Website van $boomnaam$
Clement Gerritsz Keth
Clement Gerritsz (Clemment) Keth1,2, geb. circa 1599, huwelijksgetuige van Willem Dircksz Keth3,, Jrg. 2003, pag. 27 CD-rom pag. 63,5 en Geertge Jacobs Coppert3,5, woont aen debHogenrijndijck bij de Oostvaert in de Heerlicheyt van Hazerswoude in apr 1637, ovl. voor 1670,
, Jan Clementsz Keth, Cornelis Clementsz Keth en Jan Jansz van Heijningen, getrouwd met Trijntje Clements Keth, kinderen van Clement Gerritsz Keth, erfgenamen van Floris Dircxsz van der Burch, verkopen aan Hendrick Cornelisz Butterman de helft van7 morgen 2 hond 2 roeden land in de Gnephoekse polder, belend ten oosten de koper, ten zuiden de dijk, ten westen Claes Ouwevliet tot aan de Molenwetering en ten noorden de Vrouwgeestwetering. Koopsom 2.450 gulden.
datum 10-06-1675.

tr. Koudekerk a/d Rijn op 21 jun 162612,13
met

Jannetje Dircxdr van der Burch2, dr. van Gerrit Dircksz van der Burch.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1648  †1681  33
Cornelis~1641 Koudekerk a/d Rijn    
Trijntje~1629 Koudekerk a/d Rijn    
Trijntje*1645 Koudekerk a/d Rijn    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
2.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
4.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)
5.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
6.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)
7.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
8.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
9.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
10.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
11.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)
12.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
13.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk a/d Rijn, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)


Floris Cornelis Yperlaen
Floris Cornelis Yperlaen1,2, timmerman, schepen (1634-1636) en weesmeester(1648-1658) van Koudekerk, woont in Koudekerk a/d Rijn vanaf 1662, ovl. voor 1677,
, Cornelis Jansz IJperlaen voor zichzelf en opkomend voor Marritje Floris IJperlaen, Claes Jansz van Staveren als vader en voogd over zijn twee kinderen, geboren uit Jannitje Floris IJperlaen, nog Van Staveren en Jan Joosten de Rijck als voogden over de kinderen van Willem Floorisz IJperlaen, erfgenamen van Grietje Jans de Rijck, weduwe van Floris Cornelisz IJperlaen, ter eenre en Jan Cornelisz Groenendijck en Arent Verhoog als voogden over de nagelaten kinderen van Cornelis Willemsz Oostenrijck, ter andere zijde. Deling van landen. De erfgenamen van Grietje Jans de Rijck valt toe 3 morgen 1 hond 59 roeden land, liggend in de Grote polder, deels onder Ter Aar, strekkende uit de Aar tot de volgende partij, belend ten oosten Gerrit Oudewater en Cornelisz Pietersz van Dam en ten westen Klaes Dircxsz Reijnsburger c.s. De kinderen van Cornelis Willemsz Oostenrijck ontvangen 3 moren 1 hond 59 roeden land, liggend in de Grote polder, strekkende van het vorig perceel tot achter aan het land van juffrouw Waijmans, belend ten oosten Cornelis Pietersz van Dam en ten westen Claes Dircxsz Reijnsburger c.s.

tr.
met

Grietgen Jansdr de Rijck8 filiatie moet nog bewezen worden, dr. van Jan Jansz de Rijck9,10,11 (scheepsmaker te Leiderdorp) en Theuntgen Dircxsdr van Borselen, ovl. op 23 mei 1679,
, bij notaris Johan de Blaeuwen wordt een vervolgakte verleden, met de boedelscheiding van de nalatenschap van Grietgen Jansdr. de Rijck, boedelhoudster van Floris Cornelisz. Yperlaen, het gaat om een totaal van ruim 4000 gulden. Haar zoon Br?itsge Jan Floris IJperlaen en haar zwager Jan Klementsz Ket beiden als borgen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje*1650  †1681  30
Jannetje Koudekerk a/d Rijn †1674   
Jan*1660  †1681  20
Maritje*1633     
Willem*1630 Koudekerk a/d Rijn †1668  37Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
2.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
3.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
4.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
6.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
7.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)
8.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)
9.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
10.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
11.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Grietgen Jansdr de Rijck
Grietgen Jansdr de Rijck1 filiatie moet nog bewezen worden, ovl. op 23 mei 1679,
, bij notaris Johan de Blaeuwen wordt een vervolgakte verleden, met de boedelscheiding van de nalatenschap van Grietgen Jansdr. de Rijck, boedelhoudster van Floris Cornelisz. Yperlaen, het gaat om een totaal van ruim 4000 gulden. Haar zoon Br?itsge Jan Floris IJperlaen en haar zwager Jan Klementsz Ket beiden als borgen.

tr.
met

Floris Cornelis Yperlaen6,7, zn. van Cornelis Jans IJperlaen den Oude en Maritje Cornelisdr Keth, timmerman, schepen (1634-1636) en weesmeester(1648-1658) van Koudekerk, woont in Koudekerk a/d Rijn vanaf 1662, ovl. voor 1677,
, Cornelis Jansz IJperlaen voor zichzelf en opkomend voor Marritje Floris IJperlaen, Claes Jansz van Staveren als vader en voogd over zijn twee kinderen, geboren uit Jannitje Floris IJperlaen, nog Van Staveren en Jan Joosten de Rijck als voogden over de kinderen van Willem Floorisz IJperlaen, erfgenamen van Grietje Jans de Rijck, weduwe van Floris Cornelisz IJperlaen, ter eenre en Jan Cornelisz Groenendijck en Arent Verhoog als voogden over de nagelaten kinderen van Cornelis Willemsz Oostenrijck, ter andere zijde. Deling van landen. De erfgenamen van Grietje Jans de Rijck valt toe 3 morgen 1 hond 59 roeden land, liggend in de Grote polder, deels onder Ter Aar, strekkende uit de Aar tot de volgende partij, belend ten oosten Gerrit Oudewater en Cornelisz Pietersz van Dam en ten westen Klaes Dircxsz Reijnsburger c.s. De kinderen van Cornelis Willemsz Oostenrijck ontvangen 3 moren 1 hond 59 roeden land, liggend in de Grote polder, strekkende van het vorig perceel tot achter aan het land van juffrouw Waijmans, belend ten oosten Cornelis Pietersz van Dam en ten westen Claes Dircxsz Reijnsburger c.s.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje*1650  †1681  30
Jannetje Koudekerk a/d Rijn †1674   
Jan*1660  †1681  20
Maritje*1633     
Willem*1630 Koudekerk a/d Rijn †1668  37Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)
2.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
3.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
4.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)
5.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
6.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
7.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
8.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
9.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Cornelis Jans IJperlaen den Oude
Cornelis Jans IJperlaen den Oude (Yperlaen IJperlaan, Yperlaan, Iperlaan, Iperlaen, Ieperlaan, Ieperlaen)1,2, geb. circa 1603,
, wordt voogd over de erven van Floris Cornelis Yperlaen in 1680.
Cornelis Jansz. IJperlaan sr. en nageslacht : Cornelis Jansz. IJperlaan sr, vermeld op  23 maart 1681, boedelinventaris Grietgen Jansdr. de Rijck, in haer leven weduwe van za[liger]: Floris Cornelisz. Yperlaen, erfgenamen zijn Jan Klemmdtsz[?] Kedts[?], overleden en insolvent, in sijn leven te wijve hebbende Maertgen Florisdr. Yperlaen, overleden, Cornelis van Swanenburg, curator over desselve naegelaten boedel ende goederen aangesteld; Item de kinderen van za[liger]: Jan Florisz. Yperlaen; noch de kinderen van Claes Jansz. van Staveren, gewonnen bij za[liger]: Jannetgen Florisdr. Yperlaen; noch de kinderen
van Willem Florisz. Yperlaen, allen voor een vierde part; voor handtekening Cornelis Jansz. Yperlaen, voorhandtekening zie afbeelding rechts.
Cornelis Jansz. IJperlaan sr, vermeld in Notarieel Leiden, 1681, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1337, akte folio nummer 19, notaris Johan de Blaeuwen, 1681-1683, scan 78-85, vervolgakte, boedelscheiding van de nalatenschap van Grietgen Jansdr. de Rijck, boedelhoudster van Floris Cornelisz. Yperlaen, het gaat om ruim 4000 gulden.

tr.
met

Maritje Cornelisdr Keth, dr. van Cornelis Willemsz Keth (schout te Koudekerk van 1589-1599) en Beatrix Gerritsdr, ovl. Koudekerk a/d Rijn op 3 nov 1647.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris  †1677   
Dirck*1642     
Jacob     
Grietje     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
5.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)


Cornelis Clementse Keth
Cornelis Clementse Keth1, ged. Koudekerk a/d Rijn op 7 jul 1641 (getuigen: Floris Dirckss en  C.rsie Gerrits).

tr.
met

Neeltje Ariensdr Koppesluijs.

Bronnen:
1.Doopboek Koudekerk aan de Rijn (D 254), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 1, NH, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1693 (7 jul 1641 blz. 30)
2.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
3.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
7.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)
8.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
9.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)
10.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
11.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk a/d Rijn, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)


Neeltje Ariensdr Koppesluijs
Neeltje Ariensdr Koppesluijs.

tr.
met

Cornelis Clementse Keth1, zn. van Clement Gerritsz Keth en Jannetje Dircxdr van der Burch, ged. Koudekerk a/d Rijn op 7 jul 1641 (getuigen: Floris Dirckss en  C.rsie Gerrits).

Bronnen:
1.Doopboek Koudekerk aan de Rijn (D 254), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Koudekerk, Inventarisnr.: 1, NH, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1693 (7 jul 1641 blz. 30)
2.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
3.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)


Trijntje Clemments Keth
Trijntje Clemments Keth, ged. Koudekerk a/d Rijn op 28 okt 1629.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
2.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
6.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)
7.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
8.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)
9.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
10.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk a/d Rijn, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)


Aelbert van Klaveren
Aelbert van Klaveren, ged. Koudekerk a/d Rijn op 23 nov 1631 (getuigen: Jan Claesz en Floris Dircksz).Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 256)
2.Notariele akte Leiden (Notar 390), RA Leiden, Not. Arch .504, Inventarisnr.: 325, Cornelis Dircxsz van Groyelande, Leiden, 1639 (29 jan 1639 akte 16)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Jannetje Floris Yperlaen
Jannetje Floris Yperlaen1,2, geb. Koudekerk a/d Rijn, ovl. voor apr 1674.

otr. Leiderdorp op 28 apr 1657, tr. Koudekerk a/d Rijn op 13 mei 1657
met

Claes Jansz van Staveren1,2, geb. Leiderdorp.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)
3.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
4.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
5.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)
6.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
7.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
8.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Claes Jansz van Staveren
Claes Jansz van Staveren1,2, geb. Leiderdorp.

otr. Leiderdorp op 28 apr 1657, tr. Koudekerk a/d Rijn op 13 mei 1657
met

Jannetje Floris Yperlaen1,2, dr. van Floris Cornelis Yperlaen (timmerman, schepen (1634-1636) en weesmeester(1648-1658) van Koudekerk) en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. Koudekerk a/d Rijn, ovl. voor apr 1674.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)
3.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
4.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
5.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)


Jannetje Dircxdr van der Burch
Jannetje Dircxdr van der Burch1.

tr. Koudekerk a/d Rijn op 21 jun 16262,3
met

Clement Gerritsz (Clemment) Keth4,1, zn. van Gerrit Cornelis Keth en Maritgen Clemensdr, geb. circa 1599, huwelijksgetuige van Willem Dircksz Keth7,, Jrg. 2003, pag. 27 CD-rom pag. 63,9 en Geertge Jacobs Coppert7,9, woont aen debHogenrijndijck bij de Oostvaert in de Heerlicheyt van Hazerswoude in apr 1637, ovl. voor 1670,
, Jan Clementsz Keth, Cornelis Clementsz Keth en Jan Jansz van Heijningen, getrouwd met Trijntje Clements Keth, kinderen van Clement Gerritsz Keth, erfgenamen van Floris Dircxsz van der Burch, verkopen aan Hendrick Cornelisz Butterman de helft van7 morgen 2 hond 2 roeden land in de Gnephoekse polder, belend ten oosten de koper, ten zuiden de dijk, ten westen Claes Ouwevliet tot aan de Molenwetering en ten noorden de Vrouwgeestwetering. Koopsom 2.450 gulden.
datum 10-06-1675.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1648  †1681  33
Cornelis~1641 Koudekerk a/d Rijn    
Trijntje~1629 Koudekerk a/d Rijn    
Trijntje*1645 Koudekerk a/d Rijn    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
2.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk a/d Rijn, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
3.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk a/d Rijn, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)
4.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
6.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
8.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Geref., Alphen a/d Rijn, van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)
9.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
10.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)


Dirk Johannes Augusteyn
Dirk Johannes Augusteyn, geb. Dussen op 17 aug 1910, ovl. Almelo op 24 jun 1983.

tr.
met

Harmina Mezach, dr. van Hendrik Mezach en Harmke Mulder, geb. Stadskanaal op 28 aug 1914, ovl. op 25 aug 1999.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Grietje Mezach
Grietje Mezach, geb. Stadskanaal op 28 aug 1923.


Cornelis Gerrits Keth
Cornelis Gerrits Keth, geb. circa 1597.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
5.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)


Jan Cornelisz van IJperlaen
Jan Cornelisz van IJperlaen,
, wonende Gansoord(e) (straat te Leiden.

tr.
met

Marijtgen Jansdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1603     


Marijtgen Jansdr
Marijtgen Jansdr.

tr.
met

Jan Cornelisz van IJperlaen, zn. van Cornelis Dircks van IJperlaen,
, wonende Gansoord(e) (straat te Leiden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1603     


Jan Joosten de Rijck
Jan Joosten de Rijck1 (de Rijk), geb. circa 1632.

otr. Leiderdorp op 14 feb 1665, tr.6
met

Willemtie Mourings van Borselen (van Borsselen), dr. van Mouringh Mattheusz van Borsselen4 en Aegje Wouters van Cleijenburgh, geb. circa 1642.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1669 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
3.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
4.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
6.Doop- en Trouwboek Leiderdorp (T 194), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, NH, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (14 feb 1665 blz. 167)


Jan Floris Yperlaen
Jan Floris Yperlaen, geb. circa 1660, ovl. voor mei 1681.

tr.
met

Geertje Cornelisdr Vromesteijn.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
2.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
3.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
4.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)
5.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)
6.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
7.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
8.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Cornelis Jans Yperlaen de Jonge
Cornelis Jans Yperlaen de Jonge.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
2.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
3.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)


Jan Jans Yperlaen
Jan Jans Yperlaen.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
2.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
3.Notariele akte Leiden (Notar 452), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1336, vervolgakte boedelscheiding nalatenschap, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1676 tot 1680 (20 feb 1678 akte 32)