Genealogische website van Cees Hagenbeek
Hendrick Both van der Eem
Hendrick Both van der Eem, geb. circa 1270.

tr. voor 1316
met

Hadewich van Cralingen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1317  †1373 Utrecht 5613 Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Jan Bouwen de Rijck
Jan Bouwen de Rijck, ged. Leiderdorp op 28 mei 1668 (getuigen: zijn oudoom Jan Jansz de Rijck, Claertje Dircx en Jan de Rijck).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Notariele akte Leiden (Notar 456), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1157, lening aan zoon Bouwen, Justus Gerstecoren, Leiden, van 1669 tot 1713 (8 nov 1682 akte 121)


Hadewich van Cralingen
Hadewich van Cralingen.

tr. voor 1316
met

Hendrick Both van der Eem, zn. van Hendrick Nicolaasz van Both van der Eem en Baerte Hermansdr van Woerden, geb. circa 1270.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1317  †1373 Utrecht 5613 


Claartje Bouwens de Rijck
Claartje Bouwens de Rijck, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 apr 1673 (getuige: haar oudoom Jan Jansz de Rijck) Maartje van Tol en Jan de Rijck.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Notariele akte Leiden (Notar 456), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1157, lening aan zoon Bouwen, Justus Gerstecoren, Leiden, van 1669 tot 1713 (8 nov 1682 akte 121)


Maritje Cornelisdr Keth
Maritje Cornelisdr Keth, ovl. Koudekerk a/d Rijn op 3 nov 1647.

tr.
met

Cornelis Jans IJperlaen den Oude (Yperlaen IJperlaan, Yperlaan, Iperlaan, Iperlaen, Ieperlaan, Ieperlaen)4,5, zn. van Jan Cornelisz van IJperlaen en Marijtgen Jansdr, geb. circa 1603,
, wordt voogd over de erven van Floris Cornelis Yperlaen in 1680.
Cornelis Jansz. IJperlaan sr. en nageslacht : Cornelis Jansz. IJperlaan sr, vermeld op  23 maart 1681, boedelinventaris Grietgen Jansdr. de Rijck, in haer leven weduwe van za[liger]: Floris Cornelisz. Yperlaen, erfgenamen zijn Jan Klemmdtsz[?] Kedts[?], overleden en insolvent, in sijn leven te wijve hebbende Maertgen Florisdr. Yperlaen, overleden, Cornelis van Swanenburg, curator over desselve naegelaten boedel ende goederen aangesteld; Item de kinderen van za[liger]: Jan Florisz. Yperlaen; noch de kinderen van Claes Jansz. van Staveren, gewonnen bij za[liger]: Jannetgen Florisdr. Yperlaen; noch de kinderen
van Willem Florisz. Yperlaen, allen voor een vierde part; voor handtekening Cornelis Jansz. Yperlaen, voorhandtekening zie afbeelding rechts.
Cornelis Jansz. IJperlaan sr, vermeld in Notarieel Leiden, 1681, Regionaal Archief Leiden, archiefnummer 506, inventarisnummer 1337, akte folio nummer 19, notaris Johan de Blaeuwen, 1681-1683, scan 78-85, vervolgakte, boedelscheiding van de nalatenschap van Grietgen Jansdr. de Rijck, boedelhoudster van Floris Cornelisz. Yperlaen, het gaat om ruim 4000 gulden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris  †1677   
Dirck*1642     
Jacob     
Grietje     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
3.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)
4.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
5.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Jannetgen Jansdr
Jannetgen Jansdr.

tr.
met

Jan Joosten de Rijck, geb. circa 1567, schepen (1615-1617) van Leiderdorp, scheepmaker bij de Doesbrugge in Achthoven, ovl. Leiderdorp tussen 1622 en 1626.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost     
Jan*1615     
Dirc  †1682   


Maritgen Leendertsdr Vermeij
Maritgen Leendertsdr Vermeij, ged. Koudekerk a/d Rijn op 12 aug 1629, ovl. tussen 4 nov 1708 en 1712.

tr.
met

Willem Florisz Yperlaen, zn. van Floris Cornelis Yperlaen (timmerman, schepen (1634-1636) en weesmeester(1648-1658) van Koudekerk) en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. Koudekerk a/d Rijn circa 1630, ovl. tussen 15 apr 1668 en 1670


Dirc Joosten de Rijck
Dirc Joosten de Rijck1,2, scheepmaker te Leiderdorp, ovl. voor nov 1682.

tr. Leiderdorp op 20 apr 1673
met

Machtelt Hendricx van der Seist2.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1678 Leiderdorp    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Notariele akte Leiden (Notar 456), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1157, lening aan zoon Bouwen, Justus Gerstecoren, Leiden, van 1669 tot 1713 (8 nov 1682 akte 121)


Machtelt Hendricx van der Seist
Machtelt Hendricx van der Seist1.

tr. Leiderdorp op 20 apr 1673
met

Dirc Joosten de Rijck2,1, zn. van Jan Joosten de Rijck (schepen (1615-1617) van Leiderdorp, scheepmaker bij de Doesbrugge in Achthoven) en Jannetgen Jansdr, scheepmaker te Leiderdorp, ovl. voor nov 1682.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1678 Leiderdorp    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 456), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1157, lening aan zoon Bouwen, Justus Gerstecoren, Leiden, van 1669 tot 1713 (8 nov 1682 akte 121)
2.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)


Joost Dircs de Rijck
Joost Dircs de Rijck, ged. Leiderdorp op 26 dec 1678 (getuigen: zijn oom Joost Jansz de Rijck, Jan Joosten de Rijck en Maertje Centen).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 455), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1298, voogdijstelling, Dirck Abrahamsz Toornvliet, Leiden, tussen 1675 en 1725 (6 mei 1679 akte 76)
2.Notariele akte Leiden (Notar 456), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1157, lening aan zoon Bouwen, Justus Gerstecoren, Leiden, van 1669 tot 1713 (8 nov 1682 akte 121)


Jannetje Fransse
Jannetje Fransse.

tr. Katwijk aan Zee op 8 mei 1695
met

Dirck Jacobs Steenvoorden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1696 Katwijk aan Zee  Katwijk aan Zee  


NN van Wateringen
NN van Wateringen.

tr.
met

Dirck van Wassenaer van Santhorst KdG: 23078]], zn. van Dirk I van Wassenaer en Bertha Arentsdr van Rijswijk, geb. Voorschoten circa 1222, ovl. na 1296, tr. (1) met Ricarda van Santhorst. Uit dit huwelijk geen kinderen


Elisabeth Adriaensdochter van Mathenesse
Elisabeth Adriaensdochter (Lliesbeth, Lysbeth) van Mathenesse, geb. Schiedam Kasteel Mathenesse in 1420, ovl. in 1469.

tr.
met

Dirck Hendircksz van der Does, zn. van Hendrick van der Does en Magteld Vrancken, geb. Leiderdorp circa 1405, ovl. in 1461, tr. (1) met Machteld van Outshoorn. Uit dit huwelijk een zoon


Goswin von Steenhuis
Goswin von Steenhuis (von Steinhaus), geb. circa 1295, ovl. na 1366.

tr.
met

Amelberge von Wisschel, geb. circa 1300.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adolf*1315  †1342  27Bronnen:
1.Annuaire de la Noblesse de Belgique (B 261), Baron Isidore v. Stein, von Altenstein, 1857 (blz. 192)


Amelberge von Wisschel
Amelberge von Wisschel, geb. circa 1300.

tr.
met

Goswin von Steenhuis (von Steinhaus), zn. van Arnold von Steinhaus (heer van Bellinghoven) en Jkvr. Aleid Robbertsdr von Blitterswijck, geb. circa 1295, ovl. na 1366.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adolf*1315  †1342  27


Hendrik II van Bierbeek
Hendrik II van Bierbeek, geb. Bierbeek [België] in 1090, ovl. voor 1160.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1115 Rhenen †1196 Ravenstein 80


Hermenfried van Thüringen
Hermenfried van Thüringen, geb. circa 459, ovl. Zülpich [Duitsland] in 534.

tr. in 510
met

Amalberga der Vandalen, geb. circa 480, ovl. in 545, tr. (1) met prins Baderich medekoning van Thüringen. Uit dit huwelijk 4 dochters


Amalfrida Balthes der Ostrogoten
Amalfrida Balthes prinses der Ostrogoten (Oostgothen, Oostgoten), geb. Pannonië [Bulgaria] in 460, ovl. in 525.

tr. (1)
met

prins Baderich medekoning van Thüringen, zn. van Bisinius II koning van Thüringen (https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=basinus&n=van+thuringen) en Menia der Longobarden, geb. Thuringen [Duitsland] circa 480, Koning van Thuringen, ovl. Thuringen [Duitsland] in 529,
, bij de dood van Basin van Thüringen, ging de troon over naar zijn zoon Ermenfred, die echter een deel van de macht delegeerde aan zijn broers Berthaire en Badéric medekoningen.  Dat duurde echter niet lang en Ermenfred viel Berthaire aan en doodde hem.  Vervolgens, onder druk van zijn ambitieuse vrouw Amalaberge, een afstammelinge van Theoderic de Grote van Italië, verbond hij zich met Thierry van Austrasië en werd Baldéric aangevallen, overwonnen en onthoofd.  Ermentred had niet lang plezier van zijn broedermoorden, want Thierry, geassocieerd met zijn broer Clotaire, veroverde Thüringen in 531, tr. (1) met Amalberga der Vandalen. Uit dit huwelijk 4 dochters.

tr. (2) Carthago [Libya] op 2 mrt 500
met

Thrasamund prins der Vandalen, geb. Carthago [Libya] circa 460, koning van de Vandalen, ovl. Carthago [Libya] op 26 mei 523


Theodemir Balthes der Ostrogoten
Theodemir Balthes der Ostrogoten, geb. circa 435, ovl. Cyrrhus in Turkije in 474.

tr.
met

Elvira (van Tongeren) van Keulen, geb. Verona [Italië] circa 423, ovl. in 500.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Amalfrida*460 Pannonië [Bulgaria] †525  65


Elvira (van Tongeren) van Keulen
Elvira (van Tongeren) van Keulen, geb. Verona [Italië] circa 423, ovl. in 500.

tr.
met

Theodemir Balthes der Ostrogoten, geb. circa 435, ovl. Cyrrhus in Turkije in 474.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Amalfrida*460 Pannonië [Bulgaria] †525  65