Website van Cees Hagenbeek
Hester Willemsdr Nieuwkerck
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Hester Willemsdr Nieuwkerck, geb. te Amsterdam in 1598.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam op 10 jan 1619
met

Reijer Ansloo, zn. van Claes Claeszn Ansloo en Guert Jansdr, geb. te Amsterdam in 1595, lakenkoper op de Kolk "in 't Witte Ancker", ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam in 1629.

Reijer Ansloo.
Naar hem is een straat bij het Vondelpak en een hofje vernoemd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijer*1626 Amsterdam †1669 Perugia [Italië] 42


Reijer Reijerszn Ansloo
 
Reijer Reijerszn Ansloo, geb. te Amsterdam in 1626, Dichter, was in dienst van kardinaal Luigi Capponi en werd tot sub-diaken gewijd, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Perugia [Italië] op 16 mei 1669.


Reijer Reijerszn Ansloo.
Reyer, ook wel Reinier geheeten, geb. 1626 te Amsterdam, overl. 16 Mei 1669 te Perugia (Italië). Reeds vroeg verloor hij zijn vader Reyer Claesz. Anslo (zoon van Claes Claeszn. (kol. 153)), waarna zijn moeder Hester Willemsdr. in 1631 met Jan Ysbrants Rodenburg hertrouwde. Op de latijnsche school bij Adrianus Junius ontving hij zijn opvoeding. Al spoedig openbaarde zich bij hem een dichterlijk talent, zoodat Vondel hem een ‘dichter van cierlyke netheid’ noemt. Onder zijn werken mogen genoemd worden: CLV Bybelsche Printverbeeldingen; het treurspel De Paryssche bruiloft (14 Nov. 1650 te Amst. vertoond); De martelkroon van Steven, Schilderkroon en De Pest te Napels. Zijn letterkundige nalatenschap werd in 1713 door Joan de Haes te Amsterdam uitgegeven. In 1646 werd hij bij de Waterlanders gedoopt. Drie jaar later ging hij, waarschijnlijk ter wille van Magdalena Baeck over tot de r.k. Kerk, in 't geheim bekeerd door de Jezuïeten-missie. Daarop vertrok hij in Sept. 1649 naar Rome. Over zijn vertrek dichtte hij een aandoenlijk lied: Afscheit van Amsterdam. Te Rome trad hij in tegenwoordigheid van den paus openlijk tot de roomsche Kerk toe (7 Dec. 1651) en kwam hij in dienstbetrekking bij kardinaal Luigi Capponi. Eerst 18 Sept. 1666 werd hij tot sub-diaken gewijd. Vermoedelijk wijdde hij zich aan de verzorging van zieken. Zijn letterkundige roem, die wel eens overdreven wordt, berust voornamelijk op wat hij dichtte vóór 1650. Zoo ontving hij van koningin Christina van Zweden een gouden keten en van de burgemeesters van Amsterdam een zilveren schaal. J. Folkema heeft zijn portret gegraveerd naar een teekening van Gov. Flink..

n 1649 schreef Anslo een toneelstuk, de Parysche Bruiloft, over de Bartholomeusnacht, de massamoord in Frankrijk in 1572 op protestanten door Franse rooms-katholieken. Hierin presenteerde hij Louise de Coligny. Haar vader Gaspard de Coligny en haar eerste echtgenoot Charles de Téligny werden in die ene nacht, met duizenden anderen, vermoord. De Franse koning Karel IX deed niets en Louise vluchtte, eerst naar Zwitserland en later naar Nederland, waar zij met Willem van Oranje trouwde. Anslo presenteerde in zijn toneelstuk Karel IX, die in een droom voorspelde dat de weduwe van Téligny met Willem zou trouwen en Frederik Hendrik als zoon zou krijgen..

In hetzelfde jaar 1649 reisde hij naar Rome. Hij bekeerde er zich tot het rooms-katholicisme en ontving de lagere wijdingen. Zijn gedichten, die hoofdzakelijk van voor 1649 dateerden, werden beïnvloed door Vondel en Hooft. Ze werden pas in 1713 voor het eerst uitgegeven, door Joan De Haes..

Alhoewel Anslo in de eerste plaats dichter was, heeft hij vooral door dit toneelstuk, waarmee hij bijdroeg aan de in Nederland gewenste legende-vorming over de geschiedenis, zich naam verworven. Er is dan ook, onder andere, een straat naar hem genoemd in Amsterdam-West..

Grote partijen land op het Tuynpadt hadden de Doopsgezinde lakenbereiders Claes Claesz. Anslo en zijn broer Elbert in bezit. Later behoorden zij toe aan Claes alleen. De juiste grootte en de precieze ligging van Anslo’s onroerende goederen op dit veld konden niet vastgesteld worden. Zoveel is zeker , dat zij belend werden door de Noorder- en de Zuidersloot en dat zij zich op zijn minst uitstrekten van de latere Prinsengracht tot ongeveer de 2e Egelantiersdwarsstraat. In 1612 kocht Claes Claesz. “Vergulde Schilt” er nog een stuk grond, dat een enclave in zijn bezittingen vormde, bij. Het lag in de streek, waar het pad, dat hij “met de goede herde aerde”moest onderhouden, aan de Noorzijde liep. Op dit erf stonden een woning en twee ramen. Vermoedelijk gebruikte Anslo het merendeel zijner landerijen zelf voor het opstellen van lakenramen.


Sjoke Wiarda
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Sjoke Wiarda, geb. te Goutum circa 1338, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Flansum in 1376.

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) in 1360
met

Jarich Elckama, zn. van NN Jarichs Elckama, geb. circa 1335.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reynsck*1356 Zuidhorn †1416 Cornjum 60
Worp*1365 Zuidhorn †1427 Buitenpost 62


Willem Lampen
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Willem Lampen (Lamping).

otr. te Maarssen op 7 mei 1730, tr. te Maarssen op 14 mei 1730
met

Johanna Schoonberg (Schomberg).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margareta Vleuten †1767 Kockengen  


Johanna Schoonberg
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Johanna Schoonberg (Schomberg).

otr. te Maarssen op 7 mei 1730, tr. te Maarssen op 14 mei 1730
met

Willem Lampen (Lamping).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margareta Vleuten †1767 Kockengen  


Willem Pas
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Willem Pas, ged. te Vleuten op 10 jan 1762 (getuige: Johanna Schoonbergen).


Erfdochter van Dussan
Erfdochter van Dussan1.

tr.
met

Elinand burggraaf van Leiden3,1,4,5, zn. van Alewijn III van Leijden van Pendrecht (burggraaf van Leiden) en Jeanne van Arkel.

Elinand burggraaf van Leiden.
Hij is zo puissant rijk, dat hij zijn vermogen rond 1200 met gemak kan verdelen onder zijn twee of drie zoons.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1180 Rijnsburg †1242 Leiden 62
Dirk     
Willem I  †1220   Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 251)
2.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 255)
3.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera Pers, ISBN nummer: 978-90-5997-126-4, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2012 (blz. 76)
4.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 237)
5.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 252)

Jacob van Dussan
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob van Dussan2,1.

Jacob van Dussan.
vermoedelijk gerelateerd aan Jacob IV van den Woude.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Erfdochter     Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 251)
2.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 255)

Jacob van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob van der Woude ridder, geb. te Warmond circa 1222.

 

tr.
met

Sophia Franksdr van Warmond2, geb. circa 1224.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob I*1246 Warmond †1302 Jacobswoude 56Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 254)
2.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 237)

Jacob van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob van der Woude1, geb. in 1196.

 


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1222 Warmond    Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 254)

Sophia Franksdr van Warmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Sophia Franksdr van Warmond1, geb. circa 1224.

tr.
met

Jacob van der Woude ridder, zn. van Jacob van der Woude, geb. te Warmond circa 1222.

 

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob I*1246 Warmond †1302 Jacobswoude 56Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 237)

Jacob VIII van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob VIII van der Woude, geb. circa 1150, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1175.


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1196     


Jacob IV van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob IV van der Woude1, geb. te Esselickerwoude in 1050, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1075.


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob V Esselickerwoude    Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 254)

Jacob VII van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob VII van der Woude.

 


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob VIII*1150  †1175  25


Jacob VI van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob VI van der Woude.

 


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob VII     


Jacob V van der Woude
 
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob V van der Woude, geb. te Esselickerwoude.

 


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob VI     Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 254)

Jacob III van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob III van der Woude, geb. te Esselickerwoude.


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob IV*1050 Esselickerwoude †1075  25


Jacob II van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob II van der Woude, geb. te Esselickerwoude.


Hij krijgt een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob III Esselickerwoude    Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 237)

Jacob I van der Woude
in
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Jacob I van der Woude1, geb. te Esselickerwoude Woubrugge in 800.

Jacob I van der Woude.
In de geschiedschrijving komt Jacobswoude voor het eerst voor in het jaar 823. Men denkt dat toen ambachtsheer Jacob van Woude het gebied in leen kreeg van Lodewijk de Vrome.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob II Esselickerwoude    Bronnen:
1.Rijnland in de donkere eeuwen (B 051), Type: boek, Schrijver: Freek Lugt, Uitgever: Primavera, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2021 (blz. 237)

Catharina Adriana Johanna Mossel.
in
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Catharina Adriana Johanna Mossel.1.

tr. (Anthony 65 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1811
met

Anthony Willemsz Backer1, zn. van Willem Cornelis Backer (schepen, boekhouder der Wisselbank,) en Maria Wilhelmina Weveringh, geb. te Amsterdam op 15 feb 1746, lid Grote Vergadering van Notabelen 1814, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1831, tr. (1) met Elisabeth van Lennep, dr. van Jacob Pieter van Lennep en Cornelia Bierens. Uit dit huwelijk 12 kinderen.

Anthony Willemsz Backer.
secretaris der Weeskamer en secretaris Krijgsraad.


Bronnen:

1.Nederlands Patriciaat (NP 002), datum: van 1937 tot 1997
2.Nederlands Patriciaat (NP 001), datum: van 1910 tot 1936