Genealogische website van Cees Hagenbeek
Audun Skokul Bjørnsson
Audun Skokul Bjørnsson, geb. Vestfold [Norway] in 854, ovl. IJsland in 920.

tr.
met

Thorgis Thorgrimsdottir, dr. van Thorgrim en Onund Treefoot Ofeigsdottir, geb. Noorwegen [Norway] in 860, ovl. IJsland [IJsland] in 900.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thora*880  †930  50


Thorgis Thorgrimsdottir
Thorgis Thorgrimsdottir, geb. Noorwegen [Norway] in 860, ovl. IJsland [IJsland] in 900.

tr.
met

Audun Skokul Bjørnsson, zn. van Biørn Hundasson, geb. Vestfold [Norway] in 854, ovl. IJsland in 920.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thora*880  †930  50


Thorgrim
Thorgrim .

tr.
met

Onund Treefoot Ofeigsdottir, geb. Noorwegen [Norway], ovl. Denemarken [Denemarken].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thorgis*860 Noorwegen [Norway] †900 IJsland [IJsland] 40


Onund Treefoot Ofeigsdottir
Onund Treefoot Ofeigsdottir, geb. Noorwegen [Norway], ovl. Denemarken [Denemarken].

tr.
met

Thorgrim .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thorgis*860 Noorwegen [Norway] †900 IJsland [IJsland] 40


Biørn Hundasson
Biørn Hundasson, geb. Denemarken [Denemarken] circa 820.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Audun*854 Vestfold [Norway] †920  66


Erik Gudrødsson
Erik Gudrødsson1.Bronnen:
1.Manuel d'Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les états du globe (B 010), Anthony Marinus Hendrik Johan Stokvis, E.J. Brill, Leiden, 1966


Olaf II Gudrødsson
Olaf II Gudrødsson, 1, ovl. circa 840.Bronnen:
1.Manuel d'Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les états du globe (B 010), Anthony Marinus Hendrik Johan Stokvis, E.J. Brill, Leiden, 1966


Rainulf de Crépon
Rainulf de Crépon (Crepon), geb. circa 910.

tr.
met

Gunnor van Denemarken, dr. van Gorm koning van Denemarken en Thyra Danebot, geb. circa 899, ovl. vermoedelijk 940.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbastus*930 Arque [Frankrijk] †980  50


Gunnor van Denemarken
Gunnor van Denemarken, geb. circa 899, ovl. vermoedelijk 940.

tr.
met

Rainulf de Crépon (Crepon), zn. van Rorico de Crépon (Heer van Crépon (1ste)), geb. circa 910.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herbastus*930 Arque [Frankrijk] †980  50


Rorico de Crépon
Rorico de Crépon (Crepon), geb. circa 870, Heer van Crépon (1ste).

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rainulf*910     


Eduard de Oudere
Eduard de Oudere.

tr, dit zijn de vermoedelijke ouders
met

Egwyna , ovl. in 910.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thyra*880 Wessex [Groot Brittanië] †938 Jelling [Denemarken] 58


Egwyna
Egwyna , ovl. in 910.

tr.
met

Eduard de Oudere.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thyra*880 Wessex [Groot Brittanië] †938 Jelling [Denemarken] 58


Aagje Pieter Kaeck
Aagje Pieter (Haesge, Haesje) Kaeck, geb. circa 1660.

tr. circa 1687
met

Adriaen ? Hendriks


Adriaen ? Hendriks
Adriaen ? Hendriks.

tr. circa 1687
met

Aagje Pieter (Haesge, Haesje) Kaeck, dr. van Pieter Maertensz Kaak, geb. circa 1660


Gudrodr av Roeskilde
Gudrodr av Roeskilde1 [[PID: 5008171].

tr.
met

Aasa av Upsala ?1, zn. van Ingialdr Illradi av Upsala ?.

Bronnen:
1.Manuel d'Histoire, de Généalogie et de Chronologie de tous les états du globe (B 010), Anthony Marinus Hendrik Johan Stokvis, E.J. Brill, Leiden, 1966


Erik van Goerdeland
Erik van Goerdeland, koning van Hoerdeland.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gyda     


Hakon I av Norge
Hakon I av Norge, koning van Noorwegen, ovl. circa 960,
, der Gute, Adelstansfostre/Adalsteinsfostri, 935 koning.


Zweder I van Zuijlen
Zweder I van Zuijlen.

tr.
met

Asekijn van Cats, dr. van Nicolaas vrijheer van Cats en Beatrijs van Burcht, geb. circa 1145, ovl. na 1179,
, REPERTORIUM OP DE GRAFELIJKE LENEN IN DE KRIMPENERWAARD, 1220 - 1650 Het goed van Schoonhoven, zijnde gerecht, tiende en bede; een man, die zijn huis verbeurt, zal door de leenman berecht worden samen met de haljuw van Zuid- Holland; (1310: de leenman mag geen ballingen van Holland onderhouden maar zal deze de leenheer leveren). 3-5-1280: Heer Nikolaas van Kats, bevestigd door Hasekin, vrouwe van Schoonhoven, weduwe heer Hugo Botter, die stierf zonder erfgenaam, en nu gehuwd met Zweder van Zuilen, wier lijftocht hij heeft afgekocht, Van den Bergh, OHZ, 11, nr. 392. Verwarring mogelijk met een ander Asekijn van Schoonhoven °1170, tr. (1) met Hugo I Botter (Hugo I) van Schoonhoven (Botter van Schoonhoven). Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berta     


Elsebe uten Ham
Elsebe uten Ham.

 

tr. na 1351
met

Jacob van Zuijlen https://gw.geneanet.org/heijnw?lang=nl&iz=737&p=jacob&n=van+zuijlen&oc=1, ovl. circa 1355,
, Jacob van Zuylen van de Vecht, ridder, die in 1326 trouwde met zijn nicht Christina van Nyevelt, ook uit een zijtak der van Zuylens herkomstig, erfdochter van Nyevelt. Zij stierf in 1351, na een jaargetijde gesticht te hebben in de abdij van Mariendaal, aan welke zij vele giften geschonken had en waar zij ook begraven werd. Ter harer herinnering, omdat zij de laatste uit haar zijtak der Zuylens was, voegde hij haar naam bij de zijne en noemde zich van Zuylen van Nyevelt, terwijl hij zijn wapen, in rood drie zilveren zuilen, met het hare, in zilver drie roode zuilen, verwisselde, gelijk het tot op den huidigen dag bij zijn nakomelingen gebleven is. Na haar dood ging hij een tweede verbintenis aan met Elsabe uten Ham, waarvan een zoon Frederik, stichter van den uitgestorven tak van Zuylen van Blikkenburg.
Jacob van Zuylen van Nyevelt was sterk betrokken in de Utrechtsche woelingen van die tijd en stond nu eens aan de zijde van den Bisschop, dan weer tegenover hem. In 1353 verbond hij zich met andere ridders tegen de kerkvoogd, die van zijn kant hun bezittingen verwoestte en het beleg voor het slot Nyevelt sloeg; maar dat beleg werd kort daarna opgebroken en door een verzoening gevolgd. Overleden in 1355. De kinderen uit zijn eerste huwelijk, dat met Christina van Nyevelt, waren een zoon, Steven, en twee dochters, Clementine, die met Dirk van Poelgeest huwde, en Johanna, die non te Rijnsburg werd en in 1428 nog leefde, tr. (1) met Christina uten Ham erfdochter van Nyevelt. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederik     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Jacob van Zuijlen
 
Jacob van Zuijlen https://gw.geneanet.org/heijnw?lang=nl&iz=737&p=jacob&n=van+zuijlen&oc=1, ovl. circa 1355,
, Jacob van Zuylen van de Vecht, ridder, die in 1326 trouwde met zijn nicht Christina van Nyevelt, ook uit een zijtak der van Zuylens herkomstig, erfdochter van Nyevelt. Zij stierf in 1351, na een jaargetijde gesticht te hebben in de abdij van Mariendaal, aan welke zij vele giften geschonken had en waar zij ook begraven werd. Ter harer herinnering, omdat zij de laatste uit haar zijtak der Zuylens was, voegde hij haar naam bij de zijne en noemde zich van Zuylen van Nyevelt, terwijl hij zijn wapen, in rood drie zilveren zuilen, met het hare, in zilver drie roode zuilen, verwisselde, gelijk het tot op den huidigen dag bij zijn nakomelingen gebleven is. Na haar dood ging hij een tweede verbintenis aan met Elsabe uten Ham, waarvan een zoon Frederik, stichter van den uitgestorven tak van Zuylen van Blikkenburg.
Jacob van Zuylen van Nyevelt was sterk betrokken in de Utrechtsche woelingen van die tijd en stond nu eens aan de zijde van den Bisschop, dan weer tegenover hem. In 1353 verbond hij zich met andere ridders tegen de kerkvoogd, die van zijn kant hun bezittingen verwoestte en het beleg voor het slot Nyevelt sloeg; maar dat beleg werd kort daarna opgebroken en door een verzoening gevolgd. Overleden in 1355. De kinderen uit zijn eerste huwelijk, dat met Christina van Nyevelt, waren een zoon, Steven, en twee dochters, Clementine, die met Dirk van Poelgeest huwde, en Johanna, die non te Rijnsburg werd en in 1428 nog leefde.

tr. (1) in 1326
met

Christina uten Ham erfdochter van Nyevelt, dr. van Frederik uten Ham (ridder) en Christina Grauwert, geb. circa 1306, ovl. in 1351.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clementia     

tr. (2) na 1351
met

Elsebe uten Ham, dr. van Frederik uten Ham (ridder) en Christina Grauwert.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederik