn huis Rosendael voor schepenen in Dordrecht aan Heer Nicolaas van Putten in vrije eigendom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan,     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 60)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

Gillis Oem
Gillis Oem1.

Gillis Oem.
voerde als wapen: een veld van zilver beladen.
met 15 zoden van sinopel, doorsneden met een.
fasce van keel belast met een halfuitkomende, klimmende leeuw getongd en geklauwd van azuur.

tr.
met

Geertruyd van Ratingen1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 60)

Geertruyd van Ratingen
Geertruyd van Ratingen1.

tr.
met

Gillis Oem1.

Gillis Oem.
voerde als wapen: een veld van zilver beladen.
met 15 zoden van sinopel, doorsneden met een.
fasce van keel belast met een halfuitkomende, klimmende leeuw getongd en geklauwd van azuur.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 60)

Thielman ver Machtildensone van Striene
Thielman ver Machtildensone van Striene1.

Thielman ver Machtildensone van Striene.
vermeld als schepen van Dordrecht op 15-8-1278 en als raad op 28-10-1293. Filiatie zeer waarschijnlijk.

tr.
met

NN van Wieldrecht1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lizebette     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

NN van Wieldrecht
NN van Wieldrecht1.

tr.
met

Thielman ver Machtildensone van Striene1, zn. van Willem II heer van Striene en vrouwe Mathilde .

Thielman ver Machtildensone van Striene.
vermeld als schepen van Dordrecht op 15-8-1278 en als raad op 28-10-1293. Filiatie zeer waarschijnlijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lizebette     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

Willem II van Striene
Willem II heer van Striene1.

tr.
met

vrouwe Mathilde 1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thielman     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

Mathilde
vrouwe Mathilde 1.

tr.
met

Willem II heer van Striene1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thielman     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

Adriaen van Clootwijck van der Merwede
Adriaen heer van Clootwijck van der Merwede1.

Adriaen heer van Clootwijck van der Merwede.
ontleende zijn naam aan de ridderhofstede.
Clootwijck, die hij, met andere bezittingen, in het Land van Altena van zijn vader geërfd had. Hij wordt vermeld in 1270 en 1298.

tr.
met

Jkv. NN van Dalem1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1250 Dordrecht †1307  57Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 62)
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 26)

NN van Dalem
Jkv. NN van Dalem1.

tr.
met

Adriaen heer van Clootwijck van der Merwede1, zn. van Ridder Daniel IV Daniels van der Merwede (ridder, heer van Clootwijck, vermeld 1258) en Hiraldina van Grutara.

Adriaen heer van Clootwijck van der Merwede.
ontleende zijn naam aan de ridderhofstede.
Clootwijck, die hij, met andere bezittingen, in het Land van Altena van zijn vader geërfd had. Hij wordt vermeld in 1270 en 1298.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1250 Dordrecht †1307  57Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)

Catharina van Besoyen
 
Catharina van Besoyen, https://gw.geneanet.org/heijnw?lang=nl&iz=737&p=catharina&n=van+besoyen]][[, ovl. in 1447.

otr. in 1432, tr.
met

Jan van Dalem van Dongen, zn. van Willem Roelofszn van Dalem van Dongen (Heer van Dongen en Zwaluwe) en Jkvr Sophia von Salm.

 

Jan van Dalem van Dongen en Catharina van Besoyen
Bij de huwelijksvoorwaarden tussen Catharina Willemsdr van Besoyen en J(oh)an Willemsz van Dalem van Dongen,
wordt bepaald dat de hofstede te Besoyen aan hen toekomt, na de dood van Willem & Mechteld
  …het betrokken land, ontgonnen veengebied, is gelokaliseerd in de omgeving van Waalwijk
  …beide echtelieden komen echter eerder te overlijden dan hun (schoon-)ouders
en zo werd anno 1447 (klein)kind Beatrix erfdochter van Besoyen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1425  †1492 Heemskerk 66


Hiraldina van Grutara
Hiraldina (Heraldina) van Grutara1.

tr. (Daniel IV ongeveer 32 jaar oud) circa 1244
met

Ridder Daniel IV Daniels (Godschalk Daniëlsz) van der Merwede1,3,2, zn. van Daniël III van der Merwede (heer van de Merwede) en Anne Boudewijsdr van Heeswijk, geb. te Dordrecht circa 1212, ridder, heer van Clootwijck, vermeld 1258, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Dordrecht op 16 mrt 1271 (13 mei 1284), relatie (1) met Mabelia Herbertsdr van den Berghe. Uit deze relatie 2 zonen, tr. (2) met NN van Voorne en Putten. Uit dit huwelijk een dochter.

Ridder Daniel IV Daniels van der Merwede.
1288 Juli 13. Mabilia weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.
KW XVII-240: ridder, vermeld 1258. De Nederlandsche Leeuw 1949 nr. 11 p. 329-341 (Godschalk van der Merwede ~1220->1258, Daniel van der Merwede ~1250-~1331, Mabilia van Arkel ~1230-1288) .
De heren van Goye, door Dr. P.G.F. Vermast Op pagina 341 van dit artikel is te lezen: 1288 Juli 13.
Mabilia weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele,.
ridder en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede. De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26 Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens tante.
Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft, tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen. Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS. MILITI. DNI. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden vergezeld van een aantal besanten of.
penningen, met randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS. . . . . . het tweede zegel was verloren.
Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede). Haar eerste man, Dns. Godescalcus (Danielsz.) de Merwede. leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan toch.
niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in 1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288 reeds overleden was, is niet bekend.
leeft ca 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben als Voorne's leen Heer ter Merwede, ridder, wordt vermeld in 1243, 1252 en het laatst op 3-7-1266.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 61)
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 22)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 62)
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
5.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), Type: boek, Schrijver: B. de Keijzer, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Emmen, Uitgegeven: 15 nov 2020 (blz. 26)

Jan van Persijn
Jan van Persijn1.

tr.
met

Lutgard (Adriaantje) van Lynden1, dr. van Willem I de Slinkse ridder van Lynden en Ingen en Agnes Sophie van Montbeliard-Altena, geb. in sep 1162, ovl. (39 jaar oud) te Lotharingen [België] op 25 okt 1201, tr. (1) met Daniël II van der Merwede. Uit dit huwelijk een zoon.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 62)

Peterken van Persijn
Peterken van Persijn.

tr.
met

Gerrit IV van Assendelft1, zn. van Dirk II van Assendelft (baljuw van Amstelland) en Christina van Kralingen, geb. te Heemskerk circa 1428, Heer van Assendelft en Raad van Holland, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Den Haag in 1486, tr. (1) met Beatrix van Dalem van Dongen, dr. van Jan van Dalem van Dongen en Catharina van Besoyen. Uit dit huwelijk een zoon.

Gerrit IV van Assendelft.
Heer van Assendelft en op de Assumburg (1443), van Heinenoord en Bezoijen; baljuw van Beverwijk (1446); hoogheemraad van Delfland (1471-1483); raadsheer van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht (benoemd in 1459). Hij tochtte zijn vrouw op 4 apr. 1461. Hij had een huis en een boomgaard aan het Westeinde in Den Haag in leen van de abt van Middelburg waar hij rond de tijd van zijn overlijden ook woonde. Daarnaast had hij percelen in de buurt van de Lorreseteeg en de Denneweg. Gerrit heeft een grafkapel in de Sint-Jacobskerk; hij schonk ook geschilderd glas aan de Sint-Jacobskerk en stichtte er meerdere missen. Hij werd door Gijsbrecht van Brederode (domproost van Utrecht) gemachtigd de helft van zijn perceel in Den Haag aan iemand anders over te dragen. Gerrit wordt wel tot de Hoeken gerekend. Hij wist zijn goederenbezit te vergroten dankzij strategisch huwelijk en zijn positie als raadsheer.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

NN Pynssen
NN Pynssen.

tr.
met

Johann von Salm, zn. van Simon von Salm en Mathilde von Saarbrücken, geb. circa 1335, graaf van Salm en Chiny.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1360  †1438  77


Simon von Salm
Simon von Salm, geb. circa 1290, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1346.

tr.
met

Mathilde von Saarbrücken, dr. van Johann I von Saarbrücken en Mathilde von Apremont.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1335     


Mathilde von Saarbrücken
 
Mathilde von Saarbrücken.

 

tr.
met

Simon von Salm, zn. van Johan van Salm (graaf van Salm) en Johanna van Joinville (erfdochter van Neuviller,), geb. circa 1290, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1346.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1335     


Johann I von Saarbrücken
 
Johann I von Saarbrücken, geb. circa 1260, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) circa 1342.

 

tr.
met

Mathilde von Apremont.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde     


Mathilde von Apremont
Mathilde von Apremont.

tr.
met

Johann I von Saarbrücken, zn. van Simon IV von Saarbrücken en Elisabeth 'Marguerite?' Broyes-Commercy, geb. circa 1260, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) circa 1342.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde     


Simon IV von Saarbrücken
 
Simon IV von Saarbrücken, ovl. in 1308.

tr.
met

Elisabeth 'Marguerite?' Broyes-Commercy.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann I*1260  †1342  82


Elisabeth 'Marguerite?' Broyes-Commercy
Elisabeth 'Marguerite?' Broyes-Commercy.

tr.
met

Simon IV von Saarbrücken, zn. van Simon II de Commercy en Mathilde von Saarbrücken, ovl. in 1308.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann I*1260  †1342  82