Website van Cees Hagenbeek
Georg de Colibrant
Georg de Colibrant1.

tr.
met

Anne van der Straeten1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeanne  †1560   Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2062)


Anne van der Straeten
Anne van der Straeten1.

tr.
met

Georg de Colibrant1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeanne  †1560   Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2062)


Jacques de Chantraines
Jacques de Chantraines1,
, colonel au service des états de Zélande, commandant de St -Anne-Polder, dont elle l'ut la deuxième femme.

tr.
met

Maria van Wachtendonck1, dr. van Jhr Rombout van Wachtendonck (baljuw van Middelburg) en Catherine de Smidt dit de Bourgogne, non.

Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2063)


Ludolphe van der Hoeven
Ludolphe van der Hoeven1.

tr.
met

Josine van der Beken1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharine*1528  †1558  30Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865


Josine van der Beken
Josine van der Beken1.

tr.
met

Ludolphe van der Hoeven1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharine*1528  †1558  30Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865


Cecile van Wachtendonck
Cecile van Wachtendonck1.

tr.
met

Etienne d' Espinoy, heer van Racquenghien.

Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865
2.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865 (blz. 2063)


Etienne d' Espinoy
Etienne d' Espinoy, heer van Racquenghien.

tr.
met

Cecile van Wachtendonck1, dr. van Hendrik van Wachtendonck (schout van Mechelen1591-1593) en Catharine van der Hoeven.

Bronnen:
1.Nobiliaire de Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (B 271), Baron J.S.F.J.L. de Herckenrode, Imprimerie et Lithographique de F. et E. Gy, Gent [België], 1865


Dirckgen Engebrechtsdr
Dirckgen Engebrechtsdr.

tr.
met

Adriaen Allertsz Kloen, geb. Noordwijk aan Zee circa 1540, ovl. voor 1623.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1560 Katwijk aan Zee †1602 Katwijk aan Zee 41


Beatrijs Willemsz Gerrits Cranendonck
in
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Beatrijs Willemsz Gerrits Cranendonck, geb. IJsselmonde circa 1505.

tr. circa 1528
met

Pieter Willemsz (bootster) Gerrits, Kranendonk (den boostser), zn. van Willem Gerritsz Cranendonck (den boostser) en Beatrijs Roelofsdr Roelofs, geb. IJsselmonde in 1500, boer, ovl. IJsselmonde circa 2 jun 1557,
, Pieter was boer aan de Hordijk te IJsselmonde, vermeld te Oost IJsselmonde(1543-1557). Gebruikte vermoedelijk 2,5 morgen eigen land in Oost Barendrecht (1542), gebruikte land in Oost en West IJsselmonde (rond 1555).
Referenties: Kronieken 1999, bldz. 54. Hoogheemraad en schout.
Bouwman aan de Hordijck, tr. (beiden hoogstens 30 jaar oud) (1) voor 1530 met 20533. NN], geb. circa 1500, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) circa 1540.
Pieter Willem Gerritsz gebruikte volgens het kohier van de 10e penning van Barendrecht uit 1542 aldaar 2,5 morgen eigen land. In 1543 verkocht Pieter Willemsz land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz borg voor hem was. Rond 1555 gebruikte Pieter Willemsz land te IJsselmonde in het Oost Ambacht en 68 morgen in West-IJsselmonde. Het huis, dat zijn weduwe bewoonde behoorde met 3 pond tot de 10 hoogst getaxeerde van het  dorp.
Pieter Willemsz. geboren naar schatting rond 1500, overleden kort na 02-6-1557 te Oost-IJsselmonde. Een mogelijke aanwijzing voor de herkomst van Pieter Willemsz. is te vinden in het kohier van de 10e penning van (Oost)-Barend rechtuit 1542: Pieter Willem Gerritsz. gebruikte toen 2,5 morgen eigen land. Het lijkt waarschijnlijk, dat deze in Barendrecht genoemde Pieter Willem Gerritsz. en de stamvader van het geslacht Cranendonck in IJsselmonde een en dezelfde zijn: in 1543 verkocht Pieter Willemsz. land in Oost-IJsselmonde, waarbij een zekere Willem Gerritsz. borg voor hem was. Overigens moet hij niet verward worden met Pieter Willemsz. (Winter), geboren ca.1514, die in 1539 genoemd wordt als heemraad van de polder Charlois en in 1543 als gebruiker van land in de polder Dirk Smeetsland onder Charlois. Uit de kohieren van de 10e penning van IJsselmonde blijkt, dat Pieter Willemsz. rond 1555 te IJsselmonde land gebruikte in het Oostambacht en in de polder 68 Morgen onder West-IJsselmonde. In de kohieren van Oost- en West-IJsselmonde van resp. 1557 en 1558 waren deze lande-rijen in gebruik bij zijn weduwe, helaas zonder dat hierbij haar naam werd genoemd. Het huis dat zij bewoonde onder Oost-IJsselmonde was (vanuit het westeinde komend) het derde huis van het dorp en behoorde met een aanslag van 3 pond tot de tien hoogst getaxeerde. Uit het kohier van 1562 blijkt, dat de weduwe van Pieter Willemsz. bruikster was van drie van de vier percelen land onder IJsselmonde waarin Pieter Willemsz. in 1555 vermeld werd, terwijl het vierde stuk (4 morgen, eigendom van Mr.Huijg van Eijnden te Delft) gebruikt werd door haar zoon Pieter Pietersz. (Cranendonck). In 1555 gebruikten de twee oudste zoons Gerrit en Pieter Pietersz. land en een huis met boomgaard onder West-IJsselmonde, maar werden zij nog niet vermeld als eigenaars of gebruikers onder Oost-IJsselmonde. Vermoedelijk heeft na het overlijden van Pieter Willemsz. een boedelscheiding plaatsgevonden, waarbij de weduwe het beheer kreeg over de erfenis van de jongste kinderen, terwijl de twee oudste zoons Gerrit en Pieter hun erfdeel reeds ontvingen. De weduwe hertrouwde na 1562 met een zekere Bouwen Adriaensz, die vanaf 1573 vermeld werd als gebruiker van de bovengenoemde percelen land in het Oudeland van IJsselmonde.
Pieter Willemsz. huwde 1e N.N.; hij huwde 2e N.N.; Zij hertrouwde na 1562 met Bouwen Adriaensz, vermoedelijk afkomstig uit Charlois, later bouwman aan de Hordijk onder Oost-IJsselmonde, overleden tussen 1598 en 1603. Uit dit huwelijk is naar schatting rond 1565 nog een zoon Job Bouwensz. geboren, in diverse akten aangeduid met het predikaat "van den Hordijck". Het huis waarin dit echtpaar woonde zal het huis aan de Hordijk onder Oost-IJsselmonde zijn, dat verkocht werd op 15 januari 1603, waarbij de ene helft toekwam aan Job Bouwensz. en de andere helft aan Huijg Pietersz.Cranendonck en de erfgenamen van Willem en Cornelis Pietersz. Cranendonck. De akte van constitutie, waarnaar bij die gelegenheid werd verwezen, was gepasseerd op 4 juni 1556, en dit klopt met de datum waarop Pieter Willemsz. dit huis en toebehoren bezwaard had met een jaarlijkse losrente. De drie jongste zoons Willem, Huijg en Cornelis Pietersz. Cranendonck waren bij het overlijden van hun vader Pieter Willemsz. nog minderjarig en zullen opgevoed zijn in het huis van hun stiefvader Bouwen Adriaensz.
Het feit dat de erfgenamen van Gerrit en Pieter Pietersz. Cranendonck niet gerechtigd waren in de boedel van Bouwen Adriaensz. uit 1603, bevestigt het vermoeden dat zij uit een eerder huwelijk van Pieter Willemsz. moeten stammen en hun erfdeel reedsin 1557 zullen hebben ontvangen.
[Bron: De Geslachten Cranendonck in Holland ca.1400-1700 door Ir.C. Sigmond en K.J.Slijkerman].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1530 IJsselmonde †1601 IJsselmonde 71
Huijg*1545 IJsselmonde †1615 IJsselmonde 70
Gerrit*1530 IJsselmonde    
Niesje*1535 IJsselmonde    


Wollebrand van Egmond
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Wollebrand van Egmond, geb. in 725.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tekla*755 Egmond †783  28


Jacob Cornelis IJperlaen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jacob Cornelis IJperlaen1.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 447), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 720, voogdijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, tussen 1641 en 1666 (akte 119)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
3.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Grietje Cornelis IJperlaen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Grietje Cornelis IJperlaen1.

tr.
met

Pieter Jans van Keulen1, ovl. voor 1657.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
3.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Pieter Jans van Keulen
Pieter Jans van Keulen1, ovl. voor 1657.

tr.
met

Grietje Cornelis IJperlaen1, dr. van Cornelis Jans IJperlaen den Oude en Maritje Cornelisdr Keth.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 448), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 715, voodijstelling, Claes (Dircksz) Verruyt, Leiden, van 1641 tot 1666 (28 aug 1657 akte 54)


Pieter Arienss de Bruijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Pieter Arienss de Bruijn.

tr. Hillegersberg op 19 apr 1643
met

Trijntgen Ariens.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1625     


Dirck Willemsz van Borselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Dirck Willemsz van Borselen, geb. circa 1594,
, 87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19).

tr. (1)
met

Jannetje Cornelisdr van Egmond.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theuntgen*1620     
Tonis Leiderdorp    

otr. (2) Leiderdorp op 5 feb 1656, tr. Leiderdorp op 20 feb 1656
met

Jannetje Cornelisdr Wijckniet.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 121)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
4.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Teunis van Borselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Tonis (Teunis) van Borselen1 (Thonis, Theunis, Tuenis, Teunis), geb. Leiderdorp, steenplaetser.

tr. Leiderdorp op 11 apr 1638
met

Fijtge Willems van Steenvoorden, geb. Noordwijkerhout.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 450), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (8 jan 1635 akte 93)


Fijtge Willems van Steenvoorden
Fijtge Willems van Steenvoorden, geb. Noordwijkerhout.

tr. Leiderdorp op 11 apr 1638
met

Tonis (Teunis) van Borselen1 (Thonis, Theunis, Tuenis, Teunis), zn. van Dirck Willemsz van Borselen en Jannetje Cornelisdr van Egmond, geb. Leiderdorp, steenplaetser.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 450), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (8 jan 1635 akte 93)


Jannetje Cornelisdr van Egmond
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jannetje Cornelisdr van Egmond.

tr.
met

Dirck Willemsz van Borselen, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594,
, 87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), otr. (2) Leiderdorp op 5 feb 1656, tr. Leiderdorp op 20 feb 1656 met Jannetje Cornelisdr Wijckniet. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theuntgen*1620     
Tonis Leiderdorp    


Jannetje Cornelisdr Wijckniet
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Jannetje Cornelisdr Wijckniet.

otr. Leiderdorp op 5 feb 1656, tr. Leiderdorp op 20 feb 1656
met

Dirck Willemsz van Borselen, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594,
, 87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), tr. (1) met Jannetje Cornelisdr van Egmond. Uit dit huwelijk 2 kinderen


Maartje Maartensdr
in
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Maartje Maartensdr.

otr. Leiden op 21 dec 1591, tr.
met

Claes Jansz van Borsselen1,2, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1550, steenplaetser, woont Oegstgeest in aug 1595, ovl. op 31 jan 1616,
, Claes Jans te Oegstgeest krijgt op 29 aug 1595 in leen van Jan van Veen te Leiden 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn, tr. (1) Oegstgeest circa 1570 met Geertje Willems van Egmond. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 121)
2.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)