Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gijsbertus den Heeten
Gijsbertus den Heeten, geb. Leiden, ovl. Leiden op 29 okt 1912.


Kees den Heeten
Kees den Heeten, geb. Leiden op 11 dec 1942, ovl. Bathmen op 16 jun 2011.

tr. Leiden op 28 apr 1967
met

Ans Karstens, dr. van Johannes Pieter Karstens (boekdrukker) en Catharina van Es, geb. Leiden op 20 jul 1942.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nathalie*1969     
Willem*1970     


Ans Karstens
Kwartierstaat van Ans Karstens

Ans Karstens, geb. Leiden op 20 jul 1942.

tr. Leiden op 28 apr 1967
met

Kees den Heeten, zn. van Willem den Heeten (aardappelhandelaar) en Johanna Passchier, geb. Leiden op 11 dec 1942, ovl. Bathmen op 16 jun 2011.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nathalie*1969     
Willem*1970     


Willem Hendricksz Koomen
Willem Hendricksz Koomen, geb. Hazerswoude op 26 dec 1682, begr. Woubrugge op 19 okt 1739.

otr. Hazerswoude op 6 nov 1707, tr.
met

Leentje Fransse (Heleena) van Poelgeest, dr. van Frans Claes van Poelgeest en Maertie Joosten van Dipten, ged. Hazerswoude op 24 feb 1686, doopgetuige van haar achternicht Jannetje van Toorenvliet Leiden (Loodskerk) op 8 jul 1731, doopgetuige van haar neef Frans Claes van Poelgeest Hazerswoude op 30 jul 1702,
, krijgen 7 kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen.


Hendrick Davidsz Koomen
Hendrick Davidsz Koomen.

tr.
met

Aeltje Corsdr van der Craen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1682 Hazerswoude 1739 Woubrugge 56


Aeltje Corsdr van der Craen
Aeltje Corsdr van der Craen.

tr.
met

Hendrick Davidsz Koomen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1682 Hazerswoude 1739 Woubrugge 56


Adriaen Dircxsz Benten
Adriaen Dircxsz Benten, ovl. na 1622.

tr.
met

Trijntgen Jacobs, ovl. na 1622.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ary  1669 Hazerswoude  


Trijntgen Jacobs
Trijntgen Jacobs, ovl. na 1622.

tr.
met

Adriaen Dircxsz Benten, ovl. na 1622.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ary  1669 Hazerswoude  


Pieter Claesz Schouten
Pieter Claesz Schouten, ovl. na 15 mrt 1632.

tr.
met

Neeltje Floor Reyers Akersloot, dr. van Floris Reyersz Akersloot en Ermptge Cornelis, ovl. na 15 mrt 1632.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neelgen     


Neeltje Floor Reyers Akersloot
Neeltje Floor Reyers Akersloot, ovl. na 15 mrt 1632.

tr.
met

Pieter Claesz Schouten, ovl. na 15 mrt 1632.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neelgen     


Floris Reyersz Akersloot
Floris Reyersz Akersloot.

tr.
met

Ermptge Cornelis.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje  Ü1632   


Ermptge Cornelis
Ermptge Cornelis.

tr.
met

Floris Reyersz Akersloot.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje  Ü1632   


Claes Fransz van Poelgeest
Parenteel van Claes Fransz van Poelgeest.

Claes Fransz van Poelgeest, geb. circa 1600, ovl. Hazerswoude, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666,
,
fol. 408. 20-9-1638. Claes Franszn. van Poelgeest wedr Neeltje Dircksdr. ter eenre onleesbaar van de Geneuchten als voogd over het enig nagelaten weeskind van Neeltje Dircksdr. ter andere. De vader behoudt alle goederen. Het kind Willem is nu 17 jr en de vader zal het opvoeden tot zijn 17e jr en nu uitreiken 250 KG en nog eens 250 KG bij zijn 24e jaar, tezamen 500 KG met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 42 hond land, belend O de Westzijde, W en N Roel Dirckszn. en Z Bouwen Symonszn.
fol. 128v. 19-2-1646.
Willem Claeszn. van Poelgeest bejaarde zoon van Claes Franszn. van Poelgeest bij Neeltgen Dircksdr. heeft alles van zijn moederlijk erfdeel ontvangen.
1706 146 Willem Claesz Poelgeest te Hazerswoude overleden. Erven Claes Willemsz van Poelgeest te Leiden 1/3; Neeltje Willems van Poelgeest 1/3; Gerrit van der Laen 1/9; Ary Fransz van Poelgeest 1/9 en Claes Fransz van Poelgeest 1/9.
Sijmon Claes Pier Neef bron protocollen Hazerswoude 1619-1625 inventarisnummer 23 bladzijde 595v datum 26-04-1624 inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers. plaatsnaam Hazerswoude instelling Streekarchief Rijnlands Midden Willem Claesz van Poelgeest bron protocollen Hazerswoude 1675-1680 inventarisnummer 35 bladzijde 39 datum 23-01-1676 inhoud Willem Claesz van Poelgeest, wonende in het Westeinde, ruilt met zijn broer Frans Claesz van Poelgeest en zijn zwager Jacob Ariensz Kas, gehuwd met Grietje Claesdr van Poelgeest, 1/6 deel van een huis en erf gelegen omtrent de Sijdense brugge, belend in zijn geheel ten oosten de Zijde, ten zuiden voornoemde Frans Claesz en Jacob Ariensz Kas, ten westen Cornelis Sachariasz Akersloot en ten noorden de Vaart en dat tegen een partij land gelegen in de Bent, groot 6 hond. Willem ontvangt 796 gulden. vervolg a folio 39v. 23-01-1676. Het 1/6 deel wordt getaxeerd op 90 gulden. vervolg b folio 39v. 23-01-1676. Bovengenoemde overdracht van de 6 hond, belend ten oosten de Vaart, ten zuiden en ten westen Arie Jacobsz Hoogerscheijt en ten noorden Arie Cornelisz Paulusz Voldaan met 1/6 deel van het huis en 796 gulden. plaatsnaam Hazerswoude instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Op 26-4-1624 Sijmon Claes Pier Neef
Bron protocollen Hazerswoude 1619-1625, inventarisnummer 23, bladzijde 595v, datum 26-04-1624
inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers.
Kocht met zijn broer Cornelis een huis met erf gelegen Buitenweg in het Westeinde van Joris Adriaensz 4 mrt. 1652. voor 850 gulden kochten zij 18 hond slagturfland met een schuur gelegen Buitenweg 2 juli 1655.

tr. (1) circa 1620
met

Neeltje Dircks Batelaen, ovl. voor 20 sep 1638,
, Blijkt uit Hoofdgeld Hazerswoude 1622, Claes Fransz (B) ende Neeltgen Dircxdr met Frans, Dirck, Aeffgen ende Willem heure kinders - 6 hoofden.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1621  1690 Hazerswoude 69
Barbara*1635     

tr. (2) na 20 sep 1638
met

Leentgen Huijbertsdr van Bleijswijck, begr. Hazerswoude op 25 mrt 1672,
, De erfgenamen van oude Leendert Leenderts van Tol, waaronder Joost Jorisz van Dipten, verkochten 8 mrt. 1659 3/5e van het ouderling huis in het Westeinde.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1638 Hazerswoude 1708 Hazerswoude 69
Frans*1640 Hazerswoude Ü1705 Hazerswoude 6511 


Leentgen Huijbertsdr van Bleijswijck
Leentgen Huijbertsdr van Bleijswijck, begr. Hazerswoude op 25 mrt 1672,
, De erfgenamen van oude Leendert Leenderts van Tol, waaronder Joost Jorisz van Dipten, verkochten 8 mrt. 1659 3/5e van het ouderling huis in het Westeinde.

tr. na 20 sep 1638
met

Claes Fransz van Poelgeest, geb. circa 1600, ovl. Hazerswoude, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666,
,
fol. 408. 20-9-1638. Claes Franszn. van Poelgeest wedr Neeltje Dircksdr. ter eenre onleesbaar van de Geneuchten als voogd over het enig nagelaten weeskind van Neeltje Dircksdr. ter andere. De vader behoudt alle goederen. Het kind Willem is nu 17 jr en de vader zal het opvoeden tot zijn 17e jr en nu uitreiken 250 KG en nog eens 250 KG bij zijn 24e jaar, tezamen 500 KG met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 42 hond land, belend O de Westzijde, W en N Roel Dirckszn. en Z Bouwen Symonszn.
fol. 128v. 19-2-1646.
Willem Claeszn. van Poelgeest bejaarde zoon van Claes Franszn. van Poelgeest bij Neeltgen Dircksdr. heeft alles van zijn moederlijk erfdeel ontvangen.
1706 146 Willem Claesz Poelgeest te Hazerswoude overleden. Erven Claes Willemsz van Poelgeest te Leiden 1/3; Neeltje Willems van Poelgeest 1/3; Gerrit van der Laen 1/9; Ary Fransz van Poelgeest 1/9 en Claes Fransz van Poelgeest 1/9.
Sijmon Claes Pier Neef bron protocollen Hazerswoude 1619-1625 inventarisnummer 23 bladzijde 595v datum 26-04-1624 inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers. plaatsnaam Hazerswoude instelling Streekarchief Rijnlands Midden Willem Claesz van Poelgeest bron protocollen Hazerswoude 1675-1680 inventarisnummer 35 bladzijde 39 datum 23-01-1676 inhoud Willem Claesz van Poelgeest, wonende in het Westeinde, ruilt met zijn broer Frans Claesz van Poelgeest en zijn zwager Jacob Ariensz Kas, gehuwd met Grietje Claesdr van Poelgeest, 1/6 deel van een huis en erf gelegen omtrent de Sijdense brugge, belend in zijn geheel ten oosten de Zijde, ten zuiden voornoemde Frans Claesz en Jacob Ariensz Kas, ten westen Cornelis Sachariasz Akersloot en ten noorden de Vaart en dat tegen een partij land gelegen in de Bent, groot 6 hond. Willem ontvangt 796 gulden. vervolg a folio 39v. 23-01-1676. Het 1/6 deel wordt getaxeerd op 90 gulden. vervolg b folio 39v. 23-01-1676. Bovengenoemde overdracht van de 6 hond, belend ten oosten de Vaart, ten zuiden en ten westen Arie Jacobsz Hoogerscheijt en ten noorden Arie Cornelisz Paulusz Voldaan met 1/6 deel van het huis en 796 gulden. plaatsnaam Hazerswoude instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Op 26-4-1624 Sijmon Claes Pier Neef
Bron protocollen Hazerswoude 1619-1625, inventarisnummer 23, bladzijde 595v, datum 26-04-1624
inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers.
Kocht met zijn broer Cornelis een huis met erf gelegen Buitenweg in het Westeinde van Joris Adriaensz 4 mrt. 1652. voor 850 gulden kochten zij 18 hond slagturfland met een schuur gelegen Buitenweg 2 juli 1655, tr. (1) met Neeltje Dircks Batelaen. Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1638 Hazerswoude 1708 Hazerswoude 69
Frans*1640 Hazerswoude Ü1705 Hazerswoude 6511 


Henny van Malde
Henny van Malde, geb. Rotterdam op 23 aug 1928, ovl. Oegstgeest op 20 dec 2004.

tr.
met

prof dr Cornelis de Vroedt, zn. van Cornelis de Vroedt (Tuinman) en Bertha Johanna Jacoba Boter, geb. Leiden op 6 dec 1925, Hoogleraar wiskunde, ovl. Warmond op 9 mei 2004.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heleen     
Bertine     
Kees     


Heleen de Vroedt
Heleen de Vroedt,
, getrouwd met Gerard en heeft een dochter Rosanne.
Woont begin 2005  Ekster 23, 2411 MT  Bodegraven.


Bertine de Vroedt
Bertine de Vroedt,
, getrouwd met Aart en heet 2 kinderen, Wouter en Mirjam.


Cornelis de Vroedt
Kees (Cornelis) de Vroedt,
, getrouwd met Corien en heeft 3 kinderen: Marije, Lotte en Tije.


Jacob Adriaens van Adrichem
Jacob Adriaens van Adrichem1, ged. Delft op 30 jan 1547, brouwer te Delft, raad, schepen en burgemeester van Delft, ovl. Delft (Oude Kerk) op 30 nov 1619,
, brouwer 1575, havenmeester 1590-1592, 1605-1607, meester van het Oude Gasthuis 1580-1606, veertigraad 1607-1619, regent Oude Mannenhuis 1608-1619, schepen 1611, 1612, burgemeester 1613, 1614, 1616, 1617 en weestmeester 1615 van Delft, lidmaat december 1601.

tr. (1) Delft op 5 feb 1570
met

Elisabeth Bruijne van der Dussen1, dr. van Bruijn Jacobs van der Dussen en Machtelt Jans Groenewegen, geb. waarschijnlijk Delft op 30 dec 1547, ovl. Delft op 7 feb 1591.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1581 Delft Ü1644 Delft 63

tr. (2)
met

Maritgen Bruijne van der Dussen1, dr. van Bruijn Jacobs van der Dussen en Machtelt Jans Groenewegen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost     

tr. (3) Delft op 9 feb 1599
met

Maritgen Ariens.

Bronnen:
1.Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn (B 026), A.A. Vorsteman van Oijen, Stoomdrukkerij van J.B. Wolters, 1885 (blz. 4)
2.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (15 aug 1562 akte 99)


Elisabeth Bruijne van der Dussen
Elisabeth Bruijne van der Dussen1, geb. waarschijnlijk Delft op 30 dec 1547, ovl. Delft op 7 feb 1591.

tr. Delft op 5 feb 1570
met

Jacob Adriaens van Adrichem1, zn. van Adriaen Claesz van Adrichem (koopman/burgemeester) en Baertje Corssen van Vliet van der Woerd, ged. Delft op 30 jan 1547, brouwer te Delft, raad, schepen en burgemeester van Delft, ovl. Delft (Oude Kerk) op 30 nov 1619,
, brouwer 1575, havenmeester 1590-1592, 1605-1607, meester van het Oude Gasthuis 1580-1606, veertigraad 1607-1619, regent Oude Mannenhuis 1608-1619, schepen 1611, 1612, burgemeester 1613, 1614, 1616, 1617 en weestmeester 1615 van Delft, lidmaat december 1601, tr. (2) met Maritgen Bruijne van der Dussen1. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Maritgen Ariens. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1581 Delft Ü1644 Delft 63Bronnen:
1.Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche FamiliŽn (B 026), A.A. Vorsteman van Oijen, Stoomdrukkerij van J.B. Wolters, 1885 (blz. 4)