Website van Cees Hagenbeek
Aegje Wouters van Cleijenburgh
Aegje Wouters van Cleijenburgh.

tr. (1) na 1640
met

Mouringh Mattheusz (Mauringh) van Borsselen1, zn. van Mattheus Dircxsz van Borsselen, woont Achthoven in sep 1639, ovl. voor apr 1653,
, 30-9-1639: Mauring Matheusz. bij dode van zijn vader Mathijs Dircksz. (6, fol. 165v; 10-3-1640 huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden tussen Mouringh Matheusz. van Borsselen, jongeman wonende in Achthoven in Leyderdorp, geassisteerd met zijn aangetrouwde ooms Jans Jansz. de Rijck en Willem Gerritsz. Hals, en Aechje Woutersdochter van Cleyenburch, wonende aldaar, met Willem Jansz. en Willem Claes Josten, voogden van vaderszijde, en met Huybrecht van Spruytenburch, substituut baljuw van Rhijnlandt, en Jan Willemsz. Ruith, 6, fol. 177).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1649 Leiderdorp    
Maertje~1645 Leiderdorp    
Willemtie*1642     

otr. (2) Leiderdorp op 30 apr 1653, tr.
met

Jan Claesen van Outshoorn.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Maertje van Borsselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Maertje van Borsselen, ged. Leiderdorp op 22 jan 1645 (getuigen: Theuntgen Dircxsdr van Borselen, Teunis Dirkse van Borsselen).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Willemtie Mourings van Borselen
Willemtie Mourings van Borselen (van Borsselen), geb. circa 1642.

otr. Leiderdorp op 14 feb 1665, tr.2
met

Jan Joosten de Rijck3 (de Rijk), zn. van Joost Jansz de Rijck (scheepsmaker te Leiderdorp) en Claertje Dircxsdr van Borsselen, geb. circa 1632.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1669 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)
2.Doop- en Trouwboek Leiderdorp (T 194), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, NH, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (14 feb 1665 blz. 167)
3.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)


Dirck Willems van Borsselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Dirck Willems van Borsselen1, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen  aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19).

tr. (1)
met

Jannetje Cornelisdr van Egmond, ovl. voor feb 1656.

otr. (2) Warmond op 5 feb 16565, tr. Leiderdorp op 20 feb 16566
met

Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond, tr. (2) met Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 121)
4.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
5.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
6.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)


Jannetje de Rijk
Jannetje de Rijk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 okt 1669 (getuige: Aegje Wouters).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Doop- en Trouwboek Leiderdorp (T 194), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, NH, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (14 feb 1665 blz. 167)


Anthonie Dircxsz van Borsselen
Anthonie Dircxsz van Borsselen,
, Jonge Jan Fransz. van Borsselen te Leyderdorp, ontvangt 13 Mei 1634 hulde door meester Cornelis Hendricxz. van Swieten volgens machtiging d.d. 20-4-1634 voor notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen en draagt het leen over aan Anthonis Dircxz., steenplaatser, daar zijn vader er indertijd ten onrechte mee was beleend in plaats van diens vader Dirc Matheusz. (6, fol. 100-101).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Theuntgen Dircxsdr van Borselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Theuntgen Dircxsdr van Borselen (van Borsselen)1 JANNETGEN JANSDR.Afdrukken stamboom, Geboren - Leiderdorp,ZH,NLD
Overleden tussen 1622 en 1629 - Leiderdorp]], geb. circa 1620, doopgetuige van Maertje van Borsselen Leiderdorp op 22 jan 1645.

tr.
met

Jan Jansz de Rijck2,3,4, zn. van Jan Joosten de Rijck (schepen (1615-1617) van Leiderdorp, scheepmaker bij de Doesbrugge in Achthoven) en Jannetgen Jansdr, geb. circa 1615, scheepsmaker te Leiderdorp, doopgetuige van Claes van Borsselen Leiderdorp op 30 mei 1649, doopgetuige van zijn achterneef Jan Bouwen de Rijck Leiderdorp op 28 mei 1668, doopgetuige van zijn achternicht Claartje Bouwens de Rijck Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 apr 1673,
, op 4 april 1644  machtigt Jan Jansz. de Rijck  te Leyderdorp Claes Claes Moy een leen over te dragen aan Joost Jansz. de Rijck en Mauring Matheusz. van Borsselen. Op 30-8-1644 worden zij na overdracht door gemachtigde Claes Claes Moy elk beleend met de helft van het leen zijnde 1/3 deel van een woning met huis en getimmerte en 16 morgen 44 roeden land in de Acht Hoeven te Leiderdorp, zoals blijkt uit de procuratie verleden voor notaris Dirck Jansz. van Versanevelt.
Uit de op 5 april 1644 bij dezelfde notaris verleden akte fol. 129 blijkt dat Jan en Floris als broers samen met Mauringh Mattheusz van Borsselen  uit de nalatenschap van Dirck Matheuszn, steenplaetser een leenbrief van de Domproost van Utrecht hadden, die daar ook verleden is.
Op 22 nov 1634 verhuren Jan Jansz & Joost Jansz de Rijck gebroueders ter eenre aan Frans Willemsz van Binnendijck ondermee.. op te steenplaets van Jan Inwens werf op Hogenrijndijk ..   .. twee gerechte derdeparten van omtrent sestich mirgen .. Matheus Dircxs van Borsselen resterende derdepart.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietgen  †1679   Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 449), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 859, erfstelling, Isaac Hoochboodt, Leiden, van 1649 tot 1667 (5 mei 1654 akte 24)
2.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
3.Notariele akte Leiden (Notar 453), RA Leiden, ONA 506, Inventarisnr.: 498, geregisteerden, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1630 tot 1652 (6 sep 1636 akte 53)
4.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)


Jan Dircxsz van Borsselen
Jan Dircxsz van Borsselen, ovl. voor apr 1634.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Jannetje Cornelisdr van Egmond
Jannetje Cornelisdr van Egmond, ovl. voor feb 1656.

tr.
met

Dirck Willems van Borsselen1, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen  aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), tr. (2) met Jannetje Cornelisdr Wijckniet. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)
2.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
3.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)


Jannetje Cornelisdr Wijckniet
Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond.

otr. (1) Warmond op 5 feb 16561, tr. Leiderdorp op 20 feb 16562
met

Dirck Willems van Borsselen3, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen  aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), tr. (1) met Jannetje Cornelisdr van Egmond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656.

Bronnen:
1.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
2.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Jacob Dircxszn Deecken
Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656.

tr.
met

Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond, tr. (1) met Dirck Willems van Borsselen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
2.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Mattheus Dircxsz van Borsselen
Mattheus Dircxsz (Matthijs) van Borsselen1,2, ovl. voor mrt 1639,
, Op 22 nov 1634 verhuren Jan Jansz & Joost Jansz de Rijck gebroueders ter eenre aan Frans Willemsz van Binnendijck ondermee.. op te steenplaets van Jan Inwens werf op Hogenrijndijk ..   .. twee gerechte derdeparten van omtrent sestich mirgen .. Matheus Dircxs van Borsselen resterende derdepart.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mouringh  †1653   Bronnen:
1.Notariele akte (Notar 454), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 496, verdeling, Claes Claesz Moy, Leiden, van 1634 tot 1635 (22 nov 1634 akte 64)
2.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)
3.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
4.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Dirckgen Dircxdr van Borsselen
Dirckgen Dircxdr van Borsselen, ovl. circa 1641.

tr.
met

Willem Gerritsz Haes.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Willem Jans van Borsselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem Jans (Willem Jansz) van Borsselen1,2,3 (Borselen, van), geb. circa 1559, steenplaetser te Oegstgeest woonde aan de Hoge Morsch, ovl. voor mrt 1641,
, krijgt op 5 october 1609 na overdracht door zijn broer Claes Jansz. aldaar (I, fol. 23) in leen 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Morsche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: Fran็ois van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.

tr.
met

Neeltje Cornelisdr9:br> (), geb. circa 1555, ovl. circa 1633.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1594     
Rijkland*1576  †1642  66
Jan*1585  †1634 Oegstgeest 49
Dirck*1594     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 121)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
5.Notariele akte Leiden (Notar 002), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Salomon Lenaertsz van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
6.Notariele akte Leiden (Notar 003), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
7.Notariele akte Leiden (Notar 004), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Willem Claesz. van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
8.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
9.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Jan Fransz van Borsselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jan Fransz van Borsselen1,2,3,4,5:br>, geb. Leiderdorp circa 1517, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en zijn schoondochter Annetje Michels Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van zijn schoonzoon Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen Leiden op 8 dec 1584, ovl. Leiden op 29 jan 1587,
, ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar.

tr. (1) circa 1551
met

Aeltje Claesdr5:br>, geb. circa 1525, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Boudijn Aertsz van Leeuwen en haar dochter Anna Jans van Borsselen Leiden op 11 mei 1585, ovl. voor 1619,
, is boedelhoudster van wijlen Jan Fransz, steenplaetser op de Hogemorsch in de ambacht van Oegstgeest, geholpen met Jan Fransz haer oudste zoon, Claes Fransz en Dircq Matheus als man ende voocht van Marijtgen Jansdr, vervangende dezelve Frans Claesz ende Dirck Jansz, Willem Jansz ende Bouwen Aertsz als man ende voocht van Anna Jansdr haer broeder en haer zwager, respective kinderen ende mede erfgenamen van de voorsijden Jan Fransz za. ter eenre ende Dirck Claesz wonende tot Benthuijsen, als schoonvader ende Adriaen Dircx wonende bij Vriesecoop als oom ende zulcx als bloetvoochden van Grietgen Jansdr naegelaten weeskint van za. Jan Jansz geprocreert bij Adriane Dircx tegenwoordich huijsvrouwe van voornoemde Dirck Claesz mede erfgename van voors. Jan Fransz des weeskints za. bestevader ter andere zijde.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1552 Leiderdorp †1633  81
Claes*1550 Oegstgeest †1616  65
Cornelis*1555  †1616  61
Marrichien*1557 Oegstgeest    
Willem*1559  †1641  81
Anna*1560 Oegstgeest    

tr. (2)
met

Annetje Michels1:br>.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
2.Notariele akte Leiden (Notar 002), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Salomon Lenaertsz van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
3.Notariele akte Leiden (Notar 003), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
4.Notariele akte Leiden (Notar 004), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Willem Claesz. van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
5.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Claes Jansz van Borsselen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Claes Jansz van Borsselen1,2, geb. Oegstgeest circa 1550, steenplaetser, woont Oegstgeest in aug 1595, ovl. op 31 jan 1616,
, Claes Jans te Oegstgeest krijgt op 29 aug 1595 in leen van Jan van Veen te Leiden 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.

tr. (1) Oegstgeest circa 1570
met

Geertje Willems van Egmond8:br>, dr. van Willem Gijsbertsz van Egmond (bouwmeester van de abdij van Rijnsburg) en Marijtje Andries Peyns, geb. circa 1553,
, Op 8-2-1641” compareert Geertgen Willemsdr, weduwe van Ysbrant Symonsz. Duyndam, won. tot Rijnsburg, geassisteerd met Rochus Jansz, haar voogd. Er was in die tijd maar ้้n Rochus Jansz. in Rijnsburg, bovendien bewijst zijn merk
onder deze acte, dat hij dezelfde is als mijn voorvader Rochus Jansz. Lipsius.
Hoewel lang niet altijd, bestaat er toch niet zelden een familierelatie in geval van voogdijschap, zodat het de moeite waard leek om mijn aandacht te richten op Geertgen Willemdr. en Ysbrant Symonsz. Duyndam. Mijn belangstelling ging
met name uit naar Geertgen Willemsdr, omdat haar patronym gelijk was aan de naam van de tweede zoon van Marijtgen Cornelisdr.
Geertgen Willemsdr. was een van Egmond, dochter van
Willem Gijsbertsz. en Marijtgen Andriesdr. (Peyns), die op de Oude Vliet bij Rijnsburg woonden. Ysbrant Symonsz. Duyndam was een zoon van Symon Lenertsz.
van Duyniiam en Neeltgen Huybertsdr. (Paus), die in het Campvierendeel van Rijnsburg woonden, tr. (2) circa 1616 met IJsbrant Simonsz van Duyndam, geb. circa 1560, ovl. op 8 feb 1641. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1590 Rijnsburg †1634 Oegstgeest 44

otr. (2) Leiden op 21 dec 1591, tr.
met

Maartje Maartensdr.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 121)
2.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
4.Notariele akte Leiden (Notar 002), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Salomon Lenaertsz van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
5.Notariele akte Leiden (Notar 003), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
6.Notariele akte Leiden (Notar 004), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Willem Claesz. van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
7.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
8.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)


Dirck Mattheusz
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Dirck Mattheusz1, geb. Leiden circa 1560, steenplaetser, ovl. voor apr 1634.

otr. Leiden op 8 dec 1584 (getuige: zijn schoonvader en haar vader Jan Fransz van Borsselen)2, tr.
met

Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1 (van Borsselen), dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1557, tr. (2) na 1600 met Cornelis Jansz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus  †1639   
Dirckgen  †1641   
Jan  †1634   
Claertje     
Anthonie     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Marrichien Jansdochter van Borselen
Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1 (van Borsselen), geb. Oegstgeest circa 1557.

otr. (1) Leiden op 8 dec 1584 (getuige: zijn schoonvader en haar vader Jan Fransz van Borsselen)6:br>, tr.
met

Dirck Mattheusz1:br>, zn. van Matheus Ghijsbertsz (steenplaatser te Leiderdorp), geb. Leiden circa 1560, steenplaetser, ovl. voor apr 1634.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus  †1639   
Dirckgen  †1641   
Jan  †1634   
Claertje     
Anthonie     

tr. (2) na 1600
met

Cornelis Jansz.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
3.Notariele akte Leiden (Notar 002), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 10, Salomon Lenaertsz van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (19 mrt 1582 akte 58)
4.Notariele akte Leiden (Notar 003), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 13, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (21 feb 1585 akte 44)
5.Notariele akte Leiden (Notar 004), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 52, Willem Claesz. van Oudevliet, Leiden, van 1577 tot 1602 (10 mei 1587 akte 107)
6.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1592 tot 1611 (8 dec 1574 blz. 170)


Willem Gerritsz Haes
Willem Gerritsz Haes.

tr.
met

Dirckgen Dircxdr van Borsselen, dr. van Dirck Mattheusz (steenplaetser) en Marrichien Jansdochter van Borselen, ovl. circa 1641


Jan Claesen van Outshoorn
Jan Claesen van Outshoorn.

otr. Leiderdorp op 30 apr 1653, tr.
met

Aegje Wouters van Cleijenburgh, tr. (1) met Mouringh Mattheusz van Borsselen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 451), RA Leiden, Not. Arch. 0506, machriging, Clas Claesz Moy, Leiden, 1644 (4 apr 1644 akte 129)