Website van Cees Hagenbeek
Arnout Spiker
Arnout Spiker,
, een der viri clarissimi van Holland (7-10-1143), het echtpaar schenkt een hoeve land bij de kerk van Warder aan de abdij van Egmond (1130-1161).

tr.
met

Immegonda .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartrade     


Immegonda
Immegonda .

tr.
met

Arnout Spiker,
, een der viri clarissimi van Holland (7-10-1143), het echtpaar schenkt een hoeve land bij de kerk van Warder aan de abdij van Egmond (1130-1161).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartrade     


Hendrik van Cuijck van burggaaf van Leiden
Hendrik (Heilwijf) van Cuijck van burggaaf van Leiden1,2,3, geb. circa 1245, burggraaf van Leiden, ovl. op 12 jan 1319,
, Hendrick van Cuijck, geb. Leiden omstr. 1245, burggraaf van Leiden 1266-1319, heer van Leiderdorp en mogelijk van Oegstgeest, gaf heer Jacob van der Woude vroonland in Eslikerwoude in erfpacht 25 nov. 1284, ridder onder graaf Floris V (1285), vergezelde de Hollandse delegatie naar Engeland overzee 7 jan. 1298, overl. 12 jan. 1319, tr. omstr. 1275/80 Halewine van Egmond, geb. Egmond omstr. 1255 (dochter van Willem heer van Egmond 1248-1304) en Ada N.N.), vermeld 1266-1276, vermeld filia heer Willem van Egmond bij akte 15 mei 1276
In 1284 oorkondde hij dat burggraaf Jacob van Leiden zijn grootvader was geweest, dus als Dirck's zoon Hendrik uit [Christina] Jacobsdr. was geboren, dan moet het geweest zijn na 1251. Uit oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 deel A : 20 juli 1251 nr. 894 Hendrik (=oudste broer van Dirk) heer van Kuyc staat aan Christina burggravin van Leyden toe dat de goederen die zij van hem in leen houdt, bij ontstentenis van een zoon op haar dochter vererven. "…si contigerit eam mori sine filio legitimo, filia sua legitima…….".

tr. in 1266
met

Halewine Willemsdr (Hadwina, Heilwijf) van Egmond1,2,3, dr. van Willem II van Egmond en Ada van Brederode (baronne van Cuyck, barones Persijn van Crabbenburch), geb. circa 1252,
, vermeld 1266-1276.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alveradis*1285     
Dirck II     
Willem II  †1321   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 82)
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
5.Het ontstaan van Leiden. (B 021), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 80)
6.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 568)
7.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 655)
8.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
9.Het Leidse geslacht van Oestgeest (B 037), Arnold Zuiderent, Nederlandse Leeuw 2022, 2022 (blz. 20)
10.Afgeschermd, Deel XIV (blz. 317)

Dirck van Wassenaer van Santhorst
Dirck van Wassenaer van Santhorst, geb. Voorschoten circa 1222, heer van Santhordt, ovl. na 1296.

 • Vader:
  Dirk I van Wassenaer1,2, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Melendes , geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
  , Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, Hij krijgt geen kinderen, tr. circa 1220 met

tr. (1)
met

Ricarda van Santhorst, geb. circa 1230.

tr. (2)
met

NN van Wateringen.

Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 75)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 90)

Jacob van Wassenaer van Roosenburch
Jacob van Wassenaer van Roosenburch, geb. circa 1224, ridder, vermeld 1264, ovl. Alkmaar op 20 aug 1272.

 • Vader:
  Dirk I van Wassenaer1,2, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Melendes , geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
  , Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, Hij krijgt geen kinderen, tr. circa 1220 metBronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 75)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 90)

Arent van Wassenaer van Groenevelt
Arent van Wassenaer van Groenevelt, geb. Voorschoten circa 1226, ovl. in 1261.

 • Vader:
  Dirk I van Wassenaer1,2, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Melendes , geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
  , Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, Hij krijgt geen kinderen, tr. circa 1220 metBronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 75)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 90)

Bartholomeus I of II Dircksz van Wassenaer van Cranenburgh
Bartholomeus I of II Dircksz van Wassenaer van Cranenburgh (Wassenaer), geb. Voorschoten circa 1228 (1215), domproost te Utrecht in 1280,
, in 1922 citeert Jhr Mr W.A. Beelaerts van Blokland in bron BNL 'Batavia Illustrata' (Van Leeuwen, p 1294):
Bartholomeus hadde getrout N. van Bleyswijk, na welkers dood hij wierde Domproost van Utrecht, nalatende bij sijn Vrouwe voornoemt Engelbert, Heere van Cranenburch. Ridder, vermeld in den jare 1305 en 1308 ....
Volgens Beelaerts is Bartholomeus geen domproost geweest en ook niet stamvader van het geslacht Cranenburch. J.W.F. baron van Wassenaar spreekt dit tegen en schrijft in bron JVW:
Minder juist lijkt het mij om te stellen, dat Beelaerts zou hebben bewezen, dat Bartholomeus niet de stamvader van het geslacht Cranenburch kan zijn. Verder meldt de baron dat Bartholomeus wordt genoemd in 1281 als Utrechts domkanunnik (O.B. Utr. nr. 2043). Verderop laat hij echter Bartholomeus de vader zijn van Jacob van Roosenburch. Bron 1380 (oudste) stelt daarentegen heel duidelijk dat het geslacht Van Roosenburch voortkomt uit Jacob van Wassenaar, zoon van Dirc van Wassenaar en dat het geslacht Van Cranenburch is voortgekomen uit Bartholomeus van Wassenaar, een andere zoon van Dirc van Wassenaar. Bron 1380 is een betrouwbare bron en staat het dichtst bij de oorsprong. De Hoge Raad van Adel gaat ook uit van deze afstamming. Bron RIH (p 281) bevestigt eveneens de afstamming en laat verder zien dat het geslacht Kranenburg voortkomt uit Bartholomeus van Wassenaar. Deze bron is een gedegen wetenschappelijke studie. We mogen derhalve aannemen dat Bartholomeus van Wassenaar inderdaad de oervader is van de Kranenburgs stammend uit Zuid-Holland. In Utrecht stond aan de Oudegracht 158 (locatie Vlaer & Kol) een pand met de naam Cranenborch. Dit pand dateert uit de Middeleeuwen en moet gezien de stijl in de vroege Gotiek zijn gebouwd. Dus ergens in de periode 1260-1400. Gezien het verblijf van Bartholomeus in Utrecht sinds 1280 rijst de vraag of dit pand mogelijk door hem is gebouwd. De extreem hoge en spits toelopende ramen (zgn spitsboogvenster) zijn erg apart voor een woonpand, zeker ook in de Gotiek. Het pand krijgt daardoor meer het aanzien van een kerk, waar de spitsboogvensters normaliter alleen werden toegepast. Andere soorten panden, w.o. woningen hebben in de Gotiek normaliter rechte of iets gebogen ramen. E.e.a. doet vermoeden dat Huis Cranenborch door een zeer kerkelijk ingesteld persoon moet zijn gebouwd. Als domproost komt Bartholomeus van Wassenaar derhalve zeker in aanmerking om de bouwheer te zijn van Huis Cranenborch. Wapen: op blauw vier dwarsbalken in goud, een rood andrieskruis over het geheel.

 • Vader:
  Dirk I van Wassenaer1,2, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Melendes , geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
  , Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, Hij krijgt geen kinderen, tr. circa 1220 met

tr.
met

Vrouwe Godilt van Bleyswyck, dr. van NN Engelbrecht van der Broecsz en Mabelia Diederiks Beuckelsdr,
, Mogelijk is zij een dochter van Gijsbrecht van Bokel, leenman van de Heerlijkheid Bleiswijk. Volgens het principe van Naam en Heerlijkheid  is hij immers de enige die zich Van Bleyswyck mag noemen. Het geslacht Bokel stamt af van Jacob van Wassenaar.
1318 (vermoedelijk) Godilt wordt vermeld in de grafelijke rekeningen in den Haag als "Bertelmeus Scrivers wedewe", wat betekent doet vermoeden dat Bartholomeus ook als kanunnik veel tijd in den Haag was en een rol speelde bij het opstellen van belangrijke teksten. Dat is niet onmogelijk omdat een kanunnik geen gelofte van armoede of kuisheid hoefde te nemen en in het algemeen niet aan een streng regime was onderworpen. En omdat de Domkerk (en ook de andere Utrechtse kapittels) grote bezittingen had in het graafschap Holland, is het ook goed te verklaren dat een Utrechtse kanunnik veel in den Haag was. Speculerend: Bartholomeus kreeg een mooie positie in Utrecht waardoor hij veel in den Haag moest zijn. Hij bouwde een huis in Utrecht en zijn gezin ging in den Haag op de Geest wonen, waar later ook zijn kinderen wonen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engelbert I*1255 Bleiswijk †1320  65
Jacob*1248 Sassenheim †1272 Vronen 24Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Schrijver: 196 (blz. 75)
2.Oorkondenboek van Holland en Zeeland van 1222 tot 1256, deel 2 (B 045), Oorkondenboek van Holland en Zeeland II, Dr. J.G. Kruisheer, van Gorcum, Assen, 1986 (blz. 90)

Ariaantje
Ariaantje .

tr.
met

Simon Engelsz den Baars.

Uit dit huwelijk 6 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engel*1687 Gouderak    
Arij*1690 Gouderak †1691  1
Arij*1691 Gouderak    
Willem*1692 Gouderak    
Pieter*1695 Gouderak    
Cornelis Gouderak    10 


Cornelis Claesz Cranenburgh
Cornelis Claesz Cranenburgh, geb. in 1665.


Claas Vranken Cranenburgh
Claas Vranken Cranenburgh, geb. in 1607, ovl. in 1667,
, vermeld in 1642, 1643, 1648 en 1649 als Welgeborene in Rijnland, wonend aan de Meneweg.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas*1630 Rijpwetering    


Anthonis Frankensz Cranenburgh
Anthonis Frankensz Cranenburgh, geb. Lisse in 1535, ovl. in 1595,
, vermeld in 1580, 1581 en 1585 als Welgeborene van Rijnland, wonend in Lisse.

 • Vader:
  Vrank Dirksz Cranenburgh, zn. van Dirck Vranken Cranenburgh (Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550) en Trijntje Dircksdr van Castricum, geb. in 1510, ovl. in 1565,
  , woont kennelijk op de Vrouwe Ven te Warmond, waar hij bouwman is en land pacht van de Abdij van Rijnsburg.
  In 1568 vermeld bron MBR dat de vrouw van Vrank Dirksz weduwe is en dat zij land pacht in Warmond van de Abdij van Rijnsburg.

Hij krijgt 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vrank*1563 Lisse †1623  60
Dirc*1560     
Grietge*1565     


Cornelis Franken Cranenburgh
Cornelis Franken Cranenburgh.

 • Vader:
  Vrank Dirksz Cranenburgh, zn. van Dirck Vranken Cranenburgh (Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550) en Trijntje Dircksdr van Castricum, geb. in 1510, ovl. in 1565,
  , woont kennelijk op de Vrouwe Ven te Warmond, waar hij bouwman is en land pacht van de Abdij van Rijnsburg.
  In 1568 vermeld bron MBR dat de vrouw van Vrank Dirksz weduwe is en dat zij land pacht in Warmond van de Abdij van Rijnsburg.


Adriaan Vrankensz Cranenburgh
Adriaan Vrankensz Cranenburgh.

 • Vader:
  Vrank Dirksz Cranenburgh, zn. van Dirck Vranken Cranenburgh (Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550) en Trijntje Dircksdr van Castricum, geb. in 1510, ovl. in 1565,
  , woont kennelijk op de Vrouwe Ven te Warmond, waar hij bouwman is en land pacht van de Abdij van Rijnsburg.
  In 1568 vermeld bron MBR dat de vrouw van Vrank Dirksz weduwe is en dat zij land pacht in Warmond van de Abdij van Rijnsburg.


Vrank Dirksz Cranenburgh
Vrank Dirksz Cranenburgh, geb. in 1510, ovl. in 1565,
, woont kennelijk op de Vrouwe Ven te Warmond, waar hij bouwman is en land pacht van de Abdij van Rijnsburg.
In 1568 vermeld bron MBR dat de vrouw van Vrank Dirksz weduwe is en dat zij land pacht in Warmond van de Abdij van Rijnsburg.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met

Hij krijgt 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1535 Lisse †1595  60
Adriaan     
Cornelis     


Dirck Vranken Cranenburgh
Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
, hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch).

 • Vader:
  Vranck Matheusz Cranenburgh (van Cranenburgh, van Cranenburch, Kranenburg), zn. van Matheus Claesz Cranenburgh, geb. Leiden in 1435, ovl. in 1495,
  , woont op de Vrancken Hofstede in Lisse. Is leenman van Dever, vermeld 5 Mei 1456, 10 April 1470 en 6 Feb 1471.
  In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond of de Vrouwe Ven (Alkemade). Het feit dat zoon Claes Vranckenz een Van Cranenburch is en ook de andere nazaten van hem zich (van) Cranenburgh~ noemen, impliceert dat Vranck deze naam zelf ook voert.
  Hij moet verwant zijn aan Jan van Cranenburch:  Mouwerijszoonsdochter, gehuwd met Engebrecht van Cranenburch.
  8-3-1421: Jan van Cranenburch.
  28-10-1429: Jan van Cranenburch met ledige hand.
  Engebrecht van Cranenburch Jansz.
  In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodat het goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch).

tr.
met

Trijntje Dircksdr van Castricum, geb. circa 1490, ovl. in 1576.

Uit dit huwelijk 8 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vrank*1510  †1565  55
Claes*1506  †1576  70
Huych*1505 Warmond †1575 Warmond 70
Leendert     
Mathijs     
Cornelis     
Ysbrant     
Claes*1515  †1586  71


Claes Dirck Vranken
Claes Dirck Vranken, geb. circa 1506, ovl. tussen 1576 en 1580,
, bouwman, woont Vrouwenven bij Alkemade, pachter van de abdij van Rijnsburg met 32 morgen land.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met

tr.
met

Maritgen Jacobsdr, geb. circa 1512, ovl. na jun 1576


Huych Dircks Cranenburgh
Huych Dircks Cranenburgh, geb. Warmond circa 1505, ovl. aldaar circa 1575.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met


Leendert Dirck Vranckenz Cranenburgh
Leendert Dirck Vranckenz Cranenburgh.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met


Mathijs Dircksz Cranenburgh
Mathijs Dircksz Cranenburgh.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met


Cornelis Dircksz Vranken
Cornelis Dircksz Vranken.

 • Vader:
  Dirck Vranken Cranenburgh (Dirck Vranck, Dirck Vrankenz, Vranck Matheusz van Cranenburch), zn. van Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. in 1470, Kerkmeester in 1515 en kastelein van het huis Dever van 1510 tot na 1550, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. Hoeve Pennings te Warmond in 1520,
  , hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.
  Leenman van Dever (vermeld op 1456-05-05, 1470-04-10 en 1471-02-06). Hij woonde op de Vrancken Hofstede in Lisse. In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond op de Vrouwe Ven (Alkemade). Cranenburgh Alkemade. In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodathet goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
  Cranenburgh, Van Cranenburgh, Van Cranenburch, Kranenburg. De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch), tr. met