Website van Cees Hagenbeek

Willem II van Egmond
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem II van Egmond1, geb. circa 1221, ovl. Egmond op 30 mrt 1304,
, toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre)
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem ιn over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III.

 • Vader:
  Gerard II van Egmond1, zn. van Willem heer van Egmond (13e Heer van Egmont 1208-1234) en Clementia Badeloch van Amstel, geb. Egmond aan den Hoef in 1200, ovl. Candia, Kreta [Griekenland] op 25 dec 1242,
  , hij volgde zijn vader in 1234 in de lenen op. Hij bezocht twee keer het Heilige Land en zou op de laatste reis zijn overleden en te Candia, op Kreta, in het Minnebroedersklooster begraven zijn. Op 08-10-1229 laat hij een kapel wijden in het slot op den Hoef, tr. (1) met Mabelia . Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Elisabeth de Rover van Montfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2).
 
 

tr. (1) circa 1252
met

Ada van Brederode1 (Percijn ?), dr. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1232, baronne van Cuyck, barones Persijn van Crabbenburch, ovl. op 20 jan 1297.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewine*1252     
Gerard III  †1300 Egmond  

tr. (2)
met

Mabilia de Wael, dr. van Jacob Jansz de Wael, geb. Ouderkerk aan de Amstel circa 1250.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1280 Ouderkerk aan de Amstel    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Martha Johanna Engelina Holthuis
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Martha Johanna Engelina Holthuis, ovl. Arnhem op 9 mei 1901.


NN Hugosdr van Naaldwijk
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

NN Hugosdr van Naaldwijk.

 
 

tr. in 1255
met

Dirk van Brederode2, zn. van Dirk I van Brederode Drossaert van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1235, ovl. na 1306.

 


Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Jan van Vianen
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan van Vianen, ovl. circa 1442.

 • Vader:
  Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391,
  , burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vσσr 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V), tr. voor 24 apr 1353.
 

tr. in 1408
met

Fije Johanna (Sophia) van Herlaer, dr. van Johan heer van Herlaer (heer van Ameide en Bokhoven) en Marie van Asperen.

Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008

Hendrik I van Vianen
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
, Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend.

 • Vader:
  Hubrecht (Hubert) ridder van Vianen3 (van Bloemensteyn), zn. van Zweder I van Bosinchem en Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale, geb. in 1255, ovl. op 25 mei 1318, begr. in 1319,
  , Knape 1 april 1288, ridder 19 oktober 1289 (toen hij van graaf Floris V voor 236 pond en 15 stuivers het gerecht in Vreeswijk pandde). Beloofde op 25 oktober 1294 hulp aan graaf Floris V, herhaalde deze belofte tegenover graaf Jan I op 24 juni 1298.
  Beloofde aan graaf Reinoud van Gelre 6 dec. 1294 niet zonder permissie op de Veluwe te jagen, evenalls zijn oom Alard van Bosinchem, zijn neef Dirk Splinter van Bosinchem en zijn zoon Zweder beloofle hij graaf Floris V op 25 okt. 1294 hulp, zij herhaalden deze belofte tegenover graaf Jan I op 24 juni 1298, pachtte op 18 juli 1306 van het convent van Oostbroek de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen ten westen van Vianen, 19 okt. 1307 borg voor [de heer van Culemborg, leende op 13 nov. 1313 graaf Reinoud I van Gelre 1000 pond, zegelde nog op 6 mei 1318.
  Anno 1317 Gerardus de Sconouwen 18665  famulus samen met Hubertus de Vianen miles, Johannes de Bosinchem en Otto de Buren, famuli borg voor Gerardus de Weerdenberch famulus filius quondam dni Rodolphi de Koc militis als deze de tiende van Hyre, Nedereynen en Poynen van het kapittel van St Jan Utrecht in pacht ontvangt, tr.
 

tr.
met

Catharina Gijsberts uten Goye1,1,2, dr. van Ghijsbrecht uten Goye famulus (2e burggraaf van Utrecht) en NN van Werconden, geb. circa 1300, 5e burggravin van Utrecht, ovl. voor 1 mei 1351,
, op 27.08.1349 werd zij beleend met het burggraafschap van Utrecht en uitgebreide goederen in het Gooi, sindsdien burggravin van Utrecht. Het burggraafschap van het Stich Utrecht omvatte het tienden recht en belening van: 264 mergen land op de 'Bolgerij', 1/3 van het gerecht en de tienden op Lakervelt met 52 mergen land op 'Scherpenswijk', gerechten, tienden en landerijen in de heerlijkheid Heelsloot, het gerecht van 't Goi, Houten, Tul en 't Waal, Hondswijk, de Waard, 20 mergen onder 't Waal, het veer van Tul op Oldenslijk, het gerecht van Jaarsveld, Everdingen, Golberdingen, Parijs, Gasperden en Over-Boeicop, benevens het visrecht tussen Pasijser-stege en Oldenslijk en de Poelwaard.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht  †1391   
Reinout     
Zweder  †1403   
Hendrik  †1392   
Hubert     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 29)


Jan VII van Heusden
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jan VII (Jan I) (Jan I) van Heusden1,2, geb. Heusden circa 1160, heer van Schoonhoven en van Heusden voor 1184 en na 1217, ovl. circa 1217,
, ca. 1200 (uiterlijk 31-12-1217): Johannes (I), heer van Heusden, oorkondt, dat hij met instemming van zijn zonen heer Arnoldus en Johannes, tot nagedachtenis van hem, zijn vrouw wijlen Aleydis, zijn ouders Arnoldus (I) en Justina en zijn voorgangers aan het klooster van Berna het privilege schenkt, om tolvrij door zijn gebied te varen en te trekken, er te kopen en te verkopen, en vrij te zijn van alle rechtsvordering; en dat hij dit privilege in tegenwoordigheid van het convent op het Maria-altaar heeft aangeboden.

tr. circa 1185
met

Aleijdis Persijn (Agnes) (Aleijdis) van Cuyck1, geb. circa 1160.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1190  †1242  52
Alveradis*1190  †1260  70
NN     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)


Aleijdis Persijn van Cuyck
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Aleijdis Persijn (Agnes) (Aleijdis) van Cuyck1, geb. circa 1160.

tr. circa 1185
met

Jan VII (Jan I) (Jan I) van Heusden1,2, zn. van Arnoud I van Heusden en Justine van 't Heeze-Millen, geb. Heusden circa 1160, heer van Schoonhoven en van Heusden voor 1184 en na 1217, ovl. circa 1217,
, ca. 1200 (uiterlijk 31-12-1217): Johannes (I), heer van Heusden, oorkondt, dat hij met instemming van zijn zonen heer Arnoldus en Johannes, tot nagedachtenis van hem, zijn vrouw wijlen Aleydis, zijn ouders Arnoldus (I) en Justina en zijn voorgangers aan het klooster van Berna het privilege schenkt, om tolvrij door zijn gebied te varen en te trekken, er te kopen en te verkopen, en vrij te zijn van alle rechtsvordering; en dat hij dit privilege in tegenwoordigheid van het convent op het Maria-altaar heeft aangeboden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1190  †1242  52
Alveradis*1190  †1260  70
NN     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)


Arnoud I van Heusden
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnoud I van Heusden, geb. circa 1130, ovl. voor 1200.

tr.
met

Justine van 't Heeze-Millen, ovl. voor 1200.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan VII*1160 Heusden †1217  57


Justine van 't Heeze-Millen
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Justine van 't Heeze-Millen, ovl. voor 1200.

tr.
met

Arnoud I van Heusden, geb. circa 1130, ovl. voor 1200.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan VII*1160 Heusden †1217  57


Arnold II Jan van Heusden en Sluijs
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Arnold II Jan van Heusden en Sluijs1, geb. circa 1190, ovl. circa 1242.

tr.
met

Mechteld (Mechtild, Machteld) van Kleef van Heinsberg van Valkenburg1, dr. van Arnold III graaf van Kleef-Heinsberg (jure uxoris heer van Heinsberg vermeld 1180-98) en Adelheid van Heinsberg (erfgename van Heinsberg), geb. circa 1196, ovl. voor 1254.

 

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*1226  †1283  57
Dirk     
Hendrik*1221  †1270  49
Willem     
Jan II*1220  †1268 Keulen [Duitsland] 48Bronnen:
1.De familie van Tichelt de Heren te Heesbeen en de Heren van Heusden (B 269), Alfons Vanden Brouwer, Gens Brabantica, 1993 (blz. 112)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)


Heilwich van Vianen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Heilwich van Vianen.

 • Vader:
  Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391,
  , burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vσσr 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V), tr. voor 24 apr 1353.
 

tr. in 1382
met

Otto van Nijenrode.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht     
Luitgard  †1464   Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008


Geertruid van Voorne van Vianen
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Geertruid van Voorne van Vianen1, geb. Utrecht circa 1360, ovl. Veere circa 1400,
, uit 'Het Geslacht van de Heren Van Malsen'.

 • Vader:
  Gijsbrecht van Vianen en van den Goye1, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391,
  , burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vσσr 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V), tr. voor 24 apr 1353.
 

tr.
met

Otto Hendricszn van Malsen1, zn. van Hendrik van Malsen (ridder) en NN. Brunodr. van Gellicum, geb. in 1355, meesterpentier in de Werken 1396, schepen van Zuilichem 1402, ovl. in 1402, tr. (2) met Catharina van Waardenburg1. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaes*1395  †1430  35Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008


Otto van Nijenrode
Otto van Nijenrode.

tr. in 1382
met

Heilwich van Vianen, dr. van Gijsbrecht van Vianen en van den Goye en Beatrix van Egmond.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht     
Luitgard  †1464   


Catharina Gijsberts uten Goye
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Catharina Gijsberts uten Goye1,1,2, geb. circa 1300, 5e burggravin van Utrecht, ovl. voor 1 mei 1351,
, op 27.08.1349 werd zij beleend met het burggraafschap van Utrecht en uitgebreide goederen in het Gooi, sindsdien burggravin van Utrecht. Het burggraafschap van het Stich Utrecht omvatte het tienden recht en belening van: 264 mergen land op de 'Bolgerij', 1/3 van het gerecht en de tienden op Lakervelt met 52 mergen land op 'Scherpenswijk', gerechten, tienden en landerijen in de heerlijkheid Heelsloot, het gerecht van 't Goi, Houten, Tul en 't Waal, Hondswijk, de Waard, 20 mergen onder 't Waal, het veer van Tul op Oldenslijk, het gerecht van Jaarsveld, Everdingen, Golberdingen, Parijs, Gasperden en Over-Boeicop, benevens het visrecht tussen Pasijser-stege en Oldenslijk en de Poelwaard.

tr.
met

Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
, Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend.

 

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht  †1391   
Reinout     
Zweder  †1403   
Hendrik  †1392   
Hubert     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)
3.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 38)
4.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 48)


Fije Johanna van Herlaer
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Fije Johanna (Sophia) van Herlaer.

tr. in 1408
met

Jan van Vianen, zn. van Gijsbrecht van Vianen en van den Goye en Beatrix van Egmond, ovl. circa 1442.

Bronnen:
1.De oudste generaties van Herlaer (B 036), N.L. van Dinther, 2020 (blz. 33)

Reinout van Vianen
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Reinout van Vianen,
, deken van Sint Jan en postulaat van Utrecht onder de tegenpaus Clemens VII, vermeld in 1380.

 • Vader:
  Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
  , Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
  Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
  In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
  Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend, tr.
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)

Zweder van Vianen
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Zweder van Vianen1,1, ovl. voor 1403,
, ridder, knape 22 dec. 1358, kocht 1 sept. 1366 in Weconde 12 morgen Iand, verwierf 4 april 1368 het go3d ten Vene aldaar, ridder 10 dec. 1375, kocht 23 okt. 1378 wederom landerijen en hofsteden o.a. te Werconde, te Jutfaas en in Schalkwijk, verwierf in 1381 het goed Ten Winkel in Werconde, 30 maart 1386 door zijn broeder Gijsbrecht beleend net het haankoren wit Houten en 10 febr. 1389 met het huis ten Goye, kocht 2 nov. 1392 land in Drielbergen en pachtte 12 juni 1393 land in Odijk. Akte van overdracht door Heynric van Bloemensteyn, knaap, aan heer Sweder van Vianen van zijn rente uit 1/2 hoeve land in Honswijk. 1375 ridder, knape 22 dec. 1358, kocht 1 sept. 1366 in Werconde 12 morgen land, verwierf 4 april 1368 het goed ten Vene aldaar, ridder 10 dec. 1375, kocht 23 okt. 1378 wederom landerijen en hofsteden o.a. te Werconde, te Jutfaas en in Schalkwijk, verwierf in 1381 het goed Ten Winkel in Werconde, 30 maart 1386 door zijn broeder Gijsbrecht beleend met het haankoren uit Houten en 10 febr. 1389 met het huis ten Goye, koaht 2 nov. 1392 land in Driebergen en pachtte 12 juni 1393 land in Odijk.

 • Vader:
  Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
  , Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
  Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
  In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
  Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend, tr.
 

tr. voor 7 aug 1354
met

Machteld van Zuilen1 (Mechteld Jansdr van Beverweerd van Zuylen, van Zuylen-Anholt van Zuijlen), dr. van Johan van Zuylen-Anholt, vrouwe van Beverweerd,
, vrouwe van Beverweerd, vermeld 27 febr 1356, tr. (2) eind 1343 met Otto van IJsselstein1 (van Amstel IJsselstein), zn. van Gijsbrecht VI van Amstel van IJsselstein (heer van IJsselstein en Bensschop) en Bertha van Arkel van Heukelom, ovl. in 1353. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht  †1442   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)

Hendrik van Vianen
 
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hendrik van Vianen, ovl. tussen 1392 en 1394.

 • Vader:
  Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
  , Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
  Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
  In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
  Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend, tr.
 

tr. in 1381
met

Lutgard van Kuinre, dr. van Herman I van Kuinre en Mechteld Boldewijns van der Esse.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1436   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)

Hubert van Vianen
 
in
Genealogie van Bruno van Este.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Hubert van Vianen,
, ridder, vermeld sedert 1330, was 9 apil 1368 met de heren van Montfoort betrokken bij het levend begraven van een misdadig geestelijke.

 • Vader:
  Ridder Hendrik I van Vianen1,1,2, zn. van Hubrecht ridder van Vianen en Agniese van Langerak (vermeld 1306-1317/1318), geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
  , Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
  Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
  In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.
  Opvallend is dat Hendrik van Vianen is getrouwd met zijn achternicht Catharina uten Goye. Dat wil zeggen dat zij in de 6e graad verwant zijn; er is helaas geen pauselijke dispensatie bekend, tr.
 Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie Uten Goye (Van Langerak) (B 002), B. de Keijzer, Ons Voorgeslacht, Emmen, 15 nov 2020 (blz. 51)


Lutgard van Kuinre
in
Genealogie van Bruno van Este.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Lutgard van Kuinre.

tr. in 1381
met

Hendrik van Vianen, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. tussen 1392 en 1394.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1436   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883