Website van $boomnaam$
Arnold II van Rode
Arnold II graaf van Rode, geb. circa 1090, vermeld 1119, 1123, 1125, ovl. circa 1125.

 
 

tr. circa 1120
met

Aleidis van Cuijck, dr. van Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen (vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk) en Alveradis gravin van Hochstaden (vermeld 1108-1131), geb. circa 1100, vrouw van Osning, ovl. circa 1125,
, Erbin der Waldgrafschaft Osning, tr. (2) met Adalbert II van Nörvenich KdG: 7706]]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Aleidis van Cuijck
Aleidis van Cuijck, geb. circa 1100, vrouw van Osning, ovl. circa 1125,
, Erbin der Waldgrafschaft Osning.

 

tr. (1) circa 1120
met

Arnold II graaf van Rode, zn. van Arnold van Looz (graaf van Loon 1079-1088) en Helwiva van Walbeck, geb. circa 1090, vermeld 1119, 1123, 1125, ovl. circa 1125.

tr. (2)
met

Adalbert II van Nörvenich KdG: 7706]].

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)


Herman van Malsen in de Betuwe
Herman van Malsen in de Betuwe (van Kuyc)1, geb. circa 1040, Vice-graaf van Utrecht 1061, ovl. na 1080,
, Vermeld 1057-ca. 1080, vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Kuijc voor 1096, vice-graaf van Utrecht 1061. Met de regering van Herman I (1048-'68) begint voor de geschiedenis van de heren van Kuyc het eigenlijke historische tijdvak. Vanaf die tijd kunnen regelmatig de opvolgingen in het bestuur worden vastgesteld, mede door sinds die tijd bewaard gebleven oorkonden;
hij raakte in 1058 - samen met bisschop Willem van Utrecht, Lambertus III, graaf van Leuven, Wichard, voogd van Gelre, Anno, aartsbisschop van Keulen, Theoduinus, bisschop van Luik, en Egbert I, markgraaf van Brandenburg -, in oorlog met Floris I van Holland, omdat deze laatste was begonnen eigenmachtig tol te heffen op koopwaren die langs de rivieren in zijn gebied werden vervoerd, en bovendien onrechtmatig goederen in zijn bezit had, o.a. van het bisdom Utrecht. De verbondenen trokken als trouwe onderdanen en leenmannen van de keizer (het recht van watertol behoorde tot de z.g. regalia, d.w.z. aan de keizer als leenheer), maar natuurlijk ook uit welbegrepen eigenbelang, tegen Floris I te velde. Deze laatste, die zich legerde bij Oud-Heusden, werd gesteund door de West-Friezen. Omdat hij er echter van overtuigd was dat hij in kracht voor zijn tegenstanders zou moeten onderdoen, nam hij zijn toevlucht tot een list. Hij liet het hem omringende terrein uitgraven en de ontstane kuilen met rijshout en graszoden overdekken.
Ten gevolge daarvan stortten de aanvallers in de gegraven diepten, waar zij door elkaar verpletterd, of door de troepen van Floris, die een volledige overwinning behaalde, afgemaakt werden. Deze gebeurtenis maakte echter geen einde aan de oorlog; op 18 juni 1061 werd opnieuw slag geleverd, nu bij Nederhemert, een dorp tegenover Heusden, in de Bommelerwaard. De voorhoede van Floris' tegenstanders, die bestonden uit troepen van Keulen, Brandenburg en Cuijk, werd door de Hollandse graaf onmiddellijk aangegrepen en spoedig verslagen. De weggevluchte en hier en daar verstrooide vijanden verenigden zich echter langzamerhand weer en terwijl de vermoeide Hollandse krijgslieden onder het geboomte langs de Maas uitrustten, werden zij onverwacht door Herman I aangevallen. Na een schitterende verdediging vond Floris met nog honderden van zijn manschappen de dood.

tr. (1) circa 1070
met

Ida van Boulogne, dr. van Eustache II van Boulogne (graaf van Boulogne) en Ida van Neder-Lotharingen, geb. circa 1058, ovl. in 1106,
, Overleden 1106, huwt ca 1070 Herman van Malsen, geboren ca 1040, vermeld 1057-ca.1080; graaf van Cuyck, 1061 burggraaf van Utrecht. Waarschijnlijk door Hendrik IV met Cuyck beleend.
NOTA BENE: Ida van Boulogne blijkt een fantasienaam te zijn. Haar naam is hypothisch en recent betwijfeld, en haar vermeende vader Eustache II van Boulogne had voorzover gereconstrueerd kan worden geen dochter Ida gehad hebben, tr. (2) met Kuno Conon I de Montaigu (Scherpenheuvel?). Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick I*1070  †1108  38
Andreas*1075  †1139  63
Godfried*1070  †1134  64
Heilwig*1076 Cuijck †1128  52
Agnes     

tr. (2)
met

Ermengard van Namen, dr. van Albert II graaf van Namen (graaf, voogd van Andenne) en Regelinde van Neder-Lotharingen.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Adalbert I von Ballenstedt
Adalbert I Graf von Ballenstedt.

tr.
met

Hidda (1) , dr. van Hodo I Markgraf von der Niederlausitz en Frederuna von dem Ostmark?.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eisiko  †1059   
Uta     


Andreas van Cuijk
Andreas van Cuijk, geb. circa 1075, bisschop van Utrecht (1128-1139), ovl. op 23 jun 1139,
, Aartsdiaken en later (dom)proost van St Lambert te Luik, proost van St Pieter te Luik, proost van Emmerik, waarnemend bisschop van Luik (1121-1123), bisschop van Utrecht (1128-1139).Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Godfried van Cuijk van Malsen
Godfried van Cuijk van Malsen, geb. circa 1070, ovl. na 1134,
, Aartsdiaken en later proost van Xanthen, (waarsch.) proost van St Severijn te Keulen, elect-aartsbisschop van Keulen (1131), kanunnik te Steinfeld.Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Unruoch van Kempenland
Unruoch van Kempenland1, Graaf in de Kempengouw 1047-1073.

tr. circa 1040
met

N.N. van Isla en Lake, dr. van Herman graaf in Isla en Lake.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1040  †1080  40Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


N.N. van Isla en Lake
N.N. van Isla en Lake.

tr. circa 1040
met

Unruoch van Kempenland1, zn. van Freterhard graaf van Bliesgau (graaf in de Betuwe) en Baertha , Graaf in de Kempengouw 1047-1073.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1040  †1080  40Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Freterhard van Bliesgau
Freterhard (Fretehard) graaf van Bliesgau (in Teisterbant), graaf in de Betuwe,
, Graaf in Teisterbant na 996 of diens broer Godizo.

tr.
met

Baertha (Bave ?) .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Unruoch     


Grietje Jaspers Calis
Grietje Jaspers Calis.

tr. Hazerswoude op 26 jun 1661
met

Ary Ariensz Benth, zn. van Adriaen Dircxsz Benten en Trijntgen Jacobs, begr. Hazerswoude op 27 aug 1669, tr. (1) met Neelgen Pietersdr Schouten, dr. van Pieter Claesz Schouten en Neeltje Floor Reyers Akersloot. Uit dit huwelijk een dochter


Cornelis Cornelis Corpershoek
Cornelis Cornelis Corpershoek, bouwman, schepen.

tr. Schipluiden op 11 jan 1642
met

Aaltje Cornelisdr Verhoeck.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 328)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 335)


Philips II van Wassenaer
Philips II van Wassenaer, geb. circa 1220, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, ovl. in 1300.

tr.
met

Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen, geb. vermoedelijk Monnickendam circa 1222.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte  †1345   
Dirck II*1240 Voorschoten †1319  79Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 75)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen
Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen, geb. vermoedelijk Monnickendam circa 1222.

tr.
met

Philips II van Wassenaer, zn. van Dirk I van Wassenaer (heer van Santhorst) en Bertha Arentsdr van Rijswijk, geb. circa 1220, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, ovl. in 1300.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte  †1345   
Dirck II*1240 Voorschoten †1319  79Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 75)


Ghisekyn uter Lyere
Ghisekyn uter Lyere1,2, leenman van Wassenaer,
, vermeld 226 en 1223.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstine*1212 de Lier †1280  68Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Mouwerijn Willemsz van Leyden
Mouwerijn Willemsz van Leyden.Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)


Dirk I van Wassenaer
Dirk I van Wassenaer1, geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
, Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft.

tr. (1) circa 1220
met

Bertha Arentsdr (Ricarda) van Rijswijk (van Teijlingen), dr. van Arnold heer van Rijswijk (Dapifer van Holland, vermeld 1198-1216) en Meilindis , geb. Sassenheim in 1200.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips II*1220  †1300  80
Dirck*1222 Voorschoten †1296  74
Jacob*1224  †1272 Alkmaar 48
Arent*1226 Voorschoten †1261  35
Bartholomeus I*1228 Voorschoten    
Jacoba     
Badeloge     

relatie (2)

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 75)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Bertha Arentsdr van Rijswijk
Bertha Arentsdr (Ricarda) van Rijswijk (van Teijlingen), geb. Sassenheim in 1200.

tr. circa 1220
met

Dirk I van Wassenaer1, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en Melendes , geb. Voorschoten voor 1195, heer van Santhorst, ovl. in 1258,
, Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips II*1220  †1300  80
Dirck*1222 Voorschoten †1296  74
Jacob*1224  †1272 Alkmaar 48
Arent*1226 Voorschoten †1261  35
Bartholomeus I*1228 Voorschoten    
Jacoba     
Badeloge     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 75)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Arnold van Rijswijk
Arnold (Arent) heer van Rijswijk, Dapifer van Holland, vermeld 1198-1216, ovl. na 1206,
, Arnold van Rijswijk (1198-1216) vervulde de grafelijke functie van `dapifer` in de periode 1198/1201. Indien nu heer Arnold van Rijswijk ook de vader was van abt Lubbert I van Egmond en diens broer Dirk van Rijswijk dan valt ook een verdere conclusie te trekken, namelijk dat heer Arnold de schoonvader van Gerard van Egmond zal zijn geweest. Gerard heeft zijn oudste zoon Wouter naar zijn eigen vader vernoemd en de tweede zoon Arnold naar zijn schoonvader. Daarnaast heeft Gerard van Egmond zijn zoon Lubbert vernoemd naar diens oom abt Lubbert I van Egmond, en deze tevens voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Dit laatste, vernoeming en bestemming, is namelijk een Middeleeuwse gewoonte die in veel families aan te treffen valt.

tr.
met

Meilindis .

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1200 Sassenheim    
F[lorentia]*1200 Zevenbergen    


Vrank Anthonisz Cranenburgh
Vrank Anthonisz Cranenburgh, geb. Lisse in 1563, ovl. in 1623.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas*1607  †1667  60


Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere
Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere1 (uten Lyere), geb. de Lier circa 1212, ovl. in 1280,
, Leenman van Wassenaar 1226, 1233. Hij is 1226 getuige voor Philips van Duivenvoorde. Ghisekin uter Lyre heeft 1 Maart 1223 met toestemming van de graaf zijn land in de Lyre met gerecht en tienden verkocht aan de abt van St. Mariënweerd dit is een vermoedelijke koppeling.

tr. (1) circa 1250
met

Jan Philipsz (Johan Philipsz) van Duivenvoorde en Wassenaer1, van Wassenaar van Polanen, zn. van Philips van Wassenaer (heer van Duivenvoorde) en F[lorentia] Arentsdr van Strijen, geb. Voorschoten in 1220, Ridder 1248, heer van Duivenvoorde (schatbewaarder van het Graafschap Holland), ovl. Voorschoten in 1280,
, Jan van Duvenvoir de, stamvader van den uitgestorven tak Van Polanen, waaruit ook de graven van den  Bergh stammen.
Jan van Wassenaer, ook bekend als van Duivenvoorde, ovl. voor 1295,
Ridder, heer van Duivenvoorde ca. 1250. Hij kocht Polanen, Monster, Terheijde, Poeldijk en half Loosduinen. Vermeld 22.11.1248 als broer van Arend I heer van Duivenvoorde.
Hij trouwde met NN Ghisekynsdr Uter Liere.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips  †1308   
Elisabeth*1250     

tr. (2)
met

Simon van der Burch, geb. circa 1195, schildknaap, ridder, ovl. in 1232.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghysekin*1231 de Lier †1309 de Lier 77Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997