Website van Cees Hagenbeek
Neeltje Cornelisdr
Neeltje Cornelisdr1 (), geb. circa 1555, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) circa 1633.

tr.
met

Willem Jans (Willem Jansz) van Borsselen2,3,4 (Borselen, van), zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. circa 1559, steenplaetser te Oegstgeest woonde aan de Hoge Morsch, ovl. (hoogstens 81 jaar oud) voor mrt 1641.

Willem Jans van Borsselen.
krijgt op 5 october 1609 na overdracht door zijn broer Claes Jansz. aldaar (I, fol. 23) in leen 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Morsche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,.
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1594     
Rijkland*1576  †1642  66
Jan*1585  †1634 Oegstgeest 49
Dirck*1594     Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL 005), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Plaats van akte: Leiden, Aktedatum: 1634 (4 jul 1634)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 33)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 121)
4.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), Type: boek, Titel: N.A. Schrijver: C. Hoek, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Kwadijk, Uitgegeven: van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)

Aeltje Claesdr
Aeltje Claesdr1, geb. circa 1525, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Boudijn Aertsz van Leeuwen en haar dochter Anna Jans van Borsselen te Leiden op 11 mei 1585, ovl. (hoogstens 94 jaar oud) voor 1619.

Aeltje Claesdr.
is boedelhoudster van wijlen Jan Fransz, steenplaetser op de Hogemorsch in de ambacht van Oegstgeest, geholpen met Jan Fransz haer oudste zoon, Claes Fransz en Dircq Matheus als man ende voocht van Marijtgen Jansdr, vervangende dezelve Frans Claesz ende Dirck Jansz, Willem Jansz ende Bouwen Aertsz als man ende voocht van Anna Jansdr haer broeder en haer zwager, respective kinderen ende mede erfgenamen van de voorsijden Jan Fransz za. ter eenre ende Dirck Claesz wonende tot Benthuijsen, als schoonvader ende Adriaen Dircx wonende bij Vriesecoop als oom ende zulcx als bloetvoochden van Grietgen Jansdr naegelaten weeskint van za. Jan Jansz geprocreert bij Adriane Dircx tegenwoordich huijsvrouwe van voornoemde Dirck Claesz mede erfgename van voors. Jan Fransz des weeskints za. bestevader ter andere zijde.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 34 jaar oud) circa 1551
met

Jan Fransz van Borsselen2,1,3,4,5, zn. van Frans van Borsselen, geb. te Leiderdorp circa 1517, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en zijn schoondochter Annetje Michels te Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van zijn schoonzoon Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen te Leiden op 8 dec 1584, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Leiden op 29 jan 1587, tr. (2) met Annetje Michels. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jan Fransz van Borsselen.
ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1552 Leiderdorp †1633  81
Claes*1550 Oegstgeest †1616  65
Cornelis*1555  †1616  61
Marrichien*1557 Oegstgeest    
Willem*1559  †1641  81
Anna*1560 Oegstgeest    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
3.Notariele akte Leiden (Notar 002), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
4.Notariele akte Leiden (Notar 003), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
5.Notariele akte Leiden (Notar 004), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Notaris: Willem Claesz. van Oudevliet, Akteplaats: Leiden, periode: van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)

Frans van Borsselen
Frans van Borsselen, geb. waarschijnlijk te Leiderdorp circa 1495, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 1522.

Frans van Borsselen.
filiatie niet bewezen.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1517 Leiderdorp †1587 Leiden 69Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Type: boek, (blz. 67)
2.Karel de Grote, reeks 211 (A 164), Type: Algemene bron,

Rijkland Willem van Borsselen
Rijkland Willem van Borsselen, geb. circa 1576, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1642.

  • Moeder:
    Neeltje Cornelisdr4 (), geb. circa 1555, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) circa 1633.Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 33)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 121)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), Type: boek, Titel: N.A. Schrijver: C. Hoek, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Kwadijk, Uitgegeven: van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
4.Weeskamer Leiden (WL 005), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Plaats van akte: Leiden, Aktedatum: 1634 (4 jul 1634)

Cornelis Jan Fransz van Borsselen
Cornelis Jan Fransz van Borsselen1, geb. circa 1555, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 1616.Bronnen:

1.Notariele akte Leiden (Notar 402), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 332, Onderwerp: koop steenplaets, Notaris: Lourens Vergeyl, Akteplaats: Leiden, periode: eind 1624 (2 feb 1629 akte 13)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
3.Notariele akte Leiden (Notar 002), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
4.Notariele akte Leiden (Notar 003), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
5.Notariele akte Leiden (Notar 004), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Notaris: Willem Claesz. van Oudevliet, Akteplaats: Leiden, periode: van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
6.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)

Anna Jans van Borsselen
Anna Jans (Annetgen) van Borsselen1, geb. te Oegstgeest circa 1560.

otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 11 mei 15856 (getuige: zijn schoonmoeder en haar moeder Aeltje Claesdr), tr.
met

Boudijn Aertsz (Bouwen) van Leeuwen7,8,9, geb. te Leiderdorp, steenplaatster.


Bronnen:

1.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
3.Notariele akte Leiden (Notar 002), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
4.Notariele akte Leiden (Notar 003), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
5.Notariele akte Leiden (Notar 004), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Notaris: Willem Claesz. van Oudevliet, Akteplaats: Leiden, periode: van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
6.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (11 mei 1585 blz. 186)
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
8.Notariele akte Leiden (Notar 400), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 24, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (1596 akte 86)
9.Notariele akte Leiden (Notar 401), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 29, Onderwerp: Landverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 feb 1601 akte 26)

Boudijn Aertsz van Leeuwen
Boudijn Aertsz (Bouwen) van Leeuwen1,2,3, geb. te Leiderdorp, steenplaatster.

otr. (Anna ongeveer 24 jaar oud) te Leiden op 11 mei 15854 (getuige: zijn schoonmoeder en haar moeder Aeltje Claesdr), tr.
met

Anna Jans (Annetgen) van Borsselen5, dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. te Oegstgeest circa 1560.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Notariele akte Leiden (Notar 400), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 24, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (1596 akte 86)
3.Notariele akte Leiden (Notar 401), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 29, Onderwerp: Landverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 feb 1601 akte 26)
4.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (11 mei 1585 blz. 186)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)

Frans Jansz van Borsselen
Frans Jansz van Borsselen1,2,5,4,3, geb. te Leiderdorp circa 1552, steenplaetser tot Zoeterwoude, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) circa 1633.

Frans Jansz van Borsselen.
hij treedt als voogd voor zijn moeder bij de boedelverdeling van zijn overleden vader.
8-3-1602: Frans Jansz. te Leyderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, fol. 5v).
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand (5, fol. 162v).
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen, noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.
Nr. 130 folio 96 d.d. 25-09-1606.
Frans Jansz. steenplaatser wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude stelt dat Thomas  Jacobsz. van Zwieten wil ontgronden 6 morgen aan het scheit van de Rijnen in de ambacht van  Leiderdorp, belend ten N: de Leisloot, ten O: Hoochstraeten, ten Z: de Rijn en ten W: Cornelis Jan  Fransz. Nog 11 hond aan de Ommedijk, belend ten NW: de Ommedijk, ten NO: Jan Gerritsz. Osch,  ten ZO: de erfgenamen van Jacob Claesz. houtkoper en ten ZW: Cornelis Adriaensz. Verdoes en Cornelis Dircksz. Frans Dircksz. stelt als onderpand 2 morgen 1½ hond land aan de nieuwe Watering,  belend ten N: de voorn. Watering, ten O: de Leisloot, ten Z: de Kerk van Leiderdorp en het kapittel ten  Hogelande en ten W: de Rijn.

8-3-1602: Frans Jansz. te Leiiderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, f 5 vl.
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand 15, f 162 v).
17-7-1633: Jan Fransz. van Borsselen de Jonge, ambachtsbewaarder van Leiderdorp, hulde door Adriaen Willemsz. Wittert volgens procuratie d.d. 16-7-1633 voor notaris Dirck Jansz. van Vesanevelt te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van.
Borsselen, weduwnaar van Annetgen Michielsdochter (6, f 63 vl.
22-7-1639: Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Riindijck te Hazerswoude, hulde door Claes van Groendiick, bii dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen 16, f 1631.

14-4-1621: comp. Frans Jan Fransz. van Borsselen, wonend Leiderdorp, man en voogd van Annetje Michielsdr, Jan Dirx Schooneman, man en voogd van Gerritje Michielsdr, Dirck Gerrits, wonend in Linschoten, met Floris Balthensz, man en voogd van Engeltje Gerrits, kinderen van Jannetje Michielsdr. Verder Joris Mourijnsz, Gerrit Mourijns, wonend in de Weypoort, Matheus Dirx als getr. met Marijtje Mourijns, wonend in Oegstgeest, en met zijn drieën vervangend Cornelis Mourijnsz, wonend in Leiden, tesamen kinderen van Mourijn Michielsz, allen als erfgenamen van Jacob Michielsz, hun zalr. zwager en oom resp.

otr. te Leiden op 23 apr 1580 (getuige: zijn vader en haar schoonvader Jan Fransz van Borsselen), tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Leiderdorp op 30 apr 15809
met

Annetje Michels2,4, dr. van Michiel Gerrits en Weyntje Jacobs, geb. te Leiderdorp circa 1560, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) circa 1602.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1579  †1660  81
Jan*1580  †1645  65
Claertgen*1581     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 374)
3.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
5.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
6.Notariele akte Leiden (Notar 002), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
7.Notariele akte Leiden (Notar 003), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
8.Notariele akte Leiden (Notar 004), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Notaris: Willem Claesz. van Oudevliet, Akteplaats: Leiden, periode: van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
9.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (30 apr 1580 blz. 86)

Annetje Michels
Annetje Michels1.

tr.
met

Jan Fransz van Borsselen1,5,2,3,4, zn. van Frans van Borsselen, geb. te Leiderdorp circa 1517, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en zijn schoondochter Annetje Michels te Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van zijn schoonzoon Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen te Leiden op 8 dec 1584, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Leiden op 29 jan 1587, tr. (1) met Aeltje Claesdr. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Jan Fransz van Borsselen.
ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
2.Notariele akte Leiden (Notar 002), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Notaris: Salomon Lenaertsz van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
3.Notariele akte Leiden (Notar 003), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
4.Notariele akte Leiden (Notar 004), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Notaris: Willem Claesz. van Oudevliet, Akteplaats: Leiden, periode: van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)

Annetje Michels
Annetje Michels1,2, geb. te Leiderdorp circa 1560, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) circa 1602.

otr. te Leiden op 23 apr 1580 (getuige: zijn vader en haar schoonvader Jan Fransz van Borsselen), tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Leiderdorp op 30 apr 15803
met

Frans Jansz van Borsselen4,1,6,2,5, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. te Leiderdorp circa 1552, steenplaetser tot Zoeterwoude, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) circa 1633.

Frans Jansz van Borsselen.
hij treedt als voogd voor zijn moeder bij de boedelverdeling van zijn overleden vader.
8-3-1602: Frans Jansz. te Leyderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, fol. 5v).
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand (5, fol. 162v).
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen, noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.
Nr. 130 folio 96 d.d. 25-09-1606.
Frans Jansz. steenplaatser wonende aan de Hoge Rijndijk onder Zoeterwoude stelt dat Thomas  Jacobsz. van Zwieten wil ontgronden 6 morgen aan het scheit van de Rijnen in de ambacht van  Leiderdorp, belend ten N: de Leisloot, ten O: Hoochstraeten, ten Z: de Rijn en ten W: Cornelis Jan  Fransz. Nog 11 hond aan de Ommedijk, belend ten NW: de Ommedijk, ten NO: Jan Gerritsz. Osch,  ten ZO: de erfgenamen van Jacob Claesz. houtkoper en ten ZW: Cornelis Adriaensz. Verdoes en Cornelis Dircksz. Frans Dircksz. stelt als onderpand 2 morgen 1½ hond land aan de nieuwe Watering,  belend ten N: de voorn. Watering, ten O: de Leisloot, ten Z: de Kerk van Leiderdorp en het kapittel ten  Hogelande en ten W: de Rijn.

8-3-1602: Frans Jansz. te Leiiderdorp na overdracht door Joost Gerritsz. van Duvelant (5, f 5 vl.
26-4-1619: Frans Jansz. met ledige hand 15, f 162 v).
17-7-1633: Jan Fransz. van Borsselen de Jonge, ambachtsbewaarder van Leiderdorp, hulde door Adriaen Willemsz. Wittert volgens procuratie d.d. 16-7-1633 voor notaris Dirck Jansz. van Vesanevelt te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van.
Borsselen, weduwnaar van Annetgen Michielsdochter (6, f 63 vl.
22-7-1639: Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Riindijck te Hazerswoude, hulde door Claes van Groendiick, bii dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen 16, f 1631.

14-4-1621: comp. Frans Jan Fransz. van Borsselen, wonend Leiderdorp, man en voogd van Annetje Michielsdr, Jan Dirx Schooneman, man en voogd van Gerritje Michielsdr, Dirck Gerrits, wonend in Linschoten, met Floris Balthensz, man en voogd van Engeltje Gerrits, kinderen van Jannetje Michielsdr. Verder Joris Mourijnsz, Gerrit Mourijns, wonend in de Weypoort, Matheus Dirx als getr. met Marijtje Mourijns, wonend in Oegstgeest, en met zijn drieën vervangend Cornelis Mourijnsz, wonend in Leiden, tesamen kinderen van Mourijn Michielsz, allen als erfgenamen van Jacob Michielsz, hun zalr. zwager en oom resp.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel*1579  †1660  81
Jan*1580  †1645  65
Claertgen*1581     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 374)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
3.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (30 apr 1580 blz. 86)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
6.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)

Michiel Fransz van Borsselen
Michiel Fransz van Borsselen2,3,4,1, geb. in 1579, woont aan de Rijndijk in de Ambacht van te Zoeterwoude in jan 1630, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) circa 1660.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje*1630     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 403), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. 0506, Leiden, Inventarisnr.: 344, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1626 tot 1657 (24 apr 1628 akte 43)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1 jan 1631 akte 188)
4.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (10 mrt 1631 akte 34)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 374)
7.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
8.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
9.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (30 apr 1580 blz. 86)

Jan Fransz van Borsselen
Jan Fransz van Borsselen1,3,2, geb. circa 1580, ambachtsbewaarder Leiderdorp, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) circa 1645.

Jan Fransz van Borsselen.
Jan Fransz. van Borsselen de Jonge, ambachtsbewaarder van Leijderdorp, op 17 juli 1633 hulde door Adriaen Willemsz. Wittert volgens procuratie d.d. 16-7-1633 voor notaris Dirck Jansz. van Vesanevelt te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen, weduwnaar van Annetgen Michielsdochter (6, fol. 63v). Het betreft: 7 morgen land (1412: 2 akker), belend ten noorden: Willem Dirc Martenz. (1633: in.
Koudekerk, strekkende uit de Rijn tot aan het Woutambacht)..
Op 13 Mei 1634 Jonge Jan Fransz. van Borsselen te Leyderdorp, hulde door meester Cornelis Hendricxz. van Swieten volgens machtiging d.d. 20-4-1634 voor notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen en draagt het leen over aan Anthonis Dircxz. steenplaatser, daar zijn vader er indertijd ten onrechte mee was beleend in plaats van diens vader Dirc Matheusz. (6, fol. 100-101). Hij is dus mogelijk een kleinzoon, Jan Fransz van Borsselen, in 1627, 1628, 1631, 1632, 1635, 1636 genoemd in de lijst van Rijnlandse welgeborenen (oudsoetermeer.nl), in Leyderdorp. In diezelfde lijst in 1524 Adriaan van Borsselen.Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
2.Notariele akte Leiden (Notar 403), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. 0506, Leiden, Inventarisnr.: 344, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1626 tot 1657 (24 apr 1628 akte 43)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 374)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
6.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
7.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (30 apr 1580 blz. 86)

Claertgen Fransdr van Borsselen
Claertgen Fransdr van Borsselen1,2, geb. circa 1581.

Claertgen Fransdr van Borsselen.
Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Rijndijck te Hazerswoude, hulde op 22 juli 1639 door Claes van Groendijck, bij dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen (6, fol. 163).

tr. (ongeveer 33 jaar oud) in 1614
met

Franck Claesz.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
2.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 374)
4.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
5.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (1630 akte 67)
6.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (30 apr 1580 blz. 86)
7.Notariele akte Leiden (Notar 399), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 42, Onderwerp: Huwelijkscontract, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (5 apr 1614 akte 57)

Geertje Willems van Egmond
Geertje Willems van Egmond1, geb. circa 1553.

Geertje Willems van Egmond.
Op 8-2-1641” compareert Geertgen Willemsdr, weduwe van Ysbrant Symonsz. Duyndam, won. tot Rijnsburg, geassisteerd met Rochus Jansz, haar voogd. Er was in die tijd maar één Rochus Jansz. in Rijnsburg, bovendien bewijst zijn merk.
onder deze acte, dat hij dezelfde is als mijn voorvader Rochus Jansz. Lipsius.
Hoewel lang niet altijd, bestaat er toch niet zelden een familierelatie in geval van voogdijschap, zodat het de moeite waard leek om mijn aandacht te richten op Geertgen Willemdr. en Ysbrant Symonsz. Duyndam. Mijn belangstelling ging.
met name uit naar Geertgen Willemsdr, omdat haar patronym gelijk was aan de naam van de tweede zoon van Marijtgen Cornelisdr.
Geertgen Willemsdr. was een van Egmond, dochter van.
Willem Gijsbertsz. en Marijtgen Andriesdr. (Peyns), die op de Oude Vliet bij Rijnsburg woonden. Ysbrant Symonsz. Duyndam was een zoon van Symon Lenertsz.
van Duyniiam en Neeltgen Huybertsdr. (Paus), die in het Campvierendeel van Rijnsburg woonden.

tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oegstgeest circa 1570
met

Claes Jansz van Borsselen3,4, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. te Oegstgeest circa 1550, steenplaetser, woont te Oegstgeest in aug 1595, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 31 jan 1616, tr. (2) met Maartje Maartensdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Claes Jansz van Borsselen.
Claes Jans te Oegstgeest krijgt op 29 aug 1595 in leen van Jan van Veen te Leiden 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1590 Rijnsburg †1634 Oegstgeest 44

tr. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 56 jaar oud) (2) circa 1616
met

IJsbrant Simonsz van Duyndam, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 8 feb 1641.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 468)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 471)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 121)
4.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), Type: boek, Titel: N.A. Schrijver: C. Hoek, Uitgever: Ons Voorgeslacht, Plaats: Kwadijk, Uitgegeven: van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)

Cornelis Jansz
Cornelis Jansz.

tr. (Marrichien minstens 43 jaar oud) na 1600
met

Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1 (van Borsselen), dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. te Oegstgeest circa 1557, tr. (1) met Dirck Mattheusz. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:

1.Notariele akte Leiden (Notar 005), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Onderwerp: Boeldelverdeling, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: A 1, trouwplaats: Leiden, periode: van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)

Franck Claesz
Franck Claesz.

tr. (Claertgen ongeveer 33 jaar oud) in 1614
met

Claertgen Fransdr van Borsselen1,3, dr. van Frans Jansz van Borsselen (steenplaetser tot Zoeterwoude) en Annetje Michels, geb. circa 1581.

Claertgen Fransdr van Borsselen.
Claertgen Fransdochter van Borsselen, gehuwd met Franck Claesz, wonende aan de Hoge Rijndijck te Hazerswoude, hulde op 22 juli 1639 door Claes van Groendijck, bij dode van haar broer Jan Fransz. van Borsselen (6, fol. 163).


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 5)
2.Notariele akte Leiden (Notar 399), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 42, Onderwerp: Huwelijkscontract, Notaris: Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Akteplaats: Leiden, periode: van 1571 tot 1614 (5 apr 1614 akte 57)
3.Notariele akte Leiden (Notar 398), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Ach. Leiden, Inventarisnr.: 345, Onderwerp: Testament en inboedel, Notaris: Dirck Jansz. van Vesanevelt, Akteplaats: Leiden, periode: van 1630 tot 1632 (13 nov 1630 akte 67)

Matheus Ghijsbertsz
Matheus Ghijsbertsz, geb. circa 1533, steenplaatser te Leiderdorp.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1560 Leiden †1634  73


Cors van Tol
Cors van Tol, ged. te Leiderdorp op 1 jan 1661 (getuigen: zijn grootvader Joost Jansz de Rijck en zijn grootmoeder Claertje Dircxsdr van Borsselen).


Geertje Cornelisdr Vromesteijn
Geertje Cornelisdr Vromesteijn.

tr.
met

Jan Floris Yperlaen, zn. van Floris Cornelis Yperlaen[[ (timmerman, schepen (1634-1636) en weesmeester(1648-1658) van Koudekerk) en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 20 jaar oud) voor mei 1681.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Jannetje Jans
Jannetje Janssen Jans.

tr. circa 1687
met

Jacob (Jacobus) Paulussen Paulusz.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1688 Leiden    
Willem~1694 Leiden (Pieterskerk) †1734  39
Gijsje~1691 Leiden (Pieterskerk)