Website van Cees Hagenbeek

Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande
 
Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande1,2,3, geb. circa 1490, ovl. (minstens 50 jaar oud) te de Lier tussen 24 sep 1540 en 15 mei 1588 .


Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande.
vermeld bij verkoop land op 24 sep 1540.

 • Vader:
  Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande4,2,5, geb. circa 1470 pachter van de waag te 's-Gravenzande, overl. 's-Gravenzande tussen 31 mei 1538 en 24 sept. 1540, 1494 schepen, in 1502-1514 burgemeester van 's-Gravenzande, ovl. (minstens 67 jaar oud) tussen 31 mei 1538 en 24 sep 1540 , Hij krijgt geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1488 met
 

tr.
met

Doe Doenensz van Diepenburgh, geb. circa 1470, ovl. (minstens 46 jaar oud) te de Lier tussen 1516 en 9 okt 1544 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1505 de Lier †1562 de Lier 56Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Type: boek, Schrijver: Hans K. Nagtegaal (blz. 7)
4.Nederland’s Adelsboek (NA), Type: Algemene bron, veld 2: Centraal Bureau voor Genealogie, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1903
5.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Type: boek, Schrijver: Hans K. Nagtegaal (blz. 6)

Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande
 
Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande1,2,3, geb. circa 1470 pachter van de waag te 's-Gravenzande, overl. 's-Gravenzande tussen 31 mei 1538 en 24 sept. 1540, 1494 schepen, in 1502-1514 burgemeester van 's-Gravenzande, ovl. (minstens 67 jaar oud) tussen 31 mei 1538 en 24 sep 1540 .


Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande.
De stamreeks begint met Huyg Cornelisz die in 1494 schepen en in 1502 burgemeester van 's-Gravenzande was. Zijn zoon, die voor 15 januari 1544 overleed, noemde zich Hendrick Hugensz Storm en vestigde zich te Delft. Een zoon van de laatste, Dirk Hendricksz (†1579) wordt soms aangeduid met de toenaam van 's Gravesande en werd veertigraad en schepen van Delft. Nageslacht van die laatste noemden zich steeds van 's Gravesande, en vanaf de 18e eeuw voerden nazaten de naam Storm van 's Gravesande. Bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1831 werd het eerste lid van de familie verheven in de Nederlandse adel; verheffingen vonden plaats tot en met 28 november 1843 maar enkele vervielen wegens niet lichten.

relatie (1)

tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1488
met

Katrijn Heynric Stormzndr3, geb. circa 1458, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 4 aug 1520.

Katrijn Heynric Stormzndr.
beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 26 januari 1495.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1490  †1544 Delft 54
Maritgen*1490  †1540 de Lier 50Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Type: Algemene bron, veld 2: Centraal Bureau voor Genealogie, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1903
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
3.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Type: boek, Schrijver: Hans K. Nagtegaal (blz. 6)

Huijbrecht Claesz van der Velden
Huijbrecht Claesz van der Velden, geb. circa 1500, ovl. te de Lier.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1529
met

Machteld Doensdr van Diepenburgh1, dr. van Doe Doenensz van Diepenburgh en Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande, geb. vermoedelijk te de Lier circa 1505, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te de Lier op 16 jan 1562, tr. (1) met Huijbrecht van Adrichem vermoedelijke achternaam. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een kind.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Maritgen Jacobsdr
Maritgen Jacobsdr1,2.

tr.
met

Adriaen Jansz Langelaen1,2, zn. van Jan Jansz Langelaen en Maritgen Jacobs Langelaens tot Berckel, ovl. tussen 20 jun 1594 en 16 jun 1597 .


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Type: boek, Plaats: Delft, Uitgegeven: 2001 (blz. 363)

Willem Hoogwerff
Willem Hoogwerff , geb. te Schieveen.

tr.
met

Annetje Jacobsdr Coppert1,2,3, dr. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, geb. te Kethel circa 1630, ovl. (hoogstens 72 jaar oud) te Kethel voor nov 1702, tr. (1) met Michiel Dircksz Opmeer, zn. van Dirck Jans Opmeer en Maertje Pieters. Uit dit huwelijk 11 kinderen.

Annetje Jacobsdr Coppert.
Nr. 106 folio 81v. d.d. 13-5-1670.
Cornelis Cornelisz. Romeijn uit naam van Annetje Jacobs Coppert weduwe Michiel Dircksz. Opmeer exhibeerde het testament door de voorn. Michiel Dircksz. en Annetje Jacob op 09-05-1668 verleden voor Jacob Bollaert notaris te Schiedam. Hierbij zijn schout en gerecht van Spaland uitgesloten en tot voogden over de na te laten kinderen gesteld, Heijndrick Coppert en Otto Ottensz. van der Mij.
13-11 -1702; Inventaris gedaen bij, ende van wegen Willem Willemsse Hoogwerff in de heerlijkheid van Spaland, zone en mede erfgenaem van Annetje Jacobs Coppert, sijn overleden moeder, geprocureerd bij Willem Hogerwerff, in sijn leven geweest de laetsten echtgenoot van sijn voornoemde moeder. Een huis met erve en schuur, wagenhuis aen de wegh tussen Vlaerdingh en Kethel. (De inventaris omvat tientallen pagina's o.a. 53 koebeesten).
19-11-1702; boedelscheiding voor notaris Adriaen van der Meer te Schiedam. Willem Willemsz. Hoogwerff, zoone van Anntje Jacobs Coppert en Willem Hooghwerf, ter eenre, Jacob Giele Opmeer, Arijen Giele Opmeer, Jan Cornelisz. Zegwaert getr. met Geertje Gielen Opmeer, Pieter Jacobsz. Damen, getr. met Angeniesjen Gielen Opmeer, Stoffel Moelaert, getr. met Maertje Gerrits Streefkerck die een mededochter is van wijlen.
Maertje Gielen Opmeer getr. gew. met Gerrit Jansz. Streefkerck, Otto van der Mij en Johannes Heckenhoeck, beiden voogden over het weeskind, ter andre zijde. Daar er geen testamenten zijn gemaakt blijkt Willem Willemsz. Hoogwerf uit het 2e huwelijk van zijn moeder de helft plus Ve deel te erven. De vijf kinderen Opmeer, uit haar eerste huwelijk erven ieder apart van de helft en komen er dus bekaaid af. Er is nogal wat commotie over.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
5.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)

Geertje Gielen Opmeer
Geertje Gielen Opmeer1, geb. in 1657.

tr.
met

Jan Cornelisz Segwaert1.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
4.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
5.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)

Kors Cornelisz van der Wael
Kors Cornelisz van der Wael1.

tr.
met

Maritgen Lenertsdr1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1570 Kethel †1612 Kethel 42Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,

Dirck Jans Opmeer
Dirck Jans Opmeer1,2,3,4, geb. circa 1608, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 21 jun 1643.

 • Vader:
  Jan Jansz Opmeer4, geb. te Vlaardingen circa 1586, tr. (ongeveer 21 jaar oud) circa 1607 met

tr.
met

Maertje Pieters, ovl. op 20 mei 1639.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1628 Kethel 1668 Kethel 3911 
Jan     
Wijfftge*1628 Kethel    
Pieter  1653 Schiedam  
Ceuntje     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Type: Algemene bron, veld 2: Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, veld 3: Oud Archief Schiedam, veld 4: Inventarisnummer 1455, plaats: Schiedam, datum: 1652
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 2: Kohier 200e penning, veld 3: Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, veld 4: Oud Archief Schiedam, veld 5: Inventarisnummer 1451, plaats: Schiedam, datum: 1638
4.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 3: inv.nr 1448, plaats: Schiedam, datum: 1631

Maertje Pieters
Maertje Pieters, ovl. op 20 mei 1639.

tr.
met

Dirck Jans Opmeer1,2,3,4, zn. van Jan Jansz Opmeer en Neeltje Aertsdr, geb. circa 1608, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 21 jun 1643.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1628 Kethel 1668 Kethel 3911 
Jan     
Wijfftge*1628 Kethel    
Pieter  1653 Schiedam  
Ceuntje     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Type: Algemene bron, veld 2: Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, veld 3: Oud Archief Schiedam, veld 4: Inventarisnummer 1455, plaats: Schiedam, datum: 1652
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 2: Kohier 200e penning, veld 3: Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, veld 4: Oud Archief Schiedam, veld 5: Inventarisnummer 1451, plaats: Schiedam, datum: 1638
4.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 3: inv.nr 1448, plaats: Schiedam, datum: 1631

Jan Jansz Opmeer
Jan Jansz Opmeer1, geb. te Vlaardingen circa 1586.

Jan Jansz Opmeer.
betaalde 200e penning op 24-10-1631 en 2-6-1632.

tr. (ongeveer 21 jaar oud) circa 1607
met

Neeltje Aertsdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1608  †1643  34Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 3: inv.nr 1448, plaats: Schiedam, datum: 1631

Neeltje Aertsdr
Neeltje Aertsdr.

tr. (Jan ongeveer 21 jaar oud) circa 1607
met

Jan Jansz Opmeer1, geb. te Vlaardingen circa 1586.

Jan Jansz Opmeer.
betaalde 200e penning op 24-10-1631 en 2-6-1632.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1608  †1643  34Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), Type: Algemene bron, veld 1: GA Schiedam, veld 3: inv.nr 1448, plaats: Schiedam, datum: 1631

Dirckjen Jacobs Coppert
Dirckjen Jacobs Coppert, geb. circa 1630, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1691.

otr. (ongeveer 21 jaar oud) te Kethel op 27 apr 16522, tr.
met

Cornelis Ariensz. Noortdam.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (27 apr 1652 blz. 8)

Cornelis Ariensz. Noortdam
Cornelis Ariensz. Noortdam.

otr. (Dirckjen ongeveer 21 jaar oud) te Kethel op 27 apr 16521, tr.
met

Dirckjen Jacobs Coppert, dr. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, geb. circa 1630, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1691.


Bronnen:

1.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (27 apr 1652 blz. 8)

Willem Dircksz Keth
Willem Dircksz Keth1,3,1, ged. te Alphen a/d Rijn op 25 jan 1634 gedoopt onder patroniem2 (getuige: Lijsbeth Gerrits (mogelijk zuster van Clement Gerrits Keth)).

Willem Dircksz Keth.
Nr. 90 folio 65v. d.d. 06-05-1665.
Cornelis en Arijen Jacobsz. Coppert, Michiel Dircksz. Opmeer gehuwd met Annetje Jacobsdr, Otto Ottensz. van der Mij gehuwd met Maertje Jacobsdr, Cornelis Arijensz. Noorddam gehuwd met Dirckje Jacobsdr. en Jan Pietersz. Post gehuwd met Jorisje Jacobsdr, voor hunzelf en vervangende Willem Dircxz. Ket gehuwd met Geertje Jacobsdr, nog Heijndrick Cornelisz. Coppert en Sijmon Pietersz. Romeijn, gestelde voogden over Trijntje Jacobsdr. onmondige dochter, allen kinderen en erfgenamen van Jacob Arijensz. Coppert, hebben verkocht aan Abraham Jansz. Heckenhoeck 2 morgen 1 hond 5½ roede goed spaland, belend ten N: de schout Jacob Jansz. de Jonge, ten W: de heer van Mathenes, ten Z: Jacob Maertensz. Karel en ten O: de Vlaardingseweg. De oude waarbrief in dato 04-05-1655. Vrij en niet belast. Koopsom f 3.000, contant geld.
13-8-1668; Voor notaris Maerten Kouwenhoven te Schiedam verschijnt Willem Dircksz.Ket, won. Overschie en verklaart machtig te maken Ds Johannes Crooswijck, om te innen van Aryen Jacobs Coppert, zijn zwager, won. in de dorpe Kethel, ofte van Cornelis Aryens Noordam, wonende aen de Maesdijck, Jan Pietersz. Post, won. Oud Mathenes, ofte.
Machteld Cornelis, weduwe van Claes Reyers, wonende in Alpherhoren aen de Rijn, als sijnde borgen en medeprincipaelen, 500 gld captitael met de vervlogen interest.

 • Vader:
  Dirck Willemsz Keth, geb. te Zevenhoven circa 1610, otr. te Alphen a/d Rijn op 3 nov 16324, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Koudekerk a/d Rijn op 23 nov 16325 met
 • Moeder:
  Annetgen Jans, geb. te Koudekerk a/d Rijn, ovl. voor 1658.

otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Kethel op 31 aug 16586,7, tr. (getuige: Clement Gerritsz Keth)
met

Geertge Jacobs Coppert1,3, dr. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, ged. te Kethel op 9 apr 16358.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Type: doopboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Gezindte: Geref. doopplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)
3.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
4.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Type: trouwboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Gezindte: Geref, trouwplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 okt 1622 tot jan 1644  (3 nov 1632 blz. 63)
5.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Type: trouwboek, Archiefnaam: Familysearch film 118698, Archief: DTB Koudekerk, trouwplaats: Koudekerk a/d Rijn, periode: van 1624 tot 1798 (23 nov 1632)
6.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (31 aug 1658 blz. 10)
7.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (31 aug 1658 blz. 95)
8.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)

Geertge Jacobs Coppert
Geertge Jacobs Coppert1,3, ged. te Kethel op 9 apr 16352.

otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Kethel op 31 aug 16584,5, tr. (getuige: Clement Gerritsz Keth)
met

Willem Dircksz Keth1,3,1, zn. van Dirck Willemsz Keth en Annetgen Jans, ged. te Alphen a/d Rijn op 25 jan 1634 gedoopt onder patroniem6 (getuige: Lijsbeth Gerrits (mogelijk zuster van Clement Gerrits Keth)).

Willem Dircksz Keth.
Nr. 90 folio 65v. d.d. 06-05-1665.
Cornelis en Arijen Jacobsz. Coppert, Michiel Dircksz. Opmeer gehuwd met Annetje Jacobsdr, Otto Ottensz. van der Mij gehuwd met Maertje Jacobsdr, Cornelis Arijensz. Noorddam gehuwd met Dirckje Jacobsdr. en Jan Pietersz. Post gehuwd met Jorisje Jacobsdr, voor hunzelf en vervangende Willem Dircxz. Ket gehuwd met Geertje Jacobsdr, nog Heijndrick Cornelisz. Coppert en Sijmon Pietersz. Romeijn, gestelde voogden over Trijntje Jacobsdr. onmondige dochter, allen kinderen en erfgenamen van Jacob Arijensz. Coppert, hebben verkocht aan Abraham Jansz. Heckenhoeck 2 morgen 1 hond 5½ roede goed spaland, belend ten N: de schout Jacob Jansz. de Jonge, ten W: de heer van Mathenes, ten Z: Jacob Maertensz. Karel en ten O: de Vlaardingseweg. De oude waarbrief in dato 04-05-1655. Vrij en niet belast. Koopsom f 3.000, contant geld.
13-8-1668; Voor notaris Maerten Kouwenhoven te Schiedam verschijnt Willem Dircksz.Ket, won. Overschie en verklaart machtig te maken Ds Johannes Crooswijck, om te innen van Aryen Jacobs Coppert, zijn zwager, won. in de dorpe Kethel, ofte van Cornelis Aryens Noordam, wonende aen de Maesdijck, Jan Pietersz. Post, won. Oud Mathenes, ofte.
Machteld Cornelis, weduwe van Claes Reyers, wonende in Alpherhoren aen de Rijn, als sijnde borgen en medeprincipaelen, 500 gld captitael met de vervlogen interest.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (9 apr 1635)
3.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
4.Trouwboek Kethel (T 345), Type: trouwboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, trouwplaats: Kethel, periode: van 1622 tot 1711 (31 aug 1658 blz. 10)
5.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (31 aug 1658 blz. 95)
6.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Type: doopboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Gezindte: Geref. doopplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (25 jan 1634 blz. 133)

Dirck Willemsz Keth
Dirck Willemsz Keth, geb. te Zevenhoven circa 1610.

Dirck Willemsz Keth.
de lidmatenlijsten van de Verenigde (Waterlandse) Gemeente, zoals die blijkbaar nog tot 1964 werd genoemd, vermelden in 1623 een zekere Dirk Willems Ket met vrouw en zoon. Dirk Willems Ket staat van 1600 tot 1620 ook te boek als burgemeester van Harlingen. Dat mag opmerkelijk heten: Ket was niet alleen doopsgezind, maar bovendien een immigrant van de eerste generatie. Hij was omstreeks 1581 van Koudekerk aan de Rijn verhuisd naar Harlingen. In Koudekerk bekleedde de familie Ket in de zestiende eeuw onder meer het schoutambt en Dirk Willems Ket had er in 1571 land in de Hondsdijkpolder van zijn vader geërfd. In 1581 verkocht hij dit aan zijn broer Klaas Ket , waarna hij zijn Harlingse bruid Hadewij Willems naar Friesland volgde.

otr. te Alphen a/d Rijn op 3 nov 16321, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Koudekerk a/d Rijn op 23 nov 16322
met

Annetgen Jans, geb. te Koudekerk a/d Rijn, ovl. voor 1658.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1632 Alphen a/d Rijn    
Annetgen~1632 Alphen a/d Rijn    
Sijtghen~1634 Alphen a/d Rijn    
Lijsbeth~1634 Alphen a/d Rijn    
Willem~1634 Alphen a/d Rijn    Bronnen:
1.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Type: trouwboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Gezindte: Geref, trouwplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 okt 1622 tot jan 1644  (3 nov 1632 blz. 63)
2.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Type: trouwboek, Archiefnaam: Familysearch film 118698, Archief: DTB Koudekerk, trouwplaats: Koudekerk a/d Rijn, periode: van 1624 tot 1798 (23 nov 1632)

Lijsbeth Dircks Keth
Lijsbeth Dircks Keth tweeling met Willem Dircks, ged. te Alphen a/d Rijn op 13 dec 1634 gedoopt onder patroniem1 (getuige: Grietgen Willems).

 • Vader:
  Dirck Willemsz Keth, geb. te Zevenhoven circa 1610, otr. te Alphen a/d Rijn op 3 nov 16322, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Koudekerk a/d Rijn op 23 nov 16323 met
 • Moeder:
  Annetgen Jans, geb. te Koudekerk a/d Rijn, ovl. voor 1658.Bronnen:

1.Doopboek Alphen a/d Rijn (D 304), Type: doopboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 20, Gezindte: Geref. doopplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 nov 1622 tot 6 okt 1638  (13 dec 1634 blz. 126)
2.Trouwboek Alphen a/d Rijn (T 276), Type: trouwboek, Archiefnaam: Streekarchief Midden-Holland, Archief: DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 26, Gezindte: Geref, trouwplaats: Alphen a/d Rijn, periode: van 23 okt 1622 tot jan 1644  (3 nov 1632 blz. 63)
3.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Type: trouwboek, Archiefnaam: Familysearch film 118698, Archief: DTB Koudekerk, trouwplaats: Koudekerk a/d Rijn, periode: van 1624 tot 1798 (23 nov 1632)

Cornelis Jacobsz Coppert
Cornelis Jacobsz Coppert1, ged. in 1624, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1664.Bronnen:

1.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,

Arijen Jacobsz Coppert
Arijen Jacobsz Coppert1, ged. in 1627.Bronnen:

1.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Bron onderwerp: Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Plaats van akte: Kethel, Aktedatum: van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,

Trintgen Jacobsdr Coppert
Trintgen Jacobsdr Coppert, ged. te Kethel op 10 dec 16311.Bronnen:

1.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), Type: doopboek, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, doopplaats: Kethel, periode: van 1623 tot 1672 (10 dec 1631)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,